10

Wandelnet, Rijk en provincies Samenwerking Wandelnet en het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) Om te kunnen wandelen in Nederland is een aantrekkelijke en veilige infrastructuur van belang. Juist bij het ministerie van IenM komen veel aspecten samen die hiervoor zorgen: infrastructuur en barrièrewerking in mobiliteitsbeleid, Ruimtelijke Ordening en kwaliteit van de fysieke leefomgeving in de nieuwe Omgevingswet. In 2016 gaf Wandelnet uitvoering aan een programma dat bestaat uit vier componenten: • structurele advisering bij ruimtelijke en infrastructurele plannen (Omgevingswet, barrièrewerking, Jaar van de Ruimte); • vergaren en verwerken van wandelkennis, zoals onderzoek naar gevolgen van infrastructurele ingrepen op wandelinfrastructuur; • het opstellen van een integraal toekomstplan wandelinfrastructuur; • een actuele en complete routedatabank 'wandelen' in relatie tot het opzetten van een signaleringssysteem. Deze vier componenten zijn uitgevoerd. Samenwerking Wandelnet en de 12 provincies Wandelnet gaf in 2016 uitvoering aan een programma gebaseerd op de uitvraag van de interprovinciale werkgroep recreatie. Dit activiteitenprogramma biedt Wandelnet aan voor de termijn van twee jaar (2016 en 2017). Wij dragen zorg voor het beheer van de Lange-AfstandWandelpaden in de afzonderlijke provincies: vanuit een provinciale verantwoordelijkheid, met een interprovinciale blik, met het oog op wandelplezier en ter versterking van de vrijetijdseconomie. Daarbij zetten we middelen in zoals de routedatabank, de site wandelnet.nl, Meldpunt Wandelen, alsmede de vrijwilligers van Wandelnet. Uitvoering van het activiteitenprogramma provincies* in 2016 1. Zorg dragen dat het onderhoud van de routes continu belegd is in alle provincies vanuit een provinciale verantwoordelijkheid. 2. Regie afspraken beheer en onderhoud van de bewegwijzering d.m.v. een protocol; handhaving van het landelijke kwaliteitsprotocol. 3. Digitaal landelijk meldsysteem, dat communiceert met regionale systemen t.a.v. bewegwijzering; snel en adequaat afhandelen van meldingen van gebruikers. 4. Afspraken maken over synchronisatie in de aansluiting van bewegwijzering tussen LAW’s en overige wandelroutes bij reconstructies. 5. Het verzamelen van informatie over de bijdrage van wandelroutes aan de (regionale en lokale) economie (in € en fte) en gezondheid; hierover rapporteren. 6. Belangenbehartiging voor routes en routerecreatie. 7. Zorgen dat er bij werkzaamheden doorsnijding van de wandelroutes in beeld gebracht wordt zodat passende acties kunnen worden ondernomen. 8. Nationaal en internationaal vermarkten van langeafstandsroutes met als verleiders de iconische/thematische wandelroutes. 10 * Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Flevoland, Gelderland, Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant, Limburg status uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd

11 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication