38

VOLGENDE MAAND Spontaan De Tuin van het Jaar lijkt per toeval ontstaan, maar niets is minder waar. COLOFON NEDERLAND Lidmaatschap /abonnement: Een abonnement op Groei & Bloei betekent automatisch een lidmaatschap van de vereniging Groei & Bloei en omgekeerd. Leden kunnen deelnemen aan de activiteiten van de afdeling in de woonomgeving of andere afdelingen. Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december en wordt stilzwijgend jaarlijks verlengd. Bij tussentijdse toetreding is een evenredig deel van de contributie verschuldigd. Contributie 2018: € 68,95. Gemeenten, instellingen en bedrijven € 87,50. Opzeggen: voor 1 oktober 2018. Schrijf naar Groei & Bloei, Postbus 485, 2700 AL Zoetermeer of e-mail: leden@groei.nl. • Wil je zelf lid/abonnee worden of iemand als lid opgeven? Ga naar www.groei.nl of bel 079-3681225. • Heb je vragen over de bezorging? Ga naar www.groei.nl, optie ledenservice, of bel 079-3681225. • Heb je vragen over de contributiebetaling? Bel 079-3681225. • Wil je een verzamelband bestellen of • Voor overige vragen: Groei & Bloei, Postbus 485, 2700 AL • Wijzigt je adres of is je adres onjuist? Ga naar www.groei.nl, optie ledenservice, of stuur een briefje naar Postbus 485, 2700 AL Zoetermeer. een nummer nabestellen? Dit kan via de webwinkel van Groei & Bloei: www.tuinen-shop.nl. • Heb je groenvragen? Stuur een e-mail naar groenadvies@groei.nl, of een brief naar Groenadvies, Postbus 485, 2700 AL Zoetermeer. Deze service is uitsluitend voor leden; vermeld daarom altijd je lidnummer. Junglegroen In de tuin van Rob en Esther waan je je op Bali. Hoe je dat sfeertje zelf bereikt in ons klimaat, vertelt Cor van Gelderen. Zoetermeer telefoon: 079-3681215, e-mail: secretariaat@groei.nl REDACTIE TIJDSCHRIFT Anne Boot (eindredacteur), Fransje van Dorp, Jasker Kamp (hoofdredacteur), Janine van Nunen (redactie-secretaresse), Sandra Verkic, Marianne Vrijhof en Mariëtte van Vucht (online) Postbus 485, 2700 AL Zoetermeer, telefoon: 079-3681235, e-mail: redactie@groei.nl VORMGEVING M&D vormgevers DRUKKERIJ Corelio Printing, Erpe-Mere DISTRIBUTIE B.V. Aldipress, Utrecht; AMP N.V. Brussel. ISSN 0017-4475 ADVERTENTIE-VERKOOP 55COMMUNICATIONS Koelmalaan 350, 1812 PS Alkmaar, telefoon 072-2010140, e-mail: info@55communications.nl + Catwalktuin; Brian Kabbes over asters en chrysanten; Cobaea pringlei; plofplanten; wijze tuinlessen; (moes)tuintips en nog veel meer. Het septembernummer ligt vanaf 16 augustus in de winkel. © (Gedeeltelijke) Overname van artikelen is uitsluitend toegestaan na toestemming van de redactie en met duidelijke bronvermelding. Het computerprogramma Plantenkennis bevat uitgebreide informatie over ruim 7800 in Nederland en België verkrijgbare planten met meer dan 9000 fraaie foto’s die een goed beeld geven van de sierwaarde van de plant. Bestel het programma eenvoudig op www.plantenkennis.com • Naast alle kenmerken van de plant vindt u in het Plantenkennis-programma ook hun winterhardheid en herkomst. Tevens is er bij veel planten achtergrondinformatie opgenomen, over bijvoorbeeld de speciale eigenschappen en kwaliteiten van de betreffende plant. • Het Plantenkennis-programma heeft een uitgebreide zoekfunctie waarmee u planten kunt selecteren op basis van hun kenmerken. Zodoende kunt u de juiste plant voor de juiste plaats vinden. • De PRO versie van het programma biedt hoveniers en tuinarchitecten de mogelijkheid om eenvoudig beplantingslijsten te maken voor hun klanten. Deze beplantingslijsten kunnen o.a. worden gebruikt voor offertes en bestellijsten. Ook kan hiervan een boekje worden afgedrukt met daarin van elke plant een pagina met foto en plantgegevens dat aan de klanten kan worden overhandigd. • Het Plantenkennis-programma is samengesteld door ervaren professionals die reeds jarenlang met deze planten werken. Hierdoor kennen zij alle kenmerken van de planten en is het programma zeer compleet geworden. Het programma wordt jaarlijks uitgebreid met nieuwe planten en foto’s. Koot Software Design - www.plantenkennis.com - tel: 06-30386599 90 G R O E I&BL O E I–JU LI/A U G USTUS–2018 Het programma is nu ook NIEUW verkrijgbaar voor de Apple/ Mac computer

39 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication