14

Financiën De staat van baten en lasten over 2014 sluit met een voordelig saldo van € 52.970. Dit resultaat is per saldo ten gunste van de algemene reserve gebracht. Lasten 2015 2014 Personeelskosten Huisvestingskosten Bureaukosten (incl. digitaliseringskosten) Kosten vaste activa Dir. kosten projecten Dotatie voorz. dub. debiteuren 519.754 18.920 114.072 7.984 259.875 0 517.433 18.725 134.440 11.884 187.068 5.000 Baten 2015 2014 ILG-bijdrage Voorz. onderhoud paden Bijdrage provincies Bijdrage I&M Bijdragen gemeenten/overig Bijdrage organisaties 0 30.850 377.020 54.845 44.499 10.076 Verkoop gidsen/digitale produkten 183.173 Opbrengst NS-project (incl. GPS) Donaties/sponsoring 80.679 Overige eigen inkomsten Voordelig/Nadelig saldo Totaal 41.091 973.575 915.641 Totaal 973.575 915.641 47.580 30.850 365.326 0 15.000 11.790 125.542 86.805 167.675 149.624 24.758 83.124 Donateurs Wandelnet streeft naar een sterke en duurzame band met haar donateurs. Om die reden hebben we een loyaliteitsprogramma ontwikkeld met daarin aanbiedingen exclusief voor onze donateurs. In 2015 werd het aantal van 8.000 donateurs en ambassadeurs bereikt. Wandelnet ontving van haar betrokken achterban in 2015 € 164.817, -. 14 Foto: Luuk Gijselhart

15 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication