3

REDACTIONEEL COLOFON Lidmaatschap /abonnement Een abonnement op Groei & Bloei betekent automatisch een lidmaatschap van de vereniging Groei & Bloei en omgekeerd. Leden kunnen deelnemen aan de activiteiten van de afdeling in de woonomgeving of andere afdelingen. Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december en wordt stilzwijgend jaarlijks verlengd. Bij tussentijdse toetreding is een evenredig deel van de contributie verschuldigd. Contributie 2019: € 69,95. Gemeenten, instellingen en bedrijven € 88,50. Jeugdleden € 25,-. Opzeggen: voor 1 oktober 2019. Schrijf naar Groei & Bloei, Postbus 485, 2700 AL Zoetermeer of e-mail: leden@groei.nl • Wil je zelf lid/abonnee worden of iemand als lid opgeven? Ga naar www.groei.nl of bel 079-3681225. • Heb je vragen over de bezorging? Ga naar www.groei.nl, optie ledenservice, of bel 079-3681225. • Heb je vragen over de contributiebetaling? Bel 079-3681225. • Wijzigt je adres of is je adres onjuist? Ga naar www.groei.nl, optie ledenservice, of stuur een briefje naar Postbus 485, 2700 AL Zoetermeer. • Wil je een verzamelband bestellen of een nummer nabestellen? Dit kan via de webwinkel van Groei & Bloei: www.tuinen-shop.nl • Heb je groenvragen? Stuur een e-mail naar groenadvies@groei.nl of een brief naar Groenadvies, Postbus 485, 2700 AL Zoetermeer. Deze service is uitsluitend voor leden; vermeld daarom altijd je lidnummer. • Voor overige vragen: Groei & Bloei, Postbus 485, 2700 AL Zoetermeer telefoon: 079-3681215 e-mail: secretariaat@groei.nl TIJDSCHRIFT REDACTIE Anne Boot (eindredacteur), Fransje van Dorp, Jasker Kamp (hoofdredacteur), Janine van Nunen (redactiesecretaresse), Sandra Verkic (beeldredacteur), Marianne Vrijhof en Mariëtte van Vucht (online) Postbus 485, 2700 AL Zoetermeer Telefoon: 079-3681235 E-mail: redactie@groei.nl VORMGEVING M&D vormgevers DRUKKERIJ Corelio Printing, Erpe-Mere DISTRIBUTIE B.V. Aldipress, Utrecht; AMP N.V. Brussel. ISSN 0017-4475 ADVERTENTIE-VERKOOP 55COMMUNICATIONS Koelmalaan 350, 1812 PS Alkmaar telefoon: 072-2010140 e-mail: info@55communications.nl DUBBELNUMMER Niet schrikken, maar de dienstregeling is gewijzigd. In plaats van het samentrekken van de maanden november en december, trekken we vanaf nu de maanden januari en februari samen. Dit is dus een dubbelnummer. Waarom deze wissel? In de laatste twee maanden van een jaar gebeurt over het algemeen meer op tuingebied dan in de eerste twee maanden. Die eerste maanden zijn bij uitstek geschikt om vooruit te kijken. Plannen te maken. Bijvoorbeeld voor komende vakantie(s). Veel van onze lezers bezoeken graag tuinen, ook in het buitenland. In dit nummer daarom volop tips voor de mooiste tuinreizen. Tips. Wie kan die nu beter geven dan een ‘local’? Vanuit deze gedachte wilden we leden van Groei & Bloei interviewen die in het buitenland wonen. Want ja, die zijn er! Veel van de ‘buitenlandse’ leden wonen in Frankrijk. Niet geheel onlogisch. Aardig wat Nederlanders hebben daar een tweede huisje. Maar ze wonen ook op minder voor de hand liggende plekken, zoals Bermuda. Hoe tuinier je daar? Zo’n vraag is het voorstadium van een verhaalidee. Zeg maar het zaadje. Door het contact met de buitenlandse leden kwam redacteur Marianne erachter dat die vraag eigenlijk interessanter was dan de reistips. Heeft het verhaal dan nog met reizen te maken? Ja, toch wel. Je zou kunnen zeggen dat deze lezers definitief op reis zijn gegaan. In elk geval zijn het avonturiers en dat zijn veel reizigers ook. En ze zijn flexibel, ook als het om tuinieren gaat. Lees maar, vanaf pagina 29. Tot zover de speciale categorie ‘Leden die Nederlands spreken en lezen, maar niet in Nederland wonen’. Dan hebben we ook nog een uitzonderlijke categorie, namelijk ‘Leden die geen Nederlands spreken en lezen en niet in Nederland wonen’. Beter gezegd: hadden. Jane, woonachtig in NieuwZeeland, heeft namelijk net haar abonnement opgezegd. Zij was het enige lid dat in deze categorie valt. Een opzegging voelt normaal gesproken als een prik in de vinger, maar in dit geval vind ik het niet erg, ik begrijp het volledig. Ik dacht alleen maar: wat tof dat je het blad zo mooi vindt en dat je zó veel moeite hebt gedaan om het te (kunnen) consumeren. Hoe mooi ze het magazine ook vindt, ze heeft toch wel moeite met het lezen van de artikelen. Daar kan ik me iets bij voorstellen. Jasker Kamp (hoofdredacteur) jasker@groei.nl © (Gedeeltelijke) Overname van artikelen is uitsluitend toegestaan na toestemming van de redactie en met duidelijke bronvermelding. G R O E I&BL O E I–J AN U AR I/FE BR U AR I–2019 3

4 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication