0

Jaargang 5—editie2—oktober 2006 MOGEN WIJ ONS EVEN VOORSTELLEN. Het bestuur v.l.n.r. Voorzitter: Secretaris: Léon van Dun uit Beesd. Kees van Dun uit Duiven. Penningmeester: Jan van Dun uit Etten-Leur. Lid: Lid: Ad Potters– van Dun uit Breda. Eugène van Dun uit Boxtel. tel. 0345-68 21 02 tel. 0316-26 44 19 tel. 076-501 60 95 tel. 076-565 06 35 tel. 0411-68 34 27 Contributie of donateurschap voldoen !!! Rekeningnummer van de FVS van DUN is: 17.48.88.252 t.n.v. F.V. Stamboom van Dun te Etten-Leur Onze contributie is slechts 15,- euro per adres per jaar. Indien u tijdens het lopende jaar lid wordt betaald u een evenredig deel. www.vandunstamboom.nl Hier vindt u ons op internet met vele foto’s en in kleur INHOUD. Adverteerders Bestuur/Inhoud/Colofon De Voorzitter/Organisatie famdag Hoera, hoera/Huldiging jubilaris. Huldiging jubilaris 2. Waar komen wij vandaan Kwartierstaat Fleur van Dun Amor Musae kampioen in Valencia Nederlandse familiedag Familiaris Adverteerders Redactie: . pag. pag. pag. pag. pag. pag pag. pag. pag. pag. 2 3 4 5 6 7 8/9 pag. 11 12 14 15 Kees van Dun, Kraanvogelstraat 1, 6921 WS, Duiven Eugène van Dun Vormgeving: Patricia van Dun 3

DE VOORZITTER. Beste familieleden, Op een heerlijk schaduwrijk plekje in de achtertuin midden in de zinderende zomerhitte schrijf ik dit stukje. Velen van u hebben de vakantie reeds achter de rug, anderen staan op punt van vertrek. Met zoveel zon en warmte ziet de wereld er gelijk vrolijker uit, de mensen - over het algemeen – ook. Terrasjes zitten vol,’s avonds lekker buiten eten, veel BBQ’s, het lijkt wel één grote familie. Over familie gesproken, het bestuur heeft vlak voor de zomervakantie de laatste vergadering gehad voor de familiedag op 9 september 2006. Alles is geregeld en in goede handen bij Eugène en Kees. Het luchtige programma in Esbeek (Dunse dijk) bestaat uit een rondleiding en een gezellige picknick. Wij hopen dat u met velen komt, we maken er een gezellige familiedag van. Het is te hopen dat het weer meezit. Wat u in ieder geval mee moet nemen is een goed humeur, voor de rest wordt gezorgd. Tot ziens op zaterdag 9 september a.s. Beesd, juli 2006 Léon, voorzitter Beste lezers bovenstaand verhaal is natuurlijk als mosterd na de maaltijd maar het geeft wel aan hoelang wij reeds met ons periodiek “Dundoenerij” bezig zijn. Ik had 4 onze voorzitter kunnen vragen een nieuw stukje te schrijven, maar ik wou u bovenstaande goede wens niet onthouden. De familiedag is intussen geweest en vanwege diverse te verwachten omstandigheden(REGENWEER) is hij toch aangepast, alhoewel dat achteraf gezien niet nodig was geweest met het mooie weer dat ons geschonken werd op deze dag. Het toont weer eens te meer aan dat het “weer” volledig onvoorspelbaar is. (Red.) ORGANISATIE FAMDAG Hoewel we, Kees en Eugène, hadden voorgesteld een picknick te organiseren, hebben we ons later gerealiseerd dat met het verwachte gezelschap e.a. toch wel wat meer voorzieningen zou eisen dan een picknick met je eigen gezin. Reden waarom wij, een dag op "Dun"hebben verkeerd en alle ins- en outs hebben bekeken, om er weer een gezellige dag van te maken. Eerst zijn we bij de "De Bockerijder" beland en hebben wij gesproken, onder het genot van een heerlijke kop koffie, met Ad de Bruin, ( uitbater en/of eigenaar van de Bockerijder) welke ons verschillende mogelijkheden elders voorstelde, omdat zijn gelegenheid "niet beschikbaar was" voor onze dag. Door een van zijn voorstellen kwamen we terecht bij de familie Romme te Lage Mier

de. Die gelegenheid zag er perfect uit! Na telefonisch-overleg en afspraken, hebben we de knoop doorgehakt en besloten ipv ‘n picknick in de openlucht, onze dag in Lage Mierde te organiseren. Na afloop kunnen we alleen nog zeggen, Tom en Ivonne bedankt de koffie de soep de broodjes de ambiance perfect! Eugène HOERA, HOERA Op 20 augustus jongstleden was het dan zover, alle zeilen bijgezet, de portemonnee op zijn kop De feestdag van het 2e lustrum kon gevierd worden. Kosten nog moeite werden gespaard om er een zo mooi mogelijk feest van te maken. De organisatie was in stevige handen van Jos terwijl de centjes prima beheerd werden door Staf. Voor het eerst mocht Fonny de voorzitter zich begeven onder het publiek waar wonder boven wonder zijn gehele familie aanwezig was. Als dank voor zijn inzet al deze jaren kreeg Fonny zijn oude sporttas cadeau waar na opening hiervan een spiksplinter nieuwe maar vooral mooie tas voor zijn geliefd instrument de doedelzak te voorschijn kwam. Namens het bestuur en alle leden van de “Familie Vereniging Stamboom van Dun” wensen we onze zustervereniging “Afstam melingen van Dun” nog vele jaren toe met hopelijk vele leden en vooral goedbezochte familiedagen. Gefeliciteerd met het 10-jarig bestaan en nog vele jaren toegewenst. HULDIGING JUBILARIS Op 1 augustus a.s. bereikt Servicemedewerker call-center Wim van Dun een belangrijke mijlpaal: zijn veertigjarig dienstverband met Rabobank BoxtelLiempde. Als rasechte Boxtelaar zet hij zich al lange tijd in voor “zijn” bank en “zijn” klanten. We schrijven 1966 als Wim reeds op 16jarige leeftijd aan de slag gaat bij wat toen nog de Boerenleenbank in Boxtel was. Met een MULO-diploma op zak en met het door de jaren heen behalen van verschillende NIBE-cursussen en onder meer een Praktijkdiploma Boekhouden, krijgt zijn carrière in eerste instantie gestalte aan de balie. Met de overstap naar de afdeling Bedrijven, waarbij zijn klantgerichte en secure manier van werken aan de Bedrijvenbalie voor veel klanten een begrip wordt, specialiseert hij zich verder in het bankwezen. Wim is getrouwd met Tonny van den Dungen en heeft 2 kinderen, Patricia en William, en daarnaast is hij de trotse opa van kleinzoon Wessel. Van zijn actieve inzet in het verenigingsleven profiteert met name de plaatselijke voetbalvereniging, de R.K.S.V. Boxtel (in de volksmond beter bekend als “Bok”). Wim zal zijn kleinzoon daarom ook snel een balletje leren trappen. “Een veertigjarig dienstverband is leuk”, zo begint Wim, “maar van mij hoeft al die poespas niet zo. Daarom heb ik aangegeven dat ik graag een besloten receptie wens 5

te houden voor mijn collega’s van de bank en enkele oudmedewerkers.” Op maandag 11 september zal deze receptie dan ook bij ’t Tweespan in besloten kring plaatsvinden. HULDIGING JUBILARIS 2 Tijdens de algemene ledenvergadering op 30 maart jl. heeft Amor Musae vier van haar leden mogen huldigen voor bijzonder langdurige muziekverbanden: 25 jaar: Cees van Elteren 50 jaar: Jos Hendrickx 50 jaar: Ad Aarts 60 jaar: Jan van Dun Zestig jaar muziek spelen binnen de Brabantse Bond is zo zeldzaam dat het erespeldje niet op tijd gereed was! Jan is begonnen bij Cecilia in Princenhage, waar hij zelfs nog enige jaren voorzitter van de vereniging was. Eind jaren tachtig koos hij voor Amor Musae en speelt daar onder de leiding van zijn zoon Frans die dirigent is van ons orkest. Vermeldenswaard is dat op dit moment drie generaties van Dun verbonden zijn aan Amor Musae. De inhoud van de naam van onze vereniging "Amor Musae" oftewel "liefde voor de muziek" zal ongetwijfeld hebben bijgedragen tot de levensvreugde en vitaliteit van onze jubilarissen. De 74jarige Jan van Dun spant de kroon. Hij is al zestig jaar actief in de muziekwereld. Jan van Dun, vader van dirigent Frans van Dun van Amor Musae, wordt in 1946, hij is dan 14 jaar, lid van de Koninklijke Harmonie Cecilia uit Princenhage. "Ik wilde eigenlijk al lid worden toen ik 13 was, in 1945 dus. Maar Cecilia was niet aangesloten bij de Cultuurkamer, een door de Duitsers geleide instelling. Openbare optredens waren voor Cecilia verboden. Lid worden kon niet." Van Dun speelt de bastuba: "Een begeleidingsinstrument, voor orkest of solisten. Een geweldig instrument, maar je moet er denk ik wel voor in de wieg gelegd zijn." Bij Cecilia is Van Dun jarenlang voorzitter. Tot het in 1988 onrustig wordt bij de vereniging. Hij vertrekt en meer leden volgen hem. Op 1 oktober 1989 maakt hij de overstap naar Amor Musae. Voorzitter Leo Stevens over Van Dun: "Jan is een kritische muzikant, die veel waarde hecht aan een goede sfeer, met oog voor de ontwikkeling van jonge muzikanten. Zo is hij bij elke presentatie van de leerlingen aanwezig. Dat komt misschien ook wel een beetje omdat hij zo trots is als een aap op 6

zijn kleindochter Moniek, middels uitmaakt hieronder die indeel van het groot orkest. Het is ook bijzonder dat we drie generaties Van Dun hebben in ons orkest." Jan van Dun heeft het evenmin van een vreemde: "Mijn vader was ook al muzikant, mijn broer speelt bij de Koninklijke Militaire Kapel." De jubilaris looft vervolgens zijn andere familie, Amor Musae "Het is een heel fijne vereniging". Iedereen verstaat mekaar, het is een open club. We vormen een grote familie, gedreven door de muziek. Ontstaan vanuit een dorpse cultuur. Maar we hebben nu ook veel leden van buiten." Van de tachtig muzikanten komen er volgens de statistieken van Amor Musae 36 van buiten Prinsenbeek. Of hij nooit genoeg gehad heeft van de muziek? Van Dun: "Nooit. Ik heb drie maanden niet gespeeld, in de tijd dat ik vertrok bij Cecilia. Toen ging het muziekbloed weer koken, ik kan het gewoon niet missen." (bron: www.bndestem.nl) WAAR KOMEN WIJ VANDAAN ? In de vorige aflevering van Dundoenerij heeft secretaris Kees al een voorbeschouwing gepubliceerd over het nut van DNA onderzoek op het gebied van genealogie. Ik had hem dit gevraagd, omdat ik recent heb meegewerkt aan een project van National Geographic betreffende DNA onderzoek en de oorsprong van onze voorouders. Vooral het Y chromosoom speelt hierbij een grote rol. Dit wordt haast onveranderd doorgegeven van vader op zoon. De resultaten van mijn test zijn vermeld. Maar eerst even terug naar die oorsprong. De moderne mens (Homo Sapiens) stamt uit Afrika en is de enig overgebleven mensachtige. De Homo Neanderthalensis, de Homo Heidelbergensis en de Homo Florensiensis tijdperk geleefd hebben als de Homo Sapiens zijn uitgestorven. Heel vreemd is dat tot nu toe geen enkel DNA spoor van een vermenging onderling is gevonden. De directe oorsprong van de Homo Sapiens ligt in oostelijk Afrika. Bij de plaats Omo Kibish in Ethiopié is in fossiele resten DNA materiaal van 200.000 jaar oud gevonden. Aangezien deze resten van een vrouwelijk individu afkomstig zijn kunnen wij spreken van onze Eva. Deze is zwart van huidskleur geweest zoals al onze eerste voorouders. Pas vele tientallen eeuwen later zijn de afstammelingen van de Homo Sapiens die naar noordelijker streken trokken, onder invloed van minder zonlicht, lichter van kleur geworden. Ook de fossiele resten van de eerste Adam zijn in dit deel van oost Afrika gevonden. Zij zijn echter slechts een 80.000 jaar oud. Van hieruit gaan verspreiden. de Klassiesriviermonding. Om brengen is National van is de moderne mens zich binnen Afrika Eerst waar men resten van 120.000 jaar oud gevonden heeft in Z.Afrika in deze verspreiding goed in kaart te kunnen door Geographic, met grote financiële IBM, steun het 7 die allen in hetzelfde

8

9

Genographic Project opgestart waarvoor 40 miljoen dollar is uitgetrokken voor een 5 jaar durende studie. Het uit Adam verkregen Y chromosoom wordt op 10 verschillende plaatsen op de wereld vergeleken met afgenomen DNA materiaal van duizenden personen, die zoveel mogelijk afkomstig zijn uit nog oorspronkelijke groepen, waarbij vermenging met andere rassen of groepen nog niet heeft plaatsgevonden. Het Y chromosoom zal dan kleine verschillen tonen in de SRT (short tandem repeats) Veranderingen in de lengte hiervan treden gemiddeld 1 maal per 500 generaties op. Of anders gezegd 1 maal in de 2000 jaar. Het zal dus duidelijk zijn dat dit niet een methode is om een familieverband vast te stellen. Wel kan men zeggen dat personen met een verschillende SRT zeker geen familie zijn. DNA onderzoek van fossiele resten heeft nu uitgewezen hoe de migratie in grote details is verlopen. Er zijn 6 grote migratielijnen geweest Out of Africa; De eerste richting Nabije Oosten lijkt 120.000 jaar doodgelopen te zijn. 80.000 tot 60.000 jaar terug een tweede groep, die via het Arabisch- Schiereiland richting Eurazië is gegaan. Ook reeds 50.000 jaar geleden kwamen de eerste mensen in Australië aan. Zij zijn de voorouders van de Aboriginals. 50.000-40.000 jaar terug vindt men de eerste sporen van de Homo Sapiens in Europa. Zij treffen daar dan nog de Neanderthaler aan, die pas 30.000 jaar geleden verdwenen is. 40.000 jaar geleden trekt de eerste moderne mens Centraal-Azië 10 geleden daar al binnen. Via de steppen ten noorden van de Himalaya verspreiden zij zich verder over de rest van Azië. Tot slot en pas 20.000-15.000 jaar terug komt via de Bering-straat de eerste mens in Amerika. De resultaten van mijn DNA materiaal tonen aan dat ik afstam van de personen met Halogroep M 89, die 45.000 jaar geleden de route volgden van bovenstaand nr.2, de groep aangeduid met M 168. Via het Nabije en Midden-Oosten is van groep M 89 ongeveer 15.000 jaar geleden een kleine afsplitsing richting Europa gegaan, waar zij zich hoofdzakelijk op de Balkan vestigden. Deze afgesplitste groep kreeg de naam van Halogroep M 170. Dit zijn mijn directe voorouders. Zij waren bekend als goede groepsjagers en ontwikkelden ook een kunstvorm, gekend door het vervaardigen van houten vrouwenfiguren met een imposante lichaamsomvang. Hoewel ik behoor tot de Goirlse tak heb ik toch voorzichtigheidshalve in de ikvorm geschreven. Je weet het maar nooit! Om zekerheid te krijgen waar onze Goirlse en Chaamse tak vandaan komen zijn meer DNA analyses nodig. Iedereen kan hier aan meedoen en een uitdraai van zijn herkomst krijgen. Kijk hiervoor op www.nationalgeographic.com/ genographic . De kosten zijn ongeveer 125 Euro . Je krijgt thuisgestuurd met hiervoor een kit 2 staafjes om wangslijmvlies af te nemen. Dit is absoluut pijnloos. Je stuurt het materiaal in een bijgeleverd flaconnetje en enveloppe op en na ongeveer 6 weken krijg je op de site van National Geographic de uitslag. Via een meegestuurde code kan je deze inzien. Graag vernemen wij de uitslag om zo meer zekerheid te verkrijgen over on

ze voorouders en eventuele relaties tussen de diverse takken van onze van Dun familie. Ook als U niet meedoet, is een bezoek aan genoemde site zeker de moeite waard. Als U dan gaat naar Interactive Atlas of the Human Journey ziet U alles nog eens prachtig in beeld en tijd gebracht. Uw reacties zijn altijd bij mij welkom. Ton van Dun ton.vandun@hetnet.nl AMOR MUSAE KAMPIOEN IN VALENCIA Bron: BN de Stem Maandag 3 juli 2006 - PRINSENBEEK - De Spaanse zondagskranten schreven er gisteren al over. Harmonie Amor Musae uit Prinsenbeek heeft het prestigieuze muziekconcours in Valencia gewonnen. Het concours in Valencia is voor de hafabra-liefhebber wat het heilige gras van Wimbledon is voor de tennisfreak. Hier speelt alleen de wereldtop, weet ook dirigent Frans van Dun. Desondanks trok hij vorig jaar de stoute schoenen aan en meldde Amor Musae aan voor een screening. De uitnodiging om te mogen komen spelen werd in Prinsenbeek binnengehaald als een wereldcup. Een halfjaar is er keihard gewerkt. En vrijdag mochten de musici de grote arena in Valencia betreden om met vier andere orkesten de titanenstrijd aan te binden in de primera division. Stierenzweet In het ronde strijdtoneel worden doorgaans stierengevechten gehouden. De nadrukkelijk E-mail aanwezige geur van stierenzweet moet een positieve uitwerking hebben gehad op het creatieve vermogen van de muzikanten. Vanaf de eerste noten stond het optreden als een huis, meent Van Dun. Die eerste noten waren een verplicht nummer; de Spaanse traditional paso doble. De traditie wil dat de paso doble staand wordt gespeeld. "We waren Spaanser dan de drie Spaanse orkesten", vertelt Van Dun trots. Hij had zijn muzikanten dan ook voorgehouden dat ze moesten spelen alsof ze oog in oog stonden met een briesende stier. De methode werkte. Met de borst fier vooruit kwam Amor Musae als winnaar uit de eerste ronde. Voorzitter Leo Stevens zag het vanaf de tribune allemaal gebeuren. Anders dan het doorgaans gereserveerde Nederlandse publiek, gingen de Spanjaarden bij iedere solo van de Beekse muzikanten op de banken. "Het leek wel een popconcert." Vervolgens kwam Amor Musae pas om middernacht weer in actie. Dit keer hadden ze dik een uur om de internationale jury te overtuigen van hun kwaliteiten. Van Dun: "Het tijdstip was een extra moeilijkheidsfactor. We zijn het niet gewend om zo laat nog te spelen. De hitte en het buiten spelen, maakten het niet gemakkelijk. Je moet harder werken. In zo'n arena is geen akoestiek. Er is geen nagalm om je vooruit te stuwen. Maar de ervaring is geweldig. Zo'n 1500 man op de tribune. Het concert is live uitgezonden door Television Valencia. Dit is onvergetelijk.". De voor Prinsenbeekse begrippen ongebruikelijke omstandigheden konden een glansrijke overwinning voor Amor Musae niet voorkomen. Al hadden de muzikanten in eerste instantie niet door dat hun prestatie met de titel werd beloond. "Die prijsuitreiking was in het Spaans. We begrepen er helemaal niks van. Eerst 11

al even mooie titel aan overgehouden; El campéon de la primera division de la certamen de bandas de musica Valenciane 2006. werd een Portugees orkest naar voren geroepen. Die mensen stonden zo te juichen. Wij dachten; dat zijn de winnaars. Daarna kwam numero secundo. En toen mocht ik naar voren. Ik stond daar in de veronderstelling dat we derde waren geworden", vertelt Van Dun. Andere belevenis Voorzitter Stevens had op de tribune inmiddels een heel andere belevenis. Ook hij verstond niets van de ceremonie. Toen de hartstochtelijke Spanjaarden hem uitbundig begonnen te feliciteren, was de zaak voor hem wel helder. Toen de meegereisde achterban zich een weg naar beneden baande, drong het besef ook door tot de muzikanten. Van Dun had inmiddels wat beduusd het podium verlaten met een cheque. Aan het bedrag dat hierop stond, kon hij herleiden dat zijn gezelschap had gewonnen. "Die jury zal wel vreemd hebben gevonden dat ik zo cool reageerde", lacht Van Dun. Amor Musae is gistermiddag in Prinsenbeek gearriveerd. In zaal De Drie Linden is het kampioenschap nog eens dunnetjes gevierd. "Dit is echt uniek", benadrukt Stevens nogmaals. "In 1988 heeft voor het laatst een niet-Spaans gezelschap de titel veroverd. En nu wij." Amor Musae heeft er naast een schitterende herinnering een 12 NEDERLANDSE FAMILIEDAG Hoe dichter we bij de plaats van bestemming kwamen, hoe mooier de omgeving én het weer werd. Op “de Buitenman” werden we gastvrij ontvangen door Ton & Yvonne Romme, waar dit jaar de familiedag begon. De locatie zelf was in ieder geval voor ‘de Moerdijktak’ aanleiding tot het ophalen van de nodige herinneringen; de balken, de wc-deur en het oude gereedschap werden onder het genot van een kop koffie bewonderd. Rond 10.30 uur waren er zo’n 40 van dunnen verzameld. De opening was wat later dan gepland, want de moderne techniek staat voor niets, maar liet het nu helaas afweten. Léon opent vervolgens als voorzitter de Algemene Leden Vergadering. Een speciaal welkom was er voor de afgevaardigde van de Belgische zustervereniging. Er wordt geopend met het jaarverslag 2005. Jan licht als penningmeester het financiële gedeelte toe. Zonder wijzigingen wordt de jaarrekening door de vergadering goedgekeurd, evenals de begroting voor 2007. Tijdens de rondvraag komt de website aan de orde. De insteek is dat enkele leden graag wat meer actueel nieuws op de website zouden willen zien, maar die bal wordt door het bestuur en betrokkenen (Ton en Hennie) teruggekaatst. Juist de leden zélf moeten voor die informatie zorgen en daar ontbreekt het aan. Een spreekwoord met stuurlui en wal is hier wellicht van toepassing. Kortom een oproep aan eenieder om kopij aan te leveren voor de website. Dat hoeft geen hoogdravende tekst te zijn, maar iedere gebeurtenis in

het leven van een van Dun kan aanleiding zijn het op de website te zetten.Tevens was er vanuit het bestuur een oproep voor een redactielid dat zo nu en dan wat kan schrijven voor ‘Dundoenerij’. Tijdens de vergadering heeft niemand zich aangemeld, waarbij de oproep blijft staan. Daarnaast werden vrijwilligers gevraagd voor de lustrumcommissie. Ton en Frans hebben zich hiervoor aangemeld. Hierna werd de vergadering gesloten, en was het tijd voor de inwendige mens. Er werd heerlijke biologische runderbouillon of aspergesoep geserveerd met broodjes; een goede bodem voor de wandeling die ons te wachten stond. De middag begon met een uiteenzetting van Jan van Helvoirt, van de werkgroep Heemkunde Esbeek. Hij weet enorm veel van Dun en omgeving en kon zeer boeiend vertellen. Zo leerden we: dat Dun vroeger aan de Aa lag, dat Aa water betekent en er daarom vele Aa’s zijn in Brabant dat rond 1200 Dun uit 12 boerderijen bestond, waarvan er nu nog maar 2 over zijn. dat het gehucht Dun is opgegaan in het landgoed Utrecht. Dat het voeger allemaal heide was, en door verzekeringsmaatschappij Utrecht is opgeplant dat dun vroeger bij Esbeek hoorde, wat op zijn beurt weer bij de Heerlijkheid Hilvarenbeek hoorde (van Ton) dat Dun Keltisch is voor heuvel dat de Bockerijder een kwinkslag is van Hertegang (Hert – Bok, rijden – gaan) dat Hertegang eigenlijk Eerdgang moet zijn, wat waterloop betekent. dat Koevoirt hoge rivierdoorgang betekent (Koe = hoog, voirt = voorde = rivierdoorgang) dat er een Dunse duinen, Dunse bergen, een Dunse brug en een Dunse dijk bestaan…. …en nog veel meer. Dit alles is terug te lezen in diverse uitgaven die bij Kees op te vragen zijn.Na dit ‘college over Dun’ togen we naar De Bockerijder waar we een prachtige wandeling hebben gemaakt door het ‘Dunse land’. Jan vertelde aan de hand van een gedetailleerd kaartje nog een hoop historische feiten en anekdotes, waardoor het meer tot leven kwam. Niet in de laatste plaats door het schitterende weer werd er genoten. Ondanks het feit dat we inmiddels achterliepen op het programma had niemand er bezwaar tegen even te bekomen van de wandeling onder het genot van een pilsje of frisje op het terras van de Bockerijder. Na het fluitje van Eugène gingen we weer terug naar de boerderij, waar Ton ons de genealogie van de Van Dunnen heeft uitgelegd. Er blijken 4 grote takken Van Dunnen te zijn: 1. Goirle sinds 1360 met 22 generaties, 5260 personen 2. Chaam sinds 1450 met 18 generaties, 1067 personen 3. Oirschot/Hilvarenbeek sinds 1420, met 19 generaties, 629 personen 4. Baarle/Turnhout/Breda sinds 1500, 122 personen 13

5. Hilvarenbeek I sinds 1550, 5 generaties 62 personen 6. Hilvarenbeek II sinds 1450, 4 generaties, 17 personen 7. Hoge-Lage Mierde, sinds 1530 5 generaties 8. Gilze, sinds 1500, 4 generaties, 12 personen 9. Goirle II, sinds 1500, 5 generaties, 12 personen In het bestand zitten 16.703 personen waarvan er 5368 personen de naam “van Dun” dragen, verspreid over 700 families in Nederland en 400 in België. Later is er nog een tak afgesplitst die zich van Dunée is gaan noemen. Ook is er nog een afsplitsing van de vroegere bijenhouders op de heide; de zogenaamde Biemannen. Om uit te zoeken hoe de takken met elkaar verband houden is er DNAonderzoek nodig. Hierbij de oproep aan eenieder om bloed af te staan voor DNAonderzoek zodat de stamboom met zekerheid vastgesteld kan worden. Hierna kwam het onderwerp ‘Boek’ ter sprake, wat de nodige discussie met zich meebracht. Een aantal zaken is nog onzeker, zoals de oplage, de uiteindelijke kosten en de dikte. Omdat kosten en oplage met elkaar te maken hebben, stelde Eugène 14 voor om te gaan sparen, met als voordelen: te zijner tijd hoeft niet het hele bedrag in een keer betaald te worden; er ontstaat nu al een ‘kapitaal’ waarmee de auteursrechten gekocht kunnen worden en er wordt duidelijk hoeveel mensen geïnteresseerd zijn. Zolang het boek echter nog niet af is en ook geen benadering van het bedrag gegeven kan worden, was er niet veel animo voor. Een ding is echter zeker en daar blijven alle betrokkene aan werken om en zo mooi mogelijk en zo goedkoop mogelijk te produceren. Hierna nam de voorzitter het woord waarbij hij een woord van dank bracht aan allen die hun steentje hadden bijgedragen tot het slagen van deze dag. Een speciaal woord van dank voor onze goede begeleider en gids die helaas alweer andere verplichtingen aan het vervullen was. Allen wel thuis en tot de volgende keer. Groeten Désirée Potters Vanaf deze plaats willen wij Désirée van harte bedanken voor haar mooie verslag. FAMILIARIS Vanaf deze plaats willen we alle mensen die met ziekte te kampen hebben, veel, heel veel sterkte toewensen.

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
Home


You need flash player to view this online publication