0

Jaargang 15 – editie 3 – november 2016

Op deze plek kan uw advertentie staan. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze voorzitter, Eugenè van Dun, tel:0411-683427 2018 2

Jaargang 15 – editie 3 – November 2016 Het bestuur vlnr Lid: Secretaris: Voorzitter: Penningmeester: Lid: Lid: Lid: Ton van Dun Robert van Dun Eugène van Dun Jan van Dun Hennie van Dun Anneke van Dun-van Loon Ton van Dun tel. 0252-211299 tel..033-4942623 tel. 0411-683427 tel. 076-5016095 tel. 06-45092691 tel. 076-5611426 Contributie of donateurschap voldoen op Rekeningnummer van de FVS van DUN: NL21RABO 0174888252 en voor Belgische leden RABONL2U 0174888252 t.n.v. F.V. Stamboom van Dun te Breda. Onze contributie is slechts 15,- euro per adres per jaar. Indien u tijdens het lopende jaar lid wordt betaald u een evenredig deel. www.vandunstamboom.nl De site waarin allerlei verhalen en foto’s te zien zijn. INHOUD. Adverteerders Bestuur/Inhoud/Colofon Van onze voorzitter Zoon van Leon (oud voorzitter getrouwd) Verslag Peerke Donders Cyril van Dun- botenbouw Oud burgermeester van Dun overleden Afscheid van dirigent Ad van Dun Adverteerders Redactie: pag. pag. pag. pag. pag. pag pag. pag. pag. 2 3 4 4 5 6,7,8 9 10 11 Hennie van Dun Eugène van Dun 3

Van de voorzitter, De familiedag is goed verlopen, mooi weer en een Brabantse ontvangst en dito lunch bij Peerke Donders. Gezellig om de deelnemers aan deze dag, weer te zien met zelfs enkele nieuwe deelnemers. Voor de volgende familiedag zijn enkele bestuursleden reeds aan het informeren en organiseren om er weer een succes van te maken. Over 2016 gesproken, eerst nog kerst en oud/nieuwjaar vieren. Het bestuur van onze vereniging wenst u allen prettige en vooral gezellige kerstdagen en vooral een voorspoedig 2017. En tot ziens op de familiedag 2017. Eugène. Hugo van Dun en Anna Stiglmayr getrouwd.!! Léon (oud-voorzitter) en ik (Marjo) zijn in september in Canada geweest voor de bruiloft van onze zoon Hugo met zijn Canadese Anna. Het is ook de bedoeling dat hij in Canada blijft wonen met zijn lieve vrouw. Hugo van Dun en Anna Stiglmayr (jawel, Oostenrijkse ouders) zijn 3 september 2016 in Gimli getrouwd. Het was een echte boerenbruiloft en de trouwfoto’s moesten natuurlijk ook op een boerderij worden genomen. Anna komt uit een boerenfamilie en werkt daar ook. De foto’s zijn genomen bij een broer van Anna. Judith Koedam, vriendin van onze jongste telg Vincent, heeft de foto’s genomen. Wij feliciteren allen met hun huwelijk. 4

Verslag14e algemene ledenvergadering Peerke Donders. gehouden op 15 sept 2016 te Tilburg lokatie: Peerke Donderspark 3 Vanaf 10.30 ontvangst op de locatie (gelukkig voorzien van airco) met koffie en een uitstekend stuk gebak. Helaas moesten enkele leden verstek laten gaan wegens ziekte, wij wensen hen een spoedig herstel. Welkomstwoord van de voorzitter en opening van de vergadering. Het verslag van de vorige familiedag gaf geen reden tot opmerkingen. De penningmeester behandelde de balans en financieel overzicht 2015 plus begroting 2017 waarover geen op of aanmerkingen, wel dient opgemerkt te worden dat door het langzaam teruglopen van het aantal leden en de stijgende kosten voor porto en stijgende kosten familiedag het saldo in ieder geval niet zal toenemen. Een en ander is gecontroleerd door de kascommissie A.A.M van Dun en A.M. van Dun welke helaas door ziekte niet aanwezig konden zijn. Conclusie van deze commissie: geen onjuistheden of onduidelijkheden waardoor de vergadering de penningmeester decharge verleende voor het gevoerde beheer. Nogmaals het verzoek aan de aanwezige leden zich beschikbaar te stellen voor de functie van penningmeester (helaas weinig animo) Wel stelden zich beschikbaar voor de nieuwe kascommissie Frans van Dun (lid nr 5) en Frans van Dun (lid nr 13) waarvoor alvast dank. Volgens het rooster van aftreden waren Eugene( de voorzitter) Ton, de (genealoog) en Anneke aftredend of herkiesbaar, met algemene instemming werden alle drie herbenoemd voor een volgende termijn. Er is geen aanleiding het contributiebedrag te wijzigen derhalve handhaving op €15. Zoals bekend zijn er 2 takken in onze stamboom … Nu al de Vikingen en de Kelten genoemd. Ton zou graag onderzoek doen naar verdere precisering waar vandaan precies waarvoor toestemming verleend door het bestuur. Wij mochten Frans van Dun (oud bestuurslid) weer verwelkomen als lid en tevens Ad van Dun uit Oosterhout (gelukkig van de Alphense tak welke redelijk ondervertegenwoordigd is) Na zichzelf geïntroduceerd te hebben volgden er enkele sappige anekdotes en moppen, absoluut leuk materiaal voor Dundoenerij. Tijd voor de lunch en loterijverkoop waarbij de aantekening dat alle items in de uitverkoop gaan. Volgend jaar tijd voor iets anders maar...... wat? Uw idee voor iets nieuws is welkom. Na een goed gevarieerde lunch met een Peerkes nat meteen de loterij en jawel.... iedereen met een prijs naar huis. Na al deze opwinding tijd voor de groepsfoto en bezoek aan Peerke Donderspark en het museum gewijd aan Peerke en zijn werk. Aan het water uit Peerkes waterput zou een wonderbaarlijke genezing toegekend worden maar waarom verkoopt men het dan niet? Zijn wij hier te nuchter voor of ???? Na afloop van het bezoek aan het park weer naar de airco (het was toch wel erg warm) voor een borrel en een hapje en zo langzaam aan weer huiswaarts na een geslaagde familiedag. Tot ziens in 2017. 5

Goirlenaar Cyril van Dun (37) heeft iets met schepen, vooral als rond het schip een verhaal hangt. Al op jonge leeftijd raakte hij in de ban van het zeilschip uit de film “De muiterij op de Bounty”. Hij bouwde dit schip en nog twee andere grote zeilschepen. Maar zijn pronkstuk is wel de ‘Titanic’. Deze staat tentoongesteld in het Erfgoed depot in Riel. Cyril van Dun doorliep twee basisscholen, te weten BS ’t Moske en BS De Bron in Goirle en daarna V.b.o. school ‘de Westhoeve’ in Tilburg. Op deze scholen werd ontdekt dat hij minder goed was in rekenen en wiskunde. Daarentegen was hij wel een kei in topografie en geografie. Cyril kan zeggen dat hij een fotografisch geheugen heeft. Op de Westhoeve kreeg hij weinig onderwijs in aardrijkskunde en geschiedenis. Vader van Dun zocht naar een oplossing om dit gemis te compenseren. Hij vond deze door Cyril enkele historische films te laten zien. Eén van die films was ‘De Muiterij op de Bounty uit 1962, met Marlon Brando in de hoofdrol. Deze film maakt veel indruk op Cyril. “Het schip in deze film vond ik zo mooi, dat er een bouwmodel van wilde hebben. Ik was toen 14 jaar. In een hobbywinkel in het Zeeuwse Goes stond een model van de H.M.S. Bounty. Echter, dit kunststof model was niet meer voorradig. Dan maar een houten model aangeschaft en ik kon aan de slag. Als leerling timmerman lukte dat redelijk, maar ik had toch wel enkele praktische tips van mijn vader nodig. Ik was er bijna iedere dag mee bezig en na 4 maanden kon ik vol trots het eindresultaat laten zien.” Inmiddels had Cyril van Dun ook het officiële boek over de Muiterij op de Bounty, geschreven door Charles Northoff & James Norman Hall, te pakken gekregen en vol interesse gelezen. Een andere film, die hij zag, was ‘1492 Conquest of paradise’, een film over de ontdekkingsreiziger Columbus. Bij het zien van het vlaggenschip van Columbus, de ‘Santa Maria’, was Cyril al weer verkocht. Als hij het verhaal over Columbus vertelt, is hij nog steeds even enthousiast. Vol passie vertelt hij: “Op 3 augustus 1492 vertrok Columbus met drie schepen vanuit het Zuid Spaanse kustplaatsje Palos. Hij voer westwaarts om zo een nieuwe route te kunnen ontdekken naar Indië. Na drie maanden en een bijna muiterij, kwam hij op 21 oktober 1492 aan op een eiland van de Bahama’s. Hij gaf dit eiland de naam ‘San Salvador’. Het half jaar daarna verkende hij de omgeving en ontdekte zo Cuba en Haïti. Tijdens Kerstmis van 1492, raakte zijn schip de ‘Santa Maria, voor de kust van Haïti los van zijn ankers en sloeg het tegen de rotsen in vele stukken. Met zijn bemanning bleef hij een tijdje op Haïti en stichtte daar een nederzetting, die de naam ‘La 6

Navidad, Kerstmis in het Spaans, kreeg. Omdat hij met 1 schip minder terug ging naar Spanje moesten 39 bemanningsleden achterblijven.” Van het verongelukte zeilschip de ‘Santa Maria’ kocht hij een model in Baarle-Nassau en bouwde het ook weer in 4 maanden tijd. In 1996 bouwde Cyril van Dun zijn derde zeilschip. Dit werd de Deense oorlogsbodem ‘De Noorse Leeuw’. Het model van dit mooie zeilschip is 90 cm lang. Deze drie zeilschepen staan tentoongesteld in de showroom van zijn vaders bedrijf op het bedrijvenpark aan de Broekhovenseweg in Tilburg. De zeilschepen zijn gebouwd van een basisbouwpakket. Dit houdt in dat er een tekening is met 3 soorten hout: balsahout, abachihout en triplex. Uit dit hout moesten zelf de spanten voor het schip met een figuurzaag worden uitgezagen. De andere elementen, zoals het zeil, de touwen, de kanonnen, de katrollen en dergelijke, moesten er apart worden bijgekocht. Het zeil moest op maat worden geknipt en met een naaimachine worden omgestikt. Dit laatste deed een buurvrouw voor Cyril. De touwladders werden aan de hand van een tuigagetekening zelf geknoopt, geplakt en gespannen. Eigenlijk geschiet de opbouw van een model op dezelfde wijze en volgorde als bij een echt schip. Titanic In 1997 kwam de film “Titanic’ uit en Cyril van Dun had al heel lang een bepaalde fascinatie voor dit schip. Al op 7 jarige leeftijd bestudeerde hij in de Grote Oosthoek Encyclopedie, de plaatjes van de Titanic en maakte die na met zijn Lego. Op de basisschool hield hij een korte spreekbeurt over dit schip en zijn ondergang. In 1993 had hij al een kunststof bouwpakketje van de Titanic gekocht, in elkaar gezet en zelf geschilderd. “Ik keek ook heel anders naar de film, dan de meeste mensen’, verklaart Cyril van Dun. “Iedereen volgde het liefdesverhaal en de dramatische gebeurtenissen, maar ik lette veel meer op de details van het schip. Met mijn fotografisch geheugen vielen de kleinste details op. Alles klopte en dat maakte indruk op mij. Dus wilde ik ook de Titanic gaan bouwen, maar van dit schip was geen houten bouwpakket te vinden. Door de vele details was het waarschijnlijk te duur om te ontwikkelen.” Cyril ging niet bij de pakken neerzitten en besloot zelf te gaan bouwen. Hij kocht enkele gedetailleerde boeken over de Titanic en hij had ook nog zijn kunststoffen model als voorbeeld. Hij besloot de Titanic na te gaan bouwen op een schaal van 1:200. Het echte schip was 269 meter lang, 28 meter breed en 53 meter van de kiel tot aan de bovenzijde van de schoorstenen. Zijn model zou dus de afmetingen krijgen van 135 x 15 x 30 cm. In het timmerbedrijf van zijn vader, waar Cyril inmiddels ook werkzaam was, waren vol7

doende houtsoorten aanwezig. Als eerste tekende hij de spanten van het schip op schaal na op multiplexhout. Het geraamte van het schip werd bekleed met merantihout. Uit latjes van 10 mm breed en 3 mm dik werd de wandbedekking gezaagd en daarna op het geraamte gespijkerd en gelijmd. Een probleem was de achterzijde van het schip, want die was rond. Hierdoor kwamen de latjes niet goed uit. Cyril van Dun loste dit op door twee delen van de achterkant uit te zagen uit balsahout en deze net zolang rond te schuren totdat de juiste vorm was bereikt. De bovenbouw ontstond door het opstapelen van 18 mm dik multiplex. Vervolgens moesten alle details van het dek e.d., die op foto’s te zien waren, op de juiste schaal worden overgezet op hout en worden uitgezagen. “Het neusje van de zalm vond ik de vier schoorstenen van de Titanic. Omdat deze niet van latjes gemaakt konden worden, moest ik op zoek in de timmerwerkplaats. Daar vond ik een trapleuning van 4 cm dikte, precies de juiste maat.” Ook andere detailelementen werden zelf gemaakt. De reling werd vervaardigd van spijkertjes en ijzerdraad. De hijskranen van tandenstokers en de ankers werden zelf gesoldeerd. Alleen de reddingbootjes, ladders, ontluchtingspijpjes en scheepsschroeven werden gekocht. In de zomer van 2000 was het schip klaar. De bouw van dit model van de Titanic duurde ongeveer 20 maanden. Als de motivatie wat terugliep liet Cyril de Titanic een tijdje voor wat het was en bouwde hij even een klein Vikingschip tussendoor. Zo kreeg hij vanzelf weer zin om verder te gaan met zijn droomschip. In 2012 was het 100 jaar geleden dat de Titanic tegen een ijsberg voer en verging. Op aandringen van zijn vader werd in het Stadsnieuws een artikel geplaatst over het door Cyril gemaakte model van de Titanic. Een man van 80 jaar had dit artikel gelezen en uit nieuwsgierigheid kwam hij naar de showroom om dit model te bekijken. Deze man maakte zelf stoommachines en was daarom vooral geïnteresseerd in de Triple Expansiemotoren van de Titanic. Vol bewondering stond hij te kijken en de complimenten werden in dank aanvaard. Eind 2013 kwam de man weer terug en hij vertelde over het Erfgoed Depot in Riel. Hij gaf de suggestie dat het model van de Titanic daar bijzonder goed zou staan en dat daardoor veel meer mensen van Cyrils bouwwerk zouden kunnen genieten. Cyril: “Ik kende het Erfgoed Depot nog niet en ben daar eens gaan kijken. Ik moest toegeven dat de man wel eens gelijk kon hebben, want ik kreeg direct het gevoel dat mijn schip hier heel goed zou kunnen staan. In februari van dat jaar is het schip verhuisd naar Riel, waar het een mooi plaatsje in het museum heeft gekregen. Met de mensen van het Erfgoed Depot heb ik toen afgesproken dat de Titanic daar minimaal een jaar zal blijven staan en als het goed bevalt mogelijk nog langer.” Geïnteresseerden kunnen daar voorlopig nog komen kijken. Tot 31 mei van 2014 was er ook een tentoonstelling over de Titanic in de Amsterdamse Expo. Ondertussen staan zijn boten weer terug bij zijn vader in de showroom. Cyril van Dun is trots op zijn zelfgemaakte scheepsmodellen, maar er wordt geen nieuw schip gebouwd. Door problemen met zijn handen is dat niet meer mogelijk. Daarom heeft hij nu een nieuwe passie, zijn Friese paard. Op de vraag of hij heeft geprobeerd zijn model van de Titanic echt te laten varen, is zijn antwoord: “Als ik dat zou doen dan zou dit model, net als de echte Titanic, op zijn eerste vaart zinken.” Bron: Goirles Belang 2014 8

De carrière van daadkrachtige Bredase CDA-politicus. Hans van Dun in 2007 bij zijn portret in de hal van het gemeentehuis van Loon op Zand. De Van Dun-woningen. In de jaren tachtig zijn ze een begrip in Breda: aluminium huizen, waarvan er bij wijze van experiment 66 zijn gebouwd in de Haagse Beemden. Het idee komt uit de koker van Hans van Dun, wethouder in Breda van 1970 tot 1985. Donderdag 20 oktober 2016 is hij na een kort ziekbed in Heusden overleden, op 82 jarige leeftijd. De in Breda geboren christen-democraat valt volgens tijdgenoten op vanwege zijn nauwelijks te stuiten dadendrang. Zijn VVD-collega Jan van Asseldonk neemt in 1986 geen blad voor de mond. De discussies met Van Dun zijn soms “tamelijk onfris”. “Maar in debatten ligt hij vaak een straatlengte voor op de meeste raadsleden”. Aldus Van Asseldonk. De politieke gedrevenheid van Van Dun wordt volgens zijn collega’s soms overschaduwd door een dominante politieke stijl. Zelf zegt hij halverwege de jaren tachtig: “Je mag me best autoritair noemen.” Van Asseldonk herinnert zich dat Van Dun de raad in twee soorten had opgedeeld:, “De zeikers en de klootzakken. De eerste groep liet hij links liggen. Voor de tweede categorie, die hem het vuur na aan de schenen legde, had hij toch wel respect.” In 1985 wordt Van Dun burgemeester van Loon op Zand. Het avontuur met de Van Dun-woningen in de Haagse Beemden begint dan al schipbreuk te leiden. Door gebrek aan ventilatie zijn ze te vochtig. In de zomer hebben de bewoners het gevoel in een sauna te wonen, in de winters vriezen deuren en ramen vast in hun sponning. Maar de Haagse Beemden zijn in een geheel blijkt een succes. Met zo’n 30.000 inwoners is het de grootste naoorlogse wijk in Breda. De carrière van Van Dun als burgemeester van Loon op Zand komt in 1995 tot een abrupt einde. Vanwege ‘indringende feiten’ heeft de raad geen vertrouwen meer in hem. Dat is nog geen drie maanden nadat Van Dun onder invloed van drank met zijn auto in een sloot in Bavel terecht komt. De burgemeester verzwijgt het ongeluk, maar na een anonieme brief van een politieman komt het nieuws alsnog op straat te liggen. Van Dun kiest voor de vlucht naar voren. Hij wacht een motie van wantrouwen niet af, houdt de eer aan zichzelf en stapt op. bron: Nico Schapendonk. Weet u dat de DunDoenerij als een echte krant voortaan te lezen is op onze site!! 9

Afscheid Harmonie Vereniging Oosterhout van dirigent Ad van Dun. Oosterhout: Tijdens haar elfde nieuwjaarsconcert nam Harmonie Vereniging Oosterhout afscheid van het jaar 2015 en van dirigent Ad van Dun. Met een speciaal samengesteld programma stond de vereniging stil bij ruim 10 jaar prettige samenwerking, vierden ze het begin van 2016 en werd de nieuwe dirigent, Huib Tempelman, voorgesteld. Sinds de oprichting in het voorjaar van 2005 is Ad dirigent van Harmonievereniging Oosterhout. In die tijd heeft hij een aantal mooie hoogtepunten beleefd met het orkest. Het samenspel van de Oosterhoutse muziekverenigingen tijdens Coherent en de meezingconcerten in de Schelp vormen hieruit een kleine greep. Daarnaast was hij de drijvende muzikale kracht achter de herdenkingen op Het Poolse ereveld. Van Dun heeft in 2011 de Gouden Dasspeld van de gemeente Oosterhout mogen ontvangen voor zijn niet aflatende ijver en inzet om de amateur blaasmuziek naar een hoger peil te tillen. Bron: Oosterhouts dagblad Het bestuur wenst eenieder fijne en gezellige kerst en nieuwjaarsdagen en een voorspoedig 10

Autorijschool Frans van Dun, Breda Adres: Dr.Struyckenstraat 176 4812 BK Breda Telefoon/fax: 076-5140634 Mobiel: 06-51178971 Website: www.fransvandun.nl Vanaf 1957 meer dan: 50 jaar ervaring 50 jaar bekend 50 jaar in Breda 50 jaar Bovag lid 2018 Op deze plek kan ook Uw advertentie staan 11

AFZENDER: F.V. Stamboom van Dun Postelse Hoeflaan 109 5042 KD Tilburg Email: hvandun@gmail.com © Familie Vereniging Stamboom Van DUN 12

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
Home


You need flash player to view this online publication