6

geweest welke bijna niemand goed heeft uitgevoerd. Anderzijds zie je dan weer dat opdrachten welke zijn gekopieerd van een vorige rit toch ook gewoon weer massaal fout worden gedaan, kennelijk zijn er maar weinigen die van hun gemaakte fouten (proberen te) leren. Dat er veel fouten worden gemaakt in de combinaties kan ik nog begrijpen al denk ik dat dat veelal komt doordat men maar begint te rijden zonder eerst de gehele situatie eens even in ogenschouw te nemen, minder goed snap ik dat er ook in de volgende eenvoudige opdrachten nog zoveel misgaat: - - Straatnaambord in kruisingsvlak Wegsituatie welke niet uitmondt op de bereden route - Alleen borden specificeren naar de tekst welke erop staat - Na 2e “A”, bordjes moeten geheel na elkaar staan - Weg passeren alleen via weg - Na startvlag weer beginnen bij opdr. 1 - Niet tweemaal zelfde orienteringspunt Allemaal zaken die letterlijk te lezen zijn in het reglement; niet eens verstopt in omslachtige formuleringen of alleen uit te vinden door stukjes van meerdere artikelen te combineren. Nee, gewoon letterlijk. Dat zou toch gesneden koek moeten zijn? Hoe dan ook, verbeterpunten zijn er nog: De rit mag eenvoudiger, deelnemers moeten nog wat eerder binnen zijn om tijdig te kunnen afsluiten en het zou fijn zijn als ik de tekeningen met een computer zou kunnen maken……………Wie weet bij een eventueel volgende rit. Graag tot ziens op de reglementsavond René van de Zande 7

7 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication