0

Jaargang 4—editie2—september 2005 MOGEN WIJ ONS EVEN VOORSTELLEN. Het bestuur v.l.n.r. Secretaris: Kees van Dun uit Duiven Voorzitter: Lid: Lid: Lid: Robert van Dun uit Leusden Eugène van Dun uit Boxtel Frans van Dun uit Rosmalen Léon van Dun uit Beesd Penningmeester: Jan van Dun uit Etten-Leur tel. 0316-26 44 19 tel. 033-494 26 23 tel. 0411-68 34 27 tel. 073-521 34 40 tel. 0345-68 21 02 tel. 076-501 60 95 Contributie of donateurschap voldoen !!! Rekeningnummer van de FVS van DUN is: 17.48.88.252 t.n.v. F.V. Stamboom Van Dun te Etten-Leur Ook op het internet zijn wij te vinden: www.vandunstamboom.nl INHOUD. Adverteerders Bestuur/Inhoud/Colofon Van de Voorzitter. Van de secretaris. Van de penningmeester. Frans en Nellie terug op Boxtelse kermis Generaal F.H.W.C.J. van Dun Kwartierstaat Franciscus Maria van Dun Bijzonder bezit Bredase dirigent scoort met fanfare Uit de oude doos Familiaris. Adverteerders Redactie: Vormgeving: pag. pag. pag. pag. Pag. Pag. Pag. pag. pag. pag. pag. pag. 2 3 4 4 5 5 6 8/9 10 pag. 11 12 14 15 Kees van Dun, Kraanvogelstraat 1, 6921 WS, Duiven Eugène van Dun, Boxtel Patricia van Dun, Delft 3

groet uw voorzitter Robert van Dun Robert van DUN, Leusden VAN DE VOORZITTER. BESTE LEDEN, BESTUURSLEDEN EN DONATEURS. Het zou een beetje onbeleefd zijn om mijn aftreden als voorzitter pas op de jaarvergadering bekend te maken. Ik treed af, niet omdat de statuten dat vereisen, maar om strikt persoonlijke redenen. Een van deze redenen is dat ik bij mijn aantreden al van de veronderstelling uitging dat ik gebruik kon maken van de welbekende VUT regeling (alweer 4 jaar geleden) en dus meer dan voldoende tijd had om aan de vereniging te wijden. Maar helaas, mijn werkgever doet voorlopig nog een beroep op mij, zelfs intensiever door allerlei maatregelen dan voorheen. Andere redenen is dat ik mijn enige zoon die ondersteuning wil geven die ik noodzakelijk acht. Ik vond het een eer de afgelopen 4 jaar de vereniging van dienst te zijn geweest en uw voorzitter te mogen zijn. Ik reken op uw begrip hiervoor. Derhalve zoekt de vereniging een nieuwe voorzitter. Als profiel zou ik willen opgeven: Gezien onze achtergrond: 1 een echte Brabander 2 een echte verenigingsman 3 een organisatietalent/coördinator 4 lid van de vereniging Belangstelling? Meldt u aan bij het bestuur of stel u kandidaat op de Algemene ledenvergadering conform de statuten. Met vriendelijke 4 VAN DE SECRETARIS. Als je een boekje wilt maken en je eerste verhaal gaat erover dat je afscheid gaat nemen, dan gaat er veel door je heen. Ooit in Ulvenhout kreeg ik onverwacht de microfoon in mijn handen van Ton onze genealoog en zei dat ik ook nog wat wou zeggen. Zo werd ik voor de leeuwen geworpen, maar met luide stem wist ik een aantal mensen bij elkaar te ronselen, die het plan hadden een vereniging op te richten. Mensen die overal vandaan kwamen en allemaal hun eigen zienswijze hadden. Van deze mensen was er een die zei dat hij wel voorzitter wou zijn, dit was Robert, onder zijn bezielende leiding is onze vereniging geworden wat het nu is. Een vereniging die bestuurstechnisch goed in elkaar zit, die wettelijk goed is geregeld en die een aantal leden van om en nabij de 200. Het is natuurlijk best wel iets om met een 6-tal personen uit verschillende streken en verschillende ideeën een bestuur te vormen. Robert heeft dit altijd op een zeer nette manier gedaan. Vanuit het bestuur maar vooral vanuit mezelf wil ik Robert heel hartelijk dank zeggen voor datgene wat hij voor de vereniging gedaan heeft, ik ben er trots op dat ik in een dergelijke vereniging mag werken maar ik vind het uitermate triest dat je als voorzitter ons gaat verlaten. Maar zoals je was, prioriteiten moeten gesteld worden en wat het zwaarst is moet het zwaarst wegen. Wij wensen je nog veel gezondheid voor in de toekomst en ach die paar jaar werken gaan toch snel voorbij, vooral als je achteraf kijkt. Robert gaat je goed. terug het

VAN DE PENNINGMEESTER. Vraagt bij dezen de aandachtvoor het voldoen van de contributie voor het jaar 2005. Er is nog een klein aantal die nog niet hebben betaald. Mocht u het vergeten zijn, hier nog de gegevens. De contributie bedraagt 15,- € per adres per jaar welk bedrag u kunt storten op bankrekeningnummer 17.48.88.252 t.n.v. FVS van DUN te Etten-Leur. Dringend het verzoek uw lidmaatschapnummer te vermelden, staat op de adresstikker van Dundoenerij. Bij voorbaat dank Jan van Dun. FRANS EN NELLIE VAN DUN TERUG OP BOXTELSE KERMIS 'Vroeger kreeg je elf oliebollen voor een gulden' Zeventig jaar geleden ontmoetten Frans (88) en Nellie (90) van Dun elkaar in de luchtschommels van de Boxtelse kermis. Vrijdag 19 augustus waren ze terug op de plek waar hun verkering begon en de basis werd gelegd voor een huwelijk dat inmiddels al langer dan 64 jaar duurt. „We hebben onze ogen uitgekeken." In de zomer van 1935 trok Boxtelaar Frans van Dun de stoute schoenen aan en stapte zijn hij met latere echtgenote in de schommels. „Nellie was met een zus vanuit Oisterwijk naar Boxtel gekomen. Toen ik in de schommel zat, wist ik het al: 'Dat wordt de mijne'." Omdat deze bijzondere ontmoeting zeven decennia geleden plaatsvond, was het tijd voor een feestelijk bezoek aan de kermis op het Breukelsplein. Van Dun toog met zijn auto - 'ik rijd nog steeds zelf hoor!' - naar Boxtel. „En we hebben onze ogen uitgekeken", vertelt hij. „Alles is anders vergeleken met zeventig jaar geleden. Ik heb de Boxtelse kermis nadien niet vaak meer gezien, daarom was het zo leuk." BEER In de jaren dertig bestond de kermis in Boxtel naast de luchtschommels uit een carrousel en een tent waar je met een echte beer kon vechten. „De toegang was gratis, geloof ik. En als je die beer kon omgooien, kon je zelfs een gulden verdienen." Van Dun liet zich in die jaren ook eens foppen in de tent van een waarzegster. „We zijn gierend van het lachen weer naar buiten gekomen." De prijzen die vandaag de dag op de kermis gelden, waren een onplezierige verrassing voor de Boxtelaar, die met zijn vrouw dertig jaar in Esch woonde en nu alweer vier jaar in zorgcentrum De Beemden in Sint-Michielsgestel vertoeft. „Vroeger kocht ik elf oliebollen voor een gulden.Nu kosten ze zeventig eurocent, dat is omgerekend 1,50 gulden per stuk!" Desondanks gingen de oliebollen mee naar De Beemden, net als een bosje paling. „We hebben enorm genoten. We hadden ook graag kabouter Kwebbel een hand gegeven, maar dat lukte niet. “Het was te druk." Met dank aan Brabants Centrum te Boxtel dd 25 augustus 2005 waar bovens t aa nd artikel in schenen is. ver5

GENERAAL F. H. W. C. J. van DUN Opa was smid en werd in februari 1829 geboren in Tilburg. Hij huwde op 39 jarige leeftijd met Bettie van Riel uit het Ginneken beiden zijn op 1 mei 1905 overleden. Zij hadden 4 zonen en geen dochters. De oudste zoon Franciscus was oprichter van de welbekende chroominrichting DUNBIE. Jerôme ging op 34-jarige leeftijd naar Indië en was daar onderopzichter bij de werkplaats der Staatsspoorwegen. Hij huwt bij volmacht op 35-jarige leeftijd met johanna van Roesel, dochter van Willem van Roesel(vleeshouwer) en Johanna Smulders. Er worden 2 kinderen geboren uit dit huwelijk. De 3e zoon Hubertus is kachelmaker Hij huwt op 24-jarige leeftijd Bernadina de Pont en zij krijgen 9 kinderen. De jongste Egidius geboren20 oktober 1878 in Tilburg. Amor is niet zo gelukkig met hem, Egidius huwt 3x de eerste keer met Agatha van Roesel de zus van zijn schoonzus. Het 2e huwelijk is met Johanna van der Pluijm en het 3e huwelijk is met een tot op heden een onbekend persoon. Uit het eerste huwelijk worden 4 kinderen geboren waarvan de jongste slechts 24 dagen oud is geworden. Uit het 2e huwelijk worden nog 1 jongen en 1 meisje geboren. De oudste van deze 6 kinderen was Franciscus Hubertus Wilhelmus Cornelis Josephus van Dun geboren op 21 maart 1901 te Tilburg Op 26jarige leeftijd huwt hij met Neeltje Plas geboren in 1903 te den Helder en overleden in 1974 te Diever. Zij hebben samen 3 kinderen. In 1984 huwt Frans een 2e maal met Helena(Mirjam) Trouw. Op 4 mei 1985 is Frans overleden te Haren in de provincie Groningen. Frans heeft het gebracht tot Luitenant-Generaal, souschef van de Generale Staf. Dit is de Generaal die direct onder de minister staat. Dit is de hoogste functie als militair, hoe je leven verloopt voordat je zover bent, is een heel verhaal. Dank zij zijn persoonlijk geschreven CV en nog wat aanvullingen wil ik een beeld schetsen hoe het leven van deze Frans onze Luitenant-generaal globaal verlopen is Na de diverse schoolopleidingen welke ons niet bekend zijn wordt hij op 18½ jarige leeftijd tot de KMA toegelaten op. 1919-09-16 Werd hij als cadet toegelaten tot de Kon.Mil. Academie, bestemd voor het Wapen der Artillerie hier te lande. 1922-08-14 Werd hij benoemd tot 2e luitenant bij het 4e Regiment Vesting Artillerie. 1922-09-01 14 dagen later volgt zijn overplaatsing naar het Regiment Kust artillerie. 1923 Was hij gedetacheerd bij de Militaire Verkenningen. 1924-08-14 Precies 2 jaar later volgt zijn benoeming tot le luitenant. 1927-05-06 Gehuwd met Neeltje Plas geboren op 18 mei 1903 te den Helder 1927 - 1930 Werd hij wederom gedetacheerd bij de Militaire Verkenningen. 1929-10-13 De oudste wordt geboren zijn namen zijn Frans Willem Pieter 1930-01-01 Werd de luitenant van Dun overgeplaatst naar de 2e Artillerie Bri gade en ingedeeld bij het 4e Reg. Veldartillerie te Ede 1931-06-28 Geboorte van Ruud de middelste zoon, welke later zijn vader op volgt in het militaire vak 1932-01-?? Werd hij overgeplaatst naar het 2e Regiment Veldartillerie te 'sGravenhage. 1935-09-28 Verhuizing naar ’s Gravenhage, voordien woonachtig te Voorburg 1936-04-18 Geboorte van de Jongste zoon PETER 1937-08-02 Volgde detachering bij de Hogere Krijgsschool. 6

1938-05-01 Volgde zijn bevordering tot kapitein. 1940-04-25 Verhuizing naar ‘s Gravenhage 1945 na zijn terugkeer uit krijgsgevangenschap werd kapitein van Dun in de rang van majoor werkzaam gesteld op het Kabinet van de Minister van Oorlog. 1945-09-17 Overgeplaatst naar het Hoofdkwartier van de Generale Staf, waar hij voor de uitvoering van bijzondere opdrachten werd toegevoegd aan de waarne mend Chef van de Generale Staf. 1945-12-18 Verhuizing naar ‘s Gravenhage 1946-07-15 Werd hij aangewezen als verbindingsofficier tussen de Legercommandant in Indonesië en de Chef Generale staf en bevorderd tot Luitenant-Kolonel. (Overste) 1946-12 Volgde zijn aanstelling tot Commandant der Landmacht te Curaqao. 1947-03-12 Verhuizing naar Curacao 1948-12 Werd hij benoemd tot Commandant van de gezamenlijke landstrijd krachten in de Nederlandse Antillen. 1949-07-15 Werd hij benoemd tot militair attaché te Washington, als opvolger van Generaal-majoor Sas. 1949-11-01 Volgde zijn bevordering tot kolonel van de Generale Staf. 1951-03-01 Is hij uit de functie van militair attaché te Washington eervol ontheven 1951-04-01 Werd hij benoemd in de functie van Sous-Chef van de Generale Staf. 1951-05-10 Verhuizing naar ’s Gravenhage 1951-07-25 Verhuizing naar Wassenaar. 1952-02-16 Werd de kolonel F.H.W.C.J. van Dun benoemd tot Generaal-Majoor van de Generale Staf. 1955-06-01 Verhuizing naar Rijswijk(ZH) 1955-11-01 Bij Koninklijk .Besluit. van 14-10-'55 nr. 44 werd hij benoemd en aange steld bij het Wapen der Artillerie tot Luitenant-Generaal, Basiscomman dant. 1959-06-20 Benoemd tot Honorary Citizen of New Orleans(Ereburger) 1961-04-21 FR (Wat dit betekent op de persoonskaart is mij onbekend) 7

8

9

1984-03-21 Gehuwd met Maria Cornelia Helena (Mirjam) Trouw.Erg lang heeft het helaas niet mo gen duren, iets meer dan 2 jaar later houdt Frans het voor ge zien en gaat op zoek naar een andere wereld. 1985-05-04 Frans is te Haren(Gr) overle den. De Generaal-Majoor F.H.W.C.J. van Dun werd bij Koninklijk Besluit van 22 april 1950 benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau met de Zwaarden en is Officier in de legion of Merit. Verder draagt hij het onderscheidingsteken voor eervolle langdurige Nederlandse werkelijke dienst als officier, verkreeg het onderscheidingsteken voor "Orde en Vrede" en het Mobilisatie-Oorlogskruis. Graag wil ik hier Mirjam van Dun-Trouw en Ton van Dun(Ulvenhout) bedanken voor de foto’s en alle andere gegevens waardoor dit verhaal geworden is wat het nu is. 1962-09-01 Benoemt tot leraar wiskunde aan de RK HBS te Druten. 1962-09-04 Verhuist naar Druten. 1963-09-01 Benoemt in vaste dienst in bovengenoemde functie, met een minimum van tien lesuren per week 1964-05-08 Verhuist naar Uden 1965-07-07 Verhuist naar Druten 1966-08-16 Eervol ontslag als leraar van de RK HBS Pax Christi te Druten. 1966-08-16 Verlenging van bovengenoem de functie met een minimum van 0 uren 1969-06-05 Verhuizing naar Norg 1970-01-14 Verhuizing naar Herten. 1970-09-01 Verhuizing naar Norg 1974-08-31 Zijn echtgenote overlijdt te Meppel. 1977-09-28 Verhuizing naar te Roden. 1982-03-01 Verhuizing naar Haren(GR) Hier ontmoet hij de in Java geboren Mirjam Trouw. Amor treft zijn doel en op 10 BIJZONDER BEZIT Wat: Wie: Geldtas. Jeanne van Dun, uit Boxtel. Waarom bijzonder: "Het is de geldtas van mijn schoonvader. Hij was sigarenmaker. Tijdens zijn werk heeft hij een hand verloren. Toen hij weer wat opgekrabbeld was, is hij het Brabants Dagblad gaan bezorgen in Boxtel. Dat heeft hij jaren gedaan. Hij haalde ook wekelijks het abonnementsgeld op. In 1965 leerde ik hem kennen, met die tas over zijn schouder. Niemand mocht aan die tas komen, en dat

gebeurde ook nooit." Hoe in bezit: "In 1970 is mijn schoonvader overleden. Mijn man kreeg de tas in 2000 na het overlijden van mijn schoonmoeder. We hebben hem gepoetst en laten repareren, en sindsdien hangt de tas hier in huis te pronken. Nadat mijn man vorig jaar is overleden, is de tas voor mij extra bijzonder geworden: ik wil hem eens aan mijn zoon geven die naar zijn opa is vernoemd." Met dank aan het Brabantsdagblad waarin bovenstaand artikel verschenen is Postbus 235, 5201 HB Den Bosch. BREDASE DIRIGENT SCOORT MET FANFARE. Door Fransje Rijken KERKRADE - Het Brabants Fanfare Orkest (BFO), onder leiding van de Bredase dirigent Frans van Dun, heeft 'goud met onderscheiding' behaald op het Wereld Muziek Concours in Kerkrade. Het optreden van het BFO, dat is samengesteld uit muzikanten uit de hele provincie NoordBrabant, werd beloond met 91,42 punten. Het orkest eindigde daarmee op een voorlopige zesde plaats in de le divisie fanfare bij de concertwedstrijden. Dirigent Frans van Dun is erg tevreden met het behaalde resultaat: „Dit keer zijn we weer iets hoger geeindigd dan de vorige keer. Ik vind het wel triest dat de orkesten die het verplichte werk in een veel hoger tempo speelden dan de componist voorschreef, daarvoor meer waardering kregen." Volgens hem moet je om te scoren kennelijk spelen als een brassband. „Een heel andere klankcultuur dan de onze, die je bij de Friese orkesten wel hoort. Een penetrante koperklank scoort bij deze jury beter. Maar daar ga ik het BFO niet voor veranderen in de Rodahal worden nog tot en met 31 juli de concertwedstrijden van het Wereld Muziek Concours (WMC) gehouden voor harmonie- en fanfareorkesten. In de eerste divisie namen in totaal zeventien fanfareorkesten deel. Komende zondag speelt de laatste fanfare. Dan zal bekend worden wie de meeste punten heeft behaald en wie zich wereldkampioen mag noemen 11 in de le divisie fanfare. Nu het BFO voor de derde maal op rij meer dan 90 punten heeft gescoord, kan het voortaan gaan deelnemen in de Concertafdeling, de eredivisie voor blaasorkesten. Van Dun: „Ik heb mijn voelhorens uitgestoken en volgens mij willen de meeste mensen dat wel. Waarschijnlijk zal het er wel van komen." Het klassement wordt momenteel aangevoerd door Muziekgezelschap Juliana Holtum (Limburg) met 96.83 punten. Met dank ontleent aan BN/deStem dd 27-07-2005. Weet u nog van de vorige “Dundoenerij” Hier zijn de eerste resultaten van Frans van Dun, Frans gefeliciteerd namens de FVS van DUN. (red)

UIT DE OUDE DOOS Plaats: Hilvarenbeek Personen: Verschenen voor Adriaan van de Linde en Christiaen de Vries schepenen van Hilvarenbeek, Cornelis van Hees, Anthonij van Oort inwoners van Hilvarenbeek. Zij verklaren op verzoek van de secretaris dat zij op 23 januari zijn geweest, wanneer de weduwe Jan van Dun schaarhout heeft verkocht op het gehucht Dun. De verkoping is geschiedt in het bijzijn van vele mensen. De eerste attestant verklaard dat de requirant daar bij kwam en de verkochte kopen aangetekend werden door Jan Cuppers en later door Jan Jan Hendricx omdat hij beter en sneller kon schrijven. De tweede attestant niet heeft gezien wat Cuppers heeft geschreven.Datum: 23 07 1712 Plaats: Esbeek Personen: Verschenen voor Jacobus Glavimans en Christiaen de Vries schepenen van Hilvarenbeek, Anneken van Dun de huisvrouw van Gerrit Hendrick Bruers, welke verklaard op verzoek van de drossaard dat Peter Wijten althans bruidegom van Elisabeth Anthonij Mesmaeckers. Aan haar attestantes man heeft verzocht aan haar huis te laten bierdrinken, om vrienden en het jonge volk te beschenken met verzoek om enig jong volk te nodigen, die verleden zaterdag middag in grote menigte bij haar huis zijn geweest, door bruid en bruidegom zijn voorzien van bier. Wanneer er zeven en een half vaten bier wit bier waren getapt dat er ruzie was ontstaan tussen Jan Laureijs van Loon en Jan Leenderts van Loon. De attestante heeft gezien dat later Jan Laureijs van Loon op een stoel naar huis is gebracht. Datum: 17 06 1713 Bijzonderheden: mishandeling, kwanselbier Plaats: Diessen Soort akte: attestatie Personen: Verschenen voor Jacobus de Bosson en Jacobus van Andel schepenen van Hilvarenbeek, Wilbort Jansen oud ca 38 jaar jongman en Jan van Dun oud ca 67 jaar beide geboren en inwoners van Diessen. Welke verklaren op verzoek van Anthonij Smits dat de eerste attestant toen hij 8 a 9 jaar oud was heeft gewoond 12 eerst als schaapshoeder en later als labeurknecht bij Jacob en Jenneken Beersmans in Baarschot, waar hij 13 a 14 jaar heeft gewoond. Waar hij heeft gezien in de keuken Nicolaes Cornelis van Diessen en Wouter Adriaens van Gils. betrefd een schuld. Datum: 07 12 1717 Plaats: Hilvarenbeek Personen: Verschenen voor Peter van Andel en Hendrick Schepens schepenen van Hilvarenbeek, Aert van Dun, Gerrit Jan Wilborts en Jan Brocken inwoners van Hilvarenbeek. Zij verklaren op verzoek van de secretaris, dat zij op 5 april de requirant in dagloon heeft gewerkt op zijn erf of voorhoofd en gekomen Jan Sensen en Mathijs Ketelaars, die de requirant er op attendeerde dat hij de heesters moest verplanten, waarop een woorden wisseling is ontstaan Datum: 04 05 1723 Plaats: Hilvarenbeek Personen: Verschenen voor Peter van Andel en Jan Meijer schepenen van Hilvarenbeek, Niclaes Peter Coolen oud ca 26 jaar, Marie Peter Colen oud ca 28 jaar, Hendrick Peter Coolen oud ca 19 jaar en Peter Coolen oud ca 23 jaar allen kinderen van wijlen Peter Coolen in wettig huwelijk verwekt bij wijlen IJda Peter Goutsmits inwoners van Lage Mierde. Mathijs van Dun als man van Cathalijn Peter Coolen inwoners van Hilvarenbeek en Anneken Jan Coolen weduwe van Mourits Goutsmits oud ca 3 a 54 jaar wonende te Lage Mierde. Zij verklaren eendrachtig dat zij hun moeder altijd hebben horen zeggen, dat de oudste zoon in haar testament in het landgoed vooraf zou gaan en daarnaast nog egaal zou delen in de nalatenschap. Datum: 07 04 1725 Plaats: Hilvarenbeek Personen: Wij Jan Bosmans en Huijbert van Zeelst schepenen van Hilvarenbeek, verklaren dat verschenen is Jan van Dun inwoner van Baarschot oud ca 84 jaar, welke niet instaat was, vanwege zijn zwakke gezondheid om naar Den Haag te reizen om te getuigen voor

TOT HET BIJWONEN VAN ONZE DERDE FAMILIEDAG EN ALGEMENE LEDEN VERGADERING Tussen 10 en 11.00 uur bent u van harte welkom in het Gildehuis “de Mouterij” aan de Brouwerstraat te Etten-Leur. ALV Dit jaar voor het eerst treden er bestuursleden af zoals vermeld in het huishoudelijk reglement. Voorzitter, Robert Lid, Frans (Rosmalen) Lid, Leon (Beesd) treedt af treedt af treedt af niet herkiesbaar niet herkiesbaar herkiesbaar(als voorzitter) Hierdoor zijn we op zoek naar 2 bestuursleden en/of een voorzitter indien iemand zich verkiesbaar stelt. Werkzaamheden: 4 of 5 vergaderingen per jaar, licht en weinig papierwerk en interesse in de familie. Alle werkzaamheden worden in onderling overleg verdeeld dus u doet nooit meer dan u zelf wenst. U kunt zich hiervoor opgeven tot het begin van de vergadering bij een van de bestuursleden. 13

de Ed Mo Heeren commissarissen, uit de Raad van Staten der Verenigde Nederlanden om zijn eed af te leggen welke is gepasserd voor notaris Jan van de Graaff uit Bladel. Datum: 03 11 1732 FAMILIARIS Het is altijd weer vreugdevol om nieuwe mensjes welkom te heten ditmaal zijn er twee bij ons bekend. De oudste is Bloem, dochter van Ron Aerts en Dolinda van Dun. Zij zag op 14mei 2005 in Chaam het levenslicht. Wessel Theodorus Wilhelmus, zoontje William en Jolanda van Dun-Peeperkamp. Wessel is geboren op 17 augustus te Empel. Wij wensen alle ouders, grootouders, familie en bekenden van harte proficiat met de aanwinst van deze jonge mensen. Het tegengestelde van vreugde is droefenis, ook dat komt in de familie voor. Soms jong, soms wat ouder, soms ook wat ziek, maarrrr altijd te vroeg, Helaas zo is het leven. H.J. Damen echtgenoot van Bets van Dun uit Teringen ging op 9 mrt 2005 op 84-jarige leeftijd van ons heen. Cornelia A.M. van Dun weduwe van J.H.E. Meeuwissen uit Zundert ging op 12 mrt 2005 in de leeftijd van 80 jaar van ons heen. Francisca S. P Baars verliet deze wereld en haar man M. F. van Dun op 19 mrt 2005 te Delft na 62 jaar huwelijks geluk Anneke Versteden, weduwe van Frans van Dun uit Goirle ging op 23 maart 2005 van ons heen in de leeftijd van 82 jaar. Jan H. Joosen echtgenoot van Sjaan van Dun overleed in de leeftijd van 88 jaar op 27 mrt 2005 te Oosterhout Adje Melis weduwe van Jo van Dun overleed op 69 jarige leeftijd in zorgcentrum Merefelt 14 op 22 april 2005. Johannes W. A. de Koning overleed op 22 april 2005 in de leeftijd van 78 jaar. Sinds 16 dec 2004 weduwnaar van Maria C. van Dun. Wim van Oers geboren en getogen in Boxtel, echtgenoot van Toos van Dun verliet ons op 9 mei 2005. Lies van Dun weduwe van Chris Luyben overleed in de leeftijd van 87 jaar op 13 mei 2005 te Goirle. Henk, H.C.M. van Dun geboren in 1963, overleden in Espel op 30 mei 2005. Ik kan het NIET laten, om toch wat te zeggen toen ik in de polder op bezoek was en een bak koffie kreeg, was ik blij. Toen ik bovenstaande las schrok ik ontzettend. Els op deze wijze wil ik jou en de kinderen, heel veel echt gemeende sterkte en wijsheid toewensen. Kees Maria J. van der Velden overleed op 4 juni 2005 te Galder. Zij was weduwe van Jan C. van Dun. Lucia Adriana Vermetten is op 15 juni 2005 overleden te Emmeloord in het verzorgingshuis “de Golfslag”. Lucia is begraven naast Pa. J. Kuijpers, echtgenoot van Cornelia M. van Dun overleed in de leeftijd van bijna 80 jaar te Noordhoek op 2 juli 2005. P. J. van Dun (Piet) echtgenoot van Maria A. Foesenek verliet deze wereld op 15 aug 2005 in Ulvenhout. Alle achtergebleven familieleden, vrienden en kennissen gecondoleerd en heel veel sterkte en zegen in deze moeilijke tijden. Op dit laatste kleine stukje ruimte wil ik graag alle mensen die de moeite hebben genomen om Ton onze genealoog uit Ulvenhout en mij als secretaris van de vereniging, ons van informatie te voorzien heel hartelijk bedanken. Uw hulp hebben wij heel hard nodig. Bedankt.

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
Home


You need flash player to view this online publication