0

Het bestuur vlnr Lid: Secretaris: Lid: Voorzitter: Penningmeester: Lid: Lid: Hennie van Dun Robert van Dun Rina van Dun- Peeters Eugène van Dun Jan van Dun Ton van Dun Ad Potters- van Dun tel. 06-45092691 tel..033-4942623 tel. 078-6162957 tel. 0411-683427 tel. 076-5016095 tel. 076-5611426 tel. 076-5650635 Contributie of donateurschap voldoen op Rekeningnummer van de FVS van DUN: 17.48.88.252 t.n.v. F.V. Stamboom van Dun te Etten-Leur. Onze contributie is slechts 15,- euro per adres per jaar. Indien u tijdens het lopende jaar lid wordt betaald u een evenredig deel. INHOUD. Adverteerders Bestuur/Inhoud/Colofon Van de Voorzitter Van onze genealoog Oproep gegevens. Alliantiewapen Belgisch verhaal Familiezaken Adverteerders Redactie: Vormgeving: pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. 2 3 4 4 4 5 14 14 15 Hennie van Dun Eugène van Dun Rina van Dun-Peeters Patricia van Dun 3 _________________________________________________________________

Van de voorzitter, Een jaar gaat gevoelsmatig steeds sneller voorbij, door snel opvolgende gebeurtenissen of is het toch de leeftijd? Ik weet het niet maar het voelt wel zo, en terug kijkend veel gebeurtenissen alleen al binnen onze vereniging. Het verlies van Kees vorig jaar is ondanks alles goed opgevangen, en toch missen we hem nog steeds. Zoals u weet het bestuur werd uitgebreid, een gelukje want ook binnen het huidige bestuur gaat het niet allemaal even vlot met de gezondheid. Ik wens Rina en Jan een voorspoedig herstel en een gezonde toekomst. Het jaar overziend, een goed verenigingsjaar waargemaakt door medebestuursleden, commissies en de leden, want met z’n allen maken wij de vereniging. De wens voor ieder veel gezondheid en vooral Prettige Kerstdagen en een Gelukkig en gezond Nieuwjaar. Eugène ........................ Oproep aan alle afstammelingen van de Chaams/Turnhoutse tak van Dun. Betreft uitgave familieboek van deze tak.. ..................................................................... Ton van Dun (Ulvenhout) heeft de genealogie met alle bijzonderheden klaar vanaf 1450 tot ongeveer 1820. Deze kan zo in boekvorm worden uitgegeven. Na deze datum zijn wel voor 95% de afstammelingen bekend maar ontbreken verdere gegevens. Bedoeld worden hiermede oude of bijzondere familiefoto’s (b.v. 50 jarige bruiloft), bijzondere familieverhalen of gebeurtenissen. Wij willen nu een werkgroep samenstellen die zich gaat bezighouden met het verzamelen van deze gegevens en de opmaak van het boek. Ton zijn genealogieprogramma heeft de mogelijkheid om een dergelijk boek samen te stellen. Hiervoor is echter wel enige pc vaardigheid vereist. Graag willen wij een dergelijk persoon in de groep opnemen. Aanmelden of inlichtingen bij Ton van Dun Ulvenhout e-mail ton.vandun@hetnet.nl of tel 076-5611426 (België 0031765611426.............. De aantallen van Dun's; In 2009 totaal 5555 personen met de naam van Dun; waarvan 2084 van de Goirlese tak en 553 van de Chaamse tak. In 2010 waren dat 5595 personen met de naam van Dun; waarvan 2094 van de Goirlese tak en 558 van de Chaamse tak. De verdere aanwas is dus van de Oirschotse tak gekomen. Ton van Dun.. 4 _________________________________________________________________

Alliantiewapen van Dun(ne) gevonden 14 januari 2010 werd in de Grote Kerk te Breda de expositie geopend genaamd Woord en Wapen, in dienst van de Nassau’s. Prins Willem Alexander persoonlijk verrichtte deze opening. Het bijzondere van de expositie was een weergave van 277 wapenborden die tot 1798 in de kerk gehangen hebben. Op last van Napoleon die de gelijkheid van de Franse revolutie in alle door hem veroverde landen dicteerde, moesten alle invloeden die aan de adel gerelateerd waren verdwijnen. Zo ook de wapen of rouwborden in de kerken. Deze waren meestal van voorname families. In de buurt van hun graf in de kerk werd op een pilaar een bord gehangen met het wapen van de familie en de sterfdatum van de betrokken persoon. Voor een man was het een vierkant bord. Voor de vrouw werd het een ovaal bord met rechts haar familiewapen en links het wapen van haar man. Dit wordt een alliantiewapen genoemd. Gelukkig voor Breda was enige jaren voor de vernietiging in 1798 door baron Yvoi, die tijdens een rondreis ook Breda bezocht, een tekening gemaakt van alle borden die in de kerk aanwezig waren . Ook de plaats waar zij hingen werd door hem aangegeven. Het Centraal Bureau voor Genealogie in Den-Haag, eigenaar geworden van zijn wapenboek, verleende alle medewerking aan deze zeer unieke tentoonstelling. Alle 277 wapenborden uit Yvoi’s boek zijn bijzonder nauwkeurig gereconstrueerd en op de oorspronkelijke plaatsen gehangen. Men krijgt nu een beeld van een kerk zoals die er voor 1798 uitzag. Zeer, zeer bijzonder!! Omdat ik wist dat in de Grote Kerk voor 1798 ook leden van de voorname familie van Dunne waren begraven, heb ik de expositie bezocht om te zien of er ook wapenborden van hen hadden gehangen. Op het eerste gezicht was dat niet het geval. Nauwkeuriger bekijken van alle borden leverde toch iets bijzonders op. Er hing een alliantie bord van de familie van Rietveld met jaartal 1713 en op de linkerzijde waarschijnlijk 3 rode rozen. Helaas was het niet toegestaan om een foto van het bord te maken. Thuisgekomen heb ik mijn genealogiebestand doorgenomen en gevonden dat ene Elisabeth van Riethoven op 30 september 1713 in Breda was overleden. Zij was gehuwd met Gerardus Ignatius van Dunne. Elisabeth was slechts 44 jaar oud. Zij was een dochter van Johannes Cornelis 5 _________________________________________________________________

van Riethoven en Catharina Cornelisdr. Van de Leur. Zie bijgesloten schema hieronder. Vader Johannes was coopbrouwer in De Witte Handt aan de oostzijde van de haven in Breda. Over de familie van Riethoven nog het volgende; Bij een erfdeling in 1707 zijn van het gezin van Johannes Cornelis van Riethoven nog 3 kinderen in leven, waaronder Elisabeth. Ook de erfenis van haar overleden zus Anna wordt in deze erfdeling betrokken. Wij krijgen dan een goed beeld van de rijkdom van deze familie. Alleen Elisabeth al krijgt 27 kavels uit de erfenis. Hiervan zijn er 6 huizen en 2 boerderijen. De hele erfdeling omvat maar liefst 25 pagina’s. Deze vondst is dus weer een bewijs van ons familiewapen zoals het al eerder beschreven is. Op de tentoonstelling waren ook 170 unieke museumstukken te zien en het verhaal over 22 geestelijke en militaire dienaren van de Oranje-Nassau’s. De expositie is inmiddels beeindigd maar de rouwborden blijven voorlopig nog hangen. De sluiting heeft als voordeel dat er ook weer foto’s van de borden gemaakt mogen worden. Ik heb het geprobeerd maar het resultaat is niet optimaal. Daarom mijn advies om toch zelf eens te gaan kijken. Ton van Dun, Ulvenhout Persoonskaart van Gerardus Ignatius van Dunne Gerardus Ignatius van Dunne, zn. van Joannes van Dunne (brouwer in de weerelt) en Catharina Maria de Wijse, geb. te Breda op 18 jan 1665, advocaat te breda,studeerde te leuven 1684, Verkoopt met schoonfamilie stede te Breda in 1706, SAB R 562 f 150 1706; Johan van Riethoven, coopbrouwer, Cornelis van Riethoven en Gerardus Ignatius van Dunne x Elisabeth van Riethoven als erfgenamen van Johan van Riethoven de oude verkopen stede met boomgaert 3 1/2 bdr. op de Emelenbergh aen de Cleyne Warande.Prijs 1190 gld. Ovl. (55 jaar oud) te Breda op 23 nov 1720. kerk.huw. (resp. 27 en 23 jaar oud) te Breda Waals Rc op 6 jul 1692 met Elisabeth Johannes van Riethoven, dr. van Johannes Cornelis van Riethoven (coopbrouwer) en Catharina Cornelis van de Leur, geb. te Breda op 18 jan 1669, ovl. (44 jaar oud) te Breda op 30 sep 1713. Uit dit huwelijk 14 kinderen: 1. 6 apr 1711 of27-9-1713. 2. Catharina Maria Johanna, geb. te Breda op 27 mei 1693, ovl. (17 jaar oud) op Anna Ida, geb. op 9 mei 1694, ovl. (49 jaar oud) te Breda op 11 aug 1743, kerk.huw. (resp. 28 en ongeveer 26 jaar oud) op 15 feb 1723 met Petrus Gerardus Montens, zn. van Gerardus Peter Montens (advocaat) en Maria Anna de la Rue, ged. te Breda op 13 sep 1696, advocaat raadsheer. Uit dit huwelijk 7 zonen. 3. Maria Francisca, geb. te Breda op 19 dec 1695, koopt 2 buinder heide te Galder op 15 okt 1756, ovl. (66 jaar oud) te Breda op 15 dec 1762, kerk.huw. (resp. 26 en ongeveer 21 jaar oud) op 5 okt 1722 met Mr. Cornelius Ludovicus (Mr) Montens, zn. van Gerardus Peter Montens (advocaat) en Maria Anna de la Rue, ged. te Breda op 8 nov 1700 doopgetuige Ludovicus Cornelis de la Rue, kanunnik te Turnhout, ovl. (ongeveer 30 jaar oud) te Breda op 31 jul 1731. Uit dit huwelijk 4 kinderen. 6 _________________________________________________________________

4. Catharina Josepha, geb. te Breda op 13 jun 1697, ged. te Kerk Waterstraat, SAB Afd. 3, 54B, NR. 92, f 128v, 8-11-1748; Mevr. Catarina van Dunne,weduwe Mr. Petrus Stickers, koopt 3 bdr. bos op de Roosberg. Ovl. (68 jaar oud) te Meerle op 21 jun 1765, kerk.huw. (23 jaar oud) te Breda op 24 mrt 1721 met Mr. Petrus Josephus Stickers, raedt en rekenmeester van Bergen op Zoom, ovl. voor 1737. Uit dit huwelijk één dochter. 5. Johannes Hubertus norbertijn, geb. te Breda op 26 feb 1699, pastoor in Nieuwe Moeren, studie te leuven afgerond in 1736, kapelaan op Het Heijke van 1728 tot 1737 te Tilburg, ovl. (53 jaar oud) te Tongerloo in het klooster op 26 sep 1752. 6. Petrus Jacobus, geb. op 9 jul 1700, ovl. (hoogstens 22 jaar oud) voor 26 mei 1723. 7. Breda voor 4 feb 1743. 8. in Rotterdam, ovl. (ongeveer 38 jaar oud) in 1741. 9. rector te dorst,onderpastoor te vorsselaar, ovl. (50 jaar oud) te Oosterhout op 6 mrt 1755. 10. Elisabeth Cornelia, geb. te Breda op 1 okt 1701, ovl. (hoogstens 41 jaar oud) te Gerardus Johannes, geb. te Breda op 27 dec 1702, studeerde te Dowai, in 1723 Hubertus Cornelius studeerde te leuven 1725, geb. te Breda op 10 nov 1704, Cornelius Franciscus, geb. te Breda op 12 mrt 1706, advocaat, studeerde te Leuven in 1724, Erfgenaam verkoopt stede te Gilze in 1771, RAT 2804 R 43 f 49v, 21-9-1770; Mr. Cornelis van Dunne heeft testament gemaakt voor notaris Roelants te Breda. Hierbij is Cornelis Ludovicus Montens erfgenaam van een stede groot 2 bdr. op Valckenberghe onder Gilze. Hij verkoopt deze stede aan Adriaen van Gestel. Los vel; Op 1-8-1770 heeft Adriaen van Gestel stede van 7 1/2 bdr. onder Gilze. Verkoop huis te Breda in 1797, SAB R 623 f 348, 7-8-1797; Notaris Oukoop lashebbend van 1) Stickers wed. Fabry 2) J.P. van Dunne te Leeuwarden getekend, 3) de Roy geboren Montens 4) Huybertus Montens wonend Geel, 5) Johannes Montens wonend Geel 6) J.H. van Dunne huysvrouw van Guillaume Tijssen. Zij allen verkopen Johannes Cornelis en Catharina Melis huysinge aan de zuidzijde van de Nieuwstraet, oost en zuid huysinge toebehorend Mr. Cornelis Bierstekers, west huys genaemt Scheveling en noord de straete. Zie pondboek N 457 en zoals Mr. Cornelis van Dunne is gevest op 3-3-1761, aangecomen van Gerardus Sprong volgens testament voor notaris Mirandolle 8-5-1794. Ovl. (64 jaar oud) te Breda op 12 apr 1770, begr. te Meerle op 14 apr 1770. 11. Jacoba Johanna, geb. te Breda op 14 mrt 1707, Verkoopt 2 huyskens te Breda in 1737, SAB R 589 f 248, 23-12-1737; Jacoba van Dunne, bejaerde dochter, wonend alhier verkoopt 2 huyskens gelegen neven malcander opt Ghinnekenseijnde in seeckeren ganck genaemd achter de Rooypoort, vercregen bij haar voor notaris van Bommel van haar outgrootvader en outgrootmoeder Jan Hendrick van Dunne en Anneke Put (vestbrief 20-51661), Ontvangt erfenis te Ginneken in 1758, SAB Afd. 3, 54B, NR 93, f 83v, 1-2-1758; Johannes Robertus Sprongh als vader en procu_________________________________________________________________ 7

ratie hebbend van zijn huysvrouwe Jacoba Johanna van Dunne te Tilburg 4-2-1743 verklaart dat zijn huysvrouwe ontfangen heeft van advocaat Mr. Cornelius van Dunne, als executeur van het testament van Eerwaarde Heer Hubertus van Dunne, in leven pastoor tot Dorst, de somme van 2500 gld. waarvan 1500 gld. voor haar kinderen. Acte op 3-1-1755 voor Michiel van Tilborg, notaris in Oosterhout. Comparant verbindt hiervoor zijn huysinge op de Eijckbergh groot 600 roeden, hem aangecomen van zijn tante Jacoba Catharina Sprongh overleden 4-11-1757 bij testament. Ovl. (Ongeveer 48 jaar oud) in 1756, kerk.huw. (resp. ongeveer 33 en ongeveer 31 jaar oud) in 1741 met Johannes Robertus Sprongh, zn. van Gerardus Sprongh en Joanna Catharina Friskes, ged. te Breda op 5 aug 1709, in 1742 in Tilburg, Verkoop schuldbrief te Ginneken in 1742, SAB Afd. 3, 54B nr. 91 f 136v, 19-12-1741; Johannes Robertus Sprongh x Jacoba van Dunne, wonend Tilburg verkoopt een schuldbrief van 600 gld. ten laste van Wouter van de Laer, mr. metselaer te Ghinneken. Verkoopt stede te Bavel in 1759, SAB Afd 3, 54B, NR. 94 f 163, 31-10-1759; Johannes Robertus Sprongh verkoopt Jan Cornelis Robs stede met heerenhuysinge op de eijckbergh en ook een boerenwoning met 2 schuere en backhuys groot 1 1/2 bdr.Zuid 's-heerestraete. Aangecomen als erfgenaam van zijn tante Juffr. Jacoba Catharina Sprongh. Prijs 3400 gld. Ovl. (Ongeveer 74 jaar oud) te Bavel op 4 okt 1783. Uit dit huwelijk 4 kinderen. 12. Franciscus Henricus studeerde te leuven, geb. te Breda op 6 okt 1708, advocaat te breda, studeerde te leuven 1729-1730, ovl. (58 jaar oud) op 4 dec 1766, begr. te Meerle, kerk.huw. (resp. 48 en 23 jaar oud) te Breda op 15 nov 1756 met Maria Catharina van Jeger, dr. van Mr. Johannes Lambertus van Jeger (generaal majoor) en Anna Christina (baronesse) van Tulden, geb. te Yperen op 30 mei 1733, ovl. (37 jaar oud) te Breda op 26 feb 1771, (Maria Catharina kerk.huw. (resp. 36 en 27 jaar oud) (2) op 16 aug 1769 met Jan Joseph Wigbold.). Uit dit huwelijk 4 kinderen. 13. Henricus Martinus studeerde te leuven 1729-1730, geb. te Breda op 11 nov 1709, Verhuurt land te Fijnaert in 1738, SAB N 695 akte 66, 18-11-1738; Henricus Martinus van Dun heeft land in verhuur te Fijnaert. Testament te Breda in 1778, SAB N 878 akte 56, 24-12-1778; Weledelgeboren Heer Hendrick Martinus van Dunne wonend Princenhage maakt testament waarbij de kinderen van zijn neef, de Weledele Heer Mr. Johan Gerard Montens verweckt aan Vrouwe Catharina Johanna Adriana van Niel, Vrouwe van Zuydewijn en toesiender (voogd) haar vaderlijcke oom, de weledelgeboren Heer Cornelis Ludovicus Montens advocaat te Breda en over de kinderen van wijlen zijn broer saliger de weledelgeboren Heer Mr. Franchois Henri van Dunne verweckt aan Catharina de Jeger tot administrerend voogd Mr. Hubertus Montens te Geel en toesiender voogd Johan Franciscus Montens, roomspastoot tot Etten. Ovl. (69 jaar oud) op 21 okt 1779. 14. Jacobus Josephus, geb. te Breda op 4 jan 1711, ovl. (3 maanden oud) te Breda op 6 apr 1711. 8 _________________________________________________________________

Verslag 8ste Familiedag op 18 sept. 2010 in Dordrecht In de eerste plaats moet ik mijn complimenten maken aan Rina voor de gekozen locatie n.l. het Biesbosch –centrum, makkelijk te bereiken en de verschillende locaties op loopafstand. Het is jammer dat Jan er niet bij kon zijn door gezondheidsproblemen. Zoals gebruikelijk werd de familiedag gestart met de Algemene ledenvergadering met een welkomstwoord door de voorzitter. Normaal gesproken niks bijzonders zult u denken ware het niet dat diezelfde voorzitter enkele weken daarvoor nog op een intensive care afdeling ver van huis bezig was te herstellen van serieuze hartproblemen. Ook bijzonder was de aanwezigheid van de moeder van Kees, bijna exact 1 jaar na zijn plotselinge overlijden. Voornaamste punten van aandacht waren de benoeming en herbenoeming van bestuursleden en uiteraard de financiën en de vorderingen op genealogisch gebied In dit verband prijzen wij ons gelukkig dat Ton van Dun toegetreden is tot ons bestuur, dat Eugene , Hennie en Rina herkozen zijn en dat ondergetekende ook tot het bestuur is toegetreden als secretaris. Zoals verwacht bevestigde de kascommissie dat onze penningmeester Jan zijn zaakjes goed op orde heeft. Volgend jaar wel oppassen Jan, dan krijg je bezoek van een echte accountant uit Beesd!!! Ton van Dun heeft binnenkort ook nog verrassingen in petto naar aanleiding van enkele vragen door de leden gesteld. En????? Jawel, er wordt een aanvang gemaakt met HET boek. Uiteraard bewaren wij dit voor publicatie in Dundoenerij Na de vergadering lag de boot al op ons te wachten voor de vaartocht over een gedeelte van de Biesbosch, mooie boot, prachtig weer, alleen geen kapitein te bekennen haha. Door een samenloop van omstandigheden was de tijd verkeerd gepland en de kaptein ook nog betrokken bij een aanrijding. Echter hulde voor de reservekapitein die de boot met slechts 10 min vertraging kon laten vertrekken en onderweg ook nog een mooi verhaal had over de gevolgde route. Wij zaten allen bovendeks wat net nog aangenaam was in verband met het uitzicht en het zonnetje, wat toch wel zijn best deed om deze dag zo aangenaam mogelijk te maken, hoewel het op het water toch altijd een paar graden kouder aanvoelt . 9 _________________________________________________________________

Na de vaartocht begonnen de magen toch flink te rammelen (in ieder geval de mijne) en verplaatste het gezelschap zich naar restaurant de Merwelanden alwaar onze lunchtafel al klaar stond in een gezellige entourage. Met een gevulde maag gaat er een loterij als toetje er natuurlijk wel in. Op de boot had Rina al lootjes verkocht en de bestuursleden hadden er voor gezorgd dat er leuke prijsjes te winnen waren. Een loterij blijft een loterij en zo kon het gebeuren dat Eugene zijn eigen inbreng won en die familie uit Moerdijk er natuurlijk weer met de meeste prijzen van door ging, behalve de penningmeester, dat zou wat al te opvallend zijn. Volgende keer beter Jan!! En toen op naar het laatste onderdeel van de dag, de sterrenwacht Mercurius. Nu kun je van zoiets verwachten wat je wil, van supersaai tot interessant. Wat deze man er echter van maakte verdient een dikke 10 voor zowel entertainment als educatie. En dan nog ging het alleen maar over ons eigen zonnestelsel. Stel je voor dat hij echt de tijd krijgt dan kom je niet meer weg of hij neemt je mee naar een totale zonsverduistering hetgeen een unieke ervaring in je leven schijn te zijn, tenminste…. zoals hij dat vertelde. Alle vragen over ons eigen zonnestelsel werden met een eenvoudig model glaszuiver uitgelegd. Conclusie: een geweldig toetje van een zeer geslaagde dag met dank aan de weergoden die geen spatje lieten vallen, waarna zo langzamerhand eenieder weer huiswaarts keerde. Tot de volgende ALV. Robert van Dun. Attentie!! Graag willen wij uw regelmatig op de hoogte houden van eventuele gebeurtenissen rondom onze vereniging of bv. een kerst/vakantiegroet sturen en dat gaat het snelste via de mail, maar omdat ik vele mailtjes terug krijg vermoed ik dat er een aantal emailadressen niet meer kloppen. Daarom heb ik op onze site www.vandunstamboom.nl onder het kopje ‘de vereniging’ een invulformulier geplaatst waarin u uw gegevens kunt invullen en direct doorsturen naar mij. Graag het verzoek dit te doen. Bij voorbaat onze hartelijke dank. 10 _________________________________________________________________

Hierbij een verhaal van onze Belgische vrienden. Met dank aan Fonny Ten tijde van Adriaen en Peter van Dun, die een groot deel van de Lierse geschiedenis in de 17de eeuw meemaakten, telde Lier hooguit 6.000 inwoners (nu ongeveer 34.000). De bevolking groeide toen niet verder aan, te wijten zowel aan de negatieve gevolgen van de Tachtigjarige Oorlog tussen Spanje en de Verenigde Provinciën (beëindigd bij de Vrede van Munster in 1648), als aan de opeenvolgende pestepidemieën. Vanaf 1636 tot 1637 woedde immers de pest in Lier gedurende zomaar liefst 10 maanden. Verslagen melden dat er op zeker ogenblik in elk huis 3 tot 4 lijken lagen! Ook in 1665 en in 1668-1669 woedde de pest. Adriaen van Dun °Nijlen + Lier 26/08/1661 Schepen en Aalmoezenier van Lier Adriaen van Dun werd geboren te Nijlen en huwde te Lier op 24 december 1630 met Anna Galdon, het jaar daarop werd hij poorter van Lier, hij was er bakker van beroep, en vervulde er het openbaar ambt van schepen en aalmoezenier. Dit laatste was een vooraanstaand ambt en werd als een erefunctie gezien. De Aalmoezeniers waren de verantwoordelijke bestuurders van de Armenzorg en werden gekozen onder de vooraanstaande en rijke burgers van de stad. Ze werden niet bezoldigd en van hen werd verwacht dat ze ook zelf met eigen middelen een aanzienlijke bijdrage leverden voor de Armenzorg. Daarbij waren ze ook persoonlijk verantwoordelijk voor de jaarlijkse tekorten. Adriaen zijn echtgenote, Anna Galdon, werd geboren te Lier op 9 november 1608, als dochter van Jan Galdon en Maria Truyts. Het echtpaar kreeg 4 kinderen: 1) Johannes van Dun – gedoopt op 23 oktober 1631, huwde met Catharina Lambrechts, kreeg op 26 juni 1659 een onwettige zoon, Joannes. 2) Peter van Dun – gedoopt op 17 april 1634 – was schepen en burgemeester van de stad 11 _________________________________________________________________

Lier; was tevens overdeken (= toezichthouder van de stadsmagistraat) van de Handbooggilde, overlijdt op 22 augustus 1693. 3) Anthoni van Dun – gedoopt te Lier op 31 augustus 1636. 4) Maria van Dun– gedoopt te Lier op 15 april 1642,– overleden in 1703. Anna Galdon overlijdt te Lier op 29 augustus 1653. In 1654 is Adriaen van Dun schepen van de stad Lier, evenals in 1655-56, in 1683 hertrouwt hij er met Cathelijne De Backere, en hij overlijdt er op 26 augustus 1661. Op de afsluitingspilaren van het koor van de H.Barbara zou zich een ereschild bevonden hebben waarop hij tussen een 10-tal families prijkte (zie tekst hierboven*). Door allerlei veranderingen in de laatste 100 jaar is dit echter volledig verloren gegaan. Zowel Adriaen als zijn zoon Peeter van Dun zijn begraven in de Sint-Gummaruskerk van Lier, zoals blijkt uit de vermelding van de inscriptie op hun grafsteen aldaar.* *Verzameling Graf en Gedenkschriften. Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, LierParochie en Kloosterkerken. Antwerpen, drukkerij J.E.Buschmann, Rijnpoortvest, 1902. Deze grafsteen die zich vermoedelijk op het hoog12 _________________________________________________________________

koor bevond, werd samen met alle andere aldaar een halve eeuw geleden opgeruimd door de pastoor die er niet beter op vond om die alle te vervangen door zwart-witte plaveistenen. In 1654, het eerste jaar dat Adriaen van Dun schepen was, ging de stad een lening aan om op de wegen buiten de 4 poorten kasseien te laten leggen. Daarbij machtigde het Octrooi van 31 maart de Magistraat om gedurende 12 jaar een bareelrecht te heffen op deze nieuw aangelegde wegen. De kostprijs voor de aanleg bedroeg 36 gulden de roede. De prijs voor de aanleg van onder meer de steenwegen buiten de Leuvense poort bedroeg alzo 8.500 gulden en buiten de Mechelse poort 7.950 gulden. (Bibliografie: “Lier Voorheen en Nu” - A.Lens, Edicon WKW AntwerpenRoeselare 1986. Drukkerij Concordia Roeselare-Rumbeke, 1986.) Peter van Dun Gedoopt te Lier 17/04/1631 + Lier 22/08/1693 Schepen en in 1682 Burgemeester van Lier, alsook Overdeken van de Handbooggilde (= toezichthouder van de stadsmagistraat). Uit de verderop afgebeelde tekst blijkt dat onder zijn burgemeesterschap opdracht werd gegeven om het zilveren reliekschrijn van Sint-Gummarus te vervaardigen. Zijn naam zou hierop ook als zodanig gefungeerd hebben. Ter plaatse konden we echter geen enkele inscriptie meer opmerken. Vermoedelijk verdwenen die bij een restauratie van het schrijn. Dit reliekschrijn, “Sint-Gummaruskas” genoemd werd in 1682 vervaardigd door de Antwerpse zilversmid Wierick Somers. Het bestaat uit een houten kern met daarrond platen in gedreven zilver met taferelen uit het leven van de heilige. Het geheel weegt 800 kg en wordt de eerste zondag na de feestdag van Sint-Gummarus (11 oktober) door 16 leden van het “Genootschap van de kasdragers van Sint-Gummarus” in de Sint-Gummarusprocessie rondgedragen. 13 _________________________________________________________________

Familiezaken: Overleden: 27-9-2010 te Eindhoven, Joop Smits weduwnaar van Tiny van Dun in de leeftijd van 82 jaar Overleden: 19 augustus te Tilburg Clasina van Dun-van de Put, weduwe van Sjef van Dun in de leeftijd van 93 jaar Overleden: Cor van Dun op 65 jarige leeftijd, na een kort ziekbed te Kecskmet (Hongarije) op 11-10-2010. Cor is de broer van een van onze leden, Rien van Dun Door een noodlottig ongeval overleden Wouter van Dun op 28-11-2010 te Loon op Zand in de veel te jonge leeftijd van 22 jaar. Zoon van Ben en Els van Dun. Vriend van Danni van Beers. Wij wensen alle vrienden/familieleden veel sterkte toe. ------------------------------------------------------------------Geboren: Jade, dochter van Patrick en Imke van Ham van Dun op 26 juli te Hilvarenbeek Geboren: Jules, zoon van Toine Gerritse en Juul van Dun op 15 september te Tilburg. Geboren: Neil Quinten Jan van Dun, zoon van Mark van Dun en Fenne van de Rhoer broertje van Brynn. Geboren op 15 november 2010 te Breda. Opa en Oma zijn Jan en Mea van Dun, onze secretaris. Geboren: Sanne, dochter van Jaap en Moniek Barends-van Dun in Almere, zusje van Isa en Gijs op 11 dec. 2010 en kleindochter van Hennie van Dun (lid bestuur). Wij feliciteren de ouders en verdere familie en vrienden met de geboorte van de kinderen. ---------------------------------------------------------------------Wie weet meer over: 1)....Jacobus Petrus van Dun, overleden 27 mei 2008 te Breda 2)....Nancy Bhagwandin-van Dun overleden 21-12 2009 Graag reacties naar Ton van Dun, Tel. 076-5611426 of ton.vandun@hetnet.nl Wist u dat: Pieter van Dun sinds 25 november tot voorzitter is gekozen van Carnavalsstichting Tilburg, Hij was in 2007 en 2008 zelf Prins carnaval van Tilburg. 14 _________________________________________________________________

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
Home


You need flash player to view this online publication