26

Ledenbestand In de C-klasse is nog steeds gemiddeld zo’n kwart van de deelnemers lid van onze vereniging; dit getal komt de laatste jaren telkens uit de statistieken. Ondanks dat men door clubbladen en mails wordt geattendeerd op de komende ritten stijgt dit cijfer niet. De C-klasse lijkt dus – op een handvol trouwe rijders na – vooral een klasse van leden welke het leuk vinden een paar ritten per jaar te rijden maar verder snel andere activiteiten laten prevaleren. Zo verschuift er elk jaar wel iets in het bestand maar ook qua ledenaantal past ons niets anders dan tevredenheid. Van 2 ereleden en 58 leden in 2015 gingen we naar 1 erelid en 54 leden eind 2016. Bestuur Ook in 2016 was de sfeer binnen het bestuur prima te noemen en nog steeds borrelen er suggesties op om dingen -waar mogelijk- te verbeteren. Sommige van deze verbeteringen worden ook dankbaar opgepikt door zusterverenigingen zoals bijvoorbeeld de uitleg voor de rit aan beginnende rijders. Uit alles blijkt dat deze beginners dit zeer weten te waarderen. Voor het bestuur is het zeer prettig dat er – bij afwezigheid van een bestuurslid of diens functioneren als uitzetter – altijd een beroep gedaan kan worden op vrijwilligers, hetzij voor de rekenkamer, hetzij voor het organiseren van de bingo of bij de inschrijftafel. Ook deze vrijwilligers verdienen hiervoor onze waardering. Het bestuur vergaderde in 2015 vijf keer ten huize van Leo Wouters met Rinus van Stee als voorzitter/penningmeester, René van de Zande als secretaris, Leo Wouters als PR-man en Antoine Baert en Peter van Binnendijk als bestuursleden algemene zaken & amusement. Jaarvergadering De jaarvergadering annex feestavond werd georganiseerd in “De Meerkoet” te Wolfaartsdijk waar de aanwezigen zich te buiten konden gaan aan een luxe barbecue welke zeer positief werd ontvangen. Ook de aan de feestavond voorafgaande rit, uitgezet door Peter van Binnendijk, was hoogstaand met genoeg stof tot nabeschouwen. De opzet van deze feestavond was in de ogen van het bestuur dermate geslaagd dat deze best een keer kan worden gebruikt, derhalve wederom rendez-vous in “De Meerkoet” . 27

27 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication