18

Jaarvergadering 25 februari 2017 De Algemene Vergadering zal worden gehouden in Restaurant “De Meerkoet”, Schelphoek 3, te 4471 NP Wolphaartsdijk. Aanvang van de vergadering staat gepland om 20.30 uur. AGENDA 1. Opening 2. Notulen jaarvergadering 27 februari 2016 (vindt u elders in dit blad) 3. Jaarverslag 2016 (vindt u elders in dit blad) 4. Financieel jaarverslag 2016 + begroting 2017 5. Verslag en (her)benoeming kascontrolecommissie a. Rinus Pieper (2) en Rien Hermans (1) hebben dit jaar de boeken gecontroleerd bij de penningmeester. Als reserve was benoemd Rinus Joosse. met het jaarlijks doorschuiven van de leden in de Cie. wordt een nieuw reserve lid gevraagd. 6. Verkiezing bestuursleden a. Aftredend en herkiesbaar: René van de Zande en Peter van Binnendijk (Tegen)kandidaten kunnen tot uiterlijk de dag voorafgaand aan de vergadering aangemeld worden bij de secretaris. 7. Vaststellen rittenkalender 2017 a. Bespreking en toelichting 8. Huldiging kampioenen en uitreiking kampioensbekers A-klasse: equipe René van de Zande en Renate Huffenreuter B-klasse: equipe Peter en Nicolette van Binnendijk C-klasse: equipe Arnoud en Silvia Kloos Dit jaar kiezen we er voor ook de kampioenen op de 2e en 3e plaatsen te huldigen! (zie eindstand clubkampioenschap) Alle kampioenen worden uitdrukkelijk verzocht aanwezig te zijn bij deze vergadering. 9. Rondvraag 10. Sluiting 19

19 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication