15

5. Kascontrolecommissie Omdat de kascontroleurs Rien Hermans en Rinus Joosse dit jaar beiden in actie zijn gekomen, zijn we in de onwenselijke situatie beland dat beiden nu ook reglementair tegelijk zouden moeten aftreden na hun controle in 2018. Om dit te ondervangen is besloten dat Rinus Joosse nog een 3e keer zal controleren en wordt er dus een reserve voor 2018 (= lid voor 2019) gezocht. Bianca Potters geeft aan dit op zich te willen nemen. 6. Bestuursverkiezing De heren Van Binnendijk en Van de Zande zijn aftredend en herkiesbaar, tegenkandidaten hebben zich niet aangemeld. Beiden worden door de aanwezigen unaniem herkozen. 7. Rittenkalender 2017 De voorzitter wijst op de mooie rittenkalender welke Peter van Binnendijk heeft ontworpen met daarop alle ritten in Zuidwest Nederland overzichtelijk weergegeven. Zoals al genoemd zal de inschrijflocatie van de Herfstrit veranderen en is de Witte Raafrit nog onzeker. Houd de website dus in de gaten. De uitzetters zijn dit jaar John Terpstra (Paasrit en Witte Raafrit), Bram en Leo Wouters (Oranjerit), Peter & Nicolette van Binnendijk (Pinksterrit), Rinus Eversdijk & Kees Fraanje (mits fit)(Hemelvaartsdagrit), Antoine Baert (Herfstrit). Voor de Kerstrit wordt nog een uitzetter gezocht. 8. Clubkampioenen 2016 Als noviteit worden dit jaar ook de nummers 2 en 3 in de verschillende klassen in het zonnetje gezet om zo het competitieelement wat te versterken. 16

16 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication