21

voorspelbare factor of de begroting 2016 daadwerkelijk gerealiseerd zal worden. Ook de begroting 2016 wordt unaniem aangenomen. 5. Kascontrolecommissie John Terpstra voert namens de commissie het woord en prijst de penningmeester voor de zeer duidelijke, zeer transparante en accurate verslaglegging. De diverse steekproeven hebben geen onvolkomenheden opgeleverd, alle bedragen zijn te verantwoorden derhalve stelt hij voor het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde beleid. De aanwezigen stemmen hiermede in. John Terpstra staat na twee beurten zijn plaats in de commissie af aan Rien Hermans welke met Rinus Pieper zal gaan controleren. Reserve wordt Rinus Joosse welke zich tijdens de vergadering spontaan aanmeldt. 6. Bestuursverkiezing De heren Van Stee, Wouters en Baert zijn aftredend en herkiesbaar. Vanuit de vereniging heeft niemand zich kandidaat gesteld voor een functie, derhalve stelt de voorzitter voor de aftredende bestuurders bij acclamatie te herbenoemen tenzij iemand een schriftelijke stemming wenst. Geen van de aanwezigen wenst van dit recht gebruik te maken. 7. Rittenkalender 2016 Enkele wijzigingen op de voorlopige kalender in het clubblad zijn er al. De Witte Raafrit zal verreden worden op 11 augustus en niét op 4 augustus. Na het spijtige faillissement van de Witte Raaf zal er een doorstart plaatsvinden en de toezegging is er dat de sponsoring van de rit zal doorgaan “zoals altijd”. Wel is het aannemelijk dat de naam van de camping en dus ook van de rit zal wijzigen. De Hemelvaartsrit zal niet vertrekken vanaf de Caisson maar vanaf “Het Zwaantje” in Kapelle. Het zal wellicht wat druk worden maar met wat statafels zou er voor iedereen een plaatsje moeten zijn. Het andere alternatief op Kapelle, De Vroone, houdt zijn deuren gesloten op Hemelvaartsdag zodat de keuze wanneer we vanaf Kapelle willen vertrekken beperkt is. Op verzoek van Joke Bom worden de uitzetters van de ritten opgesomd. Dit zijn de heren 22

22 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication