22

Ledenbestand Gelukkig hebben we nog steeds deelnemers welke zo enthousiast zijn dat ze zich tijdens de ritten spontaan aanmelden als lid, derhalve worden de spaarzame beëindigingen van het lidmaatschap door leeftijd of verminderde interesse gelukkig telkens weer gecompenseerd. Hadden we einde 2016 1 erelid en 54 leden, nu aan het einde van 2017 noteren we 1 erelid en 55 leden, Een mooi aantal waarop we trots mogen zijn! Bestuur De sfeer in het bestuur is onveranderd goed, inmiddels mogen we wel van een goed ingespeeld team spreken waarin men weet wat van elkaar te verwachten valt. Elk evenement wordt zorgvuldig geëvalueerd en er wordt telkens nagedacht over verbeterpunten al zou hiervoor input vanuit de leden natuurlijk ook een welkome hulp kunnen zijn, dit zijn tenslotte de klanten die het gebodene mogen beoordelen. Er komt echter nauwelijks (opbouwende) kritiek zodat we er maar vanuit gaan dat dit betekent dat men vooralsnog tevreden is. Ook voor 2018 leven er alweer een paar ideeën, immers stilstand is achteruitgang. Het bestuur vergaderde in 2017 vijf keer ten huize van Leo Wouters met Rinus van Stee als voorzitter/penningmeester, René van de Zande als secretaris, Leo Wouters als PR-man en Antoine Baert en Peter van Binnendijk als bestuursleden algemene zaken & amusement. Jaarvergadering De jaarvergadering annex feestavond werd georganiseerd in “De Meerkoet” te Wolfaartsdijk waar de aanwezigen zich te buiten konden gaan aan een goed verzorgde maaltijd welke ook nog eens zeer positief werd ontvangen. De aan de feestavond voorafgaande rit, dit keer uitgezet door John Terpstra, was van een dermate niveau dat er voor, tijdens en na de 23

23 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication