0

MOGEN WIJ ONS EVEN VOORSTELLEN. Het interim-bestuur v.l.n.r. Secretaris: Kees van Dun uit Duiven Voorzitter: Lid: Lid: Lid: Robert van Dun uit Leusden Eugène van Dun uit Boxtel Frans van Dun uit Rosmalen Léon van Dun uit Beesd Penningmeester: Jan van Dun uit Etten-Leur tel. 0316-26 44 19 tel. 033-494 26 23 tel. 0411-68 34 27 tel. 073-521 34 40 tel. 0345-68 21 02 tel. 076-501 60 95 Contributie of donateurschap voldoen !!! Rekeningnummer van de FVS van DUN is: 17.48.88.252 t.n.v. F.V. Stamboom Van Dun te Etten-Leur INHOUD. Adverteerders Bestuur/Inhoud/Colofon Van de Voorzitter/ van de Penningmeester Van de Secretaris Van de Genealoog In gesprek met Familiaris/de Toekomst/Brabantse wijsheden/de leukste thuis Adverteerders Redactie: Kees van Dun Vormgeving: Patricia van Dun 3 pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. 2 3 4 5 6 8 pag. 10 11

met u houden door de uitgave van een familieblad waarvan de inhoud zal bestaan uit welk materiaal dan ook als het maar te maken heeft met van Dun.Persoonlijk hoop ik u te mogen begroeten op een te organiseren familiedag met vele activiteiten voor jong en oud. van de voorzitter Geachte naamgenoot, In deze tijd waar het individu centraal staat en veel verenigingen een kwijnend bestaan leiden is er toch 1 ding wat ons voor altijd aan elkaar verbindt namelijk onze naam“VAN DUN”. Vroeg of laat wilt u of uw kinderen toch weten waar die ene oom gebleven is, of hij kinderen had en waar die nu wonen of dat het waar is dat grootmoeder familie is van die bekende van Boxtel,van de Kerkhof,van den Broek, van Aardenne enz, enz. Individueel is dit alles moeilijk te achterhalen maar in verenigingsverband waar familiegegevens centraal verzameld en gerangschikt worden is het mogelijk uw afstamming en vertakkingen duidelijk in kaart te brengen tot honderden jaren terug. Met name het enthousiasme en het vele reeds door Ton van Dun uit Ulvenhout verzamelde materiaal voornemen in verenigingsverband verder te gaan. Uiteraard hebben wij als familievereniging van Dun uw interesse en hulp daarbij nodig in de vorm van namen en adressen,gegevens burgerlijke stand, fotomateriaal,aktes, schriftartikelen,anekdotes enz.enz. Naast deze activiteit 4 tijdwillen wij graag contact van de penningmeester “ van Dun” heeft geleid tot het Beste naamgenoten, Aan mij werd gevraagd om een artikeltje te wijden aan de financiën. Alvorens op dit onderwerp door te gaan, wil ik mij eerst aan u voorstellen. Mijn voornaam is Jan en ik woon sinds 1974 in Etten-Leur, van Bergenplein 3, 4871 CD. Ik ben getrouwd met Mea Dekkers en wij hebben twee zonen en een dochter. Ik ben geboren in Moerdijk op 19 oktober 1939, toen vallende onder de gemeente Hooge en Lage Zwaluwe. Zo ook mijn 8 zusters en 4 broers, die allen nog in leven zijn. Ook mijn jongste zus, die in Breda geboren is. Hoe ben ik bij deze club terecht gekomen? Een familielid maakte mij attent op het krantenartikeltje “Belgische familie Van Dun op zoek naar Is uw interesse gewekt? Meldt u dan aan als lid van onze vereniging. Graag tot ziens. De Goirlese tak, Robert van Dun van 1-5-1947 Voorzitter

hun stamgenoten”. Deze dag was georganiseerd in Hilvarenbeek op 20 augustus 2000. Ik heb toen met mijn vrouw deze familiedag meegemaakt en daar wat contacten aan overgehouden, ondermeer met Ton van Dun uit Ulvenhout, die in dit blad ook van zich laat horen. Op de eerste bijeenkomst van het interim-bestuur op 23 februari j.l. heb ik mij beschikbaar gesteld voor de functie van penningmeester. En zo is het gekomen. De vergadering van 23 februari had een overvolle agenda en natuurlijk is ook het onderwerp financiën aan de orde geweest. Want er zijn natuurlijk activiteiten, die kosten met zich meebrengen, ondanks het vele vrijwilligerswerk. Ik noem er enkele: 1. porti voor ledenwerving, verzending periodiek, uitnodigingen etc. 2. kopieer- en drukwerk 3. algemene ledenvergadering en familiebijeenkomst 4. kosten genealogisch onderzoek We proberen de kosten te drukken door reclameboodschappen in ons periodiek te verwerken. In genoemde bijeenkomst is gesproken over een jaarlijkse contributie van € 15 per familieadres. Wij hebben al aanloopkosten van de eerste mailing van september vorig jaar van f 294,56 (=€ 133,67) voor enveloppen en kosten copyshop, waarbij de porto niet in rekening is gebracht. Ondergetekende zal, wanneer we alles goed in beeld hebben, een begroting opstellen, zodat wij deze bedragen definitief vast kunnen stellen en aan u kunnen verantwoorden. Met vriendelijke groet, Jan van Dun Penningmeester van de secretaris Beste naamgenoten Vanuit mijn interesse naar het stamboomonderzoek kwam ik op een bepaald moment in contact met Ton uit Ulvenhout. Deze wist mij over te halen om in het bestuur te treden van een nog op te richten familievereniging en zo ben ik secretaris geworden. Om mijzelf even voor te stellen, ik ben geboren op 1-4-1947 te Breda als oudste zoon van een gezin met 4 kinderen 2 jongens en 2 meisjes, het jongste meisje is echter niet ouder dan 13 maanden geworden. Vanwege het door mij gekozen beroep ben ik reeds op 19-jarige leeftijd uit Breda vertrokken en heb in vele plaatsen in Nederland alsook in Duitsland gewoond. Op dit moment ben ik met mijn echtgenote woonachtig in Duiven een klein dorpje rechts van Arnhem. Aan Breda heb ik echter mijn hart verpacht. DE VERENIGING, om een vereniging te kunnen vormen heb je een bestuur en leden nodig en juist de leden bepalen of je een fijne vereniging hebt of niet. Dat wil dus zeggen dat het de bedoeling is dat je als lid iets moet doen om tot de vereniging te behoren. Wij willen namelijk alles verzamelen wat met de familienaam van DUN heeft te maken. Ruimt u de zolder op en komt u nog zo’n oude missaal tegen misschien zitten er nog bidprentjes in ook van aangetrouwde is goed. Op zolder vindt u misschien ook nog oude foto’s of 5

krantenknipsels van een hobby of bezigheid. Wij zijn aan alles geïnteresseerd als er maar een naam bij hoort. Mocht u die mooie foto toch weer terug willen hebben ook dat is mogelijk want in het computer tijdperk kun je het kopiëren zonder dat het kapot gaat of beschadigt wordt. Verder kunt u ons ook ontzettend helpen door een stamboomkaart zogoed mogelijk in te vullen, zodat we na verloop van tijd een familiealbum kunnen maken met allerhande wetenswaardigheden. Uit de tijd 1400 tot 1900 weten we al heel veel dingen, maar na 1900 is nog veel meer mogelijk, denk maar aan foto’s en kranten. In het kort komt het erop neer: ALS U ONS NIET INFORMEERT, KUNNEN WIJ U OOK NIET INFORMEREN. Dus liever 3 maal hetzelfde als 1 maal niet. Alles kunt u kwijt bij het verenigingsarchief gevestigd bij het secretariaat. Kees van DUN Kraanvogelstraat 1 6921 WS Duiven NEDERLAND Voor een snel contact of een onverwachte vraag tel. 0316-26 44 19 ook E-mailen kan caj.v.dun@hccnet.nl In afwachting van heel veel post Maar niet alleen het verzamelen van materiaal is belangrijk Ook het bij elkaar komen in deze tijd van jachten en jagen hopen wij als bestuur een dagje tussendoor te organiseren waarbij we tot rust kunnen komen en onder het genot van een drankje en een hapje eens gezellig met naamgenoten kunnen kletsen en u komt er weer gewoon achter dat de wereld toch wel heel klein kan zijn en dat die neef of nicht danwel die oom of tante net 2 straten verder 6 woont, of wat dacht u van een hernieuwde kennismaking met iemand waarvan je het adres al zo lang kwijt was. Tot ziens op een van onze bijeenkomsten. Kees van dun secretaris van de genealoog Zomaar een stukje over van alles van de familie van DUN. ONDERZOEK: Theo van Dun uit Tilburg overleden op 11-121984 is de eerste “van DUN” geweest die ongeveer 60 jaar geleden met naspeuringen begonnen is. Zonder computer had hij reeds een genealogie (stamboom) opgebouwd met ongeveer 2500 personen. Ton van Dun uit Ulvenhout die enige tijd met hem mocht samenwerken heeft na zijn dood al zijn verzamelde gegevens mogen overnemen en heeft dit uitgebreid tot een bestand van 7750 personen, waarbij nog niet alle genealogieën zijn ingevoerd OORSPRONG: Aantoonbaar komen 2 van de 4 bekende takken uit het gehucht “DUN” gelegen onder Hilvarenbeek, bij Esbeek, tegenover het landgoed “de UTRECHT”. De oudst bekende vermelding van de naam vinden wij in een oorkonde van 28 oktober 1281 waarbij Arnoud van Leuven Heer van Breda aan Jan de DUNIS de opbrengst van het fruit geeft. An

dere vroege vermeldingen ongeveer vanaf 1429 vinden we in de Bossche protocollen. Deze hebben direct betrekking op onze familiegeschiedenis. DIVERSE TAKKEN: van DUN – van DUNNE – van DUNNÉ a: Goirlese tak met oorsprong in “DUN”. Deze tak heeft nu 21 generaties en gaat terug tot Jan van Dunne die omstreeks 1370 geboren is. Dit is veruit de grootste tak met 3410 personen met de naam “van DUN” b: Hilvarenbeekse tak, waaruit de Oirschotse ook voorkomt. Bekend zijn 12 generaties met 136 personen met de naam “van DUN”. Hier is nog veel onderzoek nodig. c: Chaam beginnende met Hendricus van Dunne, geboren ongeveer 1500 is nu uitgegroeid tot 16 generaties met 746 personen met de naam “van DUN” d: Chaam beginnende met Jan Henrich van Dunne, looivetter, in Baarle geboren ongeveer 1490. Via Turnhout komen zij in Breda, waar zij een bekend brouwersgeslacht zijn. Hieruit komen ook alle personen met de naam “van DUNNÉ” De gehele lijn omvat 98 personen met de naam “van DUNNE’ en “van DUNNÉ” in 14 generaties. FAMILIEWAPEN: Drie zilveren rozen op een veld van keel (heraldische naam voor rood). Dit wapen vinden wij terug bij de takken a, b en d. Omdat van de takken c en d al in 1500 2 personen zeer dicht bij elkaar in Baarle wonen mogen we misschien voorzichtig stellen dat alle “van DUN’s” verwantschap met elkaar hebben. Nadat bij de Franse revolutie de rouwborden in de kerk van Oisterwijk vernield zijn met daarop o.a. het wapen van Dunne blijft nu de grafzerk in de kerk van Goirle van Pastoor Peter van Dunne het beste voorbeeld van ons familiewapen. BELGIË: Fonny van Dun uit Zwijndrecht bij Antwerpen heeft reeds 7 jaar geleden een Belgische vereniging “Afstammelingen van Dun” opgericht. Zij hebben ongeveer 160 gezinnen als lid en organiseren jaarlijks een van Dun-dag of uitstapje. Hun familieblad is het “Dunste bladje”. Fonny heeft vorig jaar een boek gemaakt van 100 pagina’s met uitgebreide beschrijving van familiewapen, oorsprong, naam van DUN en enkele zeer interessante artikelen over bekende van Dun’s. Voor leden van onze nieuw opgerichte Nederlandse vereniging is dit boek te koop voor € 36,- ecl. verzendkosten. GENEALOGIE EN FAMILIEGESCHIEDENIS IN BOEKVORM: Een belangrijk doel van onze vereniging is het doen verschijnen van een zo volledig mogelijke genealogie van Dun van alle 4 de takken. Voor de Goirlese tak is reeds een concept klaar van 100 blzn gemaakt door Jef van Gils archivaris in het stadsarchief van Tilburg. Bovendien heeft Jef aangeboden deze samen met onze Patricia (uit Delft) verder tot een complete uitgave uit te werken. 7 tak

BEKENDE van DUN’S: a: De bekendste is Cornelis van Dun, zijn borstbeeld met prachtige tekst bevindt zich in Margareth Church te Londen ( tussen Westminster Abbey en Big Ben). Hij is volgens deze tekst te Breda geboren in 1483 en overleed in Londen in 1577. Hij diende onder 4 Tudor regeringen. Fonny geeft in zijn 1e DUNBOEK een zeer uitvoerige beschrijving van deze Cornelis b: Balthasar van Dun, vlaams koopman, die zich te Luanda – Angola vestigde en een belangrijk zwart nageslacht naliet. In de huidige Angolese regering zitten nog diverse nazaten met de naam DUNEM. c: Luitenant-Generaal van Dun 1901-1985 ereburger van New Orleans d: Adriaen van DUN Voltooide tussen 1742-1744 de vestingwerken van Bergen op Zoom. Hij was directeur van ’s Lands fortificatiën en Luitenant-kolonel e: Frans van Dun, burgemeester en Ereschepen van Wilrijk, voor wie een van DUN huldemars gecomponeerd is door Lode van Doren. FAMILIE ARCHIEF: Ton van Dun heeft op dit moment een collectie bidprentjes, advertenties, foto’s en publicaties die echter dringend uitgebreid moet worden, als het kan via het secretariaat. Met familiaire groeten, Ton van Dun uit Ulvenhout 8 Oma C.G. Bierens met haar oudste zoon Frans van Dun aan de Elzenstraat Frans van Dun (Rosmalen) in gesprek met: de huidige eigenaar van “Van Dun GalvanoTechniek” Frans M.van Dun uit Tilburg. Het is allemaal begonnen in 1899. Franciscus Hubertus Johannes van Dun was de oprichter van de “Eerste Tilburgsche Vernikkel Inrichting” Deze Franciscus van Dun is geboren te Tilburg op 21 november 1870 en overleden op 8 oktober 1922 te Hilvarenbeek Hij was gehuwd met Catharina Bierens geboren te Til

meente opgeëist t.b.v. slaapplaatsen opslag van wapens,tanks en auto,s. (Dit kan ik mij nog goed herinneren, want ik heb me zowat ziek gegeten aan de chocolade die we kregen van de Tommies) Na de oorlog werd het bedrijf opnieuw opgestart, de inrichting werd voorzien van de modernste apparatuur voor Zo was het vroeger burg 24 mei 1881 en overleden op 30 juli 1957. Het bedrijf is opgestart door opa in de Fabriekstraat te Tilburg in 1899. In 1919 betrokken zij een nieuw pand aan de Elzenstraat. Helaas is opa te vroeg overleden en aangezien het gezin uit 8 kinderen bestond (n.l. 5 dochters en 3 zonen ) zat er voor oma niets anders op dan met het werk van opa door te gaan. Hierdoor werd de oudste zoon Frans van school gehaald om met de toenmalige bedrijfsleider Klaas van Dongen het bedrijf voort te zetten. Hij was net geen 14 jaar toen zijn vader stierf De andere 2 zonen, Wim (was 12 jaar en Daan (was 4 jaar) zaten toen nog op school. Toen de kinderen ouder werden moesten zij regelmatig meewerken ook de 5 dochters moesten meehelpen in het bedrijf Daarna kwam de 2e wereldoorlog en kon met niet aan grondstoffen komen met name nikkel. Daarom werd besloten om te gaan lakspuiten en het opknappen van fietsen. Op het einde van de oorlog kwamen de Engelsen. Het bedrijf werd door de gedie tijd. Oma gaf het bedrijf over aan haar 3 zonen Frans Wim en Daan Zij gingen verder met het vernikkelen,verchromen, vermessingen en anodiseren ( duurzaam behandelen van metalen en aluminium oppervlakken) Ook kwamen er aluminium smeltovens, in deze afdeling werden onderdelen gegoten in speciale vormen. Om de capaciteit op te vullen van de galvanische baden werd er een grote hal gebouwd waarin metalen vogelkooien werden geproduceerd ( hiervan werden er duizenden per jaar naar Amerika verscheept) In de jaren `60 werd een begin gemaakt met de productie van stalen meubelen. Na maar liefst 70 jaar gehuisvest te zijn geweest in de Elzenstraat werd er verhuisd naar een pand in de Gebr. Salastraat. Zo is het nu 9

Zoals vroeger veel gebeurde was het hier ook de bedoeling, dat de zaak zou worden overgenomen door elk oudste zoon van het gezin d.w.z. elke oudste zoon van Frans, Wim en Daan en je raad het al de voornaam"Frans" Goede en slechte tijden kwamen en gingen maar het was duidelijk dat het bedrijf niet meer rendabel zou zijn voor 3 directieleden. De 2 neven zijn hun eigen weg ingeslagen en de 3 broers Frans, Wim en Daan zijn inmiddels overleden. Frans is verder gegaan. Bij het 100 jarig bestaan van het bedrijf in 1999 is een nieuwe fabriek gebouwd in de Ledeboerstraat naar de laatste eisen op het gebied van de milieuwetgeving en is de verantwoording van de dagelijkse gang van zaken door Frans overgedragen aan zijn zoon Francois. Dit is een beknopt verhaal, want over het wel en wee van “van Dun-Bierens” over de afgelopen 102 jaar kun je een dik boek volschrijven. Frans.en Frans bedankt voor jullie leuke verhaal. de redactie FAMILIARIS. Geboren: Isis Christina Maria op 3 juni 2002, wonende in Geertruidenberg. Jeroen en Sandra Broeders– van Dun, en zoontje Kas. Geboren: Mees Jos Guus op 25 juli 2002, wonende te Sliedrecht. Johan en Martine Terloo-van Dun De vereniging feliciteert de gelukkige ouders en broertje Kas DE TOEKOMST De afspraken lopen al dat we over ongeveer 2 jaar een boek gedrukt hebben die handelt over de Goirlese tak. Hierin worden niet alleen een 10 hoop data geproduceerd maar ook de leefomstandigheden en het woon– en werk klimaat worden zoveel mogelijk belicht. BIJEENKOMSTEN. In ieder geval tijdens de Algemene ledenvergadering willen we de dag verder aankleden met een aantal zaken voor jong en oud. We moeten daarvoor wel even binnen de familie van DUN rondkijken wat de mogelijkheden daar zijn. Te denken valt aan ruimte waar men bij elkaar kan komen, een hapje en een droogje moeten geregeld worden, tentoonstelling van verzamelingen , producten van een eigen handvaardigheid, misschien zelfs omtrent de naam “van DUN” of ons eigen wapen. Mocht u interesse hebben om ons met een van bovengenoemde terzijde te staan geef dit dan bekend bij het secretariaat of spreek met een van de bestuursleden tijdens een van de bijeenkomsten. BRABANTSE WIJSHEDEN Hij kan mi z’n orren den Angelus des Heren Kleppen. Hij kan met zijn oren het Angelus des Heren Luiden. (Hij heeft wijd uitstaande oren.) ‘nen Boer en ,n verke worre knorrend vet. Een boer en een varken worden knorrend vet. DE LEUKSTE THUIS Een boer krijgt een Amerikaan op bezoek en loopt met hem over het erf. “Kijk, zegt de boer, “dat is mijn boerderij.” Oh,” zegt de Amerikaan, “bij ons zijn de boerderijen veel groter.” “En tot aan dat hek daar, dat is mijn erf.” “Goh,” zegt de Amerikaan “bij ons is het erf van de boer veel groter.” Dan pakt de boer zijn buks en schiet 6 schapen neer. “Wat doe je nu” vraagt de Amerikaan. “Och, altijd die rotkonijnen op mijn erf.

1 Online Touch

Index

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
Home


You need flash player to view this online publication