0

MOGEN WIJ ONS EVEN VOORSTELLEN. Het bestuur v.l.n.r. Lid: Voorzitter: Lid: Penningmeester: Jan van Dun uit Etten-Leur. Lid: Rina van Dun- Peeters uit Dordrecht. Eugène van Dun uit Boxtel. Hennie van Dun uit Tilburg. Ad Potters- van Dun uit Breda. tel. 078-616 29 57 tel. 0411-68 34 27 tel. 076-501 60 95 tel. 06-45 09 26 91 tel. 076-565 06 35 Contributie of donateurschap voldoen !!! Rekeningnummer van de FVS van DUN is: 17.48.88.252 t.n.v. F.V. Stamboom van Dun te Etten-Leur Onze contributie is slechts 15,- euro per adres per jaar. Indien u tijdens het lopende jaar lid wordt betaald u een evenredig deel. www.vandunstamboom.nl Hier vindt u ons op internet met vele foto’s en in kleur INHOUD. Adverteerders Bestuur/Inhoud/Colofon Van de Voorzitter/Van de Secretaris Van onze genealoog Oproep gegevens. Uitnodiging familiedag Uit de oude doos DNA onderzoek Familiezaken Adverteerders Redactie: Vormgeving: . pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. 2 3 4 5 7 8 9 12 pag. 14 15 Hennie van Dun Eugène van Dun Rina van Dun-Peeters Patricia van Dun 3 _________________________________________________________________

digheden. Wij als bestuur zullen alles in het werk stellen om de vereniging te laten draaien als voorheen. Namens het bestuur aan al onze leden: Eugène voorzitter. Beste van Dunnen, Ten gevolge van het overlijden van Kees, onze secretaris, moesten wij als bestuur taken overnemen, waarnemen, waardoor aan enkele essentiële factoren is voorbij gegaan. De haast om de taken van Kees waar te nemen, en functies binnen het bestuur her te verdelen, hebben ons de aangeboden diensten van Ton als bestuurslid en op eerste verzoek de nieuwe secretaris Robert op te nemen in ons bestuur. Echter om deze benoeming rechtsgeldig te maken, zullen wij als bestuur, deze benoemingen, ter algemene goedkeuring, op de eerst volgende algemene ledenvergadering voorleggen. Tussentijds zullen zij in elke geval als waarnemend functioneren. Hennie heeft de zorg, redactie, van “Dundoenerij”op zich genomen. Wij zijn blij dat misschien met kleine overgang foutjes wij als bestuur kunnen functioneren. Mocht e.a. niet gaan zoals zou moeten, dan vragen wij u ons daarvan in kennis te stellen, en vragen uw begrip ivm. de omstan4 _________________________________________________________________ Beste van Dunnen,....................................... Door het plotselinge wegvallen van Kees is mij gevraagd de functie van secretaris op mij te nemen welke functie ik graag met uw aller instemming zal aanvaarden. Bij het zien van mijn foto zult u misschien zeggen heeeeeee… dat is een bekend gezicht. Dat klopt, ik was de eerste voorzitter van de vereniging gedurende een aantal jaren. Bij het aanvaarden van die functie ging ik er vanuit al met pensioen te kunnen gaan maar dat miste ik op een paar maanden na en moest dus fulltime blijven werken wat op den duur toch wel moeilijk te combineren viel ook mede door persoon

lijke omstandigheden. Het toenmalige bestuur heeft mij wel gevraagd op termijn beschikbaar te blijven en dat moment is nu aangebroken. De functie van secretaris is de schakel tussen de voorzitter,de bestuursleden en de leden, en bewaakt en stimuleert alle kontakten en beheert de bezittingen behalve de penningen. De secretaris heeft natuurlijk ook een eigen inbreng. In de eerste plaats gaat mijn aandacht uit naar nieuwe leden want wat is een vereniging zonder leden nietwaar? Het is een kwestie van blijven volhouden en proberen de jeugd ook te bereiken. Wist u bijvoorbeeld dat er bijna 200 jongeren met de naam van Dun op Hyves, Facebook en andere media actief zijn? Een enorme uitdaging om die te bereiken............................. In de tweede plaats ben ik al surfend op internet vele van Dunnen in het buitenland tegengekomen en dan bedoel ik niet de Angolese van Dunnen maar diegenen die in het verleden geëmigreerd zijn naar USA, Australia, Zuid-Afrika en noem maar op . Kortom, werk aan de winkel........................ Met vriendelijk groet, Robert van Dun Van onze genealoog.................................... Stand genealogisch onderzoek. We trachten onze leden zoveel mogelijk op de hoogte te houden van de resultaten van het genealogisch onderzoek waarmee Ton van Dun nu al meer dan 40 jaar bezig is. Hieronder volgt een overzicht van de huidige stand van zaken. In zijn bestand zitten nu 24567 personen. Hiervan heten 5568 personen van Dun(ne), 2613 vrouwen, 2912 mannen en 30 waarvan het geslacht niet bekend is. We onderscheiden op dit moment 5 takken. Deze zijn meer dan waarschijnlijk aan elkaar verwant, maar kunnen nog niet op een correct wetenschappelijke manier met elkaar worden verbonden. Goirlese tak met 2084 mannelijke nazaten van Jan van Dunne uit ongeveer 1420.Alphense tak met 553 nazaten van Jan van Dunne uit ongeveer 1395. Oirschotse tak via 2 vrouwelijke lijnen teruggaand tot 1420. Hilarenbeek/Esbeek met 51 mannelijke nazaten van Jan van Dunne uit ongeveer 1520. Hooge en Lage Mierde met 28 mannelijke nazaten van Jan van Dunne uit 1460 5 _________________________________________________________________

Nog geen stamboom “van Dun” op het internet Zoals U hierboven kunt lezen is onze stamboom uitgebreider dan ooit. Regelmatig krijg ik dan ook verzoeken om gegevens hieruit ter beschikking te stellen. Ik doe dat met veel plezier. Iedereen die dat vraagt krijgt van mij een genealogie met de laatste 4 of 5 generaties van zijn familietak. Als extra ook nog een stamreeks ( vader, opa, overopa etc.) Ik hoop en verwacht door dit te doen eventuele ontbrekende gegevens van die familietak terug te mogen ontvangen. Een enkele keer krijg ik ook de vraag waarom al deze gegevens niet gewoon op internet op onze website zijn te vinden. De reden is dat ik nog niet klaar ben om dit nu al te doen. Van de Goirlese tak moeten de eerste 3 generaties nog worden herzien. Het wachten is op de gegevens die moeten komen uit de periode 1400-1500 van het rechterlijk archief van het kwartier van Oisterwijk. Hiervoor moeten nog 52 boeken doorgenomen worden met gemiddeld 150 pagina’s. Bovendien is het schrift uit deze periode ook voor mij zeer moeilijk leesbaar. Gelukkig is een medeweker van het Regionaal Archief Tilburg bezig met deze boeken door te nemen. Hij zal voor ons alle “van Dunnen” verzamelen die hij tegenkomt. De verwachting is dat hij ongeveer een jaar nodig heeft voor dit karwei. Jef van Gils, ook van genoemd archief, gaat de gegevens dan verder uitwerken. Hij wil dan komen tot een boek van de Goirlese tak. Een concept heeft hij al gedeeltelijk klaar met ook zijn auteursrechten daarop. 6 _________________________________________________________________ Chaamse of Alphense tak.......................... Afgelopen maart heeft de Ned. Vereniging het initiatief genomen om hierover zelf een boek uit te geven. Ik heb hiervoor al mijn losse gegevens gedigitaliseerd over de periode 1400-1800. De aanvullende gegevens zouden onder leiding van secretaris Kees van Dun bijeengesprokkeld worden onder de huidige afstammelingen van deze tak. De uitwerking ervan is door zijn zeer plotseling overlijden op het moment nog onduidelijk. Ik hoop dat iedereen dit begrijpen kan. Minder begrijpelijk voor mij is een enkele zeer boze reactie van een onzer leden, die mij beschuldigt van het achterhouden van gegevens. Hij wil alles op internet kunnen raadplegen. Met bovenstaande informatie hoop ik dat iedereen begrijpt dat plaatsing op dit moment nog geen reële gedachte is. Nogmaals benadruk ik dat iedereen van mij de gegevens krijgt van de laatste generaties van zijn familietak en als extra ook nog een stamreeks. Ton van Dun, Ps. Dit bovenstaande stukje had eigenlijk in de laatste dundoenerij moeten staan maar dit is niet gebeurd, daarom nogmaals het hele verhaal. Hoeveel naamdragers “van Dun” woonden er in Nederland in 2007? Vrij recent heeft het Meertensinstituut op zijn website een opsomming gegeven van alle voorkomende namen in 2007 in Nederland. Daarbij wordt ook vermeld het aantal naamdragers per gemeente. Om misverstanden te voorkomen; een vrouw blijft bij een huwelijk met haar oorspronkelijke naam te worden opgenomen in deze telling.

Iedereen kan nu zoeken op http://www.meertens.knaw.Nl/nfb/naar zijn of haar familienaam. Op de site ga je naar Nederlandse familienamenbank 2007 en vul daar je naam in met een eventueel tussenvoegsel. Voor “van Dun”zul je dan 1524 personen aantreffen voor 2007. Deze zijn ook per gemeente te zien met een kleurschakering naar het aantal personen. Van de plaatsen met de meeste “van Duns” geef ik hierbij een overzicht. Tilburg ( dicht gelegen bij onze oorsprongsplaats) is onbetwist koploper met 280 personen. Breda volgt met 81 personen, op de voet gevolgd door Goirle met 75. Ook Eindhoven telt goed mee met 50 personen. Hierna komen een aantal plaatsen met een aantal van juist 25 of meer personen. Hier komen de namen: Alphen-Chaam 37 - Boxtel 32 Oisterwijk 30 Amsterdam 27 Utrecht 25 - - - Den Bosch 37 Vught 31 Gilze-Rijen 33 - Amstelveen 26 Noordoostpolder 25 De familie van Dunné (ook bij ons behorend) heeft 32 naamdragers in Nederland.Bij de familienamenbank is ook te zien het aantal naamdragers per provincie in 1947. Heel duidelijk is in 1947 te zien dat de “van Duns” nog rond hun oorsprong zitten. In Brabant wonen er 776 van het totaal aantal in Nederland van 951. Het zou erg aardig zijn als wij ook van België een dergelijk overzicht hadden. Het zal beslist bestaan. Maar of het openbaar is ? Wij in Nederland zijn het Meertensinstituut erg dankbaar voor hun mooie website. De eerste week dat deze site geraadpleegd kon worden lag deze regelmatig “plat” vanwege de overweldigende belangstelling. Het toont ook aan hoe familieonderzoek in de picture staat............................................. Leuk om zelf ook eens te proberen met de naam van Uw moeder of partner. Ton van Dun................................................ Ulvenhout Beste leden. Graag wil ik alle leden nogmaals vragen om hun volledige naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en vooral het emailadres naar mij toe te sturen zodat ik jullie regelmatig op de hoogte kan en wil houden van gebeurtenissen tussen de boekjes door, u weet, met email is men direct op de hoogte van allerlei zaken. Bij mijn vorige oproep heb ik maar 2 reacties ontvangen. Hopelijk gaat het deze keer beter. Graag sturen naar .......................................... hvandun@gmail.com Bij voorbaat onze dank. 7 _________________________________________________________________

UITNODIGING EN PROGRAMMA FAMILIEDAG STAMBOOMVERENIGING VAN DUN. ZATERDAG 18 SEPTEMBER 2010 P R O G R A M M A 10.00 – 10.45 uur samenkomst in Biesbosch Centrum Dordrecht Baanhoekweg 53, 3313 LP Dordrecht. (hier is ook de opstapplaats voor boot) 10.45 – 11.00 uur we gaan aan boord van “de Halve Maen”. Aan boord tijdens varen koffie met halve maen koek. Verdere consumpties voor eigen rekening. 11.00 – 12.00 uur vaartijd. Tijdens deze tocht worden er lootjes verkocht voor de verloting. 12.15 – 13.15 uur 13.30 – 13.45 uur Jaarvergadering in Biesbosch Centrum met verloting. korte wandeling naar Restaurant de Merwelanden Na afloop hier kan ieder zijns weegs gaan !!!!!!!! 13.45 – 14.45 uur uitgebreide koffietafel. 14.45 – 15.00 uur korte wandeling van 2 minuten naar de Sterrenwacht Mercurius. 15.00- 16.30 uur rondleiding en uitleg bij Mercurius. Bij Mercurius kan men voor eigen rekening consumpties kopen a € 1.20 per stuk. (het kan zijn dat de programmavolgorde wordt aangepast) 8 _________________________________________________________________

De boerin vroeger We trachten een beeld te scheppen van leven en werken van een boerin op het platteland in vroeger dagen. Natuurlijk is het overzicht niet compleet, maar iedereen kan hierover aanvullingen of correcties insturen. begon aan haar huishoudelijke taken, zoals het schuren van het fornuis met schuurpapier en Tante Blank om het weer mooi glimmend zwart te krijgen. De keukenvloer moest geveegd worden. Die was meestal van cement, baksteen of potscheurde langwerpige steentjes. Ook de deel kreeg een beurt. Als de koeien op stal stonden, moesten ze water krijgen, wat uit de put werd gehaald met emmers. Voor de koe werd een teil gezet en daarin werd het water gedaan. Dan moesten ze nog worMelken met de hand. Twee keer per dag. De boerin hielp mee Deze pagina gaat niet specifiek over Kotten, maar geeft wel een algemeen beeld van het leven op het platteland vroeger 's Morgens moest er eerst gemolken worden. De boerin hielp natuurlijk mee, want het melken geschiedde met de hand. 's Zomers liepen de koeien in de weide en meestal moest men eerst een eindje fietsen om bij de weide te komen. De boer zelf met de transportfiets met de melkbus voorop en de boerin erachter met de eigen fiets. Ook ging men wel met de kar. Men hield elkaar nauwlettend in de gaten hoe vroeg men "in het veld" was. "Bij ow waren vanmorgen de vensters nog dichte, ton'k hen melken ging" was niet zelden een opmerking. Na het melken werd er meestal gegeten en na het eten ruimde de boerin de tafel af en den voorzien van hooi, bieten of knollen , die meestal midden op de deel lagen. Ook het uitmesten van de stal en het schoonmaken van de varkenshokken was niet zelden een taak van de boerin. In huis moesten de bedden worden opgemaakt. Vaak zat er stro in de matrassen en die moesten goed worden opgeschud. Later kreeg men matrassen met kapok erin. Dan was het langzamerhand al weer tijd om aan het middageten te denken. De aardappelen moesten worden geschild en de groente van het land gehaald en schoongemaakt worden. Dan kon de pan op het fornuis gezet worden. Ondertussen was de melkrijder weer langs gekomen, die 's morgens de volle melkbussen, die langs de weg gezet waren, had opgehaald. Van de melkfabriek bracht hij meestal ondermelk, karnemelk of boter mee terug. De ondermelk werd gebruikt voor het voeren van de varkens en de kalveren. De karnemelk gebruikte men zelf, want heel vaak werd er 's avonds karnemelkse pap gekookt. Als de melkbussen leeg waren, moesten ze gewassen worden. 9 _________________________________________________________________

Vaak met heet sodawater, zand en een borstel en nagespoeld met schoon water. Meestal gebeurde dat bij de put, waar ook een rek stond, waar de bussen omgekeerd opgezet konden worden. Het zand was een speciaal fijn wit zand, ook wel schuurzand genoemd en werd tevens gebruikt voor het schuren van de klompen. Men had zondagse klompen en klompen voor in de week. Melkbussen schuren kunnen bleken in de zon. Dit mocht ook weer niet te snel gebeuren, vandaar dat men regelmatig water over de was goot. Daar moest je ook weer mee oppassen, want bleef het water te lang op de was liggen, dan veroorzaakte dat gele kringen. Later gebruikte men bleekwater, een soort verdunde chloor in flessen. Daarvan mocht je ook weer niet te veel gebruiken, want de was ging er gauw kapot van. Dan moest er goed gespoeld worden en deed men meestal een zakje Deze laatste gebruikte men bij het dagelijkse werk op het land en op de boerderij. Meestal moesten die dan ook eerst geweekt worden voor ze geschuurd konden worden. Als men op visite ging, deed men natuurlijk de zondagse klompen aan. Het wassen was ook een hele arbeid toen er nog geen wasmachines waren. Meestal waarvoor een vaste dag en vaak was dat de maandag. De kleren werden voorgeweekt in sodawater, waarna het met de hand een soort voorwas kreeg. De smerige stukken werden met groene zeep ingewreven, waarna ze in een ketel op het vuur gekookt werden. Daarna kon het eigenlijke wassen beginnen. Ze werd stuk voor stuk op een plank gelegd en met een borstel bewerkt. Na het wassen kwam het bleken. Een bleek was een stuk grasland met kort gras waarop de was werd uitgespreid om te 10 _________________________________________________________________ blauwsel in het spoelwater om een optisch witter effect te krijgen. Dan kon de was op de lijn worden gehangen, als er tenminste niet te veel wind stond. De was moest natuurlijk ook gestreken worden en daarvoor had de boerin de beschikking over een bout die heet gemaakt kon worden in het vuur of waar men hete kooltjes in kon doen. De overhemden kregen een speciale behandeling met stijfsel. Dit was gemaakt van aardappelmeel en men kon het krijgen in poeder of korrels: SB was een bekend merk. De stijfsel werd opgelost in een grote hoeveelheid kokend water, waarin de overhemden kwamen. Naast het werk op de boerderij hielp de boerin ook mee op het land. Dan moest het werk op de boerderij maar even iets minder uitgebreid gebeuren. Dat haalde men dan wel weer in met de grote schoonmaak, die meestal twee maal in het jaar werd gehouden: in het voorjaar en in de herfst. Alles moest naar buiten en geklopt of gelucht

worden, want meestal waren de vertrekken in de boerderij erg vochtig en dat kon schimmel veroorzaken. De muren werden opnieuw wit gekalkt en het stro in de matrassen werd vervangen, zodat men 's avonds weer in een fris bed kon slapen. Men verschoonde zich niet zo vaak als nu en de zaterdag was de dag dat men zichzelf eens wat beter onder handen nam. In de winter kon men soms wel twee weken met hetzelfde goed aan lopen. Zo werden er dan ook weinig handdoeken verbruikt en op het laatst rook die dan ook niet al te fris meer. Als er gewassen moest worden hield de boerin daar vaak al rekening mee met het eten koken. 's Zaterdags werd al vast een pan erwtensoep gekookt voor de maandag. Later kwamen, mede onder invloed van de invoering van de elektriciteit, de wasmachines. Wanneer men kippen had, moesten die natuurlijk ook gevoerd worden. Meestal stond er ergens in het kippenhok een oude melkbus o.i.d. met zaad erin. Niet zelden kwam daar wel eens een muis in terecht, die het niet meer lukte uit de bus te kruipen. Eieren moesten geraapt worden en verzameld. Soms zat een kip nog op het nest en probeerde men onder de kip te voelen of er eieren in het nest lagen. Sommige kippen waren daar niet zo op gesteld en protesteerden met pikken of het luid kakelend wegfladderen van het nest. Als de kippen wat op leeftijd waren en niet meer zo goed legden, werden ze naar de kippenslachter gebracht en heel vroeger kwam er ook wel eens iemand langs om slechte kippen op te kopen: de "hoonderkremer". Als de koeien in het voorjaar naar buiten gingen, was het tijd voor het schoonmaken en opknappen van de koeienstal. De bovenste delen van de muren werden gewit en de onderste gedeeltes geteerd met paraffinelak. Als 's avonds na het melken en het pannenkoek of karnemelkse pap eten het werk op de boerderij meest gedaan was, dan had de boerin nog wel wat verstelwerk of breiwerk liggen. Sokken moesten worden gestopt en kapotte kleding versteld. Wat helemaal niet meer gemaakt kon worden, kon altijd nog dienen als "waskeldook" of poetslap en anders ging het bij de "plodden". De 'plodden" of lompen werden dan weer verkocht aan de "ploddenkaerls", die langs de deur kwamen om oud ijzer of lompen op te kopen. Dan hebben we het nog niet eens gehad over de kinderen. De opvoeding en verzorging was een taak voor de boerin en vader kon er hoogstens eens goed "deurspraeken", als ze ondeugend waren geweest. Kinderen hoorden niet te spreken aan tafel, alleen als hun wat gevraagd werd. De afwas en het koffie zetten werden ook beslist niet door de boer gedaan, want ook dat was "vrouwleuwark". Gezin aan tafel. Niet met het bord op schoot voor de televisie. 11 _________________________________________________________________

Uitslag DNA onderzoek............................ Jaarlijks geef ik een overzicht van het totaal aantal personen met de naam van Dun(ne) in mijn bestand. Ook geef ik hierbij altijd aan de verschillende afstammingstakken met het daarbij behorend aantal mannelijke nazaten. In het kort komt het hierop neer dat er nog 3 takken van Dun zijn met nazaten tot op de dag van vandaag. Ik noemde deze takken altijd in volgorde van grootte ; 1) De Goirlese tak 2) De Chaamse tak, die achteraf afkomstig blijkt uit Alphen en misschien nog vroeger uit Turnhout. 3) De Oirschotse tak. De grote vraag was altijd of er inderdaad een verwantschap was tussen deze takken. Of met andere woorden een gemeenschappelijke voorvader. Dit speelde zeker bij de takken 1 en 2. Vooral ook omdat deze takken hetzelfde familiewapen voerden. In 2005 heb ik al via National Geographic een DNA test laten doen . Via die test was het mogelijk om te zien hoe mijn voorvaderen naar Europa zijn gekomen vanuit Afrika. In Dundoenerij van oktober 2006 heb ik hiervan een verslag gemaakt. Om Uw geheugen niet op de proef te stellen geef ik hiervan een korte samenvatting. Er bestaan 2 soorten chromosomen die een rol spelen bij het bepalen van het DNA. Ze worden X en Y genoemd. Om de afstamming te kunnen bepalen is alleen het Y chromosoom van belang. Dit wordt haast onveranderd doorgegeven van vader op zoon. Onze oudste mannelijke voorvader waarvan DNA materiaal vastgesteld kon worden leefde ongeveer 80.000 jaar geleden in oostelijk Afrika. Eeuwen lang zijn de nazaten van deze zwarte Homo Sapiens in Afrika gebleven. Om de verspreiding 12 _________________________________________________________________ daarna goed in beeld te brengen heeft National Geographic het Genographic Project opgestart. Wereldwijd wordt bij duizenden personen DNA afgenomen en vergeleken met dat van onze Adam in Afrika. Uitgezocht werden personen uit oorspronkelijke groepen waarbij vermenging met andere groepen of rassen zo klein mogelijk werd ingeschat. Omdat het Y chromosoom slechts een keer per 2000 jaar mogelijk verandert krijgt men een goed inzicht hoe de mens zich uit Afrika over de wereld verspreidde. Tussen 40 en 50.000 jaar terug komen de eerste leden van Homo Sapiens in Europa waar zij de Neanderthaler nog aantreffen. Pas rond 20.000 jaar terug komt de eerste mens via de Beringstraat in Amerika. De resultaten van mijn toen onderzocht DNA toonden aan dat ik afstam van de groep die ongeveer 45.000 jaar geleden uit Afrika naar het Midden-Oosten trok. Daarna ging ongeveer 20.000 jaar terug een gedeelte hiervan verder naar Anatolië en de Balkan . Uit deze groep , genaamd Haplogroep I , komen mijn voorvaderen. Een verdere uitleg over DNA en Haplogroepen is te vinden in Dundoenerij van april 2006. DNA onderzoek is op het moment een hot item. Zelfs op de TV werd een serie gebracht om met behulp van DNA te kunnen vaststellen of bepaalde personen een familierelatie hadden. Hierbij werd meestal onderzocht de verwantschap tussen broer(s) of zus(sen) en vader/zoon of vader/dochter. Mijn interesse ging echter vooral uit naar een mogelijke verwantschap tussen onze 3 takken. Helaas is een DNA onderzoek met de Oirschotse tak niet mogelijk omdat in deze tak 2 x een moeder haar naam ,van Dun, doorgeeft aan haar kinderen. Zoals we hierboven al zagen lukt DNA familie

onderzoek alleen met het doorgeven van het mannelijk Y chromosoom. Blijven over de Chaamse en Goirlese tak. Om een goed resultaat te verkrijgen moet men DNA afnemen bij 3 personen uit iedere tak. Deze personen moeten ook nog een gemeenschappelijke voorvader hebben die zover mogelijk teruggaat. Na mijn genealogie bestand grondig doorgenomen te hebben heb ik een selectie kunnen maken van 3 personen uit elke tak. Gelukkig waren deze personen ook bereid om met deze test mee te doen. Het waren uit de Chaamse tak 1) Staf van Dun uit Turnhout, penningmeester van de Belgische vereniging. 2) Jan van Dun uit Etten, penningmeester van de Nederlandse vereniging en 3) Meinard van Dunné uit Rotterdam. De Goirlese tak bestond uit 1) Jos van Dun uit Beerse, secretaris van de Belgische vereniging 2) Frans van Dun uit Tilburg, oud directeur van galvanobedrijf Dunbie en 3) ik zelf , dit ook vanwege het feit dat mijn reeds bekende DNA gratis mee mocht doen in de test. De test is uitgevoerd door het bekende bureau Consanguinitas uit Tilburg. Grote vraag was natuurlijk of er een verwantschap is tussen beide takken. Zij voeren wel hetzelfde familiewapen , maar dit bewijst nog geen verwantschap. Een bijkomend probleem zou ook kunnen zijn dat een onzer voormoeders niet braaf is geweest. In dat geval klopt het DNA zeker niet. Gelukkig voor de deelnemers bleek dit niet het geval. Voor mij was dit onderzoek ook zeer belangrijk. De uitslag zou immers bewijzen of mijn jarenlang genealogisch onderzoek ook juist geweest is. Hier komt dan de uitslag van de DNA test van de beide takken. De uitslag heeft aangetoond dat er GEEN verwantschap is tussen de Chaamse en Goirlese tak. De uitslag heeft aangetoond dat alle personen van de Chaamse tak onderling verwant zijn en een gemeenschappelijke voorouder hebben. De uitslag heeft aangetoond dat alle personen van de Goirlese tak verwant zijn en een gemeenschappelijke voorouder hebben. In de test zijn 12 Y-STR profielen onderzocht. Alle personen uit de Chaamse tak hebben 11 DYS391 , 14DYS3891 , 11DYS439 , 30DYS38911 , 12DYS438 , 14DYS437 , 14DYS19 , 14DYS392 , 13DYS393 , 25DYS390 , 11DYS385a en 14DYS385b Voor de Goirlese tak zijn dit 10DYS391 , 12DYS3891 , 13DYS439 , 28DYS38911 , 10DYS438 , 15 en 16DYS437 , 14DYS19 , 11DYS392 , 13DYS393 , 22DYS390 , 13DYS385a EN 14DYS385b Bij de personen uit de Goirlese tak zijn onderling heel kleine verschillen van deze profielen. Deze zijn echter zo miniem dat met zekerheid een verwantschap toch is vast te stellen. Heel bijzonder is dat alle personen uit de Chaamse tak herleid kunnen worden tot EEN gezin met 12 kinderen dat in 1512 in Alphen ten Oever vermeld wordt. De conclusie van deze test geeft dus aan dat verder zoeken naar een verwantschap tussen Chaamse en Goirlese tak nutteloos is. Vraag blijft wel waarom beide takken hetzelfde familiewapen hebben. Ook blijf ik ervan overtuigd dat alle takken oorspronkelijk uit het gehucht Dun komen. Er stonden daar meerdere kleine boerderijtjes. De bewoners ervan hoefden natuurlijk geen familie van elkaar te zijn. De perso13 _________________________________________________________________

nen onder ons die niet willen dat hun DNA profiel bekend wordt, kan ik geruststellen. Bij deze test is alleen gekeken naar 12 YSTR profielen. Bij crimineel onderzoek (komt in onze nette familie toch niet voor ) gaat men veel verder. Ik kan me voorstellen dat diverse leden nu graag willen weten tot welke tak zij behoren. Zij mogen mij daarover altijd een mailtje of briefje sturen naar ton.vandun@hetnet.nl of adres Slotlaan 83, 4851EC Ulvenhout. Graag wel Uw voornamen en geboortedatum vermelden. Ton van Dun................................................ ________________________________ Familiezaken Overleden: Dianne van Dun-Nijkamp op 19-3-2010 te Rotterdam............................... Overleden: Ronald van Dun op 20-112009 te Tilburg, in de leeftijd van 55 jaar,. weduwnaar van Jeannie van Ypelaar. Overleden: Nancy van Dun-Bhagwandin 21-12-2009............ Overleden: Sjef Vos 23-1-2010 te Goirle, 93 jaar weduwnaar van Doortje van Dun................ Overleden: Ivo Rademaker op 19-2-2010 37 jaar oud te 's-Hertogenbosch, partner van Esther van Dun .................................... .................................... Overleden: Nel Sparidaens 19-2-2010 op 76 jarige leeftijd te Tilburg, weduwe van Paul van Dun............................................... overleden is Ivo Rademaker, partner van Esther van Dun in de leeftijd van 37 jaar op 19-2-2010 te -Hertogenbosch. Vader van Erica...................................................... 14 _________________________________________________________________ Overleden: Frans van Dun, man van Marij van Dun-van Beurden, overleden te Tilburg op 8-1-2010, in de leeftijd van 61 jaar...... Mirabelle van Dun-van der Lint, overleden op 15 april 2010 op 58 jarige leeftijd te Tilburg, vrouw van Ebert van Dun. Overleden: Daniëlle van Dun op 38 jarige leeftijd ........... Wij wensen al hun familieleden en nabestaanden veel sterkte toe.............................. Wist u dat:.................................................. Ria Lanslots-van Dun tijdens de finale “op zoek naar Tilburgs dichttalent 2010” als enige een gedicht in dik Tilburgs dialect voordraagt.’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ De winnaars van de Stadsnieuws Sinterklaaspuzzel zijn geworden, Trees van den Dries en haar vriend Gerrit van Dun. Zij wonnen een luxe boxspringcombinatie Bij biljartvriendenclub “de Manneke’s” in Berkel-Enschot de Jan Thal Trofee gewonnen is door Rien van Dun.................... ................... Wim van Dun uit Drunen al jaren de wereld rondreist met wel 10 insulinespuiten in zijn tas en jaszak en nog nooit is aangehouden op vliegvelden. Zelfs niet na gefouilleerd te zijn. Dat kan dus iedereen.

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
Home


You need flash player to view this online publication