6

Promotie, voorlichting & kennis De populariteit van het wandelen neemt toe. Niet zozeer omdat we massaal meer gaan wandelen, maar omdat het hipper is en mensen er meer voor uitkomen. Wandelen is daarmee van onbewuste actie steeds vaker een bewuste activiteit geworden. En dat is fi jn want vanuit diverse onderzoeken blijkt: van wandelen worden we gezond en gelukkig! Nu wandelen steeds vaker als bewust wordt gekozen en ook preventief wordt ingezet, is het belang van goede informatie en communicatie steeds evidenter. Digitale kanalen Onze nieuwsbrief Lopende Zaken is in 2016 vier keer verstuurd naar gemiddeld 23.500 wandelliefhebbers. In deze nieuwsbrief is veel aandacht voor nieuwe routes, wandeltips en leuke acties. Twitter en Facebook zijn voor Wandelnet belangrijke digitale kanalen om wandelaars op de hoogte te houden van alle activiteiten. Eind 2016 telden we ruim 4200 volgers op Twitter en ruim 4400 fans op Facebook, een toename van resp. 24% en 42%. 6 Fiets en Wandelbeurs Jaarlijks neemt Wandelnet deel aan de Fiets en Wandelbeurs, die in 2016 voor de eerste keer plaatsvond in de Jaarbeurs Utrecht. Tijdens deze editie verzorgde directeur Joep Naber een lezing over de nog te ontwikkelen route de Romeinse Limes (verwacht in 2018). Verder was Wandelnet vertegenwoordigt op het Pelgrimspaviljoen en bij ‘Wandelaars informeren wandelaars’. De beurs trok een recordaantal van 23.762 bezoekers. Media Het onderwerp ‘onbewaakte spoorwegovergangen’ kwam in 2016 regelmatig voorbij in kranten, op sites en televisie. Collega Ankie van Dijk werd over het belang van (onbewaakte) overwegen voor wandelaars en fi etsers in december geïnterviewd door RTL Nieuws. Maar ook de spoorwegovergang in Heemstede was volop in de publiciteit: bijna 80 artikelen verschenen er over het mogelijk verdwijnen van deze, recreatief gezien, belangrijke overweg.

7 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication