0

#fietscongres PROGRAMMA Let op: dit programma is nog niet compleet; zodra meer sessies bekend zijn wordt dit document aangevuld 20 juni 21 juni Pré-congres Kantine Walhalla – Rotterdam Nationaal Fietscongres Hulstkamp gebouw – Rotterdam

#fietscongres Fietsgeluk Fietsgeluk is het hoofdthema van deze zevende editie van het Nationaal Fietscongres op 21 juni in Rotterdam. We kiezen de fiets. Omdat we in beweging willen komen, omdat we frisse lucht tot ons nemen, omdat we bewuster kunnen genieten van de omgeving, omdat we anderen tegenkomen, omdat we bijdragen aan een duurzamere wereld...ómdat we ons er gelukkiger door voelen. Mensen doen graag wat gelukkig maakt. Wil je fietsen stimuleren, dan moet je het fietsgeluk verbeteren door in te zetten op beleving. Dit geluk wordt behandeld met verschillende onderwerpen: 'Fiets tussen stad en plattenland', 'Meer ruimte voor de fiets', 'Gericht stimuleren fietsgebruik', 'Fietsveiligheid' en 'Wind uit de andere hoek'. Daarnaast worden er ook sessies ingevuld door fietsprofessionals die tot 27 april een sessie-idee hebben ingediend. Op 17 mei wordt bekend gemaakt welke ideeën een plekje krijgen in het programma. Precongres Op woensdag 20 juni maakt u kennis en praat bij met uw vakgenoten en leert u door middel van de fietscollegetour hoe gastheer Rotterdam de fiets op de kaart zet tijdens hét gezelligste fietsfeest van het jaar.

#fietscongres Uw gastheer Rotterdam is, na de bombardementen in de Tweede Wereldoorlog en de opkomst van de automobiliteit in de wederopbouwperiode, min of meer vanzelfsprekend ingericht als stad met veel ruimte voor de auto. Hier bleef de urgentie om meer ruimte te geven aan schoon en langzaam verkeer dan ook langer uit dan in historische binnensteden, zoals Utrecht of Amsterdam. Rotterdam maakt nu een omslag, waarbij groei en stedelijke verdichting, economische vernieuwing en de transitie naar meer fiets- en ov-gebruik richtinggevend zijn. Meer fietsers De afgelopen tien jaar is het aandeel fietsen in Rotterdam met 60% gestegen. Dat is meer dan een verdubbeling, terwijl het autogebruik nagenoeg stabiel is gebleven. Het Rotterdamse college wil de groei in het fietsgebruik nog verder stimuleren, onder meer door de 208.000 Rotterdammers die nu dagelijks de fiets pakken meer ruimte, comfort en snelheid te geven.

#fietscongres Pré-congres Maak tijdens het gezelligste fietsfeest van het jaar op woensdag 20 juni kennis en praat bij met uw vakgenoten. Leer Rotterdam als fietsstad kennen en schuif na een actief middagprogramma aan bij het fietsdiner. Fietscollegetour leer door middel van de fietscollegetour hoe gastheer Rotterdam de fiets op de kaart zet. Rotterdam, voorloper op het gebied van moderne architectuur en bekend als autostad, is hard op weg de ideale fietsstad te worden. Hoe doen ze dat? Hoe krijgen ze bewoners op Zuid op de fiets en zorgen ze met slimme verkeerslichtinnovaties dat fietsers lekker door kunnen fietsen? Tijdens de fietscollegetour leert u meer over de Rotterdamse aanpak en passeert u enkele van de Rotterdamse architectonische hoogtepunten. Fietsdiner Na afloop van het middagprogramma schuift u aan bij het fietsdiner. Goed eten, goed gezelschap en een gezellige informele sfeer staan op het menu. Het diner wordt geserveerd in de sfeervolle Kantine Walhalla.

#fietscongres Nationaal Fietscongres Op donderdag 21 juni verzamelt u zich samen met ruim 350 andere fietsprofessionals bij monumentale Hulstkampgebouw aan de Maaskade in Rotterdam. Dit congres staat in het teken van leren, meedenken, netwerken en inspireren. Uiteindelijk gaat u naar huis met een frisse plek op uw vakgebied en nieuwe kennis(sen). Sessies door en voor de fietsprofessional Dit jaar wordt het programma samengesteld door zowel de programmacommissie alsook de fietsprofessional. Men kon tot 27 april een sessie-idee indienen.. Op 17 mei wordt er door de Raad van Advies bekend gemaakt welke sessieideeën een plaats krijgen op het Nationaal Fietscongres. TOUR DE FORCE INNOVATIEPRIJS Tijdens het Nationaal Fietscongres wordt de Tour de ForceInnovatieprijs uitgereikt aan de meeste prikkelende, vernieuwende, overtuigende en uitvoerbare fietsinnovatie van 2018. U kunt tijdens het congres live meestemmen op de beste fietsinnovatie. De winnaar wint €10.000.- om te besteden op een manier die de innovatie een stap verder brengt in de praktijk. Ga voor meer informatie naar: www.nationaalfietscongres.nl/tourde-force--innovatieprijs

#fietscongres Sprekers 1 2 1. Uw dagvoorzitter Natasja van den Berg Natasja van den Berg is medeoprichter van Tertium, een bureau dat zich toelegt op verschillende vormen van burgerparticipatie. 2. Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Stientje van Veldhoven Staatssecretaris Stientje van Veldhoven opent het fietscongres. Zij zet zich in dat steeds meer mensen gaan fietsen. Goed voor de gezondheid en milieu en zorgt voor een betere bereikbaarheid. 3. Keynote speaker prof. dr. A.J. Ap Dijksterhuis Keynotespreker Ap Dijksterhuis spreekt op het Nationaal Fietscongres over geluk, fietsgeluk 4. Keynote speaker Thijs Zonneveld Journalist/columnist en voormalig Nederlands beroepswielrenner Thijs Zonneveld sluit het Nationaal Fietscongres af. 3 4

#fietscongres Sessies Meer ruimte met innovatieve verkeerslichten Door: Mark Simons en Bram Klemann | Gemeente Rotterdam Innovatieve verkeerslichten kunnen verkeerssituaties verbeteren, ook voor de fiets. De gemeente Rotterdam ontwikkelt zelf innovatieve verkeerslichten en faciliteert initiatieven vanuit markt of maatschappij. Evaluatie is een belangrijk onderdeel van het innovatieproces. Succesvolle innovaties worden na een proefperiode toegepast op meer locaties in de stad. In deze sessie presenteert Rotterdam innovatieve maatregelen die al breder toegepast zijn èn innovaties die nog in een proefstadium zijn. Als fietsen en infrastructuur met elkaar botsen Door: Gert Jan Wijlhuizen | SWOV In samenwerking tussen de gemeente Amsterdam en de ANWB heeft SWOV onderzoek gedaan naar kenmerken van fietsinfrastructuur die de kans op fietsongevallen verhogen in stedelijke omgeving. We bespreken resultaten en inventariseren met elkaar mogelijke oplossingen om de veiligheid te bevorderen. Maas en Deelfiets Door: Prof. ir. Deborah Nas | TU Delft en Sunidee De mobiliteitsmarkt is sterk in ontwikkeling, en we horen steeds meer over Mobility as a Service (MaaS) komt eraan. Maar wat is MaaS precies? En hoe passen deelfietsen in deze toekomst? Aan de hand van het MaaS Framework leert u het ecosysteem, de verschillende spelers en hun businessmodellen kennen.

#fietscongres Sessies Rondetafeldiscussie: op weg naar duurzame, actieve en gezonde mobiliteit Door: Discussieleider Saskia Kluit | Fietsersbond Wim Bot | Fietsersbond Anne Knol | Milieudefensie Hans Voerknecht | CE, onderzoeker Martin Guit | Gemeente Rotterdam In maart verscheen in opdracht van een coalitie van zeven maatschappelijke organisaties een uitgebreide benchmark van bureau CE over duurzame, actieve en gezonde mobiliteit in dertig grote gemeenten. De benchmark liet grote verschillen zien tussen gemeenten en binnen gemeenten verschillende scores op specifieke indicatoren. In een verdiepende rondetafeldiscussie zal onder leiding van Saskia Kluit (Fietsersbond) worden ingegaan op de benchmark en op de vraag hoe gemeenten belangrijke stappen vooruit kunnen zetten op het gebied van duurzame, actieve en gezonde mobiliteit. Waarom we fietsen Door: Gemeente Rotterdam Niet iedereen krijgt het fietsen met de paplepel ingegoten. Als je niet in Nederland geboren bent of je ouders, is het niet vanzelfsprekend dat je fietst. En dat is jammer, want de fiets is een goedkoop vervoermiddel, geeft vrijheid en brengt je overal. Het zal ook een kwestie van tijd zijn totdat een volgende generatie wel fietst, maar versnellen levert nu resultaat. Hoe pakken we het aan om deze doelgroep gericht te stimuleren om te fietsen? Welke inzichten heeft dat tot nu toe opgeleverd? En wat betekent dat voor de toekomst? De fietsparkeerder en treinfietser in het vizier Door: Sanne van Zundert (Keypoint) Een open deur; onderzoek naar het huidige fiets(parkeer)gebruik maakt de weg vrij voor een oplossing. We geven een overzicht van twee cases in Rotterdam op basis van verschillende onderzoekstechnieken (RFID en GPS).

#fietscongres Sessies Vélosoferen We willen graag met u filosoferen over de toekomst van de fiets ofwel Vélosoferen. In een sessie van een uur kunt u onder leiding van Natasja van den Berg praten over vraagstukken als: • Wat gebeurt er als we de helft van de anderhalf miljoen mensen die nu dagelijks met de auto of motor naar het werk gaan voor een ritje van minder dan 15 kilometer op de fiets (of in het OV) zouden krijgen? En wat heb je daar voor nodig? • Als u 500 miljoen zou mogen investeren in de fiets, wat zou dan doen? En meer… Fietsvisie 2.0: Hoe leg je een hoge lat nog hoger? Door: Lennart Nout (Mobycon) & Jim Moolhuijsen (Regio U10) Omschrijving van de sessie: De U10 (regionaal samenwerkingsverband van gemeente Utrecht en de omliggende gemeenten) zit in de top van het hoogste fietsgebruik ter wereld. De ruimtelijke druk is hoog en de ambitie nog hoger. In deze sessie zetten wij uiteen welke stappen de U10 en Mobycon genomen hebben om in de fietsvisie een nieuwe integrale toekomstvisie op de mobiliteit in de regio te verwezenlijken. Het fietsende schoolkind Door: De Fietsersbond Elke morgen, elke dag en overal stappen kinderen op de fiets naar school. Door het hele land. In grote steden, kleine dorpen, over dijken, langs provinciale wegen en over zandpaadjes zien we kinderen vrolijk rijdend in de zon en door de regen. Het is een bekend beeld in ons land. We weten niet beter, maar het is uniek in de wereld. Nederlanders mogen daar trotser op zijn want niet alleen zorgt het voor gezondere kinderen, ook het welzijn van kinderen neemt toe als ze onafhankelijk zijn. Aan de andere kant zien we ook het probleem van de achterbankgeneratie. De Fietsersbond vindt daarom dat alle ouders hun kind regelmatig met de fiets naar school moeten brengen.

#fietscongres Sessies De toekomst van het fietspad Door: Robert Hulshof (CROW-Fietsberaad) Drukte op het fietspad en actuele discussies over de plaats op de weg voor wielrenners, snorfietsen en speed-pedelecs roepen de vraag op hoe de toekomst van het fietspad eruit zou moeten zien? Het fietspad is jaren geleden ingesteld om fietsers een veilige plek te bieden. Hoe zorgen we dat het fietspad in de toekomst die functie (nog) kan vervullen? Welke groepen gebruikers zijn daarbij het uitgangspunt, bijvoorbeeld kinderen en ouderen? Worden die groepen bedreigd en ontmoedigd om te fietsen als snelle gebruikers zoals snorfietsers en speed-pedelecs gebruik maken van het fietspad? In hoeverre kunnen conflicten worden voorkomen via het ontwerp, aanpassing in de wet- en regelgeving en/of gedragsmaatregelen? Een zelftest voor oudere fietsers Door: Royal Haskoning Voor veel ouderen is fietsen een belangrijk onderdeel van hun leven, maar oudere fietsers zijn een kwetsbare groep in het verkeer. Ze zijn relatief onrealistisch optimistisch en voelen zich niet onveiliger of onzekerder op de fiets. Gedurende 2018 ontwikkelen we een zelftest voor oudere fietsers. De zelftest helpt ouderen en hun mantelzorgers om snel en betrouwbaar inzicht te geven in de fietsbekwaamheid. Verder worden deelnemers gestimuleerd om mee te denken over de groeiende problematiek rondom fietsende ouderen. Fietsparkeren met motieven Door: Jacob de Vries | Trajan Kun je fietsparkeren beter faciliteren als je meer weet over parkeermotieven? Het is bekend dat kortparkeerders een andere parkeerbehoefte hebben dan langparkeerders. Gemeenten kiezen er vaak voor om langparkeerders te faciliteren. Beide groepen zijn echter zeer divers. Bewoners parkeren anders dan werkenden, en uitgaanspubliek heeft weer andere behoeften dan winkelend publiek. In deze sessie voeren we u op een verkenningstocht langs de parkeerbehoefte.

#fietscongres Sessies Reistijdbeleving als beleidsinstrument Door: Laura Groenendijk en Bas Govers (Goudappel Coffeng) Wanneer mensen zich verplaatsen langs een saaie, monotone route, dan krijgen de hersenen weinig prikkels te verwerken, ontstaat verveling en lijkt de verplaatsing langer te duren. Anders is het wanneer mensen een verplaatsing maken langs een aantrekkelijke, afwisselende route. Dan ontvangen de hersens voldoende positieve prikkels, waardoor de route korter lijkt dan die eigenlijk is, ook al duurt de reis op de klok net zo lang als de saaie en drukke route. Belangrijke vraag hierbij is: wat bepaalt of iemand een route wel of niet aangenaam vindt? Goudappel Coffeng heeft samen met NS, ThuisraadRO en de UvA samen met twaalf overheden onderzoek gedaan naar de reistijdbeleving van fietsers. Hiervoor zijn 24 fietsroutes gefilmd en gebruikt in een landelijke enquête. De resultaten van het onderzoek kunnen worden toegepast in verkeersmodellen en MKBA’s, en bij het opstellen van fietsbeleid en het uitvoeren van fietsmaatregelen. Tijdens deze sessie presenteren we de resultaten van het onderzoek. (Innovatief) Stimuleren van fietsgebruik (gericht stimuleren fietsgebruik) Door: Royal Haskoning We willen dat meer werknemers op de fiets naar hun werk gaan. Daar is niet alleen ieders gezondheid, maar ook de leefbaarheid en de bereikbaarheid bij gebaat. Fietsen is goedkoop maar fietsstimulering kost al snel geld. Hoe krijg je meer werknemers efficiënt op de fiets? Moet de overheid daar een flinke vinger in de pap hebben? Zij heeft immers de expertise en weten hoe het moet. Of moeten we de markt laten doen waar ze goed in is, en verstoort overheidsbemoeienis vooral de markt. Hoe ziet een ideale rolverdeling tussen beide partijen eruit en wat en wie heb je nodig om dat ideaalbeeld te realiseren. Of streven we naar een utopie? Praat mee en bepaal je positie.

#fietscongres Locaties Locaties Kantine Walhalla Het startpunt op woensdag 20 juni van de Fietscollegetour en in de avond voor het Fietsdiner is Kantine Walhalla. Walhalla is een oude arbeiderskantine in de Fenixloodsen op Katendrecht, Rotterdam. De sfeer van de jaren 50 is behouden en de lichte zaal met grote ramen heeft een prachtig uitzicht op de Rijnhaven en de Wilhelminapier. Kantine Walhalla Veerlaan 11 3072 AN Rotterdam Hulstkamp Gebouw Het Hulstkamp Gebouw is een rijksmonument aan de Maaskade in Rotterdam. Het is een gezichtsbepalend pand aan de noordzijde van het Noordereiland. Deze prachtige locatie, die jaren dienst deed als jeneverdistilleerderij van Hulstkamp, vormt dit jaar het toneel van het Nationaal Fietscongres. Hulstkamp Gebouw Maaskade 119 3071 NK Rotterdam

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
Home


You need flash player to view this online publication