2

REDACTIONEEL COLOFON Lidmaatschap /abonnement Een abonnement op Groei & Bloei betekent automatisch een lidmaatschap van de vereniging Groei & Bloei en omgekeerd. Leden kunnen deelnemen aan de activiteiten van de afdeling in de woonomgeving of andere afdelingen. Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december en wordt stilzwijgend jaarlijks verlengd. Bij tussentijdse toetreding is een evenredig deel van de contributie verschuldigd. Contributie 2019: € 69,95. Gemeenten, instellingen en bedrijven € 88,50. Jeugdleden € 25,-. Opzeggen: voor 1 oktober 2019. Schrijf naar Groei & Bloei, Postbus 485, 2700 AL Zoetermeer of e-mail: leden@groei.nl • Wil je zelf lid/abonnee worden of iemand als lid opgeven? Ga naar www.groei.nl of bel 079-3681225. • Heb je vragen over de bezorging? Ga naar www.groei.nl, optie ledenservice, of bel 079-3681225. • Heb je vragen over de contributiebetaling? Bel 079-3681225. • Wijzigt je adres of is je adres onjuist? Ga naar www.groei.nl, optie ledenservice, of stuur een briefje naar Postbus 485, 2700 AL Zoetermeer. • Wil je een verzamelband bestellen of een nummer nabestellen? Dit kan via de webwinkel van Groei & Bloei: www.tuinen-shop.nl • Heb je groenvragen? Stuur een e-mail naar groenadvies@groei.nl of een brief naar Groenadvies, Postbus 485, 2700 AL Zoetermeer. Deze service is uitsluitend voor leden; vermeld daarom altijd je lidnummer. • Voor overige vragen: Groei & Bloei, Postbus 485, 2700 AL Zoetermeer telefoon: 079-3681215 e-mail: secretariaat@groei.nl TIJDSCHRIFT REDACTIE Anne Boot (eindredacteur), Fransje van Dorp, Jasker Kamp (hoofdredacteur), Janine van Nunen (redactiesecretaresse), Sandra Verkic (beeldredacteur), Marianne Vrijhof en Mariëtte van Vucht (online) Postbus 485, 2700 AL Zoetermeer Telefoon: 079-3681235 E-mail: redactie@groei.nl VORMGEVING M&D vormgevers DRUKKERIJ Corelio Printing, Erpe-Mere DISTRIBUTIE B.V. Aldipress, Utrecht; AMP N.V. Brussel. ISSN 0017-4475 ADVERTENTIE-VERKOOP 55COMMUNICATIONS Koelmalaan 350, 1812 PS Alkmaar telefoon: 072-2010140 e-mail: info@55communications.nl COVER TEKST Ik denk wel dat ik namens ons allen mag spreken als het om het weer gaat. We blijven ons verbazen. Vorig jaar over een zomer waar maar geen eind aan kwam. Nu over zomerse temperaturen in maanden waar normaal gesproken vurig gehoopt wordt op een Elfstedentocht. 20 graden op 27 februari! Mijn Euphorbia heeft al bloemen en mijn dragon komt alweer op! Is de zomer van 2018 überhaupt wel geëindigd? Is er niet gewoon sprake geweest van een heel klein dipje en gaat ie nu vrolijk verder in 2019? We zullen zien. Maar er verandert wel degelijk iets structureel in de weersomstandigheden en dus ook in de tuin. Daar moeten we mee dealen. We moeten hoe dan ook bewust omgaan met deze planeet, er zuinig mee omgaan. Net als met de Japanse tuin in Den Haag, die we in dit nummer beleven door de ogen van zijn beschermgengel Remco Bouchier - te vinden op pagina 38. Laatst was ik in Roden bij een kaderdag voor Groei & Bloei-bestuursleden uit het noorden van het land. Ik vertel nooit zo heel veel, maar geef mijn gehoor altijd een opdracht: maak een pakkende tekst voor deze cover in een tijdsbestek van tien minuten. Onder druk dus. Dan voel je een beetje hoe het is om een blad te maken; veel leuker dan alleen maar luisteren. De winnende tekst wordt beloond met een prijs. Voor wat hoort wat, geldt hier natuurlijk ook. Enfin. In Roden was de cover van dit nummer de opdracht. Jan Galema, voorzitter van Groei & Bloei-afdeling Drachten, won, met de tekst die nu groot voorop dit nummer staat: ‘Voor dit Japanse sprookje hoef je niet te vliegen’. Saillant detail: Jan begon pas in minuut negen met schrijven. Koele kikker die Jan. Ik had nog niet met een duurzaam oog naar de Japanse tuin in Clingendael gekeken, de tekst van Jan liet me dat doen. Inderdaad: je hoeft niet heel veel CO2 uit te stoten om in een mooie tuin te belanden. Ga vooral naar Clingendael, maar bezoek ook eens de tuin van Nynke Atsma - daarvan kun je nu al genieten op pagina 32. En nu ik het toch over duurzaam heb: de teslaïsering van het tuingereedschap is in volle gang, en is eigenlijk al zo goed als voltooid. Je kunt zonder benzine de tuin in. Edwin Oden heeft daar een goed en grondig achtergrondverhaal over geschreven - ook dat staat in dit nummer, op pagina 46. Nog even terug naar de prijswinnende covertekst: hij is om nog een reden heel goed. En dat zit in het woord ‘vliegen’. Dat is namelijk wat je nou net niet doet in een Japanse tuin. In de woorden van Remco Bouchier: “Op verschillende plekken in de tuin kom je stapstenen tegen. Ze zijn niet alleen decoratief, maar vervullen ook een belangrijke symbolische functie: bezoekers raken zo bewust van elke stap die zij in het leven zetten.” Jasker Kamp (hoofdredacteur) jasker@groei.nl © (Gedeeltelijke) Overname van artikelen is uitsluitend toegestaan na toestemming van de redactie en met duidelijke bronvermelding. G R O E I&BL O E I–APR I L–2019 3

3 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication