14

Wie kiest, wordt gekozen Eindhoven is sterk in ontwikkeling. Het is een stad van denken en doen. Verbeelden en maken. Brabants en werelds. Door elkaar te stimuleren en samen te werken is Eindhoven in staat de wereld te inspireren en de stad te transformeren. Er is ruimte om te groeien. Voor talent, ideeën en initiatieven. Deze mentaliteit, innovatieve historie en geloof in de toekomst hebben Eindhoven een wereldwijde toppositie opgeleverd in Technologie, Design en Kennis (kortweg TDK). Deze drie elementen zijn de kracht van Eindhoven en werken (in)direct als een magneet die talenten, studenten, startups, ondernemers en internationals naar Eindhoven trekt. Daarom vormt de strategie, organisatie en communicatie van Eindhoven365 zich rond die drie merkpijlers. Focus op nieuwe doelgroepen Eindhoven is een stad met focus. De bijpassende fi losofi e, waar de citymarketingstrategie van Eindhoven op is gebaseerd, heet daarom ‘wie kiest, wordt gekozen’. Dat betekent ook het maken van scherpe keuzes in doelgroepen en activiteiten. De activiteiten worden verderop in dit jaaroverzicht beschreven. De doelgroepkeuze is in 2015 geherdefi nieerd. Juist omdat Eindhoven die stad van creatieve innovatie is, willen wij doelgroepen aantrekken die zich daartoe aangetrokken voelen. We lichten ze toe op de pagina hiernaast. Onze inwoners Naast het aantrekken van onze doelgroepen vinden wij het uiteraard van groot belang dat onze eigen inwoners, die belangrijke ambassadeurs van de stad zijn, zich herkennen in ons beleid. Zij moeten zich aangesloten blijven voelen bij en trots zijn op hun stad. Wij streven naar het bouwen van een dynamisch stedelijk aanbod, waar ook alle inwoners met plezier gebruik van maken. 14 EHV365 2015

15 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication