0

Psychologie, sociologie & ethiek 2017

Inhoudsopgave Psychologie, sociologie en ethiek 2017 Beïnvloeden en veranderen van gedrag Cognitieve gedragstherapie De krachten van oplossingen De samenleving Dynamische persoonlijkheidsdiagnostiek HERZIEN Een nieuwe koers Ethiek in de psychologie Ethiek in sociaal werk HERZIEN Gezondheidspsychologie Groepsdynamica Handboek intelligentietheorie en testgebruik Handboek neuropsychologische diagnostiek Handboek psychodiagnostiek en beperkte begaafdheid Het lerende brein Hoogbegaafde pubers Leven met sensaties Observeren en rapporteren HERZIEN Onderzoek in zorg en welzijn Ontwikkelingspsychologie Ontwikkelingspsychologie ll Oplossingsgerichte vragen Oplossingsgerichte vragen aan kinderen en hun omgeving NIEUW Overreden en verleiden: psychologie van beïnvloeding Psychatrie, een inleiding HERZIEN Psychologie, de essentie Psychologie, een inleiding HERZIEN Psychologie van arbeid en organisatie Sociale psychologie Social work, een inleiding Sociologie, een inleiding Statistiek in de sociale wetenschappen Welkom bij de online brochure Psychologie, sociologie en ethiek over de nieuwe, herziene en bestaande uitgaven van Pearson Benelux. Wanneer u meer uitgebreide informatie over onze psychologie-, sociologie- en ethiekboeken wilt, verwijzen wij u naar onze website www.pearson.nl. Hier vindt u alle informatie, inclusief actuele prijzen en de verschijningsdata van de nieuwe en herziene uitgaven. Ons studieboekenfonds is opgebouwd uit zowel vertalingen en bewerkingen van internationale onderwijsbestsellers als boeken van lokale auteurs. De titels komen zonder uitzondering tot stand in samenwerking met docenten en sluiten zodoende optimaal aan op de eisen van het onderwijs.

Pearson DIGITAAL De vraag naar toegankelijk en kwalitatief hoogstaand les- en studiemateriaal blijft groeien in het onderwijs. Pearson speelt hierop in door deze materialen ook aan te bieden in digitale leeromgevingen. Zowel docenten als studenten vinden hierin productgerelateerde materialen die het leren of lesgeven vergemakkelijken. Bij onze Nederlandstalige boeken zijn er twee digitale leeromgevingen. Aan het logo herkent u waar u uw les- en studiematerialen kunt vinden. MyLab | Nederlandstalig Op MyLab kunt u als docent niet alleen extra lesmaterialen vinden en uw klassen vooraf klaarzetten. U kunt studenten ook monitoren op hun voortgang door middel van de beschikbare toetsen. Ook kunt u met behulp van de eText notities maken en delen met collega’s en/of uw studenten, markeringen aanbrengen en delen theorie verbergen. Als student vind je hier veel oefenmiddelen om de stof beter te kunnen begrijpen. Door het maken van de toetsen test je of je alles goed begrijpt en welk onderwerp eventueel meer aandacht verdient. www.pearsonmylab.nl / www.pearsonmylab.be Pearson XTRA Actief leren online Pearson XTRA biedt docenten extra lesmaterialen. Zo vindt u hier, afhankelijk van het boek, een toetsenbank, powerpoints per hoofdstuk en een docentenhandleiding. Voor studenten zijn er oefenmaterialen ontwikkeld waardoor ze gemakkelijker de theorie kunnen leren. Hierbij kan gedacht worden aan een begrippentrainer, extra (meerkeuze)vragen, een beeldbank ter illustratie in presentaties of essays, video-opdrachten en veel meer. www.pearsonxtra.nl PEARSON BENELUX | PSYCHOLOGIE, SOCIOLOGIE EN ETHIEK 2017

PSYCHOLOGIE CHOLOGIE EEN INLEIDING CHO EEN INL 8e editie 8e MyLab Nederlandstalig Inclusief n Psychologie, een inleiding, 8e editie Zimbardo, Johnson & McCann Elk hoofdstuk van dit overzichtelijke en toegankelijke handboek gaat over een kernvraag en kernconcept uit de psychologie. Aan de hand hiervan wordt de student vertrouwd gemaakt met nieuwe ontwikkelingen, de klassieke studies, historische trends en de vele perspectieven op het vakgebied van de psychologie. Philip G. Zimbardo Robert L. Johnson Vivian McCann Het boek is geheel geüpdatet aan de hand van de laatste veranderingen, nieuwe inzichten en actuele onderwerpen, zoals terrorisme en (online) pesten. Ook wordt er kritisch naar de DSM-5 gekeken. Ten slotte is het online materiaal op Pearson MyLab verbeterd, waar ook verdiepende kaders zijn te vinden. Op MyLab staat nu ook de interactieve tool Visual Brain, waarmee je via animaties, fi lmpjes en vragen inzicht krijgt in de werking van onze hersenen. ISBN 978-90-430-3197-4 696 PAGINA’S | © 2017 Sociale psychologie, 8e editie Aronson, Wilson & Akert De sociale psychologie onderzoekt hoe onze gedachten, gevoelens en gedragingen worden beïnvloed door anderen. In een wereld waarin het menselijk gedrag steeds weer blijft verrassen en onderzoeksresultaten totaal anders kunnen uitpakken dan verwacht, biedt dit boek een stevige basis waarop de student zijn kennis van het vakgebied verder kan verbreden. Door de theorie en onderzoeksresultaten in een herkenbare context te plaatsen en in verband te brengen met de dagelijkse werkelijkheid wordt de stof herkenbaar, begrijpelijk en gemakkelijk te onthouden. ISBN 978-90-430-2914-8 | 616 PAGINA’S | © 2014 Actief leren online O v e t r t n u i t g HERZIEN e d s r l a o g o e v j e a m e n

CHIATRIE EEN INLEIDING CH EEN INL 9e editie 9e MyLab Nederlandstalig Inclusief n Psychiatrie, een inleiding, 9e editie Nevid, Rathus & Greene Jeffrey S. Nevid, Spencer A. Rathus en Beverley Greene Judith Haffmans, Erik Hoencamp, Véronique de Roeck, Laurent Voets, Willem Vos In Psychiatrie, een inleiding worden sterk uiteenlopende psychiatrische stoornissen besproken zoals depressie, schizofrenie, anorexia, autisme, paniekstoornis, dementie en ADHD. Op heldere en indringende wijze wordt een beeld geschetst van de psychiatrie en haar onderzoeksgebied. Daarbij staan vragen centraal als: Wat is afwijkend gedrag? Hoe ontstaat het? Wat zijn de gevolgen? Hoe is het te behandelen? Het boek bespreekt zowel de theorie als het verhaal van de mensen die door deze stoornissen zijn getroff en. In deze nieuwe editie is DSM-5 volledig geïntegreerd. Daarnaast zal de digitale leeromgeving Pearson MyLab beschikbaar zijn bij deze editie. Hierop staat o.a. de interactieve tool Visual Brain, waarmee je via animaties, fi lmpjes en vragen inzicht krijgt in de werking van onze hersenen. ISBN 978-90-430-3354-1 592 PAGINA’S | © 2017 Social work, een inleiding Wilson, Ruch, Lymbury & Cooper Social Work, een inleiding legt een waardevolle basis voor toekomstige sociaal werkers. Door middel van duidelijke voorbeelden is het een helder en veelomvattend basiswerk van het werkveld. Het boek begint met een korte geschiedenis van Social work. Hiermee krijgt de student inzicht in de oorsprong van Social work. Vervolgens bespreekt het alle aspecten die voor een social worker van belang zijn, zoals de benadering, context en ontwikkeling van Social work, methodisch werken, interdisciplinair werken, mantelzorg, onderzoek en assessment en communicatieve vaardigheden. ISBN 978-90-430-1804-3 | 376 PAGINA’S | © 2012 PEARSON BENELUX | PSYCHOLOGIE, SOCIOLOGIE EN ETHIEK 2017 O v e t r t n u i t g HERZIEN e d s r l a o g o e v j e a m e n

PSYCHOLOGIE ONTWIKKELINGS PSYCHOLOGIE 7e editie Ontwikkelingspsychologie, 7e editie Robert Feldman Ontwikkelingspsychologie is een uitgebreide inleiding in het vakgebied. Het bespreekt chronologisch de volledige jeugd en de adolescentie, en presenteert basistheorieën, onderzoeksbevindingen en huidige toepassingen. Het boek is rijkelijk voorzien van didactische kenmerken, waarbij de auteur steeds de raakvlakken zoekt met de levens en ervaringen van de student en verbanden legt met recente maatschappelijke ontwikkelingen. Zo biedt het boek niet alleen een raamwerk van feitelijke kennis, maar nodigt het ook uit om op een andere manier naar mensen en hun (vroege) ontwikkeling te kijken. Robert S. Feldman ISBN 978-90-430-3372-5 | 616 PAGINA’S | © 2016 Ontwikkelingspsychologie II, 7e editie Robert Feldman Ontwikkelingspsychologie II biedt een actueel overzicht van de ontwikkeling vanaf de jongvolwassenheid tot aan het einde van het leven. De fysieke, cognitieve, sociale en persoonlijkheidsontwikkeling in deze fasen komen chronologisch en uitgebreid aan de orde. Deze zevende editie staat weer boordevol met actuele ontwikkelingen uit het vakgebied. Gedateerde passages zijn geactualiseerd en de inhoud is vanzelfsprekend aangepast aan de nieuwste DSM-5 terminologie. MyLab biedt ten slotte veel oefenmateriaal voor studenten, zoals verdiepende cases en vragen. ISBN 978-90-430-3265-0 | 304 PAGINA’S | © 2015

Gezondheidspsychologie, 2e editie Morrison & Bennett Gezondheidspsychologie is een grondige inleiding, waarin het begrijpen van gedrag rondom ziekte en gezondheid, zowel van de patiënt als zijn omgeving, centraal staat. Onderwerpen zoals gezond gedrag, stress, preventie, ziek worden, ziektebeleving en de impact van ziekte op de omgeving zijn hieraan gerelateerd en worden uitgebreid besproken. ISBN 978-90-430-2481-5 | 528 PAGINA’S | © 2013 Actief leren online

PSYCHOLOGIE Beïnvloeden en veranderen van gedrag Carina Wiekens Dagelijks probeer je invloed uit te oefenen op het gedrag van jezelf en van anderen! Aan de hand van psychologische theorieën verklaart Beïnvloeden en veranderen van gedrag hoe het gedrag van de mens tot stand komt en kan worden beïnvloed. Er wordt aandacht geschonken aan zowel de theorieën over gedrag en gedragsverandering, als de dagelijkse praktijk waarin professionals het gedrag van anderen proberen te beïnvloeden. ISBN 978-90-430-1805-0 | 280 PAGINA’S | © 2012 Overreden en verleiden: psychologie van beïnvloeding Van der Pligt & Vliek Als je mensen wilt overtuigen kom je een heel eind met goede argumenten. Toch is dat vaak niet voldoende: veel mensen roken, drinken te veel, bewegen te weinig, rijden te hard of eten fastfood terwijl ze weten dat dit ongezond is. Daarnaast kopen mensen vaak spullen die ze niet echt nodig hebben en stemmen ze op partijen zonder de verkiezingsprogramma’s te lezen. Waarop baseren mensen dán hun keuzes? Waar wordt hun gedrag dan wél door beïnvloed? Deze uitgave gaat over alle verschillende manieren waarop mensen zich laten overreden en verleiden. ISBN 978-90-430-2892-9 | 336 PAGINA’S | © 2014 Actief leren online

Psychologie, de essentie, 3e editie Zimbardo, Johnson & McCann Psychologie, de essentie is een compacte uitgave van het succesvolle boek Psychologie, een inleiding. Deze verkorte editie is toegespitst op opleidingen waarin psychologie niet de hoofdrol speelt, maar waarbij de basisprincipes van dit vakgebied wel van belang zijn, zoals human resource management en communicatie. Dit boek bevat een selectie van de leerstof gericht op deze doelgroep en er zijn hoofdstukken over gedrag in groepen en over cultuurpsychologie toegevoegd. ISBN 978-90-430-2918-6 | 416 PAGINA’S | © 2014 Actief leren online Psychologie van arbeid en organisatie, 5e editie Arnold & Randall Psychologie van arbeid en organisatie is een grondige introductie in de arbeidspsychologie en beschrijft de relatie tussen mensen, hun werk en de organisatie. Door gedrag, emoties en gedachten ten opzichte van werk te bestuderen en onderzoek daarnaar te beschrijven proberen de auteurs, naast algemene kennis, nieuwe inzichten te bieden op het gebied van selectie, motivatie, teamwerk en het beïnvloeden en aansturen van mensen in hun werk. ISBN 978-90-430-3375-6| 456 PAGINA’S | © 2014 Actief leren online

PSYCHOLOGIE De samenleving, 12e editie Macionis, Van der Leun & Peper De samenleving biedt een toegankelijke inleiding tot het bestuderen van de samenleving, de veranderingen daarin en de sociologische theorieën die erover zijn geformuleerd. Beschrijven, begrijpen en verklaren van de samenleving staan centraal. De situatie in Nederland wordt per onderwerp in een internationaal perspectief geplaatst. Het boek biedt diverse verdiepingsmogelijkheden, zoals wereldkaarten, achtergrondverhalen en zelf-aan-zet vragen, om de student te stimuleren na te denken over zijn eigen omgeving en die van anderen. ISBN 978-90-430-2888-2 | 608 PAGINA’S | © 2014 Actief leren online Sociologie, een inleiding, 2e editie Elchardus, Spruyt & Vanroelen Deze inspirerende en gedegen inleiding in de sociologie schenkt niet alleen aandacht aan kennis van het vakgebied, maar draagt ook bij tot het aanscherpen van het logische en analytische vermogen. De auteurs presenteren de sociologie als een verhaal dat aanzet tot kritische reflectie en dat de student in staat stelt zich een oordeel te vormen over maatschappelijke verschijnselen, inclusief een afweging van de sociale en ethische aspecten. ISBN 978-90-430-2789-2 | 400 PAGINA’S | © 2014 Actief leren online

ETHIEK ETH CIAAL WERK CIA 3e editie 3e e Ethiek in sociaal werk, 3e editie Jacquelien Rothfusz Let op: Ethiek in sociaalagogische beroepen heet nu Ethiek in sociaal werk. In het eerste deel worden de basisbegrippen van ethiek en de normatieve theorieën besproken. Daarnaast wordt een stappenplan gepresenteerd om ethische dilemma’s te analyseren en tot een verantwoorde keuze te komen. Het tweede deel gaat in op beroepsgerichte ethiek, waarbij o.a. de nieuwe beroepscodes uitgebreid worden behandeld. Ten slotte wordt met een stappenplan voor verschillende beroepsgroepen een casus geanalyseerd. Jacquelien Rothfusz v Een belangrijke toevoeging bij deze nieuwe editie is de digitale leeromgeving Pearson MyLab, waarop o.a. aanvullende casuïstiek en extra praktijkoefeningen te vinden zijn. ISBN 978-90-430-3391-6 | 328 PAGINA’S | © 2017 Ethiek in de psychologie, 2e editie Jacquelien Rothfusz Deze editie van Ethiek in de psychologie is geheel geactualiseerd en herzien naar de nieuwste beroepscodes, zoals de NIP-code en de NBTP-code. Daarnaast is de inhoud verbeterd om een betere aansluiting te krijgen met het Vlaamse vakgebied en hiervoor is ook extra casuïstiek toegevoegd. Om het boek leesbaarder te maken zijn er tekeningen toegevoegd die de theorie doorbreken en verduidelijken. Ten slotte is het boek verrijkt met MyLab. ISBN 978-90-430-3269-8 | 304 PAGINA’S | © 2015 PEARSON BENELUX | PSYCHOLOGIE, SOCIOLOGIE EN ETHIEK 2017 O v e r m t u i t g n d e s e l a j g r e n MyLab Nederlandstalig usief Inclus o o HERZIEN t a e n

PSYCHOLOGIE Groepsdynamica, theorie en vaardigheden,11e editie Johnson & Johnson In alle organisaties en sociale systemen van de samenleving vervullen groepen een sleutelrol. Groepsdynamica, theorie en vaardigheden biedt een kennismaking met de theorie die nodig is om te kunnen begrijpen wat groepen eff ectief maakt. Met de actualisatie en toevoeging van aansprekende voorbeelden uit de Benelux sluit het boek nu nog beter aan op het onderwijs. Daarnaast is de didactiek versterkt met onder meer afsluitende leerdoelen per hoofdstuk en corresponderende vragen. MyLab biedt ten slotte veel oefenmateriaal voor studenten, zoals verdiepende cases en vragen. ISBN 978-90-430-3273-5 | 400 PAGINA’S | © 2015 BSERVEREN ORTEREN 3e editie 3e e MyLab Nederlandstalig Inclusief n Observeren en rapporteren, 3e editie Celestin-Westreich & Celestin Observeren en rapporteren behandelt de essentiële kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het deskundig observeren volgens het FACE®-model. Dit model gaat uit van de systematische afstemming van het eigen denken en voelen op het professionele handelen. Toepassing van dit model helpt de student eigen vaardigheden als observator te ontwikkelen. De 3e editie is volledig geactualiseerd en zal ondersteund worden door de digitale leeromgeving Pearson MyLab. Hierop staan o.a. een docentenhandleiding en een uitgebreide observatietraining, die door docenten en studenten ingezet kunnen worden bij observatieoefeningen. Smadar Celestin-Westreich Leon-Patrice Celestin ISBN 978-90-430-3381-7 | 256 PAGINA’S | © 2017 O v e t r t n u i t g HERZIEN e d s r l a o g o e v j e a m e n

Onderzoek in zorg en welzijn, 2e editie Heerink, Pinkster & Bratti-Van der Werf Een juiste onderzoekshouding is belangrijk om goed onderzoek te kunnen doen. Onderzoek in zorg en welzijn geeft een helder overzicht, met duidelijke aanknopingspunten, voor het opzetten, uitvoeren en verwerken van een onderzoek. ISBN 978-90-430-2407-5 | 184 PAGINA’S | © 2013 Actief leren online Statistiek in de sociale wetenschappen, 3e editie Howitt & Cramer Statistiek kan lastig zijn, maar de auteurs van Statistiek in de sociale wetenschappen maken het voor de student een stuk gemakkelijker. Het accent ligt in dit boek op het begrijpen van de stof, in plaats van op het kunnen uitrekenen. De auteurs hanteren een toegankelijke, jargonvrije stijl en het boek heeft een duidelijke opmaak. Complexe wiskunde blijft tot een minimum beperkt en concepten die vaak moeilijk te begrijpen zijn worden in dit boek stap voor stap en geïllustreerd met veel voorbeelden uitgelegd. ISBN 978-90-430-1281-2 | 567 PAGINA’S | © 2007

PSYCHOLOGIE Oplossingsgerichte vragen Fredrike Bannink Dit handboek heeft als doel gespreksvoering simpel en positief te maken voor professionals in de (geestelijke) gezondheidszorg en in situaties van management, leidinggeven, coaching, mediation en onderwijs. Cliënten worden op respectvolle wijze uitgenodigd hun doel te formuleren met een beschrijving van wat ze voor het probleem in de plaats willen, de uitzonderingen op het probleem te vinden en voort te bouwen op hun sterke kanten en op wat in hun leven werkt. Dit wordt gemakkelijk gemaakt door het stellen van de 1001 oplossingsgerichte vragen die in dit boek beschreven staan. ISBN 978-90-265-2261-1 | 304 PAGINA’S | © 2013 Oplossingsgerichte vragen aan kinderen en hun omgeving in (g)gz en onderwijs Bannink & Kuiper In dit boek worden naast theorie en praktijk heel veel oplossingsgerichte vragen bijeengebracht. Deze vragen vormen de kern van oplossingsgericht werken met kinderen. Ze helpen hulpverleners en leerkrachten om op het oplossingsgerichte spoor te geraken én te blijven. Dit boek is bedoeld om kinderen en hun omgeving te helpen een beter leven op te bouwen. Het beoogt hun welbevinden te bevorderen door het aanreiken van oplossingsgerichte ideeën, vragen, en vaardigheden. Oplossingsgericht werken is heel toepasbaar in klasgesprekken met kinderen. ISBN 978-90-430-3563-7 | 288 PAGINA’S | © 2016 De kracht van oplossingen De Jong & Berg De kracht van oplossingen kan met recht het handboek voor oplossingsgericht werken genoemd worden. Het boek heeft een toegankelijke opzet. De vaardigheden die nodig zijn om oplossingsgericht te werken, worden toegelicht met praktische en inzichtgevende casuïstiek, waaraan regelmatig verwerkingsvragen worden gekoppeld. Daarnaast bevat het verdiepende theoretische hoofdstukken. In deze derde herziene druk worden uitgebreide en bruikbare beschrijvingen gegeven van oplossingsgericht werken binnen verschillende werkvelden. ISBN 978-90-265-2269-7 | 452 PAGINA’S | © 2015 amische amisc persoonlijkheids diagnostiek persoo diagn Vierde druk Dynamische persoonlijkheidsdiagnostiek Eurelings-Bontekoe & Snellen In dit boek worden de verschillende aspecten van de dynamische persoonlijkheidsdiagnostiek beschreven, met veel aandacht voor integratie en theoriegestuurde interpretatie van diagnostische gegevens. Er is veel aandacht voor de theorieën die van belang zijn bij de dynamische persoonlijkheidsdiagnostiek. Veel instrumenten passeren de revue, meestal geïllustreerd aan de hand van casuïstiek: theoriegestuurde profi elmatige interpretatie van zelfrapportage persoonlijkheidsvragenlijsten, projectieve technieken en interviews. Redactie E.H.M. Eurelings-Bontekoe W.M. Snellen ISBN 978-90-265-2226-0 | 504 PAGINA’S | © 2017 NIEUW HERZIEN

PSYCHOLOGIE Handboek intelligentietheorie en testgebruik Wilma C.M. Resing Het Handboek intelligentietheorie en testgebruik biedt een handzaam overzicht van intelligentietests, intelligentiemeting en belangrijke thema’s die samenhangen met het intelligentieterrein: theorieën, modellen, classificatie van scores van hoog- tot laagbegaafdheid. Ook de toepassing van deze onderwerpen in het gehele proces van psychodiagnostiek komt aan bod. De nadruk ligt op het CHC-model van intelligentie en de wijze waarop dit model zichtbaar wordt in de diverse tests en beschrijvingen van testuitkomsten. ISBN 978-90-265-2272-7 | 416 PAGINA’S | © 2015 Handboek psychodiagnostiek en beperkte begaafdheid Kraijer & Plas Het Handboek psychodiagnostiek en beperkte begaafdheid is uitgegroeid tot een standaardcompendium voor wie handvatten zoekt bij de diagnostiek bij mensen met een verstandelijke beperking. Aangezien de zorg voor licht verstandelijk beperkte mensen en de jeugdzorg steeds meer zijn gaan samensmelten, is de doelgroep steeds verder uitgebreid. Ook de categorie zwakbegaafden maakt er inmiddels deel van uit. De bruikbaarheid en toepasbaarheid van de vele instrumenten in deze brede zorgsector worden in deze uitgave uitgebreid besproken. ISBN 978-90-265-2262-8 | 464 PAGINA’S | © 2014 Cognitieve gedragstherapie met kinderen en jeugdigen Cladder, Nijhoff-Huysse & Mulder Cognitieve gedragstherapie met kinderen en jeugdigen geeft een goed leesbaar en gedegen overzicht van de stand van zaken binnen de (cognitieve) gedragstherapie. Door veelvuldig gebruik van cases en verbatim therapiegedeeltes gaat de theorie leven en wordt inzichtelijk welke mogelijkheden de verschillende technieken bieden. ISBN 978-90-265-2222-2 | 416 PAGINA’S | © 2009 Handboek neuropsychologische diagnostiek Bouma, Mulder, Lindeboom & Schmand Klinische neuropsychologie houdt zich bezig met gedragsaspecten van hersenaandoeningen en speelt een steeds belangrijkere rol in de gezondheidszorg. Het Handboek neuropsychologische diagnostiek gaat uitgebreid in op de achtergrond en toepassing van ruim veertig neuropsychologische tests die alle gebruikt worden binnen het Nederlands taalgebied. Deze tests betreffen zowel oorspronkelijk Nederlandstalige tests als buitenlandse tests. Bij iedere test worden de theoretische uitgangspunten, het psychometrisch onderzoek en de normering besproken. ISBN 978-90-265-1797-6 | 864 PAGINA’S | © 2012 PEARSON BENELUX | PSYCHOLOGIE, SOCIOLOGIE EN ETHIEK 2017

