8

Belangenbehartiging Voor belangenbehartiging stond 2016 al in het teken van de Tweede Kamerverkiezingen. We scanden verkiezingsprogramma’s op het thema ‘lopen’ en zijn met verschillende partners lobbycoalities aangegaan op de thema’s mobiliteit, buitensporten en natuurbeleving. Vooruit lopen In 2016 is gestart met het verbreden van de belangenbehartiging. Met de brede insteek ‘lopen’ worden zowel de belangen van wandelaars (recreatief) als voetgangers (utilitair) behartigd. Door het aantrekken van beleidsvrijwilligers en een samenwerking met de Fietsersbond op het thema ‘actieve mobiliteit’ lopen we vooruit op onze verdere ambitie op dit terrein. Omgevingswet In de nieuwe Omgevingswet hebben we ons sterk gemaakt voor een uitbreiding van de definitie van ‘infrastructuur’ met ‘wegen en vaarwegen, waaronder routenetwerken voor wandelen (…)’. De Tweede Kamer vindt het daarnaast belangrijk dat ook in de regelgeving bestaande routenetwerken in stand worden gehouden (motie Ronnes cs). Dit is het uitgangspunt in onze lobby voor de nieuwe Omgevingsvisies die voortvloeien uit de Omgevingswet. In 2016 brachten we onze expertise hierover onder andere in bij de provincies Limburg, Gelderland, Noord-Brabant, Friesland en Flevoland en bij diverse gemeenten. Staatssecretaris Sharon Dijksma ondertekent afsprakenkader Zonder barrières In 2016 verstevigde Wandelnet het dossier ‘barrières door weg en spoor’ met het aantrekken van extra menskracht. En dat was nodig, want de samenwerking met Rijkswaterstaat kreeg dit jaar vorm door structureel overleg. Zo konden we lokaal onze belangen beter behartigen, zoals bij de N35 (Sallandse Heuvelrug), N18 (Achterhoek), A2 (Limburg) en de N65 (Noord-Brabant). De samenwerking met ProRail kreeg een impuls door het vastleggen van nieuwe afspraken met staatssecretaris Dijksma en ProRail, samen met onze partners ANWB, NOC*NSF, Fietsersbond en Fietsplatform. Dit afsprakenkader gaat over het recreatief belang van spoorwegovergangen. Bijzonder moment in 2016 was het heropenen van de spoorwegovergang in Heemstede waar jaren werk door vrijwilligers aan vooraf is gegaan. 8 Foto: Tineke Dijkstra Foto: Xxxxxx

9 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication