0

VERBOUW | RENOVATIE RESTAURATIE | HERBESTEMMING 1

HET HAERSMA HÚS TE LEEUWARDEN Weinig was er over van de klassieke gevel en ook binnenin was het pand ernstig in verval geraakt sinds zich een garagebedrijf met o.a. een grote overheaddeur in dit historische pand gevestigd had. We hebben de gevel teruggebracht in haar oorspronkelijke allure en hebben de waardevolle delen van het interieur gerestaureerd. MODEHUIS RINSMA TE GORREDIJK RINSMA MODE te Gorredijk is een vooraanstaand damesmodehuis waarvoor we de winkel verbouwden en uitbreidden op de locatie van de naburige fotowinkel. Dat pand werd afgebroken om plaats te maken voor een forse uitbreiding van het verkoopoppervlak. In het verlengde van de architectuur van het bestaande pand realiseerden we een klassiek ogend pand geheel in de stijl van het bestaande modehuis. 109-1993 492-1998

RENOVATIE EN MODERNISERING VAN BUNGALOW TE TYTSJERK De installaties, de isolatie, de staat van onderhoud en de verouderde indeling en matige gebruiksmogelijkheden vormden de aanleiding voor de verbouw en uitbreiding van deze bungalow. Na een grondige renovatie en modernisering kan deze bungalow weer lang vooruit. Interieur, exterieur en techniek vormen weer een vitaal geheel. 3 995-2011

4 799-2006

VAN DER GANG WATCHES De voormalige Landbouw Winterschool in Dokkum was decennialang een vertrouwde plek voor generaties boerenzonen uit de omstreken. Ze werden hier opgeleid voor het voortzetten van het bedrijf van hun ouders. Het gebouw huisvest nu Exakt Fijnmechanica en Van der Gang Watches, een voor Nederland unieke horlogefabriek. Het gebouw, met haar rijke historie en haar zorgvuldige architectuur, hebben we verbouwd en gerenoveerd met respect voor de bestaande bouwstructuur en de historische details. We voelden ons meteen thuis bij de zorgvuldigheid waarmee het bestaande gebouw was ontworpen en gebouwd. Bijna alle originele tekeningen van het gebouw, met liefde en zorg gemaakt, waren nog aanwezig. We hadden een duidelijk doel voor ogen met deze verbouwing. Er moest een zakelijk, functioneel en representatief gebouw ontstaan. Het moest mooi worden. Er moest op een zakelijke en creatieve wijze uitdrukking gegeven worden aan de opvattingen van het bedrijf. Laagdrempelig, maar op een hoog niveau moesten klanten ontvangen kunnen worden. Het moest een stimulerende werkplek zijn voor de medewerkers van Van der Gang.

VAN BASISSCHOOL TOT MEDISCH CENTRUM Ameland was toe aan een nieuw medisch centrum. De artsenpraktijk van Maters groeide na 12 jaar aan huis gevestigd te zijn geweest, uit zijn jas. Bovendien was het brede scala aan diensten dat de praktijk aanbood niet meer te faciliteren in de bestaande praktijk. De gewenste realisatie van een volledig geautomatiseerde medicijnrobot vormde de doorslag voor het vestigen van het medisch centrum in een nieuw gebouw. De medicijnrobot was niet de enige innovatieve activiteit die nieuwe huisvesting noodzakelijk maakte. Ook vormden de uitbreidende faciliteiten op het gebied van videoconsulting met ziekenhuizen aan de vaste wal, de toenemende dienstverlening en het faciliteren van verblijfsaccommodatie voor arts en assistenten aanleiding tot het realiseren van een uitgebreide vestiging. Op hoogtijdagen van het toerisme verdrievoudigt de bevolking van Ameland. Dit brengt dito behoefte aan dienstverlening door huisartsen op het eiland met zich mee. Gelegenheid voor nieuwbouw op Ameland is beperkt. Het vrijkomen van de voormalige basisschool in Nes vormde een uitgelezen kans. Het bestaande gebouw bestond uit 5 klaslokalen met algemene ruimtes. Rondom het gebouw was een royaal terrein met pleinen en groenvoorziening beschikbaar. Ogenschijnlijk leek het gebouw aanvankelijk weinig geschikt voor vestiging van een medisch centrum. Eerdere plannen van een met de opdrachtgever bevriende aannemer leidden niet tot een oplossing. Net als bij eerdere verbouwingen die ik deed, ben ik ook hier uitgegaan van de kansen die het bestaande gebouw bood. 6 922-2010

Het bestaande gebouw oogt met deze aanvulling royaal en uitnodigend. Waar het eerst onlogisch leek, bleek het in praktijk prima te voldoen. Het aardige van glas is dat je het met applicaties precies zo transparant kunt maken als je wilt. Aan de binnenzijde hebben we witte vitrages in vlinderplooi aangebracht. Het effect hiervan is van binnenuit een prachtig zicht is op de omliggende duinen, maar je kunt van buiten niet naar binnen te kijken. Patiënten voelen zich veilig en hun privacy is gewaarborgd. Voor een medisch centrum is een logische routing van groot belang. Patiëntenstromen moeten op de meest vanzelfsprekende wijze plaatsvinden. Arts-patiënt contacten vormen het wezen van de dienstverlening in een medisch centrum. Rik en Eeke Maters wisten hoe hun praktijk moest functioneren. Het was aan mij hier logisch vorm aan te geven. Rood is naast wit de kleur in het gebouw. De vloeivloer, de golvende gecapitonneerde kunstleren banken, de operatietafel en de deuren kregen deze kleur. Het is een doelmatig gebouw geworden. Artsen, ondersteuners en patiënten kunnen elkaar ontmoeten in een professionele en inspirerende omgeving. Patiënten voelen zich er veilig.

Nadat ik het programma van het medisch centrum in mijn hoofd had, dienden de kansen voor verbouw zich met ogenschijnlijk gemak aan. Voor Rik en Eke maakte ik op het schoolbord een eerste schets. In een verkennend gesprek met hen lieten de kansen die het gebouw bood zich al vertalen in deze krijtschets. Veel tekeningen, berekeningen, calculaties en details verder, konden we de bouwvergunning aanvragen en het werk aanbesteden. De plaatselijke aannemer en installateur contracteerden we voor de uitvoering van het werk. Het bouwtoezicht vormde een van de genoegens van het project. Fijn op de boot naar mijn geliefde Ameland. Alle details grondig doornemen en controleren en daarna weer een fijn boottochtje terug naar de vaste wal als beloning. We splitsten vier lokalen op in twee delen, waardoor een viertal consult- en enkele onderzoekszones ontstonden. Eén lokaal vormden we om tot operatieruimte en laboratorium en een ander lokaal doet nu dienst als “prikruimte” met wachtaccommodatie. Een appartement werd gerealiseerd in een lokaal met bijruimten. Alle facilitaire functies vonden een logische plek binnen de beschikbare technische ruimtes. De bestaande school was niet groot genoeg voor het huisvesten van alle benodigde functies. De robot en een deel van de administratieve ruimtes konden we nog in een dienstenzone van het gebouw onderbrengen. Extra capaciteit heb ik ondergebracht in een glazen volume dat we aan de bestaande school bouwden. Van krijgschets tot gebouw 8

RENOVATIE EN UPGRADING KLASSIEKE VILLA De indeling was verouderd, hokkerig en niet praktisch. Een nieuwe keuken was noodzakelijk en een moderne toevoeging was gewenst. De gebruiksmogelijkheden van het huis moesten vergroot worden. In harmonie met het bestaande interieur hebben we een nieuwe indeling gerealiseerd in de helft van deze symmetrisch georganiseerde villa. Door een moderne uitbreiding van staal en glas hebben we extra ruimte gerealiseerd. Het contrast tussen de moderne uitbreiding en de klassieke villa geeft belevingswaarde aan de voorheen wat saaie villa. Zonder te overdrijven is een contrasterend maar harmonieus geheel gerealiseerd. Exterieur en interieur zijn bij elkaar betrokken. 905-2008

WOONHUISUITBREIDING OP AMELAND Het huis dat verbouwd en uitgebreid moest worden is een archetypisch ontwerp van eind jaren zestig. Een huis zoals een kind dat tekent. Het ligt op een geweldige plek aan de rand van de Amelander duinen. Het is een groot huis dat vroeger in gebruik is geweest als pension. De beschikbare ruimte was echter niet mooi verdeeld en de woonkamer en de keuken waren klein. Bovendien was er weinig zicht op de duinen vanuit het zitgedeelte. Er was behoefte aan meer praktische ruimte en er moest een popoefenruimte gerealiseerd worden. We hebben de wensen vertaald in een nieuw “huisvormig” volume met een daar doorheen stekend volume met een glazen pui en een witte gestukadoorde omlijsting. In het nieuwe “huis” is de popoefenruimte ondergebracht. In het scheef daar doorheen stekende volume is de uitbreiding van het woongedeelte ondergebracht. De scheve lijn is spannend én functioneel. Het vormt zowel binnen als buiten lekkere zitplekken. Door de scheve lijn wordt het volume aan de zijde van de buren verkleind en wordt een bestaande aangebouwde schuur onopvallend in het volume opgenomen. De materialisering met de natuurlijke leien en het stucwerk geeft het geheel een spannende en optimistische uitstraling die goed past bij het bestaande huis en het omringende duinlandschap. 960-2011

PAVILJOEN IN DE TUIN De uitbreiding van het eigentijdse woonhuis met een paviljoenvormige uitbreiding biedt de gewenste ruimte voor de vleugel, een nieuwe keuken en een zithoek met zicht op de tuin. Licht lucht en ruimte omringd door een royale tuin. MONUMENTAAL EN KWETSBAAR AAN DE SINGEL Het prachtige monumentale woonhuis aan de Noordersingel in Leeuwarden werd gekoesterd door haar eigenaar, bood veel gebruiksmogelijkheden, maar plaats voor de gewenste vleugel was er niet. Ook voldoende bergruimte ontbrak. We realiseerden een moderne en lichte uitbreiding, vergrootten de berging en bouwden een royale kelder. De ruimte op de begane grond biedt door de vergroting nu ook voldoende ruimte voor een vleugel en een prachtige royale leefkeuken. Door een zorgvuldige voorbereiding met veel gedetailleerde berekeningen en tekeningen en complete bouwbegeleiding is het gelukt de sloop van een belangrijk deel van het achterhuis, de bouw van een kelder en de uitbreiding zonder schade en met een prachtig eindresultaat te realiseren. Maatwerk, helemaal naar wens. 11 329-1994 921-2009

