0

Vaatwasmiddelen "Professionele reiniging voor al uw vaatwerk ontdek ons compleet assortiment met de meest hygiënische vaatwasproducten" 3

• Universeel reinigingsmiddel “T.R. 2010 universeel vaatwasmiddel is speciaal ontwikkeld voor de typische vervuiling op servies” • Werkt effi ciënt tegen vet ten en eiwi t vervui l ing • Geschi kt voor el ke waterhardheid • Ui t stekende hygiëne 4

Product T.R.2010 Korte beschrijving • TR 2010 is een krachtig, vloeibaar reinigingsproduct voor gebruik in huishoudelijke en professionele vaatwasmachines, snelwerkend en zuinig in gebruik. • Dit vloeibaar vaatwasmiddel T.R. 2010 is specifiek T.R. 2010 samengesteld voor een snelle en efficiënte werking. In de meeste gevallen zal dit chloorhoudend middel perfect voldoen, enkel in speciale gevallen waar bv. de (zwakke) chloorgeur ongewenst is zal de chloorvrije versie aangewezen zijn. • Wordt gebruikt in een dosering van 0,4% - 4% in water al naar gelang de mate van vervuiling en van het type vaatwasmachine. Indien streepvorming optreedt de dosering verlagen bij ontoereikende reiniging de dosering verhogen. Can 12 kg Verpakkingseenheid 4 x 6 kg Can 25 kg 5

• Geconcentreerd reinigingsmiddel “AC-3010 geconcentreerd vloeibaar vaatwasmiddel is uiterst geschikt voor horeca, bakkerijen, slagerijen, grootkeukens” • Verwi jder t moei teloos l ipst i ck, koffie - en theeranden. • Ui t stekende hygiëne • Niet geschi kt voor zi l verwerk 6

Product AC - 3010 Korte beschrijving • AC-3010 wordt gebruikt als vloeibaar reinigingsmiddel in vaatwasmachines. Het is bijzonder aangewezen voor gebruik in de horecaen voedingsmiddelenindustrie. AC - 3010 AC - 3010 • AC-3010 is een uiterst krachtig vloeibaar vaatwasmiddel voor industriële vaatwasmachines. Het verwijdert moeiteloos lipstick, koffie- en theeranden. Geeft zowel bij hard als zacht water goede resultaten. Door de toevoeging van een verhoogde dosis chloor actieve middelen heeft AC 3010 zeer sterk reinigende eigenschappen. • AC-3010 wordt meestal toegevoegd via automatische doseerpompen welke eventueel door onze techniekers kunnen worden geplaats en afgesteld. De dosering is afhankelijk van het type machine, de plaatselijke waterhardheid en de was temperatuur. Verpakkingseenheid 4 x 6 kg Can 12 kg Can 25 kg 7

• Vloeibaar vaatwasmiddel “R.T.S. 1010 vloeibaar vaatwasmiddel is volledig chloorvrij” • Geschi kt voor kleine vaat ruimtes • Geen chloordampen • Aluminiumvei l ig reinigingsmiddel 8

Product Korte beschrijving R.T.S 1010 • • R.T.S 1010 R.T.S. 1010 is een krachtig vloeibaar reinigingsproduct voor gebruik in huishoudelijke en professionele vaatwasmachines. Snelwerkend en zuinig in gebruik. Dit vloeibaar vaatwasmiddel is specifiek samengesteld voor diegenen die niet wensen te werken met chloorhoudende producten. In de meeste gevallen zal dit chloorvrijmiddel werken, enkel bij extreme vervuiling van groente- of lipstick vlekken is de chloorhoudende versie aangewezen. R.T.S 1010 • R.T.S. 1010 wordt gebruikt met een automatische dosering indien gewenst wordt om dit manueel toe te voegen is de dosering 0,4 – 5% in water al naar gelang de vervuiling. Bij ontoereikende vervuiling de dosering verhogen. Verpakkingseenheid 4 x 6 kg Can 12 kg Can 25 kg 9

• Vaatwasmiddel voor gereedschappen “S/B Extra Stark vaatwasmiddel is bijzonder aangewezen voor gebruik in de horeca- en voedingsmiddelenindustrie” • Geschi kt voor het verwi jderen van hardnekkige vervui l ing • Aangewezen voor toepassingen waar het ont staan van chloor lucht niet gewenst is. • Beschermd het gereedschap tegen doffe ui t slag 10

Product Korte beschrijving S/B extra stark • Extra Stark S/B wordt gebruikt als vloeibaar reinigingsmiddel in vaatwasmachines. Het is bijzonder aangewezen voor gebruik in de horeca- en voedingsmiddelenindustrie. • Extra Stark S/B is een uiterst krachtig vloeibaar vaatwasmiddel voor industriële vaatwasmachines. Werkt uitstekend bij zware vervuiling. Extra Stark S/B is vrij van chloor actieve middelen aangewezen voor toepassingen waar chloorlucht niet gewenst is. Extra Stark S/B wordt gebruikt waar ons milder alternatief R.T.S. 1010 niet afdoende is. • Extra Stark S/B wordt altijd toegevoegd via automatische doseerpompen welke eventueel door onze techniekers kunnen afgesteld/geplaatst worden. Verpakkingseenheid Can 25 kg 11

• Glazenreiniger “Glazenreiniger voor machine wordt gebruikt in professionele glazenwassers” • I s speci fiek samengesteld voor het reinigen van glazen • Zorgt voor een st reeploos en schi t terend resul taat • Ui terst geschi kt voor machines aangesloten op osmosewater • Ideaal voor kr istalwerk 12

Product Korte beschrijving Glazenreiniger voor machine • • Glazenreiniger voor machine Glazenreiniger voor machine wordt gebruikt in professionele vaatwasmachines voor het reinigen van glaswerk. Glazenreiniger voor machine is specifiek samengesteld voor het veilig wassen van glazen voorwerpen in een vaatwasmachine voor een streeploos en schitterend resultaat. Door zijn unieke samenstelling geeft Glazenreiniger voor machine ondanks zijn milde werking toch een verbluffende werking zonder het glasoppervlak te etsen. • Glazenreiniger voor machine wordt verdund toegepast in de vaatwasmachine in een verhouding van 0,5 à 2g/liter waswater. De dosering is afhankelijk van het type machine. Verpakkingseenheid 4 x 5 liter Can 10 liter 13

• Naglansmiddel “Universeel spoelmiddel voor alle vaatwerk” • Droogt snel en laat een st reeploos resul taat na • Beschermt glaswerk tegen corrosie • Geeft geen geur af op glazen 14

Product Korte beschrijving Spoelmiddel • Spoelmiddel wordt toegepast in de spoelstap van automatische vaatwasmachines huishoudelijk als voor professioneel gebruik. Spoelmiddel • Dit product is opgebouwd met diverse schuimarme bevochtigers, volkomen veilig en zeer doeltreffend in gebruik. Droogt streeploos op bij de juiste dosering en is zeer zuinig in gebruik. • Spoelmiddel Spoelmiddel wordt aan het spoelwater toegevoegd via het automatisch doseersysteem in een verdunning van 0,02 – 0,2% in water. Bij overdosering kan er streepvorming opkomen. Can 10 liter zowel Verpakkingseenheid 4 x 5 liter Can 20 liter 15

• Vloeibaar vaatwasmiddel Karobril “Karobril vaatwasmiddel geschikt voor lichte vervuiling” • Voor het verwi jderen van vervui l ing op glazen en borden • Werkt effi ciënt tegen vet ten • Geschi kt voor el ke waterhardheid 16

Product Korte beschrijving Karobril vloeibaar vaatwasmiddel • Geschikt voor grotere afwasruimtes • Ideaal voor grootverbruikers • Uitsluitend te gebruiken met automatische doseerapparatuur. Verpakkingseenheid Can 25 kg 17

• Ontkalker “Ontkalker wordt gebruikt voor het verwijderen van kalk en cementafzettingen” • Ont kal ker i s geschikt om spoel - en wastafels, kranen, … te ont kal ken • Ont kal ker i s op basi s van mi lde doch doel t reffende zuren en zwakschuimende bevocht igers. Beschadiging van de materialen en overmat ig schuim worden op deze manier vermeden terwi j l toch een doel t reffende werking bekomen wordt . 18

Product Korte beschrijving Ontkalker • Ontkalker wordt gebruikt voor het verwijderen van kalk- en cementafzettingen op zuurbestendige faience, spoel- en wastafels, badkuipen, kranen, enz.… • Ontkalker is op basis van milde doch doeltreffende zuren en zwak schuimende bevochtigers. Beschadiging van de materialen en overmatig schuim worden op deze manier vermeden terwijl toch een doeltreffende werking bekomen wordt. • Naargelang de dikte van de te verwijderen kalk/cement laag ontkalker verdunnen met water. Nooit toepassen op niet zuur bestendige oppervlakken zoals bv. marmer. Daarom steeds even vooraf op een onopvallende plaats testen op zuurbestendigheid. Verpakkingseenheid Can 10 liter 19

• Antischuim “Antischuim ANTI-SCHUIM neutraliseert het hinderlijke schuimen van reinigingsmiddelen.” • Ant ischuim zorgt ervoor dat het schuim razendsnel neer slaat op de reinigingsvloeistof en wordt voorkomen dat machines in een bevei l iging gaat of dat deze overloopt met schuim … 20

Product Korte beschrijving Antischuim • Verpakt per liter voor een handige dosering • Verwijderd moeiteloos schuim Verpakkingseenheid 12 x 1 liter 21

.

Hygiëne in de keuken

• Bakplatenreiniger “Bakplaatreiniger is een uiterst krachtige vloeibare reiniger voor professioneel gebruik in horeca en voedingsindustrie” • Voor het verwi jderen van aangebrand vet • Werkt effi ciënt tegen vet ten • Beschermd de bakplaat 22

Product Korte beschrijving Bakplatenreiniger • • • Bakplaatreiniger is een uiterst krachtige vloeibare reiniger voor professioneel gebruik in de horecaen voedingsmiddelenindustrie. Bakplaatreiniger verwijdert moeiteloos aangebrand vet, melk, suikers en allerhande verkoolde etensresten van bakplaten. Bakplaatreiniger wordt verdund gebruikt, de verdunning hangt af van de mate van vervuiling, meestal is een verdunning van 1/10 optimaal. Na gebruik de bakplaat grondig naspoelen zodat alle resten verdwenen zijn en invetten met ons product bakplaatbeschermer. Verpakkingseenheid Can 10 liter 23

• Cleany star “Cleany star is een universele allesreiniger voor gladde oppervlakken” • Verwi jder t vet en vui l • Voor dagel i j kse hygiëne in de keuken • Effi ciënte werking voor sni j tafel s, keukengereedschap, … 24

Product Korte beschrijving Cleany star • Cleany star is een universele allesreiniger. Het wordt daar ingezet waar andere, minder doeltreffende middelen, falen qua ontvettings- en reinigingskracht. Alhoewel het een krachtige allesreiniger is, is hij meestal toch veilig voor het te behandelen oppervlak. Bij twijfel steeds uitproberen op een onopvallende plaats. • Cleany Star dient steeds nagespoeld te worden met water! Bij hardnekkige vervuiling de dosering verhogen. Verpakkingseenheid 4x5 liter 25

• HGO-2000 “HGO - 2000 is een universele allesreiniger voor gladde oppervlakken” • Verwi jder t moei teloos vet en vervui l ing • HGO-2000 dient verdund gebrui kt te worden = zuinig • Vei l ig voor het te behandelen oppervlak 26

Product Korte beschrijving HGO-2000 • HGO-2000 is een krachtige universele hygiënische dieptereiniger voor harde oppervlakken. • HGO-2000 wordt daar ingezet waar een hygiënische dieptereiniging vereist is. Alhoewel het een zeer krachtige reiniger is, is hij meestal veilig voor het te behandelen oppervlak bij twijfel steeds uitproberen op een onopvallende plaats. • Voor het reinigen van kunststof, chroom, dampkappen, keukenmateriaal, … Verpakkingseenheid Can 10 liter 27

• Grill Star “Grill star is een uiterst krachtige oven- en grillreiniger voor professioneel gebruik in de voedingsindustrie” • Verwi jder t moei teloos aangebrand vet en al lerhande verkoolde etensresten van bakplaten, bakvormen, gri l l s, … • Ook geschi kt voor het reinigen van spi t ten. • Wordt onverdund aangebracht op het te reinigen oppervlak 28

Product Korte beschrijving Grill star • Grill Star wordt onverdund aangebracht op het te reinigen oppervlak. • Verwijderd moeiteloos allerhande verkoolde etensresten van bakplaten, spitten, braadschotels, … Verpakkingseenheid Can 10 liter 29

• HDF 91 allesreiniger “HDF 91 is een zeer krachtige universele allesreiniger” • HDF 91 wordt daar ingezet waar andere, minder doel t reffende middelen, falen qua ont vet t ings- en reinigingskracht . • Geschi kt voor indust riële keukens 30

Korte beschrijving Verpakkingseenheid HDF 91 • Makkelijk in opslag (kleine verpakking) • Voor het reinigen van vloeren, spiegels, ramen, enz. 4x5 liter 31

• Grootkeukenreiniger “Grootkeukenreiniger wordt hoofdzakelijk gebruikt als manueel, sterk alkalisch, krachtig reinigingsmiddel” • Ingezet bi j het reinigen van bv. dampkaproosters, groot keukens. • Ont vet perfect zware vervui l ing • Zeer zuinig in gebrui k 32

Product Korte beschrijving Grootkeukenreiniger • Grootkeukenreiniger wordt hoofdzakelijk gebruikt als manueel, sterk alkalisch, krachtig reinigingsmiddel in de voedingsindustrie, verzorgingsinstellingen, horeca en kantoren. Het wordt ingezet bij zware bevuiling bijvoorbeeld bij damkaproosters, grootkeukenvloeren, … • Grootkeukenreiniger ontvet perfect zware, vettige bevuiling. Omdat het sterk verdund kan gebruikt worden is het zuinig in gebruik. • Gebruik 50 à 100 ml per 10 liter warm water naargelang de bevuiling. Na reinigen goed naspoelen. Verpakkingseenheid Can 10 liter 33

• Combisteamer was “Combisteamer was is een uiterst krachtig reinigingsmiddel” • Verwi jder t moei teloos al le vlekken en st repen • Ont vet perfect zware vervui l ing • Wordt gebrui kt bi j automat i sche was -systemen 34

Product Korte beschrijving Combisteamer was • Combisteamer was wordt gebruikt als vloeibaar reinigingsmiddel in combisteamers. • Combisteamer was is een uiterst krachtig vloeibaar reinigingsmiddel voor Combisteamers. Het verwijdert moeiteloos alle vervuiling en geeft zowel bij hard als bij zacht water goede resultaten. • Combisteamer was wordt automatisch gedoseerd dood de machine in de reinigingscyclus. Verpakkingseenheid Can 10 liter 35

• Combisteamer spoel “Combisteamer spoel is een uiterst krachtig spoelmiddel” • Neut ral i seer t al kal ische residuen binnenin de combi steamer • Versnel t het droogproces • Beschermd de combi steamer tegen doffe aanslag 36

Product Korte beschrijving Combisteamer spoel • Combisteamer spoel wordt gebruikt als vloeibaar spoelmiddel in combisteamers. • Combisteamers spoel is een uiterst krachtig vloeibaar spoelmiddel. Dient voor het naspoelen in de was cyclus van de combisteamer. • Combisteamer spoel wordt automatisch gedoseerd door de machine in de reinigingscyclus. Verpakkingseenheid Can 10 liter 37

• ASR 17 vloeibaar afwasmiddel “ASR 17 vloeibaar afwasmiddel verwijdert moeiteloos voedingsresten en is geurloos” • ASR-17 i s een vloeibaar afwasmiddel gebrui kt voor het reinigen en ont vet ten van keuken materiaal • Het geeft een schi t terende glans en laat geen droogst repen na. • Het i s niet gepar fumeerd dus vol komen geurloos en vei l ig in gebrui k. 38

Product Korte beschrijving ASR 17 vloeibaar vaatwasmiddel • Niet geschikt voor de vaatwasmachine • Leverbaar met doseerpomp Verpakkingseenheid 4x5 liter 39

• Yellow star “Yellow star geconcentreerd is geschikt voor de vaat met de hand” • Zeer zuinig in gebrui k • Zorgt voor een schi t terend schone vaat • Niet geschi kt voor de vaatwasmachine 40

Product Korte beschrijving Yellow star • Yellowstar wordt hoofdzakelijk gebruikt als manueel vaatwasmiddel in de voedingsindustrie, verzorgingsinstellingen, horeca en kantoren. Yellow star • Yellow star reinigt en ontvet moeiteloos en geeft een schitterend streeploos resultaat. Ook is het milieu- en huidvriendelijk. Het is aangenaam van geur en zuinig in gebruik • Gebruik 5 ml per 10 liter warm water al naar gelang de graad van de vervuilde vaat. Naspoelen met water (bij voorkeur warm). Laten afdruipen en indien gewenst afdrogen met een handdoek. Verpakkingseenheid 12 x 1 liter 4x5 liter 41

• Karobril afwasmiddel detergent “Karobril afwasmiddel citroen geeft een heerlijk fris schuim dat zorgt voor een schitterend schone vaat” • Ui terst zacht voor de handen • Voor al le handafwas • Niet geschi kt voor de vaatwasmachine 42

Product Korte beschrijving Yellow star • Afwasmiddel citroen is een vloeibaar afwasmiddel gebruikt voor het reinigen en ontvetten van keuken materiaal. Het wordt gebruikt zowel in de professionele voedingsindustrie als in de huishoudelijke kring • Afwasmiddel citroen verwijderd moeiteloos voedingsresten, vetvlekken, enz. van allerhande materiaal zoals bestekken, schotels, serviezen, enz. Het geeft een schitterende glans en laat geen droogstrepen na. Deze producten zijn veilig en kunnen gebruikt worden als reinigingsmiddel, conform de HACCP-richtlijnen, voor oppervlakken en werktuigen binnen de ganse voedingsindustrie • Een kleine hoeveelheid afwasmiddel citroen op 10 liter warm water, nooit over doseren daar dan streepvorming kan optreden, bij ernstige vervuiling eventueel meer gebruiken en naspoelen Verpakkingseenheid 4x5 liter 43

Vloerreinigers

• Floor Power “Floorpower vloerreiniger maakt vloeren moeiteloos schoon en glanzend” • Geschi kt voor natuurstenen vloeren, tegel s, parket in kunst stof. • Schi t terend resul taat door de combinat ie van ui tgebalanceerd was act ieve stoffen. • Beschermt de vloer en laat hem glanzen 46

Product Korte beschrijving Floorpower • Floor power is een manueel vloerreinigingsproduct: bruikbaar, totaal neutraal en veilig voor natuursteen, keramische vloeren, tegels, parket en kunststof • Floor Power reinigt en maakt glanzend in één bewerking. Door zijn specifieke, uitgebalanceerde combinatie van was actieve stoffen en bevochtigers wordt een schitterend resultaat bekomen. • Floor Power wordt verdund toegepast in een concentratie van 1-5% in warm water. Vloer schobben, aftrekken en laten drogen. Verpakkingseenheid 4x5 liter 47

• Karobril nature floorsoap “Karobril nature floor soap biologisch afbreekbaar” • Voor het reinigen van al le t ypes vloeren, natuursteen, … • Reinigt en maakt de vloer glanzend • Op basi s van vet ten ui t plantaardige oorsprong 48

Product Korte beschrijving Nature floor soap • Natuur vloerzeep is een vloer reinigingsmiddel vrij van synthetische detergenten. • Natuur vloerzeep wordt gebruikt als universele vloerreiniger, veilig en bruikbaar voor alle soorten vloeren. Het is vooral geschikt voor marmer- en travertin vloeren welke een voeding nodig hebben. Natuur vloerzeep os enkel op basis van vetten van plantaardige oorsprong. • Natuur vloerzeep wordt verdund gebruikt in water 0,2 tot 2% Verpakkingseenheid 4x5 liter 49

• Karobril Dweilzeep “Karobril Dweilzeep is geschikt voor het onderhouden van alle vloeren” • Voor het reinigen van al le vloeren • Geeft de vloer een goede voeding • Beschermt de vloer en laat hem st ralen 50

Product Dweilzeep Korte beschrijving • Deze dweilzeep is van natuurlijke oorsprong dus uitermate geschikt voor het onderhoud van alle vloeren. • Ambachtelijk geproduceerd door het verzepen van natuurlijke vetten zonder toevoeging van synthetische detergenten geeft deze dweilzeep zijn unieke eigenschapen. Zijn milde doch doeltreffende reiniging geeft de vloer tevens een voeding. • Deze dweilzeep wordt bij voorkeur opgelost in warm water in een verdunning van 1-3%, met deze oplossing de vloer reinigen. Verpakkingseenheid 4x5 liter 51

• Floorstar vloerreiniger “Floorstar vloerreiniger is uiterst geschikt voor het reinigen van keramische vloeren” • PH-neut raal (niet bi j tend) • Verwi jder t moei teloos al lerhande vervui l ing • Lost probleemloos op in koud water 52

Product Floorstar Korte beschrijving • • Floorstar is bruikbaar en veilig voor alle soorten vloeren zowel in natuursteen, keramische tegels, parket en kunststof. Floorstar reinigt en maakt glanzend moeiteloos in een bewerking, door zijn specifieke, uitgebalanceerde combinatie van was actieve stoffen en wordt een schitterend resultaat bekomen. • Floorstar wordt verdund toegepast in een concentratie van 1 - 5 % in water, bij voorkeur warm. Schuren, aftrekken en laten drogen, mag eventueel indien gewenst opgeboend worden. Vorstvrij bewaren. Verpakkingseenheid 4x5 liter 53

• Reukjeswegnemer “Reukjeswegnemer verfrist en ontgeurt” • Ontgeurt met een fri sse aangename geur de wasplaat sen, wc’ s, vergaderzalen, … • Dient verdund gebrui kt te worden • Zuinig in gebrui k 54

Product Korte beschrijving Reukjeswegnemer • Verfrist en ontgeurt met een frisse en aangename geur de vergaderzalen, klaslokalen, kantoren, magazijnen, enz.… • Reukjeswegnemers onderdrukt kwalijke geuren. Veilig en milieuvriendelijk in gebruik, overdosering is volledig onschadelijk. • 5ml reukjeswegnemer minimum toevoegen per halve emmer water (bij voorkeur warm water) of enkele druppels onverdund gebruiken. Verpakkingseenheid 4x5 liter 55

• Super bleekwater “Super bleekwater 15° zorgt voor de hygiëne waar u het nodig heeft” • Voor het reinigen van vloeren, muren, voetpaden, … • Super bleekwater 15° zui vert , ont vlekt , bleekt , ontgeurt , … • Dient verdund gebrui kt te worden 56

Product Korte beschrijving Super bleekwater • Makkelijk in opslag kleine verpakking • Zuivert – ontvlekt - bleekt Verpakkingseenheid 4x5 liter 57

• Karobril ontgeurder “Karobril ontgeurder is geschikt voor het verwijderen van onaangename geuren” • Laat een frisse geur na • Di t product i s ook geschi kt voor het reinigingen van al le mogel i j ke huisvest ing van dieren • Kan ook gebrui kt worden om hobbyruimtes te reinigen 58

Product Korte beschrijving Karobril ontgeurder • Verpakking speciaal ontworpen voor manuele dosering • Handig in gebruik. Karobril ontgeurder • Goedkoper in aankoop • Meestal gebruikt als navulling liter verpakking. 4x5 liter Verpakkingseenheid 12 x 1 liter 59

• Ontstopper “Ontstopper dringt door zijn gerichte werking diep in de afvoerbuis.” • Best ri jdt slechte geuren in uw afvoerbui s • Geen thermi sche react ies • PVC vei l ig 60

Product Korte beschrijving Ontstopper • Deze krachtige ontstopper dringt door zijn gerichte werking diep in de afvoerbuis. Vetten en oliën worden geëmulgeerd, karton en papier worden opgelost. • Deze vloeibare ontstopper blijft zeer lang op de plaats van de verstopping actief, bestrijdt slechte geuren en is redelijk veilig. Hij geeft geen sterke thermische reacties zoals bv. ontstoppers op basis van zwavelzuur zodat hij veilig te gebruiken is in pvc-systemen, ook chroom en inox worden niet aangetast. Verpakkingseenheid 4x5 liter 61

• PH 14 schuimreiniger “PH 14 schuimreiniger verwijdert de meest voorkomende vervuilingen in de voedingsmiddelenindustrie” • Ui t stekende reiniging door middel van schuimvorming • Effi ciënte werking • Aan te brengen met drukvat of schuimlans 62

Product Korte beschrijving PH 14 schuimreiniger • PH. 14 - Schuimreiniger is een sterk alkalische, chloorhoudende schuimreiniger voor gebruik in de voedingsindustrie. Geeft een sterk ontvettende dieptereiniging met ontgeurend effect. • PH. 14 - Schuimreiniger is samengesteld uit sterke alkaliën, het zeer doeltreffende natriumhypochloriet en specifieke, chloorbestendige en sterk schuimende bevochtigers. • PH. 14 - Schuimreiniger aanbrengen door middel van een schuimlans, de verdunning afstellen op " 5 - 10 % in water. Een paar minuten laten inwerken en grondig naspoelen met water. Nooit toepassen op niet alkali bestendige oppervlakken zoals bv. Aluminium. Zeker NOOIT vermengd gebruiken met zure producten daar anders giftige chloordampen ontstaan. Verpakkingseenheid 10 liter 63

Ruitenreinigers

• Nerdon net “Nerdon Net is een reinigingsmiddel voor ramen” • Bi jzonder aangewezen voor rui tenwassers en professionelen • Nerdon Net verwi jder t snel en doelmat ig st raat vui l , vet , insecten, … Van ramen en autorui ten • Droogt snel om zo een schi t terend resul taat te bekomen 66

Product Korte beschrijving Nerdon Net • Nerdon Net is een speciaal reinigingsmiddel voor ramen, bijzonder aangewezen voor ruitenwassers door zijn efficiënte, streep loze reiniging. • Nerdon Net verwijderd snel en doelmatig straatvuil, vet, insecten, enz. Van ramen en autoruiten. Het droogt bovendien streeploos op zodat moeiteloos een schitterend resultaat bekomen wordt. • Nerdon net wordt steeds verdund gebruikt, meestal is een verdunning van 100 ml per emmer water voldoende, het gebruik van warm water verhoogt de efficiëntie. Bij hardnekkige vervuiling de dosering verhogen echter niet overdrijven daar dan wel streepvorming kan optreden. Verpakkingseenheid 4x5 liter 67

• Karobril Ruiten “Karobril Ruiten is een speciaal reinigingsmiddel voor ramen, vrij van ammoniak, dus reukloos” • Karobri l rui ten i s een gebrui ksklaar product • Karobri l rui ten verwi jdert snel en doelmat ig vet vingers en al lerhande vervui l ing • Geschi kt voor het reinigen van ramen, spiegel s, autorui ten, … • Karobri l rui ten droogt st reeploos op voor een glanzend resul taat 68

Product Korte beschrijving Karobril ruiten • Karobril ruiten is een speciaal reinigingsmiddel voor ruiten, vrij van ammoniak, dus reukloos. Bovendien geeft het een efficiënte, streeploze reiniging. • Karobril ruiten verwijdert snel en doelmatig vetvingers, stof en allerhande vervuiling van ruiten, spiegels, autoruiten en andere harde oppervlakken. Het droogt bovendien streeploos op zodat moeiteloos een schitterend resultaat bekomen wordt. Verpakkingseenheid 12 x 1 liter 69

Nerdon bvba Industriële reinigingsmiddelen Krekelstraat 151 8870 Izegem België Telefoon +32 51 30 38 05 Fax +32 51 31 43 06 www.nerdonbvba.com nerdonbvba@outlook.com 70

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
Home


You need flash player to view this online publication