lib l d b i PSYCHOLOGIE het lerende brein Over het werkgeheugen en de ontwikkeling van het brein Torkel Klingberg Het lerende brein Torkel Klingberg Het lerende brein beschrijft hoe we onze kinderen en tieners de beste omstandigheden kunnen bieden om te leren en zich te ontwikkelen. Het boek biedt een goede introductie op de werking van het werkgeheugen, en de verbetering daarvan door training. Geschikt voor leerkrachten en hulpverleners. ISBN 978-90-265-2239-0 | 168 PAGINA’S | © 2011 Hoogbegaafde pubers Breedijk & Nauta In dit boek komen hoogbegaafde jongeren aan het woord. Ze vertellen over hun leven thuis en op school, hun ervaringen met of juist zonder vrienden, hun idealen en dromen. In elf hoofdstukken willen de auteurs hoogbegaafde jongeren (in de tienerleeftijd) en hun ouders bereiken met ervaringen en informatie. Deze verhalen zijn daarnaast ook voor leerkrachten, psychologen en artsen van grote waarde, waardoor zij in hun werk deze jongeren (eerder) herkennen en beter met hen kunnen omgaan. ISBN 978-90-265-2254-3 | 192 PAGINA’S | © 2012 Leven met sensaties Winnie Dunn Leven met sensaties verklaart hoe individuele sensorische (zintuiglijke) patronen de manier beïnvloeden waarop kinderen en volwassenen reageren op wat zij meemaken. De wijze waarop sensaties worden ervaren is van essentieel belang bij de dagelijkse omgang en bij het opvoeden en begeleiden van kinderen en adolescenten. Inzicht hierin helpt de wereld van het kind te begrijpen. Met voorbeelden en praktische adviezen. ISBN 978-90-265-2259-8 | 216 PAGINA’S | © 2013 Een nieuwe koers Hinfelaar & ten Brink Een nieuwe koers is een doe-boek waarmee leerkrachten uitgedaagd worden om de puntjes op de i te zetten in hun aansturing van kinderen met adhd. Het is de beschrijving van een training die is ontwikkeld door twee psychologen binnen de jeugdzorg. De training richt zich op de aanpak van een specifieke leerling met adhd, hanteert een systeemtherapeutisch perspectief en is gebaseerd op gedragstherapeutische principes. Nieuw is dat de koers een breed draagvlak krijgt door nauw samen te werken met ouders en collega’s en hun aandeel in de aansturing expliciet te maken. ISBN 978-90-265-2245-1 | 144 PAGINA’S | © 2012

STUDIELOOPBAANBEGELEIDING Skill Sheets, 2e editie Rob van Tulder Skill Sheets is a practical resource for understanding and developing core skills that all university students need to obtain. In a very concise manner, this book shows how these skills are related and how one can develop and work with many skills simultaneously. With these skills at hand, students are able to maintain a better focus on the contents of their course. ISBN 978-90-430-2313-9 | 400 PAGINA’S | © 2012 Je diploma in 100 pagina’s Van Agteren & Fayek Ramadan Je diploma in 100 pagina’s helpt studenten met de informatieverwerking en andere aspecten van studeren. Omdat studenten vaker meerdere studies volgen of naast hun opleiding veel buitenschoolse activiteiten hebben, biedt dit boek een handreiking bij het studeren. Maar ook voor studenten die één studie volgen en het efficiënt studeren nog niet onder de knie hebben of beter willen worden in studeren biedt Je diploma in 100 pagina’s houvast. ISBN 978-90-430-2154-8 | 112 PAGINA’S | © 2012 Succesvol studeren, communiceren en onderzoeken, 2e editie Noortje van Glabbeek Dit alfabetische naslagwerk bevat een uitgebreide verzameling relevante begrippen op het gebied van onderzoek, communicatie, de verwerving van studievaardigheden en studieloopbaancoching. De begrippen worden niet alleen verklaard, maar ook toegelicht door middel van voorbeelden, plannen van aanpak en verwijzingen naar andere begrippen. ISBN 978-90-430-2328-3 | 464 PAGINA’S | © 2012 PEARSON BENELUX | PSYCHOLOGIE, SOCIOLOGIE EN ETHIEK 2017

Studieloopbaanontwikkeling - beroepsgeschikt, 3e editie Monique Dankers-Van der Spek In dit eerste deel, Studieloopbaanontwikkeling - beroepsgeschikt, staat de student en zijn ontdekkingsreis in het eerste jaar centraal. Het boek is informatief en praktisch ingericht en geeft de student duidelijke instructies om een persoonlijke leerweg uit te stippelen. ISBN 978-90-430-2627-7 | 144 PAGINA’S | © 2013 Actief leren online Trainen, 3e editie Karin de Galan Trainen bevat toepasbare modellen, praktische tips en herkenbare praktijkvoorbeelden die voortkomen uit de (leer)ervaringen van de auteur. Het boek geeft checklists en voorbeelden van oefeningen. Aan bod komen onder meer de leercirkel van Kolb, trainersvaardigheden en het samenstellen van een trainingsprogramma. Deze editie wordt geleverd met MyLab. Hierin staan voorbeeldvideo’s van trainingssessies uit de praktijk, korte instructievideo’s, meerkeuzevragen en handige checklists. ISBN 978-90-430-3400-5 | 232 PAGINA’S | © 2015

VAARDIGHEDEN (BASISBOEKEN) Basisboek taal Bovenhoff & Zeijl ISBN 978-90-430-2411-2 Basisboek spelling Moons, Bovenhoff & Latjes ISBN 978-90-430-3299-5 Basisboek grammatica Yvonne Halink ISBN 978-90-430-1797-8 Basisboek Engels Tavecchio & Moons ISBN 978-90-430-2485-3 Basisboek biologie Ridder & Van der Borght ISBN 978-90-430-2106-7 BASISBOEK STATISTIEK Basisboek statistiek Rob Bosch Basisboek scheikunde ISBN 978-90-430-3495-1 Haim, Lederer-Gramberger & Müller ISBN 978-90-430-1740-4 Rob Bosch Basisboek wiskunde Van de Craats & Bosch ISBN 978-90-430-1673-5 Basisboek rekenen Van de Craats & Bosch ISBN 978-90-430-2104-3 3e editie Clarence van der Putte Fred Rienstra Principes van bedrijfseconomie van der Putte & Rienstra ISBN 978-90-430-3393-0 PEARSON BENELUX | PSYCHOLOGIE, SOCIOLOGIE EN ETHIEK 2017

VAARDIGHEDEN (SKILLS-SERIE) Skills - Adviseren David & Van Pelt ISBN 978-90-430-1798-5 Skills - Argumenteren Rijnboutt & Heerink ISBN 978-90-430-1936-1 Skills - Leidinggeven Karen Knispel Skills - Onderhandelen ISBN 978-90-430-2089-3 Ilgen & De Vries ISBN 978-90-430-1818-0 Skills - Overleggen en samenwerken Tjeerd Schat ISBN 978-90-430-1928-6 Skills - Presenteren Knispel & Bemelmans ISBN 978-90-430-1827-2 Skills - Rapporteren Marcel Heerink ISBN 978-90-430-1927-9 Skills - Verkopen Ten Dam, Wierda & Tuenter ISBN 978-90-430-1730-5

Uw onderwerp niet gevonden? Uw interesse gewekt? Hebt u uw boek niet teruggevonden? Naast studieboeken over psychologie, sociologie en ethiek, geeft Pearson Benelux ook Nederlandstalige studieboeken uit in de volgende vakgebieden: Gezondheidszorg Marketing, management & onderzoek Techniek en informatica De boeken over verschillende vakgebieden kunt u terugvinden in de brochures. Ook hier geldt dat de meest actuele informatie, zoals inhoudsopgave, prijzen en verschijningsdata te vingen zijn op onze website: www.pearson.nl Wanneer u een van onze uitgaven uit deze brochure wilt evalueren voor uw cursus, nodigen wij u uit een gratis exemplaar aan te vragen via onze website www.pearson.nl. Voor meer informatie over Engelstalige studieboeken kunt u kijken op http://catalogue.pearsoned.co.uk. Docentenservice Wanneer u vragen hebt die een persoonlijk antwoord verdienen, kunt u contact opnemen met onze docentenservice: E: docent@pearson.com T: +31(0)20 575 5800 Wilt u direct met uw Account Manager spreken? Kijk dan voor uw contactpersoon op onze website http://www.pearson.nl/vertegenwoordigers.asp

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
Home


You need flash player to view this online publication