GENIETEN AAN DE EE “INGREEP ALS EEN VISGRAAD” Door het optillen van het dak van het schuurvormige oude woonhuis en dit te verbinden met een erker over twee woonverdiepingen aan de voorzijde én de achterzijde, ontstond de benodigde ruimte voor het realiseren van een volwaardig woonhuis. De ingreep legt in het interieur de verbinding tussen het water aan de voorzijde en het achtergelegen landschap. Als een visgraad zijn de historische balken in de oude kap zichtbaar gelaten in het interieur van de verdieping. VAN SCHOOLGEBOUW NAAR WOON- WERKHUIS In de voormalige school brachten we de woonkamer, woonkeuken en atelierruimte onder. In de bijpassende uitbreiding de slaapvertrekken c.a. Het complete gebouw werd gerenoveerd, gemoderniseerd en geïsoleerd. 12 606-2000 891-2007

OP DE SCHOUDERS VAN DE GESCHIEDENIS We functioneren op de schouders van de geschiedenis. Bijgaand twee voorbeelden van projecten waar we de geschiedenis behouden hebben voor ons nageslacht. Bij het project hierboven maakten we van 8 kleine diaconiewoningen in Bolsward 4 eigentijdse woningen voor één of twee persoons huishoudens. Het casco brachten we naar de eisen van de huidige tijd en restaureerden we waar mogelijk. Noemenswaardig is ook het project hiernaast. Zes blokjes met elk 4 rug-aan-rug woningen. Een bijzondere typologie die zeldzaam is. Fijn daarom ook deze woningen gerenoveerd te hebben en zo behouden te hebben voor de toekomst. 807-2007 838-2007

RESTAURATIE KRUISBROEDERSKLOOSTER UIT 1450 TE FRANEKER Eén van onze grotere werken is de realisatie van het psycho-geriatrische verpleeghuis te Franeker. Een onderdeel daarvan is de restauratie van het voormalige kruisbroederklooster uit 1450. Dit gebouw doet dienst als recreatievoorziening voor het genoemde huis en wordt daarnaast verhuurd voor bijzondere bijeenkomsten c.a. Het klooster was voorheen aan het oog onttrokken omdat het bijna volledig ingebouwd was in het bouwwerk dat wij in ons project hebben gesloopt. Het klooster is door onze inspanningen een ervaarbaar onderdeel van het verpleeghuis én de stad Franeker geworden. De her en der op de oude gebouwen verspreide wapenschilden hebben we netjes bij elkaar gebracht in de kopgevel van het gerenoveerde dienstgebouw. 14 925-2011

VERBOUW VOORMALIG SANATORIUM BEATRIXOORD TE APPELSCHA Heel precies en met heel veel zorg en compassie maakten we een compleet plan voor de verbouw van voormalig sanatorium Beatrixoord te Appelscha. Alle onderdelen van het plan werkten we uit, zoals dat hoort bij een psychogeriatrisch verpleeghuis. Alle ruimtes ergonomisch verantwoord, gericht op het welbevinden van de bewoners en het gemak van verpleegkundigen. Badkamers werkten we uit tot op het niveau van de douchekop. Helaas zette de verandering van de regelgeving in de zorg en de daardoor veroorzaakte onzekerheid bij de opdrachtgever een streep door het plan. Jammer van het mooie plan en al het werk. Maar in een resumé van ons werk mag een verwijzing naar dit project niet missen. 15 940-2010

VERBOUW VERPLEEGHUIS Uitbreiding- en verbouw van verzorgingshuis tot psychogeriatrisch verpleeghuis. Ontwerp interieur en exterieur. VERBOUW PAKHUIS TOT WONING Van een oud en versleten pakhuis met drie lage verdiepingen maakten we een ruim en licht woonhuis met twee verdiepingen. 16 943-2011 835-2006

SPECTACULAIR VERBOUWD VOOR BEVER SPORT Als ontwerpend en uitvoerend team hebben we een spectaculaire verbouwing uitgevoerd voor Bever Sport. We hebben veel gesloopt, zoals een groot deel van de gevel, de complete betonnen eerste verdiepingsvloer en de in de weg staande betonconstructies. In de tweede verdiepingsvloer hebben we een groot gat gemaakt ten behoeve van een moderne trap en veel daglicht. Om te voorkomen dat het pand door de sloop van alle constructies in zou storten, hebben we een complete nieuwe staalconstructie inclusief nieuwe heifundering gerealiseerd. Zo ontstond ruimtelijkheid in het pand. De combinatie met nieuwe gevels, een glazen lift en een mooie trap en daglicht in het trappenhuis zorgde voor een complete metamorfose. Bever Sport noemt het resultaat “verbluffend” en is bijzonder ingenomen met hun nieuwe winkel. Een representatieve winkel met de juiste uitstraling voor hun bedrijf. 17 1011-2015

BETONBEKISTINGEN EN MATERIEELVERHUUR Uitbreiding en verbouw van kantoor met productiefabriek voor De Hon Verno. Betonbekistingen en materieelverhuur. Toepassing van schoonwerk beton in het interieur van het kantoor. HERBESTEMMING BASCULEKELDER De basculekelder van de voormalige Geeuwbrug te Sneek kreeg in ons plan een nieuw leven als popoefencentrum met bar en ruimtes voor kleine concerten. 18 324-1996

VERBOUW POLDERBOERDERIJ Een boerderij van een standaardtype uit 1953 had zijn functie als boerenbedrijf verloren. Voor de nieuwe eigenaar realiseerden we het plan voor een droomhuis. Het voorhuis verbouwden we tot slaaphuis. Drie slaapkamers, een badkamer en een wasruimte. Een deel van de schuur werd bestemd tot hobbyruimte en in het resterende deel maakten we een woonkeuken, een zithoek en een kantoor. Op de eerste verdieping van de schuur maakten we een grote woonruimte met in elk dakvlak een royale loggia voor licht, uitzicht en buitenruimte. De weidsheid rondom de boerderij is zo optimaal te beleven. Licht lucht, ruimte en vergezichten bepalen de sfeer in de royale leefruimte. Een royale vide en een comfortabele trap leggen de verbinding tussen de verschillende leefruimtes. Het plan is vormgegeven vanuit de logica van de bestaande gebintconstructies. 19 1009-2014

HOTEL EN WOONBOERDERIJ IN NES OP AMELAND In een drietal fases vernieuwden we Hotel Ameland van een gedateerd hotel uit de oorlogsjaren naar een modern familiehotel met voorzieningen op het niveau van 4 sterren. Voor de familie Kuperus waarvoor we hotel verbouwden hebben we ook de in het centrum van Nes gesitueerde boerderij verbouwd tot woonboerderij voor twee huishoudens. Het in de zestiger jaren gebouwde voorhuis sloopten we en in de schuur realiseerden we woonruimte. 587-2002 890-2008 935-2010

Vogelvlucht voorzijde Doorsnede Vogelvlucht achterzijde 21

MULTIFUNCTIONEEL JONGEREN- EN MUZIEKCENTRUM “Op de schouders van de geschiedenis bouwen aan de toekomst”. Dit thema was leidend voor ons ontwerp voor de verbouw en nieuwbouw van De Buze in het centrum van Steenwijk. Mooi gelegen aan de rand van het oude bolwerk, en naast de oude stadspoort. Het voormalige schoolgebouw is vernieuwd. Een oud volume is gesloopt waardoor er zicht kwam op het naastgelegen kerkje. De locatie is een beschermd stadsgezicht. Het gebouw dat we nieuw bouwden past daarin voorbeeldig. Het werd door de Overijsselse welstandscommissie uitgeroepen tot voorbeeld voor eigentijds bouwen in een historische omgeving met respect voor de geschiedenis.

“DE NIEUWE BUZE” In opdracht van de gemeente Steenwijkerland is een nieuw centrum getekend dat geschikt is voor een brede doelgroep. Het bestaande schoolgebouw werd vernieuwd en het verkrotte aansluitende, tot eethuisje verbouwde woonhuis, werd gesloopt. Dit stak dominant door de rooilijn en nam het zicht weg op een mooi kerkje, dat er naast gesitueerd is. De locatie is een beschermd stadsgezicht en aanvankelijk was niet gedacht aan sloop van panden op deze plek. Door het eethuisje wel te slopen kwamen de karakteristieken van het bijzondere schoolgebouwtje en de kerk naar voren en werd hun bijzondere wederzijds versterkende relatie voelbaar. “De Nieuwe Buze” verenigt jong en oud in Steenwijk. Op de schouders van de geschiedenis bouwen aan de toekomst”. Dit thema was voor mij leidend bij het ontwerp voor “De Nieuwe Buze” in het centrum van Steenwijk. Mooi aan de rand van het hoge bolwerk en naast de oude stadspoort ligt “De Buze”, een muziekzaal. De Buze is een begrip in Steenwijk en omstreken. Een trouwe club “oudere jongeren” runt dit centrum met veel passie. De groep was echter te klein geworden en het gebouw te sleets. In opdracht van de gemeente Steenwijkerland heb ik een nieuw centrum getekend dat geschikt is voor een brede doelgroep. Het bestaande schoolgebouw waarin de Buze gevestigd is, werd vernieuwd en het verkrotte aansluitende, tot eethuisje verbouwde woonhuis, gesloopt. Op de door de sloop beschikbaar gekomen plek heb ik de benodigde uitbreiding van het centrum ontworpen in een modern volume dat bekleed is met brons- / goudkleurige aluminium lamellen en voorzien is van zwarte metalen kozijnen en veel glas. Het is een element volledig in contrast met de kerk en de voormalige school. Maar het gebouw is niet dominant en overheersend, het komt voort uit de kenmerkende volumes en belijningen van de bestaande bebouwing. De rooilijn van de kerk en de rooilijn van de school zijn doorgezet, de goothoogte van de kerk is gevolgd en de diepte van de kerk komt overeen met de diepte van de nieuwbouw. Door in de vormgeving geen elementen uit het verleden over te nemen maar te kiezen voor een verfijnde eigen expressie blijft de geschiedenis haar eigen waarde houden en richt de nieuwbouw zich op het heden. Ik heb geprobeerd dezelfde verfijning te bereiken waarmee de bestaande gebouwen gemaakt zijn, maar dan in het nú. Oud en nieuw verenigen zich zo tot een harmonieus geheel dat niet dweept met het verleden, maar op een eigentijdse optimistische wijze met elementen van nu vormgegeven is. 999-2014

RENOVATIE VERVALLEN PANDEN TE SNEEK TEN BEHOEVE VAN POPOEFENCENTRUM Voor Timpaan Welzijn hadden we met succes een aantal opdrachten uitgevoerd. Het was dan ook logisch dat we ook de opdracht kregen voor de renovatie van een aantal vervallen panden achter hun welzijnsgebouw. In de gebouwen moesten de popoefenruimtes ondergebracht worden die verloren waren gegaan door de gemeentelijke sloop van de oude. Het project verliep voorspoedig en we hebben tot in detail de renovatie voorbereid en de oefenruimtes geconstrueerd. Samen met de geluidsexperts van ingenieursbureau Landstra. 24

Compleet en zorgvuldig 2D en 3D tekenwerk vormen samen met nauwkeurige berekeningen en beschrijvingen bij ons de basis voor een succesvolle uitvoering. In dit geval vormden de geluidsberekeningen van bureau Landstra daarnaast een uitstekende basis voor een betrouwbare realisatie. 25

SAMEN NAAR SCHOOL IN OUDE BILDTZIJL In Oude Bildtzijl hebben we de openbare en christelijke basischool samengebracht in één gebouw. Daarvoor verbouwden we één van de twee scholen. Zoals vaak bij dergelijke opdrachten was er een bescheiden budget beschikbaar. Voor mij vormt dit geen probleem. Binnen de normen van redelijkheid en billijkheid kan ik mij prima redden met een bescheiden budget. “In de beperking toont zich de meester”, zo zeggen ze toch? Het bestaande schoolgebouw was laag, donker, er waren veel verloren ruimtes en het zat, door diverse verbouwingen, onlogisch in elkaar. Door een aantal relatief eenvoudige ingrepen, waaronder het verhogen van het dak, was het mogelijk om er een volledige samenwerkingsschool in onder te brengen. Verloren ruimte eruit, nuttige ruimte er voor in de plaats. Nuttige en fijne ruimte voor het optimaal functioneren van kinderen en hun leerkrachten. Ruimtes die flexibel indeelbaar zijn en waarvoor de verhoudingen bepaald zijn vanuit ergonomie en het optimaal functioneren van mensen. Ruimtes waarvoor ook de meubileringen zijn bedacht waardoor het gebouw inclusief de inrichting praktisch is. Uiteindelijk ontstaat daardoor een fijn gebouw. 997-2014 26

VERBOUW EN UITBREIDING SCHOLEN CBO G2 Ook voor de samenwerkingsschool van CBO G2 Jelsum, Cornjum en Britsum realiseerden we de verbouw en uitbreiding van hun schoolgebouwen. Het zijn ontwerpen vanuit de menselijke maat, de schaal en de context. Leren en optimaal functioneren staan centraal. VERBOUW EN UITBREIDING LSV Voor De Leeuwarder schoolvereniging LSV in Leeuwarden realiseerden we de renovatie en de uitbreiding van hun schoolgebouw tot een eigentijds leergebouw voorzien van alle moderne onderwijsvoorzieningen. 27 1016-2016 901-2008

TRANSFORMATIE VOORMALIG BOERENERF Op een van de mooiste plekken van Fryslân, aan de rand van het IJsselmeer bij Mirns, hebben we een totaalplan gemaakt voor de transformatie van erf en gebouwen van een voormalige boerderij. Het voormalige boerenbedrijf wordt nu een landgoed voor een van de oudste families uit Amsterdam. De landerijen krijgen een natuurbestemming. De koeienstallen worden gesloopt en er wordt een nieuwe landschapsbeheerschuur met kunstatelier gerealiseerd. Voor de oudste loods hebben we een verbouwplan gemaakt voor de herbestemming tot beheerderswoning. De bestaande garage wordt omgevormd tot beheerderskantoor en het woonhuis wordt verbouwd en uitgebreid. Dit woonhuis van het type “boerderette” is in ons plan getransformeerd tot een royale stijlvolle villa, welke recht doet aan de prachtige locatie. Niet grotesk, maar naar maat, schaal en expressie passend in het landschap. Het is een zorgvuldig plan dat vraagt om een zorgvuldige en liefdevolle uitvoering. We zijn nog in hoopvolle afwachting. Bestaande situatie met loopstallen Vernieuwd woonhuis Landschapsbeheerschuur met atelier Vernieuwde situatie Stalling Vernieuwd / uitgebreid woonhuis Landschapsbeheerschuur / atelier Woon / werkschuur 28

29 1020-2017

VERBOUW VOORMALIG POLITIEBUREAU Het voormalige politiebureau te Menaldum transformeerden wij tot 6 wooneenheden voor begeleid zelfstandig wonen. De Tuorrebout, onze opdrachtgever, biedt dagbesteding aan voor jong volwassenen en ouderen met een verstandelijke beperking. Het gaat hier om begeleiding op het gebied van wonen, werken en vrije tijd. Het verbouwen van het voormalige politiebureau was een complexe opgave, waarbij de complexiteit niet zat in het ruimtelijk indelen van het gebouw, maar lag op het gebied van geluidsisolatie en installatietechniek. Het betreft hier zelfstandige wooneenheden die geluidstechnisch optimaal van elkaar gescheiden moeten zijn. Ook installatietechnisch zijn het zelfstandige eenheden met hun eigen sanitair en eigen kookgelegenheid. Het woud aan kanalen en leidingen moest onzichtbaar weggewerkt worden in de zeer beperkte omvang van het bestaande gebouw en zonder de geluidsisolatie onderling te verstoren. Ook het beperkte budget dat beschikbaar was voor deze verbouwing was gecompliceerd. Met creativiteit, kennis en vakmanschap en samen met onze adviseur voor bouwfysica en installaties is het gelukt deze complexe puzzel op te lossen. Het is een fijn gebouw geworden waar 6 jongvolwassenen onder begeleiding een mooie woonplek gevonden hebben. Het dorp heeft er weer een keurige voorziening bij. Dit project is een mooi voorbeeld van kleinschalig herbestemmen van een bestaand gebouw in een dorpse omgeving. Waar verkrotting dreigde is nu een zinvolle woonvoorziening gerealiseerd. 942-2014

MEDISCH CENTRUM EN PENTHOUSE Voor het voormalige uitvaartcentrum aan de Rengerslaan te Leeuwarden hebben wij het plan gemaakt voor de herbestemming tot medisch centrum. Inmiddels werken diverse medische specialisten samen in dit gebouw. Het is flexibel en kan zich door de tijd aanpassen aan wisselend gebruik van de ruimte. De eigenaar woont op de bovenste verdieping van het gebouw. Hij wilde een droompenthouse “on top”. Dat is er gekomen. Het is een “dijk van een appartement” geworden. Van alle denkbare gemakken voorzien. En met grote dakterrassen rondom. Wat wil je nog meer. Een penthouse op je eigen gebouw dat duurzaam verhuurd wordt als medisch centrum. En dat ook nog in het centrum van de stad naast het Rengerspark. Het is een mooi voorbeeld van zinvol herbestemmen van dit gebouw dat haar functie als uitvaartcentrum had verloren. 31 942-2014

Dwarsdoorsnede Perspectivische dwarsdoorsnede Constructieve bouw Perspectivische langsdoorsnede 32

VERBOUW BOERDERIJ We hebben veel ervaring opgebouwd met het tekenen en construeren van boerderijen. Het kloppend 3D tekenen van de historische constructies is een feest op zichzelf. Op basis van oude tekeningen en opmetingen ter plaatse hebben we al diverse boerderijen compleet in beeld gebracht. Een kloppend 3D model is voor ons de beste basis voor een succesvolle bouwvoorbereiding. Deze tekeningen laten de vernieuwbouw van een oude boerderij zien. De bestaande stelp met voorhuis is in een te slechte staat om het te kunnen redden. Op het moment van dit schrijven zijn we bezig met de voorbereiding van deze vernieuwbouw. Het ontwerp is gereed en de kostenberekening is gemaakt. Nu nog de bouwtekeningen maken voor de vergunningen en een aannemer vinden die het vakmanschap heeft voor de realisatie. Het is een droomplan geworden. Het voorhuis wordt ingericht als studeer- en muziekruimte met op de verdieping een logeergelegenheid. De schuur wordt woon- en slaapruimte. Door meerdere plekken te creëren wordt de ruimte gedeeld en wordt de intimiteit gewaarborgd. De constructieve opzet van de boerderij is leidend voor de wijze waarop de plekken zich vormen. De indeling en de constructie vormen een logisch, elkaar versterkend geheel. Vogelvlucht perspectief Begane grond en verdieping 33 1039-2018

VERBOUW SPLIT LEVEL BUNGALOW Al eerder revitaliseerden we een werk van wijlen architect Teeuw uit Leeuwarden. Dit keer was het de in verval geraakte privé woning van de architect; een split level bungalow. We vergrootten het woonoppervlak aanzienlijk en maakten van deze gedateerde bungalow, met recht een droomhuis. Waar het voorheen een enorme energieverslinder was, is het nu een goed geïsoleerd woonhuis met een moderne energiezuinige installatie. Alle onderdelen van het woonhuis zijn grondig aangepakt. Het interieur is volledig naar wens van onze opdrachtgever aangepast. We hebben er voor gezorgd dat er overal veel ruimte in het huis is zonder de geborgenheid te verliezen. In het hart van de woonkamer is een met eiken fineer bekleed hart gemaakt waarin we een deel van de keuken, een bijkeuken en een speelhoek hebben gemaakt. Via grote glazen puien hebben we veel licht in het interieur gebracht. De revitalisatie van deze speciale split level bungalow is een mooi voorbeeld van duurzaam herbestemmen. Dit bijzondere huis kan met haar nieuwe eigenaren de toekomst weer behaaglijk en energiezuinig tegemoet. BUITENRUIMTE VOOR KANTOORVILLA Deze kantoorvilla heeft behalve een toegang tot de voordeur, geen buitenruimte. Het kantoor was ingekrompen en de eigenaar wilde op de eerste en tweede verdieping bij zijn kantoor gaan wonen. Voor voldoende buitenruimte bedachten we een extra groot balkon dat we voor het pand plaatsten. Sommige goede ideeën sterven een vroege dood. De eigenaar ging toch maar elders zijn woonruimte zoeken. 1037-2017 34

WOONCOMPLEX VERBETERING Energiebesparing, verduurzaming en woningverbetering. Thema’s waar we veel ervaring mee hebben. Voor bovenstaand complex wonnen we de uitgeschreven competitie. Boven de 3D tekening die we van het complex als geheel maakten. Rechts een schetsimpressie van het idee voor de woonomgeving. De taluds faciliteren nieuwe woon- en werkruimtes en maskeren de lelijke plint van het complex. VAN OUDERWETSE KERKZAAL NAAR EEN OMARMENDE WARME KERKRUIMTE In 2001 was eindelijk de kogel door de kerk. De nieuw gevormde gemeente Fenix/Goede Herder ging zich vestigen in de Fenix, die daarvoor eerst een grondige aanpassing moest ondergaan. Eén grote rechte zaal met twee brede rijen stoelen die uitzicht boden op een klein, hoog en vooral dominant podium dat als liturgisch centrum dienst deed. Dat was de bestaande toestand van de kerkzaal zo ongeveer. Na de verbouw is het een kerkzaal geworden waar samenhang in zit. Met name de ouderwetse kerkzaal kreeg een compleet nieuwe indeling en de opstelling werd aangepast aan de moderne liturgie. Waar de gemeente zich als eenheid kan richten op het liturgisch centrum dat veel meer is dan een podium met een kansel. “Met elkaar één”, dat is de gedachte achter het ontwerp. Het straalt saamhorigheid uit. Rechts mijn ontwerpschets van het concept. 2000-2011 721-2000

JAN ERINGA MODE Complete restyling en renovatie van het interieur en exterieur van het gebouw van Jan Eringa Mannenmode in de historische binnenstad van Leeuwarden. CONCEPTSCHETS ERINGA MANNENMODE In de bestaande toestand waarmee we de verbouw en renovatie van het pand van Eringa Mannenmode in Leeuwarden startten, was de begane grond een sombere zwarte getimmerde “bak” met daarboven een schraal wit geverfde bovenzijde. In ons verbouwplan hebben we van het pand weer één geheel gemaakt van straatniveau tot en met het dak. Het pand hebben we haar authentieke verticale karakter met een opbouw van onderbouw-middendeel een bekroning gegeven. De onderkant is nu licht gekleurd, het middeldeel antraciet en taupe. De frieslijst met dakkapel is wit. De bij de winkel behorende panden in de Oosterstraat en het belendende pand links van het hoofdpand hebben we ook als onderdelen van het geheel ontworpen. De Oosterstaat heeft met de renovatie weer een aantrekkelijke entree gekregen. 924-2010 36

ONTWERPTEKENING ERINGA MANNENMODE 37

MULTIFUNCTIONEEL CENTRUM TE RIED De vader van Jorne belde me ooit om te vragen of ik ook een plekje voor zijn zoon had op mijn architectenbureau. Zijn zoon was net afgestudeerd aan de TU en wilde graag aan de slag. Ik had een plekje en zo ging Jorne als trainee met wederzijds plezier bij mij aan de slag. De vader was ook voorzitter van de bouwcommissie die zich inzette voor de realisatie van het nieuwe multifunctionele centrum in het dorp. Het was een enthousiaste en slagvaardige commissie, die er ook in slaagde voldoende budget bij elkaar te krijgen. Vele sponsoren hebben ze weten te motiveren. Je begrijpt het al, Jorne moest het gebouw ontwerpen, maar de bouwcommissie had wel een ervaren architectenbureau nodig om het ontwerp goed op papier te krijgen, de engineering te verzorgen, de rompslomp voor de vergunningsaanvraag op zich te nemen en, last but not least, de aanbestedingsstukken en de bouwvoorbereidingstekeningen te maken. Natuurlijk heb ik dat op mij genomen. De verbouwing van dit voormalige schoolgebouw met hoofdmeesterswoning is naar volle tevredenheid verlopen. Nadat de aannemer het casco gereed gemaakt had, is er met een groot aantal vrijwilligers met inzet en enthousiasme gewerkt aan de afbouw. Dit project laat goed zien wat de verbondenheid en samenwerking van gemotiveerde, kundige en enthousiaste mensen kan voortbrengen. De verkleinde school met hoofdmeesterswoning en de uitbreidingen er naast en er tussenin 1017-2016

UITBREIDING VAN EEN ARBEIDERSHUISJE Op een prachtige plek net buiten Stiens staat een vrijstaand arbeidershuisje. Het is vervallen en biedt geen passende woongelegenheid meer. De buurman aannemer heeft het gekocht en mij gevraagd een ontwerp te maken. De maximaal toegestane oppervlakte moest bijgebouwd worden. Het moest een droomhuis worden dat de toekomstige bewoner rust ruimte en comfort biedt. In het plan wordt het oude huisje het slaaphuis. De voormalige ”aanlegering” had geen stahoogte en is in het plan opgehoogd. Ernaast is een royale carport ontworpen die ook als grote veranda dienst kan doen. Aan de zonzijde, voor het oude huisje is een rechthoekig volume gepland met woonkamer en leefkeuken. Rondom zijn grote terrassen gepland met afwisselend dichte en open luifels met beweegbare zonwering. Er is uitzicht rondom. Van zonsopkomst tot zonsondegang kan van het licht en de omgeving worden genoten. Het geheel is bedacht in vergrijzend redceder zodat het volume opgaat in het prachtige omliggende landschap. 39 1041-2017

VERBOUW | RENOVATIE | RESTAURATIE | HERBESTEMMING Nr. Werk Plaats Omschrijving 1017 1011 Dorpshuis De Rede Ruiterskwartier 1003 BB De Vries 1000 0997 0995 0982 0981 0965 Tiemersma Feijen Backx Skierhûsterwei Basisschool Bijlsma – Koopmans Schuurman - Douma Duong - Huynh Bakker 0963 Weerstra - Seinstra 0957 0956 0955 0954 0946 0943 0942 0939 0935 0934 0924 0925 0922 0921 0905 0891 0890 0835 0838 0831 0817 0807 0799 0798 0792 Peereboom Berger Verpleeghuis De Spiker Romeijn Beheer De Kruyff Kuperus Audiologisch Centrum Eringa Herenmodezaak Kruizebroederklooster Huisartsenpraktijk Maters Klassieke Herenhuizen Klassicistische villa Kuiper Familie Hoeksma Hotel Ameland Familie Hoeksema Friese Greiden Woningstichting Familie Hoffer LPF Diaconiewoningen Bolsward Exakt Fijnmechanica Kooyenga Groep Johan Sijtsma architectenteam Ried Leeuwarden Apolloweg Lwd Jelsum Oude Bildtzijl Bergum Leeuwarden Leeuwarden Schrans Vrouwenparochie Leeuwarden Leeuwarden Leeuwarden Tietjerk Schiermonnikoog Joure Harlingen Leeuwarden Leeuwarden Nes Ameland Zwolle Leeuwarden Franeker Nes Ameland Leeuwarden Leeuwarden Suameer Ameland Dronrijp Wommels Oenkerk Leeuwarden Bolsward Dokkum Dokkum Leeuwarden Verbouw en uitbreiding Verbouw pand Verbouw tot kantoor Verbouw boerderij Verbouw tot Samenwerkingsschool Verbouw woonhuis Verbouw woonhuis Redden Jugendstil gevel na brand Verbouw en uitbreiding woonhuis Verbouw en uitbreiding woonhuis Verbouw en uitbreiding woonhuis Verbouw en uitbreiding woonhuis Verbouw en uitbreiding woonhuis Verbouw en uitbreiding zomerhuis Verbouw en uitbreiding woonhuis Verbouw en uitbreiding verpleeghuis Verbouw gebouw Rengerslaan tot medisch centrum Uitbreiding woonhuis Verbouw en restauratie tot woonboerderij Verbouw Verbouw en uitbreiding Restauratie en verbouw bij nieuwbouw verpleeghuis Verbouw voormalige school tot huisartsenpraktijk Restauratie, renovatie en verbouw Verbouw en uitbreiding Verbouw en renovatie schoolgebouw tot woonhuis Uitbreiding hotel met 10 kamers Verbouw pakhuis tot woonhuis Renovatie 12 rug-aan-rug woningen Verbouw en uitbreiding woonhuis Verbouw voormalige handelsdrukkerij Renovatie, verbouw, uitbreiding diaconiewoningen Verbouw voormalige landbouwschool Verbouw bestaande kantoorgebouw Verbouw voormalig pompgebouw tot nieuw kantoor Aantal 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 40

VERBOUW | RENOVATIE | RESTAURATIE | HERBESTEMMING Nr. Werk Plaats Omschrijving 0754 0739 0714 0710 0697 0679 0606 0587 0559 0492 0483 0421 0415 0412 0379 0367 0356 0329 0324 Jeugdzorg Friesland Huisartsenpraktijk Diephuis Bogaard - Van Erp Koopmans-Steinfort KAZ - uitbreiding Fenix Friesche Trouw Loge Ziel & Talman Hotel Ameland Glastra Rinsma Modehuis Schols Bosker Smink Spanje T. van Tweebaksmarkt 34 Terpstra Hooghiemstra Adema Verno - De Hon 0332 BWL 0305 0237 0214 0194 0183 BWL 0182 BWL 0173 0167 0158 0139 0136 0132 0109 0079 0069 0031 Schulze Sibma Dijkstra (Pols) Holvast - De Vries Glastra Hercules Seghersstraat Yetsenga Schootstra Seggeren D. van Leegstra Haersmahuis Volkshuisvesting Van Seggeren Installatietechniek Sietsma Drachten Hardegarijp Tytsjerk Franeker Leeuwarden Leeuwarden Snakkerburen Ameland Tytsjerk Gorredijk Oudwoude Lippenhuizen Leeuwarden Leeuwarden Leeuwarden Goutum Aldtsjerk Burgum Leeuwarden Leeuwarden Kimswerd Vriezenveen Aalzum Dokkum Leeuwarden Leeuwarden Hempens Leeuwarden Deinum Leeuwarden Kollumerzwaag Westergeest Leeuwarden Groningen Kollumerzwaag Hantumeruitburen Verbouw kantoor Drachten en Sneek Verbouw huisartsenpraktijk Verbouw bungalow Verbouw woonhuis Verbouw kerkgebouw Logegebouw Verbouw woonhuis Uitbreiding hotel Verbouw en uitbreiding bungalow Nieuwbouw en verbouw modehuis Verbouw woonboerderij Verbouw woonhuis Verbouw woonhuis Camminghaburen Verbouw pand Spanjaardslaan Verbouw en restauratie tot grand café Verbouw Eelsmastate Verbouw woonhuis Verbouw en uitbreiding woonhuis Verbouw en uitbreiding werkplaats en kantoor Verbouw 40 woningen Camminghaburen Verbouw en uitbreiding woonhuis Verbouw en uitbreiding woonhuis Verbouw en uitbreiding woonhuis Verbouw woonhuis Entrees S-8 flat + Kei-flat 12 hoog Jan van Scorelstraat Verbouw woonhuis Renovatieplan entrees Verbouw woonhuis Verbouw viswinkel Kleine Kerkstraat Verbouw woonhuis Verbouw boerderij Verbouw en restauratie pand voor grand café Renovatie 66 Vaneg woningen Verbouw Verbouw / restauratie bedrijfswoning bij boerderij Aantal 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 41 2000-2011 721-2000

JOHAN SIJTSMA ARCHITECT Skierhústerwei 26 | 9057 RE JELSUM Spanjaardslaan 11 | 8917 AJ LEEUWARDEN

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
Home


You need flash player to view this online publication