6

geplaatst, maar verkeersborden die er al weken stonden. Antoine heeft vervolgens de routecontrole 10 maar in de berm geplaatst omdat er geen paal was om aan te bevestigen. Voor de zekerheid hebben we deze routecontrole 10 maar geneutraliseerd. Voor een uitzetter en de deelnemers is het dan plezierig dat een bestuurslid als eerste deelnemer vertrekt, zodat de overige deelnemers geen last hebben van onverwachtse gebeurtenissen. Wij kunnen ons voorstellen dat u met verbazing de routeopdracht met betrekking tot de eenrichtingsweg en later de uitleg heeft gelezen. Nu weet u wat er is gebeurd. A-KLASSE Na afloop kregen wij 2 vragen. De eerste betrof de opdracht ‘voor overweg weg passeren’. Een van de deelnemers vond dat er sprake was van een volgorde probleem met betrekking tot de weg en de overweg. Dit is niet zo omdat er pas sprake is van een volgordeprobleem als het woord ‘en’ in de routeopdracht wordt gebruikt en dat was hier niet het geval. Een tweede vraag betreft artikel 3.b. van het Bijzonder Reglement, waarin staat dat afbeeldingen van verkeersborden als officieel geplaatste verkeersborden dienen te worden beschouwd. Volgens betrokkene was de afbeelding van de wegwijzer met de tekst Schoonhoven een verkeersbord. Wegwijzers staan weliswaar in het RVV, maar behoren tot de bewegwijzering. Dit laatste wordt bevestigd door een Uitspraak van de Reglementencommissie van augustus 2005 (groene boekje) waarin staat dat bewegwijzeringsborden geen verkeersborden in de zin van het routebeschrijvingsreglement zijn. In artikel 8.a.2. van het DRR staat dat afbeeldingen van richtingborden en verkeerspaddestoelen niet als oriënteringspunt mogen worden gebruikt. 7

7 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication