8

Belangenbehartiging Een Stap Vooruit in 2015 In 2014 hebben we veel (lobby)werk verricht. En daar plukten we in 2015 de vruchten van. Het was het jaar van ‘Een Stap Vooruit’: de initiatiefnota van de fracties van SP, PvdA en CDA. Hierin beschreven zij voorstellen voor de uitbouw en betere benutting van het Nederlandse wandel- en fietsnetwerk. De nota werd in de Tweede Kamer besproken met minister Schultz en aangenomen. In verschillende moties is het wandelbelang verder geborgd, waaronder in de regeling boerenlandpaden en in de CROW-norm om barrièrewerking tegen te gaan. Hindernissen maken plaats voor wandelaar Deze initiatiefnota heeft er ook toe bijgedragen dat Wandelnet, als voorzitter van de Stuurgroep Infrastructurele Barrièrevorming, met Rijkswaterstaat afspraken maakt over de doorsnijding van wandelpaden door (auto)wegen. Dit leidt naar verwachting de komende jaren tot betere oplossingen en minder bezwaarschriften. Ook op het terrein van barrièrewerking door het spoor was 2015 een bijzonder jaar. Zo spande Wandelnet samen met de Fietsersbond een zaak aan tegen een belangrijke spoorwegovergang in Heemstede en won deze. Wandelnet zet zich vanuit het recreatief belang ook in voor vele andere onbewaakte overwegen. Jaar van de Ruimte 2015 was tevens het Jaar van de Ruimte. Wandelnet organiseerde hiervoor samen met Rijkswaterstaat een inspiratiebijeenkomst rondom het Pieterpad. In de brochure ‘Ruimte voor lopen’ wordt aandacht besteed aan het belang van wandelen voor de fysieke leefomgeving. Dit is een belangrijke bouwsteen voor de nationale en provinciale Omgevingsvisies die in de maak zijn in het kader van de nieuwe Omgevingswet. Dankzij een geslaagde lobby is de definitie van infrastructuur in deze wet uitgebreid met ‘wandel-, fiets- en vaarroutes’. Een mooi resultaat voor het wandelbelang. 8 Foto: Luuk Gijselhart

9 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication