0

Jaargang 13 – editie 3 – december 2014

Autorijschool Frans van Dun, Breda Naam: Adres: Autorijschool Frans van Dun Dr.Struyckenstraat 176 4812 BK Breda Telefoon/fax: 076-514 04 76 Mob. Website: 06-511 789 71 www.fransvandun.nl Vanaf 1957 meer dan: 50 jaar ervaring 50 jaar bekend 50 jaar in Breda 50 jaar Bovag lid 2

Het bestuur vlnr Lid: Ton van Dun Secretaris: Voorzitter: Penningmeester: Lid: Lid: Lid: Robert van Dun Eugène van Dun Jan van Dun Hennie van Dun Anneke van Dun-van Loon Ton van Dun tel. 0252-211299 tel..033-4942623 tel. 0411-683427 tel. 076-5016095 tel. 06-45092691 tel. 076-5611426 Contributie of donateurschap voldoen op Rekeningnummer van de FVS van DUN: NL21RABO 0174888252 en voor Belgische leden RABONL2U 0174888252 t.n.v. F.V. Stamboom van Dun te Breda www.vandunstamboom.nl De site waarin allerlei verhalen en foto’s te zien zijn INHOUD. Adverteerders Bestuur/Inhoud/Colofon Van de Voorzitter Verslag 12e ledenvergadering Een encyclopedie aan lucifermerken Een encyclopedie aan lucifermerken Boek Alphense tak Lierke Plezierke Familiezaken Adverteerders pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. 2 3 4 4 5 6,7,8 8 9 10 11 Redactie: Hennie van Dun Eugène van Dun 3

Van de Voorzitter, Na een geslaagde familiedag , hebben we als bestuur de plannen voor de jaarvergadering/familiedag voor 2015 besproken en met algemene stemmen is de beslissing gevallen, we gaan naar LIER in België. De opstapplaats wordt zo goed als zeker Breda. De datum wordt nog vast gesteld rekening houdende met plaatselijke omstandigheden. De officiële uitnodiging komt te zijner tijd in DunDoenerij. U merkt dat een jaar snel voorbij gaat, en wij weer aan de vooravond van Kerst en Nieuwjaar staan, vandaar namens het bestuur : “Prettige Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar “ gewenst. Eugène Verslag 12e ledenvergadering / familiedag gehouden te Oisterwijk d.d. 4 sept 2014 Niet te geloven. Wanneer hebben wij op de familiedag voor het laatst slecht weer gehad? Ik kan het mij niet herinneren Vandaar ook misschien de grote opkomst. Iedereen die ingeschreven had was ook aanwezig. Voor een familievereniging is een opkomst van bijna 50 % van de leden echt bijzonder. Dus: ontvangst op een mooi terras met koffie en gebak in een heerlijk zonnetje. Al snel werd besloten dat het idioot zou zijn om de vergadering te verplaatsen naar een binnenruimte en aldus geschiedde het dat de voorzitter met enige stemverheffing de vergadering opende . Ik dacht meteen dat Kees daar geen moeite mee gehad zou hebben met zijn bulderende stem. Tussentijds werd een oude traditie hersteld: de loterijverkoop waarvoor veel enthousiasme was. De notulen van de vorige familiedag en het jaarverslag werden rondgedeeld. Hierover geen vragen of opmerkingen. Daarna de verantwoording financiën en begroting 2015 door de penningmeester waaruit eens te meer bleek dat de vereniging er financieel florissant bij staat. Derhalve werd ter plekke besloten de contributie niet te verhogen. Een en ander is beoordeeld door de kascommissie. Hun conclusie was eens te meer dat wij een uitzonderlijk goede penningmeester hebben. Dus decharge voor de aangeleverde financiële verslagen. Een nieuwe kascommissie is nog niet compleet. Wij zullen een oproep doen onder de leden. Volgens de statuten was alleen de secretaris dit jaar aan de beurt om af te treden of herkiesbaar te zijn. Uit mijn herverkiezing blijkt uw waardering voor mijn persoon. Dan de beurt aan Ton onze genealoog. Men kon merken aan zijn verslag dat de voortgang van het boek Alphen toch iets dieper gaat dan het boek Goirle dat eigenlijk afgesloten is. 4

Ik kan me voorstellen dat de Alphense tak publicatie met grote interesse tegemoet ziet Daarna de lunch aan lange tafels in de buitenlucht wat zeer gezellig was. Bijna waren we de loterij nog vergeten. Hilarisch was wel dat 1 persoon 3 maal dezelfde prijs trok (de mok met het wapen) Nog steeds onder ideale omstandigheden was het dan tijd voor de afsluitende rit met de Oisterwijk express. Een reportage hiervan is het beste door middel van de foto’s welke op de website geplaatst zullen worden Samengevat een bijzonder geslaagde familiedag met dank aan de organisatoren. Tot volgend jaar Al bijna 50 jaar verzamelt Hennie van Dun de voorzitter van de afdeling Oost-Brabant lucifermerken en het verveelt hem nog lang niet. Hij kan er nog steeds veel tijd mee doorbrengen met het uitzoeken, sorteren en afweken van luciferetiketten. Ook om er voor te zorgen dat hij veel tijd aan zijn verzameling kan besteden, verzamelt hij echt van alles op, lucifergebied. Niet alleen de luciferetiketten, maar ook de boekjes en doosjes en zelfs reclame, krantenartikelen en luciferhouders. Hij vroeg me of hij zijn verzameling nog eens tentoon mocht stellen, omdat het altijd zo, mooi is om alles nog een keer uitgestald te zien en zijn vrouw wil graag foto's maken van zijn verzameling om een klein boekje van te maken Het begin. In eerste instantie verzamelde Hennie postzegels, maar dat vond hij al snel te duur worden met zijn zakgeld van toen. In die tijd waren er heel veel verzamelaars van lucifermerken in Noord-Holland. Hennie bezocht de beurzen van De Verzamelaar en ging zelf ook mee beurzen organiseren. De verzamelaars waren toen erg fanatiek met het verzamelen van lucifermerken, maar er heerste, ook vooral een gevoel van kameraadschap. Met zijn allen gingen ze met de bus of met auto's naar andere, beurzen overal in Nederland. Toen Hennie ongeveer 35 jaar geleden naar het zuiden van 5

het land verhuisde ging hij direct fanatiek door met verzamelen. Ook de Belgische en Duitse beurzen en lucifermerken waren opeens dichtbij gekomen en vooral op de beurs in Helmond kwamen veel lucifermerkverzamelaars samen. Hennie denkt nog altijd met weemoed terug aan die gezellige tijd. Eigen uitgaves Zoals gezegd, Hennie verzamelt echt van alles op lucifermerkengebied. De meeste verzamelaars, verzamelen alleen de etiketten die echt op luciferdozen geplakt hebben gezeten. In de tijd dat het heel erg in was om luciferetiketten te verzamelen, waren er ook allerlei verenigingen die een serie etiketten uitgaven, maar de meeste verzamelaars beschouwden dat als neppers. Hennie verzamelde die etiketten ook niet fanatiek, maar als hij ze tegenkwam, kon hij ze toch ook niet weggooien en ze werden netjes in zijn boeken gestoken. Zelf heeft hij er ook nog eens voor gezorgd dat er van de Carnavals Vereniging lucifer-etiketten werden uitgegeven. Het ontwerp was van een vriend. Hennie is er nog trots op. De verzameling Het grootste deel van de verzameling van Hennie bestaat uit luciferetiketten. Hij verzamelt ze vanuit de hele wereld. In zijn huis heeft hij een klein kamertje. Allebei de lange kanten van de kamer staan van voor tot achter helemaal vol met schappen die weer helemaal vol staan met ordners vol met lucifermerken. Zo heeft hij 27 ordners met lucifermerken uit de USA. Alle etiketten worden uit gesorteerd op land en daarna op alfabetische volgorde in de mappen geplakt met postzegelstrookjes. Zo zitten ze vast, maar ze kunnen toch weer gemakkelijk losgemaakt worden. Sinds ongeveer 1995 worden in Nederland geen luciferetiketten meer uitgegeven. In het buitenland nog maar heel weinig. De tekst wordt nu rechtstreeks op de doosjes gedrukt. Het grootste deel van de verzameling van Hennie zijn luciferetiketten. Hij denkt dat hij nu ongeveer 100.000 etiketten bij elkaar heeft verzameld in totaal zo'n 200.000 verschillende lucifermerken (dus ook de boekjes en doosjes erbij). Eigenlijk bepaalt niet de oudheid van een etiket de waarde, maar de productieaantallen. Alleen de aantallen zijn niet bekend, omdat de fabrieken geen informatie daarover geven. Zijn pronkstuk Het pronkstuk uit zijn verzameling vindt Hennie de doos die hiernaast staat afgebeeld. Hennie heeft 2 verschillende van zulke dozen in zijn verzameling. De andere is nog zeldzamer als deze, maar deze is nog helemaal compleet en in de andere ontbreken enkele doosjes. Naast 6

de lange lucifers en 2 grote dozen bevat deze doos een heleboel kleine doosjes met de wapens van provincies en bezienswaardigheden. De betovering De dochters van Hennie hebben hem ook vaak gevraagd wat hij toch in deze verzameling ziet. Hij vertelde dan dat hij zijn eigen encyclopedie heeft samengesteld. Over allerlei onderwerpen zijn wel lucifermerken uitgebracht. Als zijn dochters voor een opdracht of spreekbeurt op zoek waren naar plaatjes, kon hij ze altijd wel helpen. Hennie is ook zeer reislustig en ook dan komt zijn verzameling goed van pas. Na zijn reis naar Rusland waren de boeken met Russische lucifermerken opengeslagen en er werd gekeken wat hij nu allemaal gezien had en waar een luciferetiket van bestaat en dit was best veel. Catalogus Een echte catalogus van lucifermerken is nooit uitgegeven. Het is ook niet bekend wat voor luciferetiketten er allemaal zijn uitgegeven. Als luciferfabrieken zelf al bij houden wat ze uitgeven, wat te betwijfelen valt, dan geven ze die informatie in ieder geval niet vrij. Een heleboel series zijn natuurlijk wel bekend en de meeste verzamelaars hebben die series ook wel compleet en zelfs nog enkele keren dubbel, maar zeker echte reclameetiketten zijn vaak nog zeer gezocht en gewild, omdat daar niet van bekend is wat er van is uitgegeven en er zijn natuurlijk talloze variaties. Zijn vriend Tiny Raijmakers maakt ieder jaar een overzicht van nieuw uitgekomen/ontdekte luciferdoosjes. Vonkvrij Al vanaf het begin is Hennie lid van Vonkvrij en alle tijdschriften van die club heeft hij bewaard. Dit is ook een snort catalogus. Vonkvrij geeft 4 keer per jaar een tijdschrift uit waarin dan melding wordt gemaakt van nieuw ontdekte etiketten, maar ook wordt altijd een thema behandeld en wat verhalen over oude etiketten. Het tijdschrift is van de Studieen documentatiegroep luciferetiketten en gedocumenteerd wordt er nog steeds. Bij jubilea wordt er ook vaak een catalogus over een speciaal thema uitgegeven, zoals op het volgende plaatje de catalogus met als thema het "Koninklijk Huis". In deze catalogus staan heel zeldzame luciferetiketten waarvan Hennie er ook nog maar zo'n 40 in zijn bezit heeft. Vonkvrij heeft nu nog ongeveer 300 laden in Nederland en België. Ruilbeurzen 7

Hennie is iedere verzamelbeurs aanwezig om samen met zijn maatjes wat te buurten over lucifermerken, of andere zaken. Altijd staan er wel een paar dozen of mappen tussen hen in om uit te zoeken. Het gaat er heel gemoedelijk aan toe, wat je nog iets voor je verzameling vindt, neem je mee en een andere keer breng je dan wel weer wat mee voor de anderen, om te kijken of ze het nog zoeken. Echte jonge verzamelaars komen er eigenlijk niet meer bij, waarschijnlijk ook doordat er niet meer echt etiketten worden uitgegeven zoals vroeger. Wat ze de laatste tijd wel steeds vaker zien is dat verzamelaars die vroeger luciferetiketten hebben verzameld, nu jaren later hun verzameling weer oppakken en die maken ze dan weer blij met hun dubbelen. Op de eerste zondag van september organiseert Hennie ook ieder jaar de speciale beurs van de afdeling Oost-Brabant. Op de gewone beurzen zijn het steeds zo'n 10 verzamelaars die bij elkaar komen, maar op de speciale beurs komen zelfs verzamelaars uit het buitenland. Naast lucifermerken is deze beurs ook bedoeld voor verzamelaars van ansichtkaarten, suikerzakjes en winkelwagenmuntjes. De verzamelbeurs Komt u ook eens een kijkje nemen en breng uw ruilmateriaal mee. Tijdens de beurs kan overigens van alles geruild en verzameld worden. door Hannie van Duynhoven secy. van de afdeling Oost-Brabant verzamelbeurseerde@hotmail.com Boek de Alphense tak van Dun(ne) Het boek over de Alphense tak van de Familie van Dun begint vorm te krijgen. Zeer bijzonder zijn nieuwe ontdekkingen over de vroegste generaties.Tevens zal in dit boek ook de Oirschotse tak integraal worden opgenomen. Van alle nog levende personen met de naam van Dun, van Dunne of van Dunné zal daarmede hun afstamming in boekvorm zijn verschenen. Tevens hierbij een oproep aan alle personen uit deze beide takken om voor het boek oude familiefoto’s ter beschikking te stellen. Ook aanvullingen over de huidige generaties zijn zeer welkom. Zeker ook om alles correct in het boek vermeld te hebben. Een uitdraai van mijn bestand wil ik u graag mailen zodat u zelf kunt zien of er aanvullingen of correcties nodig zijn. U mag mij hierover mailen op ton.vandun@hetnet.nl Ton van Dun Ulvenhout 8

Lierke Plezierke In de bestuursvergadering van 26 november j.l. is het besluit genomen om volgend jaar (2015) onze Dundag te gaan houden in het Belgische Lier. Ook nu weer gaan we op een donderdag in de eerste helft van september. Onze vorige uitstap naar Mechelen roept bij velen nog prachtige herinneringen op. De Vlaamse steden lenen zich bijzonder voor een gezellig uitje. Lier maakt hier geen uitzondering op. Niet voor niets noemt men haar Lierke Plezierke, Schoon Lier of Pallieterstad. Het aan de samenvloeiing van de Grote en de Kleine Nete gelegen stadje heeft het allemaal. Onze Belgische zustervereniging heeft het al eerder mogen beleven en ook daar waren alle deelnemers erg enthousiast. Omdat wij ook iedereen willen laten kunnen genieten van de beroemde Belgische bieren heeft het bestuur ervoor gekozen om weer per bus te reizen. Alle details moeten nog verder worden uitgewerkt. Toch kunnen wij u al wel vertellen waarom juist Lier is gekozen. Zeker is Lier een plaisant stadje, maar het heeft ook iets “van Dun” . Daarnaast heeft het een beroemd stadhuis, de zeer bekende St. Gummaruskerk, het belfort, een mooie grachtengordel en de wereldberoemde Zimmertoren. In de komende afleveringen van Dundoenerij zal ik hier verder op ingaan. Ton Ulvenhout Vanaf deze plek willen wij iedereen fijne feestdagen wensen en een fijn, vreugdevol maar vooral een gezond 2015 9

Ergens gelezen………….. Kees van Dun uit Breda merkte op dat onze Goirlese tak net zo oud is als het bekende Brand Bier uit Wijlre in Limburg. Op al hun flesjes en blikjes staat dat zij er trots op zijn al sinds 1340 te bestaan. Familiezaken: Overleden, Hedwig van Dun-Hamers, te Goirle op 15 juli 2014. In de leeftijd van 78 jaar. Zij is de echtgenote van Huub van Dun. Overleden: Marie-Therese Beemsterboer-van Dun te Tilburg op 4 augustus, in de leeftijd van 64 jaar Overleden: op 19 augustus 2014 te Tilburg, in de leeftijd van 65 jaar, Bert van de Klundert, echtgenoot van Yvonne van de Klundert-van Dun overleden te ’s-Gravenwezel op Paaszondag 20 april 2014, (Julia Van Dun) ZUSTER MECHTILDIS, Zuster van het H. Hart van Maria van ’s-Gravenwezel. Geboren te Loenhout op 19 juni 1928, ingetreden op 2 februari 1950, voor het leven aan de Heer toegewijd op 13 augustus 1955, missionaris te Kongo 1955 – 1991. Overleden Elisabeth (Bets) Cornelia van Dun in de leeftijd van 89 jaar. Weduwe van Antonie Jacobus van Geel. overleden Teteringen , 5 november 2014 , Jacoba Cornelia van Dun-Oomen, weduwe van Jan van Dun in de leeftijd van 91 jaar. Overleden te Turnhout op 10 mei 2014, Ans Van Dun, geboren te Turnhout op 27 mei 1983 en aldaar thuis overleden. Wij wensen alle familieleden veel sterkte voor de komende tijd. 10

Op deze plek kan uw advertentie staan. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze voorzitter, Eugenè van Dun, tel:0411-683427 11

1 Online Touch

Index

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
Home


You need flash player to view this online publication