15

Bureau Wandelnet Medewerkers Bureau Bureau In 2015 werkten op het bureau tien vaste medewerkers aan het landelijk wandelnetwerk en belangenbehartiging voor alle wandelaars. Hierbij werden zij ondersteund door meer dan 750 vrijwilligers. Vooruitlopend op de voorgenomen samenwerking met de Koninklijke Wandel Bond Nederland (KWBN) zijn in december nieuwe statuten gepasseerd. Onderdeel hiervan is het opheffen van de Vergadering Aangesloten Organisaties, die met goedkeuring van haar leden op 10 november 2015 is voltrokken. Het voornemen is om te komen tot de oprichting van een Raad van Advies. Bestuur Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het gevoerde beleid. De samenstelling is ongewijzigd. Ongeveer zeven keer per jaar komt het bestuur bij elkaar. Joep Naber Sonja Velthuizen Harold Zijderveld Marga Klein Roelien Appelo Ankie van Dijk Martine Werensteijn Jon Rietman Henk van Geerenstein Femke van Hamond Bestuur Arie de Jong Rob Franssen Chris Bransz Harry Benschop Carry Abbenhues Sonja Pol 15 voorzitter secretaris penningmeester directeur bureaumanager coördinator LAW-zaken medewerker administratie & GIS coördinator NS-wandeltochten coördinator belangenbehartiging medewerker beleid & kennismanagement GIS-medewerker medewerker uitgeverij en marketing medewerker communicatie en PR Foto: Ad Snelderwaard

16 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication