Wat moet ik doen als mijn publicatie in quarantaine is geplaatst?

We reageren snel op claims van schending van auteursrecht en behouden ons het recht voor om onmiddelijk de door ons nodig geachte actie te ondernemen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, beëindiging zonder voorafgaande kennisgeving van het account van de gebruiker van wie is vastgesteld dat inbreuk op het auteursrecht van een derde partij is gemaakt.

Zorg ervoor dat je het intellectuele eigendom en alle eigendomsrechten van de geüploade publicatie bezit of dat je een licentie van de eigenaar van deze rechten hebt om de publicatie te uploaden. Verzeker je er ook van dat de publicatie niet de privacy, publiciteit of andere rechten van een andere persoon lastert, in diskrediet brengt, smaadt of overtreedt.

Als je van mening bent dat een publicatie onterecht in quarantaine is geplaatst, kun je ons, op straffe van meineed, schriftelijk een ondertekende verklaring sturen dat de publicatie naar jouw mening als gevolg van een vergissing of verkeerde identificatie van het materiaal is verwijderd of offline is geplaatst en kennisgeving van initiële juridische actie van de persoon, of een vertegenwoordiger van deze persoon, die melding van de inbreuk heeft gemaakt, accepteert.

Voeg identificatie toe van de verwijderde inhoud en de locatie waar deze getoond werd voordat deze is verwijderd evenals je volledige naam, adres e-mailadres en telefoonnummer.

Of verwijder de publicatie.

Voor meer informatie kun je onze Gebruiksvoorwaarden lezen.