11

tekst • Leo van de Pas column DE HARDE CIJFERS GEVAARLIJKE AANBEVELINGEN Of het goed of slecht gaat met de Nederlandse woningmarkt, hangt af van welke bril je opzet om naar de ontwikkelingen te kijken. Voor verkopers is de markt uitstekend: snelle verkooptijden en alsmaar stijgende prijzen. Voor kopers is dit minder ideaal, de betaalbaarheid neemt af en je krijgt steeds minder waar voor je geld. Voor wie op beide markten actief is, maakt het wat minder uit. Voor bewoners gaat het uiteindelijk om de maandlasten, een hoge koopsom met een lage rente hoeft niet altijd gunstiger te zijn dan een lage koopsom met een wat hogere hypotheekrente. Bestaande woningeigenaren kunnen vaak hun hypotheekrente aanpassen en, naast de lagere koopsom uit het verleden, profi teren van lagere woonlasten, ofwel extra fi nanciële ruimte voor andere zaken. Feit is dat de woningmarkt niet in evenwicht is. Meerdere groepen komen nauwelijks aan bod. De bijna structureel lage hypotheekrente is hier mede debet aan. Daarnaast wordt er veel te weinig gebouwd, ook zonder het stikstofdilemma lopen we ver achter de feiten aan. Snel veel bouwen zou vanuit meerdere perspectieven de beste oplossing zijn, echter wel een utopie. maar in 2013 en 2014 was er sprake van een kopersstaking met fors dalende prijzen, woningverkopen die halveerden en huizen die onder water kwamen te staan. Landen om ons heen hadden hier helemaal geen last van. Niet dat ik in alle opzichten tegen een verdere beperking ben. Ik denk hierbij terug aan een studie die ik destijds heb gedaan over dit onderwerp. Met aanbevelingen om de onroerend goed belasting en het eigenwoningforfait af te schaffen. Op die manier zou het mes aan meerdere kanten kunnen snijden. De aftrek beperken in ruil voor minder belastingen. En de overheid die miljarden kan besparen op uitvoeringskosten. Met een eenzijdige benadering, puur bezien vanuit fi nancieel-technische argumenten, waarbij geen rekening wordt gehouden met de fi nanciële en mentale weerbaarheid van de consument, houd ik mijn hart vast. Gecombineerd met een langdurige politieke discussie kan de geschiedenis van 2013-2014 zich zomaar herhalen. Leo van de Pas Woningmarktcijfers.nl De Nederlandsche Bank grijpt de marktsituatie aan om aanbevelingen te doen over het verder beperken van de fi nancieringsmogelijkheden en het versneld afbouwen van de hypotheekrenteaftrek. Een levensgevaarlijke onderneming, zeker met de verkiezingen in aantocht! Nadat de fi nanciële crisis in 2012 ten einde liep, bracht de langdurige discussie over het beperken van de hypotheekrenteaftrek de Nederlandse woningmarkt pas echt in een diepe crisis. We vergeten snel, 11

12 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication