44

VOLGENDE MAAND De kweker Bij kwekerij Bijenkans zijn alle planten biologisch gekweekt én aantrekkelijk voor insecten. COLOFON NEDERLAND Lidmaatschap /abonnement: Een abonnement op Groei & Bloei betekent automatisch een lidmaatschap van de vereniging Groei & Bloei en omgekeerd. Leden kunnen deelnemen aan de activiteiten van de afdeling in de woonomgeving of andere afdelingen. Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december en wordt stilzwijgend jaarlijks verlengd. Bij tussentijdse toetreding is een evenredig deel van de contributie verschuldigd. Contributie 2018: € 68,95. Gemeenten, instellingen en bedrijven € 87,50. Opzeggen: voor 1 oktober 2018. Schrijf naar Groei & Bloei, Postbus 485, 2700 AL Zoetermeer of e-mail: leden@groei.nl. • Wil je zelf lid/abonnee worden of iemand als lid opgeven? Ga naar www.groei.nl of bel 079-3681225. • Heb je vragen over de bezorging? Ga naar www.groei.nl, optie ledenservice, of bel 079-3681225. • Heb je vragen over de contributiebetaling? Bel 079-3681225. • Wil je een verzamelband bestellen of • Voor overige vragen: Groei & Bloei, Postbus 485, 2700 AL • Wijzigt je adres of is je adres onjuist? Ga naar www.groei.nl, optie ledenservice, of stuur een briefje naar Postbus 485, 2700 AL Zoetermeer. een nummer nabestellen? Dit kan via de webwinkel van Groei & Bloei: www.tuinen-shop.nl. • Heb je groenvragen? Stuur een e-mail naar groenadvies@groei.nl, of een brief naar Groenadvies, Postbus 485, 2700 AL Zoetermeer. Deze service is uitsluitend voor leden; vermeld daarom altijd je lidnummer. Smakelijk! De Nationale Tuinweek staat dit jaar in het teken van eten uit eigen tuin. Daarom volop aandacht voor de moestuin. En natuurlijk de hoogtepunten uit de Tuinweek! + Tropische terrastuin; rozen snoeien; stamppotbed; zelf maken: verhoogde bak; romantische cottagetuin; parkeren in de voortuin en nog veel meer. Het juninummer ligt vanaf 24 mei in de winkel. © (Gedeeltelijke) Overname van artikelen is uitsluitend toegestaan na toestemming van de redactie en met duidelijke bronvermelding. Zoetermeer telefoon: 079-3681215, e-mail: secretariaat@groei.nl REDACTIE TIJDSCHRIFT Anne Boot (eindredacteur), Fransje van Dorp, Jasker Kamp (hoofdredacteur), Janine van Nunen (redactie-secretaresse), Sandra Verkic, Marianne Vrijhof en Mariëtte van Vucht (online) Postbus 485, 2700 AL Zoetermeer, telefoon: 079-3681235, e-mail: redactie@groei.nl VORMGEVING M&D vormgevers DRUKKERIJ Corelio Printing, Erpe-Mere DISTRIBUTIE B.V. Aldipress, Utrecht; AMP N.V. Brussel. ISSN 0017-4475 ADVERTENTIE-VERKOOP 55COMMUNICATIONS Koelmalaan 350, 1812 PS Alkmaar, telefoon 072-2010140, e-mail: info@55communications.nl parkvanbeervelde.be INFO +32 (0)9 356 81 82 @tuindagen Park-van-Beervelde @PBeervelde-#tuindagen Aquarel: Jean Pattou 98 G R O E I&BL O E I– MEI –2018 WIN €2 TICKET ONLINE! KOOP JE

45 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication