0

Gezondheidszorg 2017

Gezondheidszorg 2017 Inhoud brochure Welkom bij de online brochure Gezondheidszorg van Pearson Benelux en ExpertCollege. In deze brochure vindt u informatie over de nieuwe, herziene en bestaande uitgaven van Pearson Benelux en de e-learningmodulen van ExpertCollege. De studieboeken en e-learningmodulen zijn samengebracht op het online platform Datzaljeleren.nl, maar zijn ook apart van elkaar beschikbaar. Indien u meer uitgebreide informatie over onze gezondheidszorgboeken wilt, verwijzen wij u graag naar onze website www.pearson.nl. Hier vindt u alle informatie, inclusief actuele prijzen en de verschijningsdata van de nieuwe en herziene uitgaven. Onze boeken zijn zowel vertalingen en bewerkingen van internationale onderwijsbestsellers als boeken van lokale auteurs. Zowel de studieboeken als de e-learningmodulen komen zonder uitzondering tot stand in samenwerking met docenten en sluiten zodoende optimaal aan op de eisen van het onderwijs. De inhoud van deze brochure bestaat uit drie verschillende delen. In het eerste gedeelte vindt u titels waarbij zowel een studieboek van Pearson Benelux als een e-learningmodule van ExpertCollege beschikbaar zijn. In het tweede gedeelte vindt u de overige studieboeken voor Gezondheidszorg van Pearson Benelux. In het derde gedeelte vindt u de e-learningmodulen van ExpertCollege waar momenteel nog geen studieboek bij beschikbaar is. Door op onderstaande links te klikken gaat u meteen naar het gewenste gedeelte: Studieboeken Pearson Benelux met e-learningmodule ExpertCollege Overige studieboeken Pearson Benelux Overige e-learningmodulen ExpertCollege

Datzaljeleren.nl is hét platform voor mbo-v en hbo-v studenten. Hierin wordt de adaptieve e-learning van ExpertCollege gecombineerd met de heldere studieboeken van Pearson Benelux. De e-learning wordt gemaakt met hulp uit de beroepspraktijk. Hierdoor sluit alle stof goed aan op het werkveld waarin de student later terecht zal komen. Bijgestaan door de beste grafi sche en software designers maakt ExpertCollege e-learning met een unieke leerervaring. Het leersysteem, de animaties, de video’s, het gebruiksgemak en de inhoud vullen elkaar op een vloeiende en praktische wijze aan. De eText van de boeken van Pearson Benelux is volledig beschikbaar op dit online platform. Deze mix van e-learning met studieboeken zorgt ervoor dat leren voor studenten leuk, uitdagend en eff ectief blijft! Meer informatie is te vinden op www.datzaljeleren.nl. E-learning van ExpertCollege staat voor effi ciënt, eff ectief en plezierig leren. Het adaptieve systeem weet zich perfect aan te passen aan het niveau van de gebruiker: elke student bij ExpertCollege krijgt als het ware een “Digitale Coach”. Dat betekent een strikt individuele begeleiding, volledig afgestemd op het kennisniveau van de gebruiker. Onderwerpen die de cursist machtig is hoeven niet onnodig lang herhaald te worden, omdat het systeem herkent wat de gebruiker wel en niet beheerst. Gedeelten die de student juist nog niet zo goed onder de knie heeft, worden extra getraind. De digitale coach houdt zelfs rekening met de mate waarin een student de lesstof neigt te vergeten, zodat wanneer nodig de stof wordt herhaald. Met ondersteuning van heldere animaties, simulaties, fi lmpjes en skills trainers vormt de e-learning van ExpertCollege een innovatief en didactisch hoogwaardig leertraject dat aansluit bij de wensen van o.a. de Bachelor Nursing 2020. Meer informatie is te vinden op www.expertcollege.com. PEARSON BENELUX | GEZONDHEIDSZORG BROCHURE 2017

Overzicht studieboeken met e-learningmodule ExpertCollege ABCDE voor verpleegkundigen NIEUW Anatomie en fysiologie, een inleiding Evidence based practice NIEUW Farmacologie Geriatrie en Gerontologie NIEUW Inleiding tot de gezondheidszorg HERZIEN Klinische interpretatie van ECG’s NIEUW Pathologie HERZIEN Professioneel communiceren in de zorg Psychiatrie in de verpleegkunde Verpleegkundige vaardigheden, deel 1 Verpleegkundige vaardigheden, deel 2 Zorgvuldig rekenen

Verpleegkundige vaardigheden, deel 1, 8e editie Verpleegkundige vaardigheden, deel 2, 8e editie Smith, Duell & Martin Verpleegkundige vaardigheden deel 1 en 2 vormen samen een methode voor het onderwijzen van verpleegkundige vaardigheden. Het eerste deel behandelt alle basisvaardigheden die een verpleegkundige nodig heeft voor het verlenen van zorg. Deel twee bevat complexere handelingen die een verpleegkundige op een verpleegafdeling uitvoert. Een belangrijke aanvulling op deze editie is het online platform van Datzaljeleren.nl. Door deze blended learning-methoden leert de student de handelingen eff ectief online via de vele video’s in de interactieve Skills Trainer. De inhoud integreert het klinisch redeneren (via de Skills Trainer en de interactieve opgaven) in een adaptief systeem en ontsluit de teksten uit de studieboeken in een context die de student begrijpt en aanspreekt. CanMEDS: Vakinhoudelijk handelen DEEL 1: ISBN 978-90-430-3513-2 | 656 PAGINA’S | © 2016 DEEL 2: ISBN 978-90-430-3514-9 | 544 PAGINA’S | © 2016 PEARSON BENELUX | GEZONDHEIDSZORG BROCHURE 2017

GEZONDHEIDSZORG Farmacologie, 2e editie McFadden Farmacologie legt in duidelijke taal uit wat de algemene werking en bijwerking is van medicijnen op cellen en organen. Verder gaat het boek in op de meest gebruikte medicijngroepen en de specifi eke eff ecten die ze hebben op systemen in het lichaam. Deze geheel herziene en geactualiseerde editie bevat een volledig nieuw hoofdstuk over geneesmiddelen tegen kanker. Daarnaast zijn er verschillende didactische hulpmiddelen opgenomen, zoals casussen en praktijkvoorbeelden, en is het online platform Datzaljeleren.nl een belangrijke aanvulling op deze titel. Dankzij de combinatie van het boek en de adaptieve e-learning is deze titel zeer geschikt als blended learning-methode. CanMEDS: Vakinhoudelijke handelen & Kennis en wetenschap ISBN 978-90-430-3588-0 | 360 PAGINA’S | © 2017 Pathologie, 8e editiehli 8 dii Zelman, Tompary, Raymond, Holdaway & Mulvihill Pathologie behandelt op een visuele en interactieve wijze de ziekten die het functioneren van het menselijk lichaam bedreigen. In deel 1 wordt ingegaan op het ontstaan en de kenmerken van de ziekte. Vervolgens worden in deel 2 de afzonderlijke aandoeningen besproken. De symptomen, etiologie, diagnostiek, behandeling en preventie van elke aandoening komen aan bod. mark zelman, elaine tompary, jill raymond, paul holdaway & mary lou mulvihill hanny groenewoud & Charissa portiér Pathologie achtste editie CanMEDS: Vakinhoudelijk handelen ISBN 978-90-430-3493-7 | 544 PAGINA’S | © 2017 In deze nieuwe editie is er een hoofdstuk toegevoegd over ziekten en aandoeningen van de zintuigen. Een belangrijke aanvulling op deze editie is het online platform Datzaljeleren.nl, waardoor deze titel zeer geschikt is als blended learning-methode. Inclusief e-learningmodule HERZIEN

Inleiding tot de gezondheidszorg, 2e editie Van Vuuren, Dijkstra & Smeets De gezondheidszorg is continu in beweging. Veranderende wetgeving, andere denkwijzen over gezondheid en ziekte, vergrijzing en bezuinigingen zijn enkele voorbeelden van wat er is veranderd de afgelopen decennia. Inleiding tot de gezondheidszorg maakt de hbo-verpleegkundige wegwijs in dit dynamische en interessante vakgebied. In elk hoofdstuk is een deel van de doorlopende casus over Gerrit en zijn vrouw opgenomen, waardoor de student inlevingsvermogen ontwikkelt en het perspectief van zowel de zorgvrager als de zorgprofessional te zien krijgt. Een belangrijke aanvulling op deze editie is de bijbehorende adaptieve e-learningmodule van Datzaljeleren.nl. CanMEDS: Samenwerking, Kennis en wetenschap, Maatschappelijk handelen, Organisatie & Professionaliteit en kwaliteit ISBN 978-90-430-3557-6 | 248 PAGINA’S | © 2017 Anatomie en fysiologie, een inleiding, 6e editie Martini & Bartholomew Anatomie en fysiologie draait om het verwerven van de noodzakelijke basiskennis van de bouw en werking van het menselijk lichaam. Daarnaast biedt het boek hulp bij het interpreteren van informatie die het lichaam geeft en verschaft het een handreiking bij het oplossen van problemen. Deze herziening bevat verbeterd beeldmateriaal en is opnieuw geïllustreerd. Naast de vele bestaande didactische elementen is er een nieuwe toegevoegd: Spotlight. Hierin wordt op twee pagina’s een overzicht gegeven van belangrijke informatie in beeld en tekst. Een belangrijke aanvulling op deze editie is de bijbehorende adaptieve e-learningmodule van Datzaljeleren.nl. CanMEDS: Vakinhoudelijk handelen ISBN 978-90-430-3587-3 | 976 PAGINA’S | © 2017 PEARSON BENELUX | GEZONDHEIDSZORG BROCHURE 2017 HERZIEN

GEZONDHEIDSZORG Professioneel communiceren in de zorg Struiving, Van Nes & Rijpstra Professioneel communiceren in de zorg behandelt communicatie in een bredere context: tussen collega’s onderling, professionals van verschillende rangen en standen, uit verschillende culturen en van verschillende startniveaus. Al deze collega’s zullen met elkaar moet communiceren om een team te vormen dat werkt. Het boek stelt niet alleen de algemene verpleegkundige centraal, maar ook de verpleegkundige in de thuiszorg die overlegt met ketenpartners of de JGZ-verpleegkundige die meewerkt aan voorlichtingscampagnes. Een belangrijke aanvulling op deze titel is de bijbehorende adaptieve e-learningmodule van Datzaljeleren.nl, wat deze titel zeer geschikt maakt om in te zetten als blended learning-methode. CanMEDS: Communicatie & Samenwerking ISBN 978-90-430-3589-7 | 208 PAGINA’S | © 2017 Psychiatrie in de verpleegkunde, 9e editie Nevid, Rathus & Greene In dit boek maakt de student op grondige en boeiende wijze kennis met de verschillende facetten van de psychiatrie vanuit een verpleegkundige invalshoek. Het boek behandelt de oorzaken, symptomen en behandelingen van uiteenlopende psychische stoornissen. jeffrey s. nevid, spencer a. rathus & Beverly Greene Auke Bos, Henk vAn den Adel & Henk CHevAlking Psychiatrie in de verpleegkunde negende editie Aan de hand van de DSM-5 wordt de theoretische basis gelegd en komen diverse vormen van afwijkend gedrag aan de orde. Belangrijke focus van het boek is het verhaal van de mensen die door deze stoornissen werden getroff en: door de persoonlijke verhalen van patiënten komt de theorie tot leven. Een belangrijke aanvulling op deze titel is de bijbehorende adaptieve e-learningmodule van Datzaljeleren.nl CanMEDS: Vakinhoudelijk handelen ISBN 978-90-430-9541-9 | 712 PAGINA’S | © 2017

Evidence Based Practice: Handboek voor verpleegkundigen Stolp, Schouten, Den Boer & Zegers Jeffrey Stolp, IngrId Schouten, floor den boer en marISSa zegerS Evidence Based Practice: Handboek voor verpleegkundigen CanMEDS: Kennis en wetenschap ISBN 978-90-430-3573-6 | 304 PAGINA’S | © 2017 Wetenschappelijke onderbouwing van het verpleegkundig handelen is een van de speerpunten van de moderne verpleegkundige opleidingen. Evidence Based Practice is specifi ek geschreven voor de hbo-verpleegkunde- student. Het begrip Evidence Based Practice (EBP) wordt toegelicht aan de hand van voorbeelden uit de praktijk, afbeeldingen en schema’s. Bovendien worden concrete handvatten voor de uitvoering van EBP geformuleerd. Daarnaast bevat het boek kaders met extra achtergrondinformatie om de student aanvullende verdieping te bieden. Een belangrijke aanvulling op deze titel is de bijbehorende adaptieve e-learningmodule van Datzaljeleren.nl Klinische interpretatie van ECG’s Gafni, Glas & Daamen Dit boek behandelt de anatomie van het hart en neemt de student via elektrofysiologie op een zeer duidelijke en gebruiksvriendelijke manier mee naar ECG complexen, ritmestoornissen en hartinfarcten. Een belangrijke aanvulling op deze titel is de bijbehorende adaptieve e-learningmodule van Datzaljeleren.nl, wat deze titel zeer geschikt maakt om in te zetten als blended learning-methode. CanMEDS: Vakinhoudelijk handelen ISBN 978-90-430-3560-6 | 192 PAGINA’S | © 2017 PEARSON BENELUX | GEZONDHEIDSZORG BROCHURE 2017 Inclusief e-learningmodule NIEUW NIEUW

GEZONDHEIDSZORG ABCDE voor verpleegkundigen Gafni & Heesterbeek De aanpak van patiënten met ernstige letsels vereist een snelle beoordeling van de letsels en het instellen van een levensreddende behandeling. Omdat tijd van wezenlijk belang is, is een systematische aanpak die gemakkelijk in de praktijk kan worden gebracht het meest doeltreff end. Alle aspecten die bij ABCDE beoordeeld moeten worden, komen in deze titel aan bod. Een belangrijke aanvulling op deze titel is de bijbehorende adaptieve e-learningmodule van Datzaljeleren.nl, waardoor deze titel zeer geschikt is als blended learning-methode. CanMEDS: Vakinhoudelijk handelen & Samenwerking ISBN 978-90-430-3590-3 | 300 PAGINA’S | © 2017 Geriatrie en Gerontologie Sikkema & Van Wijngaarden De zorg rondom de geriatrische patiënt is complex en multidisciplinair. Met dit boek en bijbehorende e-learning worden de aandachtspunten en valkuilen besproken voor de betrokken zorgprofessionals, ook vanuit het perspectief van partners, huisgenoten en mantelzorgers. Specifi eke ziektebeelden, aandoeningen, probleemsituaties en sociale aspecten rondom ouderdom, ADL, zorg, kwetsbare ouderen en levensbeëindiging passeren de revue. Een belangrijke aanvulling op deze titel is de bijbehorende adaptieve e-learningmodule van Datzaljeleren.nl, wat deze titel zeer geschikt maakt om in te zetten als blended learning-methode. CanMEDS: Vakinhoudelijk handelen, Maatschappelijk handelen, Organisatie & Professionaliteit en kwaliteit ISBN 978-90-430-3592-7 | 300 PAGINA’S | © 2017 NIEUW NIEUW

Zorgvuldig rekenen Shihab Voor verpleegkundigen (in opleiding) zijn elementaire rekenvaardigheden van cruciaal belang, zodat zij bijvoorbeeld zonder risico medicijnen kunnen toedienen. Zorgvuldig rekenen is een leer- en oefenboek om deze vaardigheden te trainen. Het behandelt onder meer rekenen met hoeveelheden, het SI-stelsel en decimalen en andere breuken. Bovendien leert de student specifi eke verpleegkundige berekeningen uitvoeren, zoals medicijndosering, de interpretatie van bloedresultaten en een Body Mass Index. Een belangrijke aanvulling op deze titel is de bijbehorende adaptieve e-learningmodule van Datzaljeleren.nl, wat deze titel zeer geschikt maakt om in te zetten als blended learning-methode. CanMEDS: Vakinhoudelijk handelen ISBN 978-90-430-1860-9 | 240 PAGINA’S | © 2017 PEARSON BENELUX | GEZONDHEIDSZORG BROCHURE 2017

Overzicht overige studieboeken Pearson Benelux Beïnvloeden en veranderen van gedrag De Martini-atlas van de anatomie Ethiek in de klinische praktijk Gezondheidsvoorlichting en ziektepreventie Interactieve vaardigheden in de zorg Klinisch redeneren Kritisch denken binnen het verpleegkundig proces Kwaliteit verbeteren in de zorg Ontwikkelingspsychologie I Ontwikkelingspsychologie II Overzicht embryologie Psychologie, een inleiding HERZIEN Snelgids medicijndosering Studieloopbaanontwikkeling - beroepsgeschikt Trainen Verpleegkundige onderzoeksmethoden

Pearson DIGITAAL De vraag naar toegankelijk en kwalitatief hoogstaand les- en studiemateriaal blijft groeien in het onderwijs. Pearson speelt hierop in door deze materialen ook aan te bieden in digitale leeromgevingen. Zowel docenten als studenten vinden hierin productgerelateerde materialen die het leren of lesgeven vergemakkelijken. Bij onze Nederlandstalige boeken bestaan twee digitale leeromgevingen. Aan het logo herkent u waar u uw les- en/of studiematerialen kunt vinden. MyLab | Nederlandstalig Op MyLab kunt u als docent niet alleen extra lesmaterialen vinden en uw klassen vooraf klaarzetten. U kunt studenten ook monitoren op hun voortgang door middel van de beschikbare toetsen. Ook kunt u met behulp van de eText notities maken en delen met collega’s en/of uw studenten, markeringen aanbrengen en delen theorie verbergen. De student vindt hier veel oefenmiddelen om de stof beter te kunnen begrijpen. Door het maken van de toetsen test de student of hijof zij alles goed begrijpt en welk onderwerp eventueel meer aandacht verdient. Pearson XTRA Actief leren online Pearson XTRA biedt docenten extra lesmaterialen. Zo vindt u hier, afhankelijk van het boek, een toetsenbank, powerpoints per hoofdstuk en een docentenhandleiding. Voor studenten zijn er oefenmaterialen ontwikkeld waardoor ze gemakkelijker de theorie kunnen leren. Hierbij kan gedacht worden aan een begrippentrainer, extra (meerkeuze)vragen, een beeldbank ter illustratie in presentaties of essays, video-opdrachten en veel meer. www.pearsonxtra.nl PEARSON BENELUX | GEZONDHEIDSZORG BROCHURE 2017

GEZONDHEIDSZORG Kritisch denken binnen het verpleegkundig proces, 5e editie Wilkinson Kritisch denken binnen het verpleegkundig proces stimuleert studenten bij iedere fase in het verpleegkundig proces kritisch na te denken. Zo wordt bij het opstellen van een diagnose gelijktijdig uitgebreid aandacht besteed aan het diagnoseproces. Een gedetailleerde uitleg over werkbare zorgplannen wordt ingeleid door een kritische reflectie over de keuze voor de resultaten en interventies van de zorgplannen. CanMEDS: Vakinhoudelijk handelen ISBN 978-90-430-2336-8 | 520 PAGINA’S | © 2013 Actief leren online Klinisch redeneren Van der Peet rob van der peet Klinisch redeneren gaat over verpleegkundige diagnoses, zorgresultaten en interventies en dan met name, hoe je die kunt beredeneren en beargumenteren. Het boek is speciaal geschreven voor studenten maar ook verpleegkundigen die al in de praktijk werkzaam zijn, kunnen er hun voordeel mee doen. Dit boek biedt verpleegkundigen (in opleiding) een methode om de benodigde vaardigheden te verwerven voor het nieuwe beroepsprofiel Verpleegkundigen & Verzorgenden 2020. Klinisch redeneren een handleiding CanMEDS: Vakinhoudelijk handelen & Communicatie ISBN 978-90-430-3368-8 | 256 PAGINA’S | © 2016

Interactieve vaardigheden in de zorg, 3e editie Brunklaus Met Interactieve vaardigheden in de zorg leert de verpleegkundige in opleiding de belangstelling voor de patiënt op een professionele wijze vorm te geven. Aan de hand van een stapsgewijze methodiek wordt de student vertrouwd gemaakt met onder andere luisterend leren, motiverende en oplossingsgerichte gespreksvoering en het omgaan met de belangen van zorgvragers. CanMEDS: Communicatie ISBN 978-90-430-3238-4 | 360 PAGINA’S | © 2015 Verpleegkundige onderzoeksmethoden, 6e editie Nieswiadomy Verpleegkundige onderzoeksmethoden is een inleiding in de basisvaardigheden van verpleegkundig onderzoek. Het onderzoeksproces is helder en bondig uiteengezet en door het boek heen zijn veel voorbeelden en opdrachten opgenomen. Zo krijgen studenten een goed inzicht in de theorie en de praktijk van het onderzoek doen. CanMEDS: Communicatie & Kennis en wetenschap Actief leren online ISBN 978-90-430-2516-4 | 464 PAGINA’S | © 2013 PEARSON BENELUX | GEZONDHEIDSZORG BROCHURE 2017

GEZONDHEIDSZORG De Martini-atlas van de anatomie Martini De Martini-atlas van de anatomie geeft een fullcolour overzicht van de menselijke anatomie. Aan de hand van 194 foto’s en 53 radiologische scans wordt de bouw van het menselijk lichaam op visueel aantrekkelijke wijze weergegeven. Daarnaast maakt het boek de menselijke embryologie inzichtelijk met heldere illustraties en beschrijvingen van de verschillende stadia in de ontwikkeling van het embryo. Deze uitgave is uitermate geschikt voor gebruik naast Anatomie en fysiologie van Martini, maar kan ook naast ieder willekeurig anatomie- en fysiologieboek worden gebruikt. CanMEDS: Vakinhoudelijk handelen ISBN 978-90-430-2164-7 | 160 PAGINA’S | © 2011 Overzicht embryologie Martini Met verhelderende afbeeldingen en duidelijke beschrijvingen maakt dit boek de menselijke embryologie inzichtelijk. Deze embryologische samenvatting is gerangschikt volgens onderwerp en lichaamsstelsel, en behandelt zo op een overzichtelijke manier de verschillende stadia van de ontwikkeling van het embryo. CanMEDS: Vakinhoudelijk handelen ISBN 978-90-430-3490-6 | 44 PAGINA’S | © 2016

Ethiek in de klinische praktijk Hawley Ethiek in de klinische praktijk leert studenten, op basis van de theorie, stapsgewijs ethische vraagstukken uit de klinische praktijk te onderzoeken. Vragen die hierbij centraal staan zijn: - hoe maak je keuzes als individu binnen een team? - ben je je ervan bewust dat de keuzes die je maakt jouw eigen normen en waarden weergeven? - komen jouw normen en waarden overeen met de ethische code van jouw beroepsgroep? CanMEDS: Professionaliteit en kwaliteit ISBN 978-90-430-1614-8 | 496 PAGINA’S | © 2009 Kwaliteit verbeteren in de zorg Rubrech & Stuyling de Lange De aandacht voor kwaliteit en efficiency in de zorg is de laatste jaren enorm toegenomen. Vaak ligt het initiatief bij het hoger management en blijft het bij een bedrijfskundige benadering. Kwaliteit verbeteren in de zorg springt hierop in en richt zich juist op de uivoering: hoe voer je als zorgverlener verbeteringen door op de werkvloer die positief bijdragen aan de kwaliteitsbeleving van de patiënt? De student gaat stapsgewijs aan de slag met het verbetertraject. Bovendien biedt het boek hulpmiddelen en vaardigheden die tijdens het verbeterproject kunnen worden ingezet, zoals time management, conflicthantering en de STARR- methode. CanMEDS: Organisatie & Professionaliteit en kwaliteit ISBN 978-90-430-1806-7 | 248 PAGINA’S | © 2010 PEARSON BENELUX | GEZONDHEIDSZORG BROCHURE 2017

GEZONDHEIDSZORG Snelgids medicijndosering Reid-Searl, Dwyer, Moxham & Reid-Speirs Snelgids medicijndosering is een handig hulpmiddel voor verpleegkundigen (in opleiding) bij de berekening en dosering van medicatie. Met korte omschrijvingen en handige schema’s en tabellen vind je in één oogopslag de juiste berekenmethode, zodat je met vertrouwen een dosering bepaalt. CanMEDS: Vakinhoudelijk handelen ISBN 978-90-430-1644-5 | 64 PAGINA’S | © 2008 Gezondheidsvoorlichting en ziektepreventie Pender, Murdaugh & Parsons Gezondheidsvoorlichting en ziektepreventie reikt de student (evidence based) handvatten aan om concrete toepassingen te realiseren, resultaten te meten en kritisch na te denken over verbeteringen in de toekomst. Het boek biedt modellen op individueel, gezins- en gemeenschapsniveau. Daarnaast haakt het in op actuele maatschappelijke ontwikkelingen, zoals sociale en culturele verschillen en de toename van overgewicht, stress, drink- en rookgedrag. CanMEDS: Maatschappelijk handelen & Communicatie ISBN 978-90-430-1677-3 | 416 PAGINA’S | © 2009

ONTWIKKELINGS PSYCHOLOGIE 7e editie Ontwikkelingspsychologie, 7e editie Feldman Ontwikkelingspsychologie is een uitgebreide inleiding in het vakgebied. Het bespreekt chronologisch de volledige jeugd en de adolescentie, en presenteert basistheorieën, onderzoeksbevindingen en huidige toepassingen. Het boek is rijkelijk voorzien van didactische kenmerken, waarbij de auteur steeds de raakvlakken zoekt met de levens en ervaringen van de student en verbanden legt met recente maatschappelijke ontwikkelingen. Zo biedt het boek niet alleen een raamwerk van feitelijke kennis, maar nodigt het ook uit om op een andere manier naar mensen en hun (vroege) ontwikkeling te kijken. CanMEDS: Vakinhoudelijk handelen Robert S. Feldman ISBN 978-90-430-3372-5 | 616 PAGINA’S | © 2016 Ontwikkelingspsychologie II, 7e editie Feldman Ontwikkelingspsychologie II biedt een actueel overzicht van de ontwikkeling vanaf de jongvolwassenheid tot aan het einde van het leven. De fysieke, cognitieve, sociale en persoonlijkheidsontwikkeling in deze fasen komen chronologisch en uitgebreid aan de orde. Deze zevende editie staat weer boordevol met actuele ontwikkelingen uit het vakgebied. Gedateerde passages zijn geactualiseerd en de inhoud is vanzelfsprekend aangepast aan de nieuwste DSM-5 terminologie. MyLab biedt ten slotte veel oefenmateriaal voor studenten, zoals verdiepende cases en vragen. CanMEDS: Vakinhoudelijk handelen ISBN 978-90-430-3265-0 | 304 PAGINA’S | © 2015 PEARSON BENELUX | GEZONDHEIDSZORG BROCHURE 2017

GEZONDHEIDSZORG CHOLOGIE EEN INLEIDING CHO EEN INL 8e editie 8e MyLab Nederlandstalig Inclusief n Psychologie, een inleiding, 8e editie Zimbardo, Johnson & McCann Elk hoofdstuk van dit overzichtelijke en toegankelijke handboek gaat over een kernvraag en kernconcept uit de psychologie. Aan de hand hiervan wordt de student vertrouwd gemaakt met nieuwe ontwikkelingen, de klassieke studies, historische trends en de vele perspectieven op het vakgebied van de psychologie. Philip G. Zimbardo Robert L. Johnson Vivian McCann Het boek is geheel geüpdatet aan de hand van de laatste veranderingen, nieuwe inzichten en actuele onderwerpen. Ook wordt er kritisch naar de DSM-5 gekeken. Ten slotte is het online materiaal op Pearson MyLab verbeterd, waar ook verdiepende kaders zijn te vinden. Op MyLab staat nu ook de interactieve tool Visual Brain, waarmee je via animaties, fi lmpjes en vragen inzicht krijgt in de werking van onze hersenen. CanMEDS: Vakinhoudelijk handelen ISBN 978-90-430-3459-3 | 736 PAGINA’S | © 2017 Beïnvloeden en veranderen van gedrag Wiekens Aan de hand van psychologische theorieën verklaart Beïnvloeden en veranderen van gedrag hoe het gedrag van de mens tot stand komt en kan worden beïnvloed. Er wordt aandacht geschonken aan zowel de theorieën over gedrag en gedragsverandering, als de dagelijkse praktijk waarin professionals het gedrag van anderen proberen te beïnvloeden. In deel 1 van dit boek staat de vraag centraal waarom we ons gedragen zoals we ons gedragen. In deel 2 wordt besproken hoe je je eigen gedrag succesvol kunt veranderen. Ten slotte komt het beïnvloeden van het gedrag van anderen aan bod. Belangrijke leerelementen in het boek zijn casussen die uit de praktijk zijn overgenomen. Deze casussen bestaan zowel uit concrete vragen als uit praktijkvoorbeelden van gedragsbeïnvloeding. CanMEDS: Communicatie & Maatschappelijk handelen ISBN 978-90-430-1805-0 | 280 PAGINA’S | © 2012 O v e t r t n u i t g HERZIEN e d s r l a o g o e v j e a m e n

Studieloopbaanontwikkeling - beroepsgeschikt, 3e editie Dankers-Van der Spek In dit eerste deel, Studieloopbaanontwikkeling - beroepsgeschikt, staat de student en zijn ontdekkingsreis in het eerste jaar centraal. Het boek is informatief en praktisch ingericht en geeft de student duidelijke instructies om een persoonlijke leerweg uit te stippelen. ISBN 978-90-430-2627-7 | 144 PAGINA’S | © 2013 Actief leren online Trainen, 3e editie De Galan Trainen bevat toepasbare modellen, praktische tips en herkenbare praktijkvoorbeelden die voortkomen uit de (leer)ervaringen van de auteur. Het boek geeft checklists en voorbeelden van oefeningen. Aan bod komen onder meer de leercirkel van Kolb, trainersvaardigheden en het samenstellen van een trainingsprogramma. Deze editie wordt geleverd met MyLab. Hierin staan voorbeeldvideo’s van trainingssessies uit de praktijk, korte instructievideo’s, meerkeuzevragen en handige checklists. ISBN 978-90-430-3400-5 | 240 PAGINA’S | © 2015 PEARSON BENELUX | GEZONDHEIDSZORG BROCHURE 2017

Overzicht overige e-learningmodulen ExpertCollege Naast de e-learningmodulen die inclusief studieboek beschikbaar zijn, bieden wij nog vele andere modulen aan. Klik op een titel in dit overzicht om direct naar de module te bladeren. Agressie en veiligheid Bedrijfshulpverlening Bloedgasanalyse BOPZ (onvrijwillige zorg & artikel 60) BOPZ (vrijheidsbeperkende interventies) Brandbestrijding en ontruiming Communicatie via de telefoon COPD Crew resource management CVA Decubitus Delier Dementie Diabetes EHBO Epilepsie Ergocoaches Fysieke belasting Gehoor- en visusproblemen Hartfalen Hechtingen en agraves verwijderen Huiselijk geweld Hygiëne Inotropica & Vasoactieve Kindermishandeling Klinisch redeneren in de communicatie met collega’s Lean in de zorg Mantelzorg Medicatie & Sepsis Medisch Rekenen Mondzorg Neurotraumapakket Normen verantwoorde zorg Obesitas Obstipatie en laxeren Omaha System Oncologie Ondersteunen zelfredzaamheid Ondervoeding bij ouderen Opvang van het acuut zieke kind Ouderenmishandeling Palliatieve zorg Parkinson PiCCO Pijn Polyfarmacie Preventie van infectie Psychiatrische ziektebeelden Reuma SBAR Shock & Hemodynamiek Sociale hygiëne Statistiek Stomazorg Thuisbeademing Toedienen van bloedproducten Triage Vakbekwaam indiceren Valpreventie Veilig incident melden Vitaal bedreigde patienten (De 11) VMS-thema’s Voedselveiligheid en HACCP Werkbegeleiding Wet BIG Wondzorg Zorgleefplan

Agressie en veiligheid Bij agressie wordt vaak gedacht aan fysieke (lichamelijke) agressie zoals slaan en schoppen. Agressie is echter een breed begrip waaronder alle vormen van ongewenst gedrag vallen waardoor iemand zich onprettig, onveilig of bedreigd voelt. In deze module komen de verschillende vormen, uitingen en oorzaken van agressie aan bod. Ook krijgt de student tips over het omgaan met agressie en wordt de multidisciplinaire aanpak van agressie besproken. CanMEDS: Communicatie Bedrijfshulpverlening In noodsituaties dient een bedrijfshulpverlener (BHV’er) alle werknemers en andere personen in het bedrijf adequaat te alarmeren en te evacueren. Deze module zet op een overzichtelijke manier de taken van een bedrijfshulpverlener op een rij. Aan de hand van een stappenplan wordt de BHV’er voorbereid op ontruiming en alarmeren bij een incident en het blussen van een brand. CanMEDS: Maatschappelijk handelen Bloedgasanalyse De module Bloedgasanalyse brengt de concepten van de zuurbase balans tot leven. De module behandelt onder meer de pH, fysiologische buff ers, regulatie van de zuurbase balans, de anion gap, respiratoire- en niercompensatie en praktische toepassingen van de HendersonHasselbalch vergelijking. CanMEDS: Vakinhoudelijk handelen BOPZ (onvrijwillige zorg & artikel 60) Wanneer de cliënt geen toestemming geeft maar zorg wel noodzakelijk wordt geacht, zijn er strenge regels verbonden aan de onvrijwillige zorg. Deze module behandelt de wet BOPZ en de WGBO, waarin de regels voor onvrijwillige zorg zijn vastgelegd. Ook komt aan bod welke maatregelen volgens deze wetten kunnen en mogen worden getroff en, en hoe een dergelijke procedure tot onvrijwillige zorg in zijn werk gaat. CanMEDS: Maatschappelijk handelen en Professionaliteit en kwaliteit PEARSON BENELUX | GEZONDHEIDSZORG BROCHURE 2017

GEZONDHEIDSZORG BOPZ (vrijheidsbeperkende interventies) In de zorg is het soms noodzakelijk om de vrijheid onder dwang te beperken als een psychiatrisch patiënt niet bereid is vrijwillig opgenomen of behandeld te worden. In de Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen (wet BOPZ) worden gedwongen opname en behandeling van patiënten geregeld. Deze module behandelt de huidige wet- en regelgeving omtrent dwang in de zorg, nieuwe wetsvoorstellen en de rechtspositie van de onvrijwillig opgenomen cliënt. CanMEDS: Maatschappelijk handelen en Professionaliteit en kwaliteit Brandbestrijding en ontruiming Wanneer er brand uitbreekt wordt van de bedrijfshulpverlener verwacht dat hij op de juiste manier weet te handelen. In deze module komen de verschillende aspecten van bedrijfshulpverlening aan bod. De gevaren van brand, soorten branden en blustechnieken worden besproken. Daarnaast wordt uitleg gegeven over de taken van de hulpverlener, waaronder de stappen van alarmeren en ontruiming. CanMEDS: Maatschappelijk handelen Communicatie via de telefoon Bij communicatie via de telefoon met een patiënt of een contactpersoon, beschikt de zorgverlener over minder informatiestromen. De gesprekstechnieken ‘samenvatten’, ‘gevoelsreflectie’ en ‘concretiseren’, plus diverse anamnesevaardigheden zijn daarom onmisbaar om de juiste informatie te verkrijgen, maar ook over te dragen. In deze module wordt gebruik gemaakt van nagespeelde telefonische gesprekken, waarbij de cursist de gesprekstechnieken van een virtuele collega beoordeelt. Hier gaat een gedegen inleiding met de bijbehorende theorieën aan vooraf. De module is geschikt voor zowel verpleegkundigen als doktersassistenten (in opleiding). CanMEDS: Communicatie en Samenwerking COPD Probeer je eens in te denken dat je wilt inademen maar het gevoel hebt dat je longen al ‘vol’ zijn. Dit is het gevoel dat veel cliënten met COPD hebben. Gelukkig kan er veel gedaan worden om de symptomen van deze aandoening te verzachten. Leefregels, medicijnen en begeleiding bij het stoppen met roken zijn de kernpunten. De module neemt de student mee, via de bouw en functie van de luchtwegen, naar de medicamenteuze- en niet-medicamenteuze begeleiding van cliënten met COPD. CanMEDS: Vakinhoudelijk handelen

Crew resource management Crew Resource Management (CRM) of Team Resource Management is een managementsysteem dat zorgt voor optimale samenwerking binnen een team. CRM richt zich op het herkennen van verkeerd menselijk handelen, zodat het maken van fouten zoveel mogelijk wordt vermeden. Deze module geeft informatie over CRM op verschillende niveaus en de cognitieve factoren en organisatorische factoren. CanMEDS: Communicatie en Samenwerking CVA Bij een cerebrovasculair accident (CVA) is het van belang zo snel mogelijk te handelen om de kans op blijvende schade te verlagen. In deze module worden de ontstaanswijze, de risicofactoren en het herkennen van een CVA behandeld. Praktische adviezen worden gegeven omtrent de lichamelijke, emotionele, cognitieve, communicatie- en gedragsproblemen die bij een CVA-patiënt kunnen optreden. CanMEDS: Vakinhoudelijk handelen Decubitus Preventie en herkenning zijn de belangrijkste pijlers van de internationale aanbevelingen op het gebied van decubitus. Internationale aanbevelingen zijn in Nederland geadopteerd en vormen de basis voor de borging van preventie, herkenning en behandeling van decubitus in zorginstellingen in Nederland. De module Decubitus biedt een krachtige scholing waarmee de student in staat is decubitus te voorkomen, herkennen en behandelen. CanMEDS: Vakinhoudelijk handelen Delier Deze module is geschikt voor alle studenten die leren om geconfronteerd te worden met delirante patiënten op de verpleegafdeling of intensive care unit. Het delirium is de meest voorkomende psychiatrische aandoening in het ziekenhuis en komt veelvuldig voor bij somatisch zieke patiënten. Deze interactieve module behandelt de herkenning en behandeling van de delirante patiënt en traint de student in het voorkomen van een delirante patiënt. CanMEDS: Vakinhoudelijk handelen PEARSON BENELUX | GEZONDHEIDSZORG BROCHURE 2017

GEZONDHEIDSZORG Dementie In deze module worden de symptomen van dementie besproken. Hierna wordt de anatomie van de hersenen besproken die noodzakelijk is om dementie beter te begrijpen en worden de verschillende vormen van dementie onderscheiden. Ten slotte volgen er adviezen over de omgang met en zorg voor dementerende patiënten, bijvoorbeeld wanneer zij niet meer in staat zijn om belangrijke beslissingen te nemen. CanMEDS: Maatschappelijk en vakinhoudelijk handelen Diabetes Diabetes is een van de meest voorkomende chronische ziekten. Goede zorg rondom diabetespatiënten is van belang, de lichamelijke gevolgen van diabetes kunnen groot zijn. Deze module behandelt de symptomen, risicofactoren en diagnostiek van diabetes. De verschillen tussen diabetes type I en type II met bijbehorende behandeling worden uiteengezet. Hierna komen de zorg en leefstijladviezen rondom diabetes aan bod. Afsluitend worden de ontregelingen bij diabetes (hypo- en hyperglykemie) en de complicaties van diabetes behandeld. CanMEDS: Vakinhoudelijk handelen EHBO In deze module wordt een overzicht gegeven van de opbouw van het menselijk lichaam. Hierna wordt dieper in gegaan op eerste hulpverlening, materialen die hierbij behoren en het soort ongelukken waar hulp aan moet worden verleend. Voorbeelden zijn bloedingen en wonden, kneuzingen en botbreuken, oog- en hoofdletsel, warmte- en koudeletsel, vergiftigingen en bewustzijnsstoornissen. Tot slot wordt uitleg gegeven over de ABCDE-methode en een reanimatie setting. CanMEDS: Maatschappelijk handelen Epilepsie Heftig schokkende bewegingen en bewustzijnsverlies zijn vaak symptomen die genoemd worden bij het beschrijven van een epileptische aanval. Maar op welke vele andere manieren kan een epileptische aanval zich uiten? En hoe wordt epilepsie veroorzaakt? In deze module worden bovenstaande vragen beantwoord en wordt ingegaan op de diagnose en behandeling van epilepsie. Tevens wordt de invloed van epilepsie op dagelijkse activiteiten en eerste hulp bij een epileptische aanval besproken. CanMEDS: Vakinhoudelijk handelen

Ergocoaches Ergocoaches letten op de ergonomie op de werkvloer. Ergonomie is het vakgebied dat zich bezighoudt met het aanpassen aan de omgeving. Eerst wordt behandeld wie de ergocoach is, waar hij of zij werkzaam is en wat diens voornaamste taken zijn. Ook komen de meest voorkomende gezondheidsklachten en de Praktijkrichtlijnen en hulpmiddelen om dit op te lossen aan bod. Tot slot wordt ingegaan op de werkwijze van ergocoach en de opleiding om ergocoach te worden. CanMEDS: Vakinhoudelijk handelen Fysieke belasting Als het lichaam te veel wordt belast, kan fysieke overbelasting ontstaan. Dit is een belangrijke oorzaak van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Het is dus van belang om dit te voorkomen of op tijd te signaleren en te behandelen. Door het doorlopen van deze module leert de student de oorzaken en gevolgen van fysieke overbelasting kennen, risicofactoren te signaleren en overbelasting te voorkomen. Daarnaast wordt de wet- en regelgeving omtrent fysieke belasting behandeld. CanMEDS: Vakinhoudelijk handelen Gehoor- en visusproblemen Gehoor- en visusproblemen komen veel voor en hebben vaak grote gevolgen voor de betrokkene. In deze module komt de anatomische en fysiologische basiskennis van het oor en het oog aan bod. Bovendien geeft het praktische aanwijzingen voor de ondersteuning en verzorging van patiënten met gehoor- en/of visusproblemen. CanMEDS: Vakinhoudelijk handelen Hartfalen Gezien het grote aantal mensen met hartfalen in Nederland is het goed om te weten wat dit precies inhoudt. Deze module neemt de student mee door de anatomie en fysiologie van het hart en de bloedsomloop. Hierna worden de vormen van hartfalen uitgelegd met de bijbehorende oorzaken en gevolgen. Tot slot wordt er dieper in gegaan op onderzoek en behandeling van hartfalen en belangrijke leefregels die patiënten met hartfalen worden opgelegd. CanMEDS: Vakinhoudelijk handelen PEARSON BENELUX | GEZONDHEIDSZORG BROCHURE 2017

GEZONDHEIDSZORG Hechtingen en agraves verwijderen Na het volgen van deze module weet de student welke soorten hechtingen en nietjes er bestaan, hoe deze veilig en eff ectief verwijderd moeten worden en heeft de student kennis van de complicaties die bij deze procedure kunnen optreden. De module sluit aan op de beroepspraktijk en is geschikt voor iedereen die hechtingen of nietjes moet verwijderen. CanMEDS: Vakinhoudelijk handelen Huiselijk geweld De ’Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’ verplicht zorgverleners om volgens deze meldcode te handelen wanneer zij een vermoeden hebben van geweld in de huiselijke kring en/of kindermishandeling. Zij dienen zich hierbij te houden aan een meldcode. In deze module wordt de verplichte meldcode besproken waarbij de verschillende stappen uitgebreid aan bod komen. CanMEDS: Maatschappelijk handelen Hygiëne In de zorg is hygiëne van levensbelang, waar je ook werkt. Besmettingen met bacteriën of virussen kunnen veel schade veroorzaken bij patiënten en cliënten. Hygiëne betekent dat je schoon werkt, zodat jij en de mensen om je heen gezond blijven. Op je stage of werk zijn er regels zodat je weet hoe je hygiënisch werkt. Deze module behandelt verschillende besmettingsbronnen, hygiënemaatregelen en de verzorging van cliënten. CanMEDS: Maatschappelijk handelen Inotropica & medicatie Het gebruik van inotropica en vasopressiva bij de ondersteuning van de hemodynamisch instabiele patiënt vereist kennis van relevante pathofysiologische mechanismen in combinatie met kennis van de beschikbare farmaca. Met deze module kan de student, binnen slechts enkele uren training, deze kennis op hoog niveau verkrijgen. CanMEDS: Vakinhoudelijk handelen

Kindermishandeling De module Kindermishandeling behandelt de vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling, de prevalentie, de risicofactoren en de beschermende factoren. Tevens geeft de module de hulpverlener handvatten om kindermishandeling te herkennen en wordt de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling behandeld. CanMEDS: Maatschappelijk handelen Klinisch redeneren in de communicatie met collega’s We communiceren op diverse wijzen met collega’s in en rondom de zorg. Een verkeerde manier van communiceren kan ongewenste gevolgen of gedragingen veroorzaken. Daarom bestaan er diverse communicatietechnieken die specifi ek gericht zijn op een gewenste uitkomst. In welke situatie is welke techniek geschikt? Met deze module leert de cursist via casuïstiek de juiste communicatie- en gesprekstechnieken te selecteren voor de juiste doeleinden. De inhoud van de module maakt tevens deel uit van het boek ‘Praktijkgestuurd Klinisch Redeneren’ en de daarbij horende e-learning. CanMEDS: Communicatie en Samenwerking Lean in de zorg Met de module Lean in het ziekenhuis worden studenten op een effi ciënte en praktijkgerichte wijze geschoold in de Lean-principes en Lean-tools. De module is zowel geschikt voor medici als niet-medici en bevat vele praktijkvoorbeelden die ontleend zijn van de werkvloer. CanMEDS: Communicatie, Samenwerking, Organisatie en Professionaliteit en kwaliteit Mantelzorg In deze module wordt uitgelegd wat er onder mantelzorg wordt verstaan en hoe deze in Nederland is georganiseerd. Hierbij komen de statistieken, wetgeving en fi nanciën aan bod. Hierna wordt ingegaan op mantelzorg in de praktijk, waar belasting van de mantelzorger, steun en respijtzorg en de rol van de andere zorgverleners worden doorgenomen. Afsluitend wordt de opsporing en het handelen bij ontspoorde mantelzorg behandeld. CanMEDS: Maatschappelijk handelen PEARSON BENELUX | GEZONDHEIDSZORG BROCHURE 2017

GEZONDHEIDSZORG Medicatie & Sepsis Men spreekt van een sepsis bij een gegeneraliseerde ontstekingsreactie veroorzaakt door een infectie. Patiënten met een sepsis zijn vaak moeilijk te herkennen. Hierdoor wordt de behandeling vaak (te) laat ingezet en sepsis is dan ook de belangrijkste doodsoorzaak op de intensive care. Met deze module doet de student kennis op over het toepassen van een resuscitatie- en managementbundel bij ernstige sepsis en/of lijnsepsis. CanMEDS: Vakinhoudelijk handelen Medisch rekenen Door de aanwezigheid van adequate vaardigheden om berekeningen uit te voeren worden veel fouten voorkomen. In deze module komt rekenen met breuken, decimalen, maateenheden en verschillende grootheden aan bod. Verder worden rekenmethoden voor het oplossen en verdunnen van medicatie gegeven. Tot slot worden de verschillende aspecten waarbij rekenen in de praktijk noodzakelijk is besproken, zoals intraveneuze therapie, sondevoeding, zuurstoftoediening en de vochtbalans. In deze module worden de basisonderwerpen behandeld. In het boek met e-learning Zorgvuldig rekenen wordt dieper op de stof ingegaan. CanMEDS: Vakinhoudelijk handelen Mondzorg Het is in het ziekenhuis, verzorgingshuis of verpleeghuis lang niet altijd vanzelfsprekend dat een cliënt de dagelijkse mondzorg zelf uit kan voeren. Het ondersteunen hierbij of overnemen hiervan is een taak van verpleegkundigen en verzorgenden. In deze module wordt de anatomie van de mond en het gebit uitgelegd. Daarnaast wordt uitgelegd wat veelvoorkomende problemen zijn en hoe mondzorg het best verricht kan worden. CanMEDS: Vakinhoudelijk handelen Neurotraumapakket Deze module is verplicht gesteld voor alle neurologen in opleiding en geniet veel aandacht bij andere specialismen zoals SEH-artsen, acuut internisten en chirurgen. Omdat het pakket ook de ziektebeelden, protocollen en richtlijnen omvat, is het tevens geschikt voor elke student die meer wil weten van de acute neurologische patiënt. CanMEDS: Vakinhoudelijk handelen

Normen verantwoorde zorg Om goede zorg te leveren aan cliënten is het belangrijk om verantwoorde zorg te bieden. Verantwoorde zorg is vooral gericht op het rekening houden met de cliënt. Hiervoor zijn vier domeinen opgesteld en deze domeinen vormen de basis van de gangbare normen in de zorg. In deze module zullen deze domeinen aan bod komen met de daarbij horende normen. Daarnaast wordt in deze module behandeld wat verwacht wordt van de zorgverleners en van de zorgorganisaties. CanMEDS: Professionaliteit en kwaliteit & Samenwerking Obesitas Wereldwijd komt overgewicht steeds meer voor. Ook in Nederland stijgt het aantal mensen met overgewicht en obesitas. De termen overgewicht en obesitas worden vaak ten onrechte door elkaar gebruikt. Deze module geeft de defi nitie van obesitas, het ontstaansmechanisme en de epidemiologie. Verder komt diagnostiek, de gevolgen van obesitas en de behandeling van obesitas aan bod. CanMEDS: Maatschappelijk handelen Obstipatie en laxeren Met deze module leert de student alles over obstipatie. Hoe werken de darmen? Hoe ontstaat obstipatie? Maar vooral, wat is daar tegen te doen? De verschillende opties zoals klysma’s en het manueel verwijderen van ontlasting worden besproken. Hierbij komen de indicaties, contraindicaties, werkwijze en mogelijke complicaties uitgebreid aan bod. CanMEDS: Vakinhoudelijk handelen Omaha System Het ‘Omaha Systeem’ is een classifi catiesysteem ter ondersteuning van de zorgprofessional. Het systeem beschrijft precies wat de zorgprofessional doet, waarom dit wordt gedaan en wat de gewenste uitkomsten zijn. In deze module worden alle stappen van het zorgproces uitgelegd en wordt direct geoefend middels casuïstiek en de interface die precies lijkt op het echte Omahasysteem. Zo kan de student de verkregen kennis snel en gemakkelijk in de praktijk brengen. CanMEDS: Communicatie PEARSON BENELUX | GEZONDHEIDSZORG BROCHURE 2017

GEZONDHEIDSZORG Oncologie Er zijn heel veel soorten kanker. De ene gevaarlijker dan de ander. In deze module wordt uitgelegd wat kanker is, hoe het ontstaat en wat de risicofactoren zijn. Vervolgens worden borstkanker, dikke darm kanker, longkanker, slokdarmkanker en maagkanker uitgebreid besproken. Tot slot wordt er ingegaan op de behandelmethoden die er in Nederland mogelijk zijn en het traject waar een patiënt in terecht komt wanneer iemand de diagnose kanker krijgt. CanMEDS: Vakinhoudelijk handelen Ondersteunen zelfredzaamheid In deze module wordt het belang van zelfredzaamheid besproken. Vervolgens worden manieren behandeld waarop de zelfredzaamheid van cliënten wordt ondersteund. Praktische tips voor zorgverleners worden aangereikt, toegespitst op het werk met een cliënt, het werk binnen een team en het werk in een wijk. Afsluitend komen drie hulpmiddelen aan bod om de zelfredzaamheid te ondersteunen. CanMEDS: Maatschappelijk handelen Ondervoeding bij ouderen In deze module wordt uitgelegd wat ondervoeding is, wat de risicogroepen zijn en wat de oorzaken en gevolgen van ondervoeding zijn. Daarnaast wordt aangeleerd wat de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid voedingsstoff en en kilocalorieën zijn. Uitleg over verschillende screeningsmethoden en de vervolgstappen bij ondervoeding zorgen ervoor dat de student weet hoe er gehandeld moet worden bij vaststelling van ondervoeding. CanMEDS: Maatschappelijk handelen Opvang van het acuut zieke kind Het kind is geen kleine volwassene. Deze module legt de nadruk op de verschillen en behandelt tevens uitgebreid diverse ziektebeelden en trauma conform de ABCDE-methodiek. Hiernaast wordt ook de reanimatie van kinderen (zowel ALS en BLS) conform de richtlijnen van de NRR behandeld. De module omvat interactieve oefeningen voor ritme-herkenning en bloedgasanalyse. Tevens wordt de reanimatie van kind en baby behandeld met 3D-simulaties. CanMEDS: Vakinhoudelijk handelen

Ouderenmishandeling In deze module worden huiselijk geweld, het verschil tussen oudermishandeling en ouderenmishandeling en de verschillende vormen van ouderenmishandeling besproken. Ook leert de student het onderscheid tussen ontspoorde zorg en opzettelijke mishandeling. Risicofactoren en beschermende factoren worden benoemd en de student leert ouderenmishandeling herkennen. CanMEDS: Maatschappelijk handelen Palliatieve zorg Palliatieve zorg is gericht op het verbeteren van de kwaliteit van leven bij cliënten waarbij geen genezing mogelijk is. In deze module wordt ingegaan op de stadia en vormen van palliatieve zorg, de symptomen die verwacht kunnen worden bij de palliatie en tijdens de stervensfase en er wordt ingegaan op de behandeling. Ook worden palliatieve sedatie en euthanasie behandeld. CanMEDS: Maatschappelijk handelen Parkinson De ziekte van Parkinson is een veelvoorkomende hersenaandoening. In deze module wordt een overzicht gegeven van de anatomie van de hersenen, wordt uitgelegd wat de ziekte van Parkinson is en wat kenmerkende klachten zijn. Verder wordt de diagnostiek en de behandeling van de ziekte van Parkinson besproken. Er is ook aandacht voor de omgang met Parkinson en voor de gevolgen voor de omgeving. CanMEDS: Vakinhoudelijk handelen PiCCO Het hartminuutvolume speelt een belangrijke rol bij de zuurstofvoorziening. Een manier om het hartminuutvolume, oftewel de cardiac output, te meten is de PiCCO. PiCCO staat voor Pulse Contour Cardiac Output. In deze module wordt de PiCCO uitgebreid uitgelegd. Begrippen als cardiac output, preload, afterload en contractiliteit komen uitgebreid aan bod. Vervolgens wordt uitgelegd wanneer je de PiCCO kunt gebruiken, met daarbij de voor- en nadelen van deze methode. CanMEDS: Vakinhoudelijk handelen PEARSON BENELUX | GEZONDHEIDSZORG BROCHURE 2017

GEZONDHEIDSZORG Pijn Pijn is een individuele ervaring die door patiënten op hun eigen manier wordt beleefd. Deze module gaat over pijn en de behandeling daarvan. Verschillende typen pijn en de fysiologie van de typen worden besproken. Ook komen de verschillende meetinstrumenten van pijn aan bod en wordt ingegaan op non-farmacologische en farmacologische pijnbestrijding. CanMEDS: Organisatie en Professionaliteit en kwaliteit Polyfarmacie Onze samenleving is aan het vergrijzen. Bij een verouderende populatie hoort ook een toename van het aantal chronisch zieken. Hand in hand hiermee gaat het chronische gebruik van geneesmiddelen. In deze module worden de fysiologische veranderingen bij het ouder worden besproken en worden de gevaren van polyfarmacie besproken. Ook wordt uitgelegd hoe omgegaan moet worden met polyfarmacie en hoe de therapietrouw verbeterd kan worden. CanMEDS: Vakinhoudelijk handelen Preventie van infectie Infectiepreventie is een belangrijk thema binnen de zorg in ziekenhuizen. Gevaar op infectie ligt overal op de loer en zorgprofessionals moeten altijd letten op eventuele klachten passend bij een infectie. Deze module geeft informatie over veelvoorkomende infecties. Postoperatieve wondinfecties, flebitis en urineweginfecties door blaaskatheter komen aan bod. Verder wordt er uitleg gegeven over preventie en wondverzorging. CanMEDS: Vakinhoudelijk handelen Psychiatrische ziektebeelden In deze module worden veel voorkomende psychiatrische ziektebeelden besproken. Ter inleiding wordt kort ingegaan op de oorzaak en diagnostiek van psychiatrische ziektebeelden. Daarna worden de symptomen, cijfers, behandeling en adviezen van diverse psychiatrische ziektebeelden uiteengezet. Afsluitend worden de verschillende medicamenteuze en nietmedicamenteuze behandelopties voor psychiatrische ziektebeelden besproken. CanMEDS: Vakinhoudelijk handelen

Reuma Een reumatische ziekte is een niet-traumatische aandoening van het bewegingsapparaat. Bewegingen worden door pijn en stijfheid bemoeilijkt waardoor beperkingen in het dagelijks leven kunnen ontstaan. Deze module geeft informatie over reumatische ziekten. Eerst komt het bewegingsapparaat aan bod. Daarna worden reumatoïde artritis, artrose, fi bromyalgie en osteoporose uitgebreid besproken. Tot slot komt de verzorging van cliënten met reuma aan bod. CanMEDS: Vakinhoudelijk handelen SBAR Communicatieprotocollen zijn van groot belang in de zorg. De SBAR is een communicatieprotocol dat in steeds meer gezondheidsinstellingen wordt gebruikt om relevante informatie gemakkelijk en zorgvuldig over te dragen. In deze module wordt onderwezen in de SBAR methode. Met interactieve voorbeelden en specifi eke toelichting van het gebruik van de ABCDE methodiek binnen de SBAR wordt de student voorbereid op het gebruik de SBAR methode in de praktijk. CanMEDS: Communicatie en Samenwerking Shock & Hemodynamiek De module leert studenten om te gaan met de vitaal bedreigde patiënt en hemodynamisch bewaakte patiënten zoals op de IC, CCU, MC, OK en recovery. De module behandelt uitgebreid relevante anatomie en fysiologie van het hart en vaten en gaat diep in op de concepten van de cardiopulmonale circulatie, hemodynamische veranderingen in de diverse typen shock. CanMEDS: Vakinhoudelijk handelen Sociale hygiëne Sociale hygiëne betekent dat men met elkaar, en met elkaars geestelijke en lichamelijke gezondheid, rekening houdt en hier respect voor heeft. Omdat men ook in de zorg met gastvrijheid, alcohol-, drugs- en gokgedrag en -verslaving te maken krijgt is het relevant voor studenten kennis te nemen van problemen en regulering betreff ende sociale hygiëne. CanMEDS: Maatschappelijk handelen PEARSON BENELUX | GEZONDHEIDSZORG BROCHURE 2017

GEZONDHEIDSZORG Statistiek Statistiek is onmisbaar in verpleegkundig onderzoek. Voor het uitvoeren van evidence-based practice is het dan ook vereist om de basisprincipes van statistiek te begrijpen. Een drietal statistiekmodulen zullen je alle kennis over statistiek meegeven, die noodzakelijk is om de algemene opzet van een verpleegkundig onderzoek te begrijpen. Zo worden onderwerpen als kansen, de normale verdeling, de binomiale verdeling, het opstellen van een hypothese, signifi cantie en het trekken van conclusies uit statistische data uitvoerig besproken en beoordeeld. De module is geschikt voor hboverpleegkundigen, physician assistants en verpleegkundig specialisten. CanMEDS: Kennis en wetenschap Stomazorg In deze module komen alle aspecten van stomazorg aan bod. Allereerst wordt de anatomie van het spijsverterings- en urinestelsel besproken. Vervolgens worden de indicaties voor een stoma uiteengezet. De voorbehouden handelingen, keuze tussen stoma’s, dagelijkse verzorging en het verwisselen en spoelen van het stomamateriaal worden behandeld. Afsluitend worden de complicaties die kunnen optreden bij een stoma besproken. CanMEDS: Vakinhoudelijk handelen Th uisbeademing In deze module worden de vormen van chronische beademing uiteen gezet en worden de indicaties, criteria en doelen van thuis beademing op een rijtje gezet. Tevens zal de benodigde apparatuur en de vormen van beademing besproken worden. Als laatste zal ingegaan worden op de taakverdeling van de zorgverleners en tegen welke problemen aangelopen kan worden. CanMEDS: Vakinhoudelijk handelen Toedienen van bloedproducten Het toedienen van bloedproducten is een voorbehouden handeling. De in deze module beschreven onderdelen voldoen aan de eisen van de wet BIG. In deze module wordt uitleg gegeven over de functie en samenstelling van bloed. Daarna wordt in gegaan op de verschillende bloedgroepen, bloedproducten en transfusies. Het stappenplan van transfusie wordt besproken en tot slot komen de complicaties van transfusies aan bod. CanMEDS: Vakinhoudelijk handelen

Triage Triage is het dynamische proces van bepaling van urgentie en vervolgactie, ingeschat door de triagist op basis van de gepresenteerde klacht van een patiënt. In de module wordt de hele leidraad aan de hand van verschillende ingangsklachten doorlopen. Aan de hand van veel oefeningen, casuïstiek uit de praktijk en achtergrondinformatie wordt de cursist door opgeleid in triageren. CanMEDS: Maatschappelijk handelen Vakbekwaam indiceren Vanaf 1 januari 2015 is het takenpakket van wijkverpleegkundigen uitgebreid met indiceren. Deze module omvat het normenkader voor het verrichten van extramurale zorg, het 11-stappen model voor indiceren en verschillende modellen voor het bepalen van de gezondheid. De module behandelt alle belangrijke aspecten van de zorgvernieuwing en is bedoeld voor iedereen die zich het nieuwe indiceren eigen wil maken. CanMEDS: Vakinhoudelijk handelen Valpreventie Wanneer een oudere valt, kan dit vervelende gevolgen hebben. In deze module zal allereerst achtergrondinformatie gegeven worden over vallen. Daarna zal worden uitgelegd hoe patiënten met een verhoogd risico op vallen geïdentifi ceerd kunnen worden en wat de mogelijke oorzaken en gevolgen zijn van vallen. Tot slot zal worden beschreven hoe voorkómen kan worden dat ouderen vallen en wat er gedaan moet worden wanneer een oudere toch valt. CanMEDS: Maatschappelijk handelen Veilig incident melden Een belangrijk deel van het veiligheidsmanagementsysteem (VMS) is het onderdeel veilig incidenten melden (VIM). Om de zorg zo veilig mogelijk te maken, moet er melding gemaakt worden als er iets niet goed gaat. Dat moet uiteraard wel op een veilige en gestructureerde manier gebeuren. De student leert in deze module wat patiëntveiligheid inhoudt in het kader van VMS, VIM en het analyseren van meldingen over incidenten. CanMEDS: Maatschappelijk handelen PEARSON BENELUX | GEZONDHEIDSZORG BROCHURE 2017

GEZONDHEIDSZORG Vitaal bedreigde patienten Het is van groot belang om de vitaal bedreigde patiënt tijdig te herkenning zodat een gestructureerd beleid kan worden ingezet om verdere achteruitgang van de patiënt te voorkomen. In het kader van de VMS thema’s wordt de student in deze module geschoold in de vroege herkenning van de vitaal bedreigde patiënt en de signalen die het inschakelen van het Spoed Interventie Team vereisen. CanMEDS: Vakinhoudelijk handelen (De 11) VMS-thema’s Met de komst van een VMS voeren ziekenhuizen gezamenlijk een stelsel van concrete activiteiten door. De student krijgt daarmee handvatten in handen om in eigen werksituaties risico’s te signaleren, verbeteringen door te voeren en beleid vast te leggen, te evalueren en aan te passen. CanMEDS: Organisatie en Professionaliteit en kwaliteit Voedselveiligheid en HACCP Cliënten in zorginstellingen zijn doorgaans vatbaarder voor voedselinfecties, bijvoorbeeld door een slechte weerstand. Elke zorginstelling in Nederland is daarom verplicht zich aan bepaalde hygiënevoorschriften te houden. Het HACCP is een systeem om instellingen daarbij te helpen. Deze module behandelt aan de hand van het HACCP de belangrijkste aandachtspunten rondom voedselhygiëne, zoals persoonlijke hygiëne en de opslag en bereiding van voedsel. CanMEDS: Professionaliteit en kwaliteit & Organisatie Werkbegeleiding In deze module worden de verschillende rollen en taken van de werkbegeleider besproken. Ook achtergrondinformatie over een aantal leermodellen, zoals de leercyclus van Kolb en het leermodel van Prochaska en DiClemente, en methodes voor het opstellen van leerdoelen (WISH en SMART) worden behandeld. Tot slot leert deze module de student ook communicatievaardigheden zoals feedback geven, refl ectie, motiveren, beoordelen en coachen. CanMEDS: Communicatie & Samenwerking

Wet BIG Iedereen die op beroepsmatige basis individuele zorg verleent aan een zorgvrager valt onder de Wet BIG. In deze module worden de belangrijkste onderdelen van de Wet BIG behandeld, zoals beroepenregulatie en inschrijving in het BIG-register. Daarnaast worden voorbehouden en risicovolle handelingen besproken en de bevoegdheden die van toepassing zijn. CanMEDS: Maatschappelijk handelen en Professionaliteit en kwaliteit Wondzorg Bij wonden kan sprake zijn van open of gesloten wonden. Bij open wonden is de huid beschadigd en is het onderliggende weefsel blootgesteld aan de buitenwereld. Hierdoor is de kans op infecties verhoogd en is het zeer belangrijk de wonden goed te verzorgen. Deze module leert de student de verschillende soorten wonden volgens het “zwart-geel-rood” classifi catiemodel te herkennen en op de juiste manier te verzorgen. CanMEDS: Vakinhoudelijk handelen Zorgleefplan Het zorgleefplan is een hulpmiddel om individuele zorg te kunnen bieden aan cliënten. Elke cliënt heeft dan ook zijn of haar eigen zorgleefplan. In deze module komen de vier domeinen van de kwaliteit van leven en de inhoud van het zorgleefplan aan bod. Ook wordt ingegaan op het opstellen van een zorgleefplan, de voorbereiding, afspraken en uitvoering van het zorgleefplan. Tot slot wordt de wet- en regelgeving rondom het zorgleefplan besproken. CanMEDS: Vakinhoudelijk handelen & Organisatie PEARSON BENELUX | GEZONDHEIDSZORG BROCHURE 2017

Uw onderwerp niet gevonden? Uw interesse gewekt? Hebt u uw boek of module niet teruggevonden? Naast studieboeken over gezondheidszorg, geeft Pearson Benelux ook Nederlandstalige studieboeken uit in de volgende vakgebieden: Marketing, management & onderzoek Psychologie, sociologie en ethiek Techniek en informatica De boeken over verschillende vakgebieden kunt u terugvinden in de brochures. Ook hier geldt dat de meest actuele informatie, zoals inhoudsopgave, prijzen en verschijningsdata te vingen zijn op onze website: www.pearson.nl E-learningmodulen ExpertCollege Voor een volledig overzicht van alle e-learningmodulen van ExpertCollege kijkt u op: www.expertcollege.com Hebt u andere vragen m.b.t. de e-learningmodulen? Dan kunt u altijd contact opnemen via: E: info@expertcollege.com T: +31(0)20 545 3380 Wanneer u een van onze uitgaven uit deze brochure wilt evalueren voor uw cursus, nodigen wij u uit een gratis exemplaar aan te vragen via onze website www.pearson.nl. Voor meer informatie over Engelstalige studieboeken kunt u kijken op http://catalogue.pearsoned.co.uk. Docentenservice Wanneer u vragen hebt die een persoonlijk antwoord verdienen, kunt u contact opnemen met onze docentenservice: E: docent@pearson.com T: +31(0)20 575 5800 Datzaljeleren.nl Voor meer informatie over het online platform Datzaljeleren.nl kijkt u op: www.datzaljeren.nl U kunt ook direct contact met ons opnemen via het contactformulier: www.datzaljeleren.nl/contact/

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
Home


You need flash player to view this online publication