7

#fietscongres Sessies Meer ruimte met innovatieve verkeerslichten Door: Mark Simons en Bram Klemann | Gemeente Rotterdam Innovatieve verkeerslichten kunnen verkeerssituaties verbeteren, ook voor de fiets. De gemeente Rotterdam ontwikkelt zelf innovatieve verkeerslichten en faciliteert initiatieven vanuit markt of maatschappij. Evaluatie is een belangrijk onderdeel van het innovatieproces. Succesvolle innovaties worden na een proefperiode toegepast op meer locaties in de stad. In deze sessie presenteert Rotterdam innovatieve maatregelen die al breder toegepast zijn èn innovaties die nog in een proefstadium zijn. Als fietsen en infrastructuur met elkaar botsen Door: Gert Jan Wijlhuizen | SWOV In samenwerking tussen de gemeente Amsterdam en de ANWB heeft SWOV onderzoek gedaan naar kenmerken van fietsinfrastructuur die de kans op fietsongevallen verhogen in stedelijke omgeving. We bespreken resultaten en inventariseren met elkaar mogelijke oplossingen om de veiligheid te bevorderen. Maas en Deelfiets Door: Prof. ir. Deborah Nas | TU Delft en Sunidee De mobiliteitsmarkt is sterk in ontwikkeling, en we horen steeds meer over Mobility as a Service (MaaS) komt eraan. Maar wat is MaaS precies? En hoe passen deelfietsen in deze toekomst? Aan de hand van het MaaS Framework leert u het ecosysteem, de verschillende spelers en hun businessmodellen kennen.

8 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication