0

MENS SANA IN CORPORA SANO Dure woorden die eigenlijk niets anders betekenen dan “Een gezonde geest in een gezond lichaam” Dus hou je lichaam gezond dan blijft de geest ook gezond. Laats werd ik door Eugène erop attent gemaakt dat zowel ons oud-bestuurslid Frans uit Rosmalen als ons bijna oudvoorzitter hobby hardlopers zijn (zie bijJaargang 6—editie 3—december 2007 Tilburg. O, ja en dat klokje mag toch blijven luiden dank zij Peter. gaande foto’s. Verder zoekende op internet bleek dat nog meer van DUNNEN zich hiermee bezig houden, Hier volgen wat namen Naam Bas van Dun Ver./Woonplts GbJr Tilburg Léon van Dun Beesd Ko van Dun Eindhoven Martin van Dun Tilburg 1968 1957 1953 Ruud van Dun Amsterdam 1977 Jeroen van Dun Tilburg 1976 1948 Frans van Dun Vn dn Boomen1945 Alle van Dunnen, gefeliciteerd met het behaalde resultaat het is niet niks 10 engelse mijlen te lopen. DITJES en DATJES Werd vorig jaar het carnaval in Tilburg tot een ongekend hoogtepunt, dit jaar doen ze het nog een keer over, want tijdens het komend jubileum(4x11) is wederom Peter van Dun Prins Carnaval van 14 Dennis van Dun, de 6e generatie in de bekende “van Roessel-slagerij” in winkelcentrum de Els te Waalwijk, wederom in de prijzen voor al zijn worstproducten . John van Delft van dezelfde slagerij werd verkozen tot de beste traiteur. Vele prijzen heeft deze 130-jarige slagerij al binnengehaald en we willen hun dan ook graag feliciteren met het behalen van dit mooie succes. FAMILIARIS Op 17 juli heeft Tonnie Leemans– van Dun ons verlaten, wij wensen alle achterblijvenden heel veel sterkte. Ook al verwacht men het, een dierbare verliezen komt altijd onverwacht. Op 17 september van dit jaar ging Wilhelmina Josina van Dun-Schulpen van ons heen. Het doet pijn als een lid van de vereniging ons verlaat, maar de meeste pijn wordt toch gedragen door de naaste familie, vooral tijdens verjaardagen en feestdagen voelt men het gemis het meest. Daarom wensen we Frits en zijn familie heel veel sterkte in deze moeilijke tijden. MOGEN WIJ ONS EVEN VOORSTELLEN. Het bestuur v.l.n.r. Voorzitter: Secretaris: Léon van Dun uit Beesd. Kees van Dun uit Duiven. Penningmeester: Jan van Dun uit Etten-Leur. Lid: Lid: Ad Potters– van Dun uit Breda. Eugène van Dun uit Boxtel. tel. 0345-68 21 02 tel. 0316-26 44 19 tel. 076-501 60 95 tel. 076-565 06 35 tel. 0411-68 34 27 Contributie of donateurschap voldoen !!! Rekeningnummer van de FVS van DUN is: 17.48.88.252 t.n.v. F.V. Stamboom van Dun te Etten-Leur Onze contributie is slechts 15,- euro per adres per jaar. Indien u tijdens het lopende jaar lid wordt betaald u een evenredig deel. www.vandunstamboom.nl Hier vindt u ons op internet met vele foto’s en in kleur INHOUD. Adverteerders Bestuur/Inhoud/Colofon Van de Voorzitter,een laatste bijdrage. Van de secretaris. Nieuw bestuur De familie Nieuw bestuur Kwartierstaat Gustaaf Simons Nieuw bestuur Die oude boerderij Nieuwjaarswens Mens sana in corpora sano/ditjes en datjes/Familiaris Adverteerders Vormgeving: Patricia van Dun 3 pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. 2 3 4 4 5 6 7 8/9 10 11 13 14 15 Redactie: Kees van Dun, Kraanvogelstraat 1, 6921 WS, Duiven Eugène van Dun

Léon van DUN, Beesd EEN LAATSTE BIJDRAGE…… Ruim 23 jaar heb ik zo’n 10 bestuursfuncties bekleed zowel plaatselijk als landelijk. Een bestuursfunctie binnen FVS van Dun paste daar nog wel bij. Dus had ik mij tijdens de 1e informatiebijeenkomst van 12 januari 2002 beschikbaar gesteld als algemeen bestuurslid van de toen nog op te richten familievereniging. Vanaf 1 oktober 2005 heb ik vervolgens de voorzittershamer overgenomen van Robert. Nu, na bijna 6 jaar is het tijd geworden om plaats te maken voor nieuw elan. Vanaf 1 januari 2008 zal er een nieuwe voorzitter zijn. Ten tijde van het schrijven van dit artikel is het nog niet bekend wie van de 3 nieuwe kandidaatbestuursleden dat is geworden. U zult daar ongetwijfeld later over worden geïnformeerd. Ik wil hierbij alle leden en adverteerders hartelijk danken voor hun bijdragen. En 4 alle commissieleden, bestuursleden en oud-bestuursleden voor de prettige samenwerking in de afgelopen jaren binnen ons bestuur. Het enthousiasme binnen het bestuur heb ik als groots ervaren. Speciaal woord van dank aan Kees – de spil binnen onze vereniging, de tijd welke Kees in de vereniging heeft gestoken is onbetaalbaar. En ook dank aan Eugène, die onderhand wel de rechterhand van Kees genoemd mag worden. Verder dank aan Jan, voor zijn accuratesse op financieel gebied – ik zal bij overwinningen van jouw geel/zwarte club altijd aan je blijven denken. En Ad, dank voor de overheerlijke appeltaart waarvoor ik graag naar Etten-Leur kwam. En Robert (kom je weer terug binnen het bestuur?) en Frans (bekend van tv) als oud-bestuurders, het ga jullie allen goed. Webmaster Hennie, Ton de genealoog, allen veel dank voor jullie inzet. U zult mij vast en zeker terug blijven zien tijdens de familiedagen. Voor nu wens ik u het allerbeste voor het jaar 2008. Léon DE SECRETARIS Zo aan het eind van het jaar dan wil men nog wel eens terug kijken op dat, wat er het afgelopen jaar allemaal zo gebeurt is. En dat is dit jaar eigenlijk best wel veel. Voor het eerst een familiedag samen met onze Belgische zustervereniging dat gezien het aantal positieve reacties goed gevallen is. Ons 1e lustrum waarbij we de mensen die om wat voor reden dan ook niet aanwezig konden zijn, verrast hebben met een setje foto’s van “DUN” en omgeving. Ook hier zeer veel positieve reacties. Als bestuur zaten we met de handen in het haar, Léon onze voorzitter had aangegeven dat hij vanwege zakelijke en privé drukte niet langer tijd kon 1917.Verder zijn bekend; dochter Johanna Maria die trouwt met Hesemans te Baarle-Nassau. Alle andere kinderen zijn jong overleden of ongehuwd gebleven. Deze Thomas nu had 9 kinderen. Drie zijn er jong overleden 2 zijn er naar Hoensbroek verhuisd, 1 naar Helmond, Breda en Meer. Thomas van Dun heeft 19 kleinkinderen, 27 achterkleinkinderen en evenzo 27 achterachterkleinkinderen.In december 1949 heeft Fransiscus de jongste zoon de boerderij verkocht aan Johannes Baptist Stevens, die deze boerderij reeds huurde vanaf ongeveer 1936. Franciscus huwt in 1931 te Heerlen met Margaretha Süler. Zij krijgen 4 kinderen, Eduard in 1932, Thomas in 1938, Walter in 1941 en Franciscus in 1947. Hieruit komen weer 3 kleindochters en 2 kleinzonen. Maar we zijn er nog niet, er zijn ook nog 6 achterkleinkinderen waarvan de jongste de naam Mo van Dun draagt en op 8 januari 2002 geboren is en net zoals ALLE nazaten van Franciscus in, of in de omgeving van Hoensbroek wonen. Grote broer en pappa van Mo, zie foto. .Ik wil afsluiten met een dankwoord aan de familie. Stevens, die zo gastvrij hun langgevelboerderij openstelde en mij in alle vrijheid de gelegenheid gaf om bijgaande foto´s te nemen Rina van Dun, Dordrecht. Het Bestuur van Familie Vereniging Stamboom van Dun Wenst alle mensen, Heel fijne feestdagen En een heel voorspoedig en gezond 2008 Met veel stamboomgevoelens en dat het u mag brengen wat u ervan verwacht. Het bestuur 13

2005 had hij alle vergunningen, en is hij begonnen met de renovatie om er een meer modernere woonboerderij van te maken. De nieuwe prachtige boerderij is gebouwd rondom het skelet van de oorspronkelijke boerderij. De oude balken zijn hierdoor bewaard gebleven. In deze oude balken zijn duidelijk op verschillende plaatsen de inkervingen te zien, die er op wijzen, dat bij de bouw van de oorspronkelijke boerderij balken gebruikt moeten zijn van een nog oudere boerderij of stallen uit de omgeving. In die tijd was hout moeilijk te krijgen, dus duur. Twee medewerkers van Stichting Boerderij Onderzoek vonden het meest opvallend dat de boerderij een overgang is van hallehuis naar een langgevelboerderij. Vele balken moeten zeker zo´n 400 jaar oud zijn. Buiten is het een lust voor het oog en hoewel binnen de inrichting nog niet helemaal kompleet is, moet het een weldaad zijn om in een zo´n ruim opgezet huis met alle hedendaagse luxe en comfort te mogen leven met je gezin. DE EERSTE BEWONERS. We hebben hier te maken met de Chaamse tak van Familie van Dun. De oudste op dit moment bekende van Dun van deze tak is Henrick van Dunne geboren circa 1460. (Voor 95% zijn we overtuigd dat dit familie is van de grote Goirlese tak echter het harde papieren bewijs ontbreekt nog) Reeds in 1568 verkoopt de zoon van deze Henrick aan zijn zoon Henrick Cornelis Henrick van Dun een stede gelegen tot Snijders Chaem, te vrijen met 5 vertel en 2 lops rogs. 5 Generaties verder komen we in Rijen terecht waar Aerdt Adriaan Steven van Dun huwt met Adriaentien Stoffel Adriaansdr Goders op 27 januari 1630. Hier in Rijen worden hun kin12 deren geboren. Zijn zoon Stephanus Aert Adriaen van Dun huwt op 9 januari 1677 met Gertruda Jan Henrick Onincx. Huwt in 1683 in Chaam met Joanna Adriaen Oninx. Zij hadden een kleinzoon Stephanus van Dun. Geboren in 1729.en getrouwd met Maria Bruynings. Hun zoon was. Adrianus van Dun die leefde van 1778 – 1844 en gehuwd was met Cornelia van de Broek van 1781 - 1849 Zij huwden te Chaam op 12 februari 1804. HIER KOMT DE BOERDERIJ!!!!!!!!! In 1782 lieten de ouders van Cornelia van de Broek een boerderij bouwen in Chaam. In die tijd kende men nog geen straatnamen en het adres was toen; Leg A250. De zuidelijke kant van Chaam was de A kant en de noordelijke kant de B kant. Wel is bekend, dat zij in deze boerderij 7 zonen kregen; de oudste Stephanus van Dun van 1805 - 1873. Hij trouwde Joanna Floren, 1804 - 1853. Zij krijgen 5 kinderen waarvan de 2 oudsten sterven binnen de twee jaar. De derde Cornelia, huwt te Chaam met Pieter Paulussen. De jongste was dochter Catharina. Hun enige zoon had de naam Johannes van 1837 – 1925. Hij trouwt met Johanna Boomars. Zij kregen 10 kinderen. De op 1 na oudste Thomas van Dun van 1864 – 1925 erft de boerderij. Hij huwt met Maria Helena Mathijssen van 1855 – vrijmaken om als bestuurslid goed te kunnen functioneren. Boven alle verwachting uit kregen we versterking van 3 personen waar we bijzonder gelukkig mee zijn. Zo zijn we weer op de sterkte zoals het zijn moet en waarbij we de taken kunnen verdelen naar ieders eigen smaak en interesse. Een vooruitblik naar 2008 kunnen we nog niet maken vele ideeën zijn voorbij getrokken maar met het nieuwe bestuur moeten we de beslissing nog nemen. Vanaf deze plaats wil ik graag alle mensen die hebben geholpen met wat dan ook BEDANKEN! Verder wil ik graag alle van Dunnen met hun LIEF (ook wel koude kant genoemd) en allen die ik vergeten ben een zalig Kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar toewensen. EFFE IETS ANDERS Vele mensen zijn vrijwillig verplicht geworden door het telecombedrijf om over te stappen naar het snellere maar vooral duurdere ADSL. Ga eens naar google.nl klik op afbeeldingen tik in *van dun* en klik nu op de knop afbeelding zoeken. Vele tientallen bladzijden staan nu open om u te laten zien waar diverse familieleden zowel in Nederland als in België zich mee bezig houden, als werk, als hobby teveel om op te noemen. Probeer niet alle site’s te lezen dat is echt teveel maar kijk eens naar datgene waar uw interesse ligt. En google samen met slimme computermensen (geld) zorgen ervoor dat niet altijd dezelfde vooraan staat. Dus eens per 1 a 2 maanden kunt u rustig opnieuw kijken hij is dan weer heel anders. Er zijn snelle mensen, langzame mensen, slimme en minder slimme, korte en lange, kleine en grote maarr een ding hebben alle leden gemeen, we moeten allemaal de contributie betalen. Eerste kunt u al niet meer zijn want dat is reeds bijgeschreven, maar als u het zo spoedig mogelijk overmaakt hebben wij allemaal weer een blije penningmeester en wat is nou fijner dan een andere mens blij te maken. Naam en nummer vind u op de achterzijde van dit blaadje. Secretaris NIEUW BESTUUR Hallo allemaal. Even voorstellen. Ik ben Rina van DunPeeters, dus de “kouwe kant” zoals dat heet. Mijn man is Jan van Dun, dus een ECHTE van Dun van de Chaamse tak, de tweede grootste tak van ALLE van DUNNEN. Reeds vanaf het begin zijn wij lid geworden van de Stamboomvereniging. Tijdens de laatste jaarvergadering in Baarle heeft men mij ook in het bestuur doen belanden, waarvoor ik mij zoveel mogelijk wil inzetten. Ik ben geboren in 1936, en Jan in 1934. Sinds april 1958 getrouwd met Jan. Wij wonen in Dordrecht en hebben 2 zonen. Peter en Ronald, die al lang niet meer onder het ouderlijke dak wonen. Hoe zie ik mijn positie in het bestuur? 5

1e. Voor zover nodig en mogelijk andere bestuursleden werk uit handen nemen.2e. Nog onbekende of bijna onbekende van Dunnen benaderen, interviewen en eventueel lid maken.3e helpen met en ideeën inbrengen voor de volgende jaarvergadering.4e.natuurlijk, de vergadering van het bestuur bijwonen. Wij vinden het leuk, dat er al zoveel van Dunnen bekend zijn en dat Ton al zover is kunnen terug gaan in onze historie. Wij zijn graag lid van zo’n club en wij hopen, dat deze vereniging nog tot in lengte van dagen zal blijven bestaan. DE FAMILIE Beste Familieleden, Hierbij het verslag van mijn praatje over de stamboom; Hoeveel van Duns zijn er nu? In het telefoonboek van Nederland staan 531 vermeldingen, waarvan 195 in district Tilburg, 87 in Breda, 58 in Den Bosch en 36 in Eindhoven. In België staan 234 vermeldingen. Ik heb in mijn bestand nu 18670 personen, waarvan 5415 de naam van Dun dragen. De rest zijn aangetrouwde personen en verder uitgewerkte families. Vorig jaar heb ik ook een overzicht gegeven, met van elke tak het aantal personen en generaties. Helaas is dat nu niet meer mogelijk omdat ik een ander genealogiesysteem heb aangeschaft, Gensdatapro, dat anders werkt. Voordelen zijn het werken met Windows en opslag voor meer dan 20.000 personen. Ook de opslag van foto’s en andere persoonlijke documenten, zoals bidprentje of rijbewijs, is met dit programma mogelijk. Ik heb toch een 6 overzicht kunnen maken op een iets andere wijze. Elke tak vermeldt alleen het aantal mannelijke nazaten.Voorts ben ik blij in het afgelopen jaar een paar belangrijke takken aan elkaar gekoppeld te hebben. Natuurlijk staat op nummer een de tak van Goirle met 2042 mannelijke nazaten. De eerste 3 generaties van deze tak worden momenteel herzien door Jef van Gils. 2) De grote tak van Chaam is nu gekoppeld aan de tak van van Dunné, waardoor nu ook al deze personen met recht het familiewapen van Dun mogen voeren. Het zijn nu precies 500 mannelijke nazaten. 3) Tak OirschotHilvarenbeek heeft zelfs diverse koppelingen gekregen. De voorouder van deze tak was Henrick Jan Wilborts wiens zoon Aert de naam van Dun ging voeren. Dit zal mede gekomen zijn omdat zijn vader Henrick gehuwd was met Laureijske Cornelis Bartholomes Mijs. Deze was weer een dochter van Margriet van Dun, afkomstig van de Esbeekse-Dunse tak. Hoewel Margriet gehuwd was DIE OUDE BOERDERIJ RINA OP BEZOEK 3 augustus 2007. Vandaag heb ik een afspraak in Chaam met de familie Stevens en dan in het bijzonder met Vader Toon en Zoon Rene. De ontvangst is hartelijk en onder het genot van een Brabants met Jan Joes Leijten worden de kinderen toch van Dun genoemd. Dit gebeurt rond 1500. Van de tak van Aert zijn nog veel nakomelingen te vinden, vooral rond Eindhoven. Ook de tak van Esbeek-Dun loopt nog geruime tijd verder. De laatste persoon hieruit was Henricus van Dun geboren te Turnhout op 12-6-1895 en gehuwd met Johanna Meurs. Zij krijgen 5 dochters. 4) De tak Bruers te EsbeekDun. Ik ben hier nog druk mee bezig. Rond 1580 gaan enkele personen uit deze tak zich van Dun noemen. Hier stammen de Antwerpse van Dun’s vanaf, die Fon`bakske` koffie zijn we al snel in gesprek over het doel van mijn bezoek. Het gaat over de boerderij, die, thans helemaal gerenoveerd, in het bezit is van zoon Rene. Hij woont daar nu met zijn vrouw Anja en drie kinderen Voordat de boerderij eigendom werd van de opa van Rene, Johannes Baptist Stevens, was een “van Dun” eigenaar.van de boerderij. We proberen even terug te gaan in de tijd en met alle gegevens, die Rene en z´n vader tot op heden steeds hebben bewaard, komen we heel ver. Uit de overlevering is bekend, dat de boerderij is gebouwd, in het jaar dat Cornelia van den Broek 1 jaar oud was. Dat moet dus rond 1782 zijn geweest. Waarschijnlijk woonde de familie van Cornelia aan de overkant, omdat bekend is, dat daar een familie van den Broek woonde. Via het huwelijk van Cornelia met Adrianus van Dun is dus de familie van Dun in de boerderij aan de Leg in Chaam terecht gekomen. Een aardig detail is, dat er een steen zat in de voorgevel van de boerderij, voorzien van de letters; A.M.B. Lange tijd wist de familie Stevens niet waar deze letters voor stonden, maar waarschijnlijk zijn het de initialen van de grondlegger van de boerderij, de vader van Cornelia. (misschien Adrianus, Maria van den Broek. Nu even terug naar de boerderij, in december 1949 is de boerderij dus in handen gekomen van Dhr. Johannes Baptist Stevens. Hier heeft het gezin met 9 kinderen gewoond. In 1966 heeft een van de kinderen, een zekere Toon Stevens de boerderij gekocht van zijn ouders. In 2003 heeft zoon Rene Stevens, de boerderij in bezit gekregen. De boerderij had op dat moment geen woonbestemming meer. Toon had in 1969 namelijk een nieuw huis naast de boerderij gebouwd. De oude boerderij werd toen varkensstal. Met behulp van de wettelijke regeling “ruimte voor ruimte”(varkensstallen op eigen kosten afbreken in ruil voor een nieuwe woonbestemming) is het Rene gelukt om de boerderij weer als woning te gaan gebruiken. In OUDE BOERDERIJ NIEUWE BOERDERIJ 11

burg. Mijn grote hobby is lange afstand wandelen, samen met mijn zoon Marcel loop ik diverse wandeltochten door Nederland, zoals Pelgrimspad (AmsterdamMaastricht) Oeverloperpad (Hoek van Holland-Arnhem).Verder lees ik best veel en geniet samen met mijn vrouw van onze kleinkinderen. Tot zover deze kennismaking, met vriendelijke groeten. Frans. NIEUW BESTUUR Hallo, Ik ben Hennie van Dun, geboren en getogen in Tilburg en dat al zo'n 60 jaar. Ik heb 2 kinderen, Moniek (31) en ErikAnton.(27). Moniek is getrouwd met Jaap en Ik ben opa van hun dochter Isa (27 april 2006) en Gijs (21 oktober 2007). Sinds een kleine 5 jaar woon ik weer op mezelf en sinds een paar jaar heb ik een boot waar ik veel plezier aan beleef, vooral vele tochtjes naar de Biesbosch en in 2008 hoop ik een lange tocht te gaan maken rondje Nederland vanaf mijn ligplaats in Waspik. Ook fotografie is weer een terugkerende hobby van mij geworden. Met het intreden van de digitale camera is het natuurlijk een stuk makkelijker om foto's te knippen. Mijn collectie van de afgelopen 4 jaar loopt al dicht naar de 10.000 opnames. Van natuur, water en kleinkinderen kun je blijven fotograferen natuurlijk. Verder is de computer ook een goede vriend van mij waar ik de nodige uurtjes op door breng. Foto's beheren en aanpassen, af en toe video's monteren, (zoals laatst, de trouwfilm van mijn nichtje), de website van onze vereniging die ik heb gemaakt, jullie weten wel, (www.vandunstamboom.nl) en binnenkort ga ik een nieuwe website voor me10 zelf maken. De domeinnaam heb ik al, nl: www.hennievandun.nl Ik ben zo’n 5 jaar geleden uit nieuwsgierigheid, nadat ik een brief had gekregen, naar de eerste bijeenkomst gegaan en op het eind van de avond leek het mij een leuk idee om me aan te sluiten bij deze familievereniging. Ik vond het toch wel interessant om meer van onze voorouders te weten te komen, waar ze zoal vandaan kwamen en zo. En dan tegelijk al die nazaten te ontmoeten met dezelfde achternaam. Vrij kort daarna heb ik het toenmalige bestuur verteld dat ik wat met computers had en dat ik wel een website wilde maken. Zo gezegd, zo gedaan. Ondertussen hebben we een nieuwe naam en een nieuwe site en probeer ik deze regelmatig van nieuwe verhalen en/of foto’s te voorzien. Maar daar hebben we natuurlijk ook jullie hulp bij nodig, dus mensen, heeft u nog foto’s, verhalen, anekdotes, bidprentjes ergens liggen die met de familienaam te maken heeft, stuur ze op naar Kees en wij zullen proberen er een leuk plekje op de site voor te vinden. Eigenlijk ben ik als commissielid al een beetje bij het bestuur betrokken door het beheren van de website maar nu dan in het echtje. Ik hoop dat ik door mijn aanwezigheid in het bestuur wat meer kan betekenen voor de vereniging. Nou, dat was het dan. met groetjes Hennie ny uitgebreid heeft onderzocht en beschreven in Het Dunste Bladje en ook in het EERSTE DUNBOEK. Ook de van Dun’s van de Tulderse hoeve stammen van hen af. Deze tak is helemaal uitgestorven met als laatste persoon Petrus van Dun geboren in 1861 en onderwijzer in Zevenbergen. 5) Ook weer een Esbeekse_Dunse tak, die uitsterft met van Dun als naam, maar verder gaat als Biemans met groot nageslacht. Tot 1750 heb ik ze opgenomen. 6) Een zeer interessante tak uit Hoge en Lage Mierde. In de vroegste generaties vind ik 2 pastoors, maar rond 1600 als je voor een behoorlijke baan niet meer katholiek mag zijn, verschijnt een van Dun uit deze tak in Beteringen die Luthers is geworden. Ik vermoed dat hij eerder in Breda gewoond heeft, maar bij de verovering door de Spanjaarden in 1625, heeft moeten vluchten. Zijn zoon Peter huwt Cornelia Smits. Haar broer Michiel is een van de eeste grote projectontwikkelaars in Europa. Hij is de keurvorstelijke bouwmeester van de vorst van Brandenburg, Friedrich Wilhelm gehuwd in 1646 met Louise-Henriëtte dochter van prins Frederik Hendrik en Amalia van Solms. Inderdaad de Amalia van Solms die Vrouwe van Turnhout wordt en de stad weer tot bloei brengt. Michiel Smits bouwt mee aan het slot in Berlijn en Oranienburg en ontwerpt een heel nieuwe stadswijk in Berlijn. Zie hiervoor het boek Grachten in Berlijn van Gabri van Tussenbroek, nu stadsbouwhistoricus in Amsterdam. Nazaten van Peter van Dun komen in het stadsbestuur van Roosendaal .De laatste persoon uit deze tak kennen wij als Adriaen van Dun, die een deel van de vestingwerken van Bergen op Zoom gebouwd heeft. 7) Tot slot zijn er nog enkele kleine,nog niet aangesloten takjes in Tilburg,Alphen en Gilze. Ook in Esbeek zit rond 1450 nog een takje dat misschien de oorsprong van onze Goirlse tak kan zijn. Samenvattend kan ik zeggen dat we weer grote vorderingen gemaakt hebben, maar dat er ook nog veel valt te onderzoeken. Ton van Dun NIEUW BESTUUR Ik stel me voor: Frans (F.J.G.) van Dun is de naam, sinds de oprichting van onze familievereniging ben ik lid, en heb regelmatig de jaarlijkse vergadering en bijeenkomst bij gewoond. Bij de laatste vergadering Baarle-Hertog Sept. 2007, heb ik mij aangemeld als bestuurslid, en hoop hiermede mijn steentje bij te kunnen dragen, bij het wel en wee van onze vereniging. Ik ben altijd belangstellend geweest in genealogie in het algemeen, en in die voor van Dun in het bijzonder. De belangstelling is ontstaan mede door mijn neef Theo van Dun, de eerste van Dun die ongeveer 60 jaar geleden met naspeuringen begon. Ik ben Brabander van geboorte (Tilburg 313 1942) en van de Goirlse tak, getrouwd met Marij, 2 zonen Marcel (1970) Paul (1972) en 3 kleindochters (Pleune, Imke, Milou.). Kinderen en kleinkinderen wonen in Vleuten en Utrecht. Ik ben werkzaam geweest als arbeidsanalist/ werkvoorbereider in diverse bedrijfstakken, (textiel, leder, metaal) de laatste 21 jaar bij stalen kantoormeubelenfabriek Assenburg voorheen van Blerk in Til7

8 9

1 Online Touch

Index

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
Home


You need flash player to view this online publication