18

Over Wandelnet Organisatieontwikkeling In 2016 is veel energie gestoken in een voorgenomen fusie van Wandelnet met de Koninklijke Wandel Bond Nederland (KWBN). De voorbereidingen daartoe waren al enige tijd bezig, maar na de installatie van een nieuw (interim-)bestuur van KWBN begin 2016 is er vaart gemaakt met de voorgenomen fusie. Na de zomer werd een kwartiermaker aangesteld, en met diens begeleiding werden de laatste loodjes aangepakt. Rond de jaarwisseling 2016/17 is gebleken dat een fusie een brug te ver is, zodat begin 2017 in onderling overleg is besloten de fusiebesprekingen stop te zetten. Wandelnet zal in de loop van 2017 haar koers en ontwikkeling van activiteiten bepalen als zelfstandige organisatie. Op basis daarvan wordt een nieuw bestuursprofiel opgesteld. Enkele bestuursleden zullen op basis van dat profiel plaats maken voor nieuwe gezichten. Twee bestuursleden hebben de statutair gewenste periode al overschreden, maar besloten werd die plaatsen pas open te stellen als duidelijkheid is verkregen over de naaste toekomst. Begin 2016 werden nieuwe statuten vastgesteld, na raadpleging van de Vergadering van Aangesloten Organisaties (VAO). Door deze statutenwijziging staat Wandelnet nu op eigen benen en is niet langer verantwoording schuldig aan de elf ‘moederorganisaties’. Uiteraard blijft het de bedoeling met deze organisaties nauw samen te werken, maar voortaan op gelijkwaardige voet. Bestuur Het bestuur is verantwoordelijk voor de stichting en het gevoerde beleid. Begin 2016 trad Harry Benschop terug, bij het van kracht worden van de nieuwe statuten. Het bestuur heeft toen het aantal leden bepaald op vijf, waarbij in de nieuwe statuten is vastgelegd dat de huidige leden binnen vijf jaar (via een rooster van aftreden) worden opgevolgd door nieuwe bestuursleden. Het bestuur kwam in 2016 zeven keer bijeen en vergaderde daarnaast twee keer samen met het bestuur van KWBN. Twee leden van het bestuur namen deel aan de stuurgroep fusie; die stuurgroep kwam vijf keer bijeen. Een delegatie van het bestuur bezocht het bestuur van de Vlaamse zusterorganisatie Grote Routepaden, waarmee in principe jaarlijks overleg wordt gevoerd. Een bestuurslid en de directeur namen deel aan de jaarlijkse meerdaagse vergadering van de Europese koepel van wandelorganisaties (ERA), waarin Wandelnet deelneemt namens Nederland. Donateurs Wandelnet streeft naar een sterke en duurzame band met haar donateurs. Om die reden onderhouden we een actief loyaliteitsprogramma met daarin aanbiedingen exclusief voor onze donateurs. Ook in 2016 groeide het aantal en bereikten we voor het eerst de grens van 10.000. Wandelnet ontving van haar betrokken en trouwe achterban in 2016 € 191.300 -. 18 Foto: Luuk Gijselhart

19 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication