11

kat Hoge bloeddruk bij de kat Een hoge bloeddruk wordt ook wel ‘de sluipmoordenaar’ genoemd. De reden daarvoor is dat een hoge bloeddruk bij, met name oudere katten, aanwezig kan zijn zonder duidelijke symptomen. In die periode kan er al veel orgaanschade ontstaan. DOOR: KRISTEL DE MUNNIK, DIERENARTS Bloeddruk meten is in de dierenartsenpraktijk nog niet zo gewoon als bij de huisarts. Het is pas een jaar of tien geleden dat dierenartsen in de praktijk begonnen met het meten van de bloeddruk bij katten. Dat het belangrijk is, daar twijfelt niemand meer aan. Hoge bloeddruk komt bij oudere katten veel voor en kan enorme schade aanrichten. Door de hoge bloeddruk kunnen bloedvaten beschadigen en daardoor gaan lekken, wat bloedingen kan veroorzaken. Vooral voor de volgende organen kan dit ernstige problemen geven: • Ogen: het netvlies gaat bloeden of kan los raken. Veel katten met hypertensie komen bij de dierenarts omdat ze in korte tijd blind zijn geworden. • Nieren: doordat de nieren een te hoge druk ervaren kan er permanente schade ontstaan. • Hart: door de hoge bloeddruk krijgt het hart meer arbeid te verrichten. De hartspier moet immers tegen een hogere druk in pompen. • Hersenen: er kunnen bloedingen optreden in de hersenen waardoor een wankele gang, vreemd gedrag of moeite met de coördinatie gezien kunnen worden. Niet alleen kunnen de nieren schade ondervinden door een te hoge bloeddruk, ze kunnen ook de veroorzaker van een hoge bloeddruk zijn. Een te snel werkende schildklier kan een andere aanleiding zijn en soms is er geen aanwijsbare oorzaak. De bloeddruk kan op 2 manieren gemeten worden, met behulp van een doppler: er wordt met een kleine sonde op de huid van Preventieve zorg en vroegdiagnostiek de voorpoot gezocht naar een bloedvaatje waarbij tegelijkertijd een manchet rondom de poot wordt opgeblazen. Een andere optie is de oscillometrische methode waarbij met een manchet om de staart de bloeddruk wordt gemeten. Deze laatste methode is iets onnauwkeuriger maar wel minder stressvol voor de kat. De normale bloeddruk bij de kat varieert van 120 tot 160 mm Hg. Pas als er sprake is van een herhaalde meting boven de 180 mm Hg is behandeling zeker noodzakelijk. Boven de 160 mm Hg zijn controlemetingen noodzakelijk. Natuurlijk wordt een verhoging van de bloeddruk vanwege het dierenartsbezoek ingecalculeerd. Op een gevorderde leeftijd is een regelmatige controle zeker zinvol, uw Sterkliniekdierenarts zal u graag adviseren. STeRK. 13

12 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication