26

Krachtige basiszorg De zorg voor patiënten met complexe problematiek vraagt om een andere aanpak. Geïntegreerd werken is altijd een speerpunt van GAZO geweest. Krachtige Basiszorg is een vernieuwde integrale aanpak, gericht op bewoners met hoge gezondheidsrisico’s en problemen in meerdere domeinen. Dit is ontwikkeld in Utrecht Overvecht. Alle professionals gaan met de patiënt op zoek naar een integrale oplossing van het probleem. Uit onderzoek is gebleken dat, door dit structureel te doen, de kwaliteit van zorg en de ervaren gezondheid verbetert en de zorggelden doelmatiger worden ingezet. In 2018 wordt Krachtige Basiszorg daarom het jaarthema. In Holendrecht zijn extra gelden ontvangen om hier structureel mee aan de slag te gaan. GAZO Gezondheidscentra Amsterdam Zuidoost vo Nieuwbouw Amsterdam Zuidoost is de Gemeente Amsterda jaren worden vele woni in het bijzonder rondom en in Amstel 3. GAZO w op wat dit betekent voo in dit stadsdeel.

27 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication