7

geslaagd voor hun eerste examen. Natuurlijk waren er hier en daar wat foutjes en moesten achteraf opdrachten worden geneutraliseerd, maar zoals bekend moet de foutloze rit nog worden gemaakt. Wat blijft hangen is dat Nicolette en Peter voor de A-klasse een puur reglementaire rit hebben gemaakt met soms verrassend nieuwe opdrachten. Wat ons betreft ga zo door in de toekomst. Uiteindelijk zaten er 31 foeven in deze rit en het is ondoenlijk om deze allemaal in dit verslag te behandelen. De foeven waarbij een tekening nodig is, laten wij achterwege omdat het voor de redactie bijna onmogelijk is om dat goed te reproduceren. Voor ons begon al meteen bij de start een nieuwigheid. De blauwe startvlag werd in een doodlopend weggetje geplaatst op de parkeerplaats bij De Stenge. In mijn onschuld riep ik nog tegen Peter dat de vlag vanwege het doodlopen van de weg aan de bereden route staat. Hij fronste zijn wenkbrauwen en je kon hem horen denken, heb ik hier een uitzettersfout gemaakt. Natuurlijk was dit niet zo, omdat een RC in een doodlopende weg wel als oriënteringspunt (O.P.) meetelt, maar niet mag worden opgeschreven. Bij deze start werd verondersteld dat je achterwaarts de doodlopende weg inreed en vervolgens bij de vlag aan de rechterkant kan starten. Dit betekent dat de eerste weg links als je uit de doodlopende weg komt, meteen als O.P. mag worden meegerekend. Het kostte wat tijd voordat het kwartje (hebben we hier al een euromunt voor?) viel. De volgende opdrachten leken niet zo moeilijk, maar daar schuilt dan gelijk het venijn. De letter IJ was net zo groot als alle andere hoofdletters in de tekst WEGWIJZER, echter er stonden ook nog puntjes op de ij en een IJ met hoofdletters bevat geen puntjes. Een misschien eenvoudige foef maar wij trapten er wel in. Voor degenen die op zijn tijd de uitspraken van de reglementscommissie doorkijken, waren een aantal opdrachten relatief eenvoudig uit te voeren. Bij het zien van een bord Son en Breugel is de opdracht na 3 plaatsnamen L wel uit te voeren, immers zowel Son als Breugel maar ook Son en Breugel staan in het plaatsnamenregister (zie bladzijde 20 van het groene boekje). Hetzelfde geldt voor een bord met 2 plaatsnamen en 2 pijlen 8

8 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication