13

Lingezegen te Voet In juni 2016 werd het project Park Lingezegen te Voet (ArnhemNijmegen) afgerond. Wandelnet, Gebruikersraad Park Lingezegen en het gelijknamige projectbureau legden met wandelpaden verbindingen naar aangrenzende plaatsen en woonwijken. De routes staan op lingezegentevoet.nl en werden ontwikkeld in samenwerking met Rob Wolfs van WolfsWandelplan. Limes Het tracé van de nieuwe LAW de Romeinse Limes, de voormalige noordgrens van het Romeinse Rijk van Katwijk aan Zee tot Millingen aan de Rijn, is in 2016 gereed gekomen. Rutger Burgers van Routewerk tekende voor het ontwerp. Wandelnet ontwikkelt en realiseert de route in samenwerking met de Stichting Romeinse Limes Nederland en de provincies Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland. In 2018 is de route gereed. Apeldoorn te Voet In mei 2016 werd op een stralende wandelmarktdag het project Apeldoorn te Voet gepresenteerd. Mede door de inzet van de vrijwilligers realiseerde Wandelnet voor de gemeente Apeldoorn 10 gemarkeerde routes. Ook deze routes lopen net zoals Utrecht te Voet vanuit de binnenstad naar de stadsrand en het buitengebied. De routes zijn te vinden op apeldoorntevoet.nl. Westerborkpad In 2016 is een aanzet gegeven om het Westerborkpad van KWBN in te bedden binnen de structuur van LAW’s en Streekpaden van Wandelnet. In 2017 zal de rood-blauwe markering vervangen worden door de bekende wit-rode markering die Wandelnet hanteert. Ook de verdere werkzaamheden op het gebied van onderhoud en beheer draagt KWBN over aan Wandelnet. Naast KWBN is ook het Herinneringskamp Westerbork partner binnen dit project. Over de grens Nederland beschikt over maar liefst 2.000 km Europese wandelroutes. Op de conferentie van de Europese Wandelorganisatie ERA in Hässleholm (Zuid-Zweden) zette Wandelnet stappen naar verdere ontsluiting van dit Europese wandelnetwerk. In 2016 vond ook in Zweden het wandelevenement Eurorando plaats met duizenden deelnemers vanuit heel Europa, waaronder Nederland. Verder werkt Wandelnet samen met Grote Routepaden, de belangenbehartiger voor wandelen en fietsen in Vlaanderen, door het uitwisselen van routes, kennis en promotie. 13 Foto: Joke Kamp

14 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication