29

te slechten. Maar ook voor hen die deelnemen belangrijker vinden dan winnen wil MAC “De Zeeuwen” een warme vereniging zijn waar men op een ontspannen manier enkele middagen per jaar kan invullen. Waar ritten bij andere verenigingen vaak nog een mengeling van reglement en puzzelen bieden, probeert onze vereniging het uitgangspunt “100% reglementair” na te streven. Het lukt weliswaar niet altijd maar het gros van de ritten baseert zich puur op de kennis van het reglement. Het blijkt toch ook dat veel rijders hier de voorkeur aan geven, iets is goed of fout en de eindeloze discussies welke men soms naar aanleiding van puzzelopdrachten, lees de betekenis van woorden heeft, wordt voorkomen. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het soms wel zoeken is naar de juiste moeilijkheidsgraad. Soms worden er onverklaarbaar veel strafpunten gescoord. rit paasrit oranjerit hemelv pinkster w raaf herfst kerst Totaal: deelname a-klasse 60 48 45 44 31 32 36 296 Vooral bij de Oranjerit en de Pinksterrit hebben we een serieuze veer moeten laten, naar de oorzaak kunnen we alleen maar gissen. Pas als ook in 2017 blijkt dat we verder terugzakken in deelnemersaantal is het nodig daar eens over te brainstormen; vooralsnog houden we het op een incidentele terugval. De laatste jaren fluctueren de deelnemersaantallen constant al leveren we dit jaar wel haast de deelname aan een complete rit in op het totaal……. Ook in 2016 was Martin Walrave weer bereid – daar waar nodig – als vaste controlepost te fungeren. Inmiddels is het haast een traditie dat wanneer Martin controle staat we meerdere keren aan zijn venster voorbijtrekken. Tijdens de laatste Oranjerit diende men hem zelfs viermaal de kaart te laten aftekenen. De inzet van Martin wordt dan ook zeer gewaardeerd door bestuur en leden! 30 13 10 12 12 11 11 14 lid 11 10 11 11 11 10 11 n-lid 2 0 1 1 0 1 3 b-klasse 4 6 8 8 3 2 4 lid 3 3 5 6 3 1 4 n-lid 1 3 3 2 0 1 0 c-klasse 43 32 25 24 17 19 18 lid 8 11 10 10 3 5 5 n-lid 35 21 15 14 14 14 13

30 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication