0

Jaargang 18 – editie 2 – augustus 2019 2019

Op deze plek kan uw advertentie staan. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met : Robert van Dun: tel..033-4942623 of per mail: 2018 2

Het bestuur vlnr. Voorzitter. Bestuurslid. Eugène van Dun Ton van Dun Secretaris/penningmeester. Robert van Dun Frans van Dun Bestuurslid. Bestuurslid/webmaster. Bestuurslid. Hennie van Dun Ad van Dun tel. 0411-683427 tel. 0252-211299 tel..033-4942623 tel. 06-53401038 tel. 06-45092691 Tel. 0162-742364 Contributie of donateurschap voldoen op Rekeningnummer van de FVS van DUN: NL21RABO 0174888252 en voor Belgische leden RABONL2U 0174888252 t.n.v. F.V. Stamboom van Dun te Breda. Onze contributie is slechts 15,- euro per adres per jaar. Indien u tijdens het lopende jaar lid wordt betaald u een evenredig deel. www.vandunstamboom.nl De site waarin allerlei verhalen en foto’s te zien zijn. INHOUD. Adverteerders Bestuur/Inhoud/Colofon Van onze secretaris Besten van Dunnen Belangrijke vraag Afacheid van Voorzitter Eugène van Dun Oproep Familiedag en deelnameformulier Adverteerders Redactie: pag. pag. pag. pag. pag. pag pag. pag. 2 3 4 4 5 5 6 7 Hennie van Dun 3

Van de secretaris. Ondanks onze talrijke pogingen lukt het maar niet om de kinderen en kleinkinderen te interesseren voor het lidmaatschap van de familievereniging. Nu moet ik eerlijk bekennen dat bij mij ook de interesse kwam op latere leeftijd want je bent bezig met je werk en je gezin totdat....kinderen het huis uit gingen en pensionering (toen nog met VUT) intrad. Toen pas ging ik mij afvragen wie nou de vader van mijn grootvader was en waar hij gewoond had. En toen kwam Ton uit Ulvenhout. De rest van het verhaal is nu bekend en in kaart gebracht en ook een reden voor de teruglopende belangstelling behalve....... de van Dunnen die al generaties in bijv. Michigan USA, of Perth Australia, of Brazilie etc. wonen en hoe zit het precies met de van Dunems in Angola (echte van Duns en van welke tak dan? ) Een recent voorbeeld is natuurlijk Thomas van Dun, geboren in Winnipeg, Canadees staatsburger en nu 2 jaar oud ... kleinzoon van oud-voorzitter Leon van Dun. Of: James Van DUN, Detroit Michigan. Zijn vader, (nu 80), was oorspronkelijk boer in Michigan maar getroffen door droogte genoodzaakt in de Ford fabrieken te gaan werken. James is ooit veroordeeld en zat vast voor het niet betalen van alimentatie voor door hem verwekte kinderen die naar ik aanneem ook Van Dun heten. Genoeg om nog te onderzoeken denk ik. Heeft u bijv. geëmigreerde familieleden die nog niet in de stamboom staan ? Laat het ons weten. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Beste van Dunnen, Indien u of uw kinderen over een computer beschikken is het misschien leuk om uw stamboom in een genealogie programma op te slaan. Het meest gebruikersvriendelijke en gemakkelijke programma hiervoor is naar mijn ervaring Family Tree Builder van My Heritage hetgeen u gratis kunt downloaden met als voordeel dat er een versie in het Nederlands beschikbaar is. Natuurlijk gaan ze vragen of u de betaalde versie wilt installeren maar dat kunt u negeren omdat de gratis versie uitgebreid genoeg is voor een compleet genealogie programma. Ook kunt u publicatie op een website toestaan of blokkeren Het enige wat u nodig heeft is een GEDCOM bestand als uitgangspunt van uw stamboom. Een gedcom bestand is een standaard voor genealogiegegevens en kan ingelezen worden door ieder genealogieprogramma. Het programma maakt ook met 1 druk op de knop een print van uw stamboom in diverse Formaten. De vereniging heeft een gedcom beschikbaar van de mannelijke lijn van de Goirlese tak vanaf de 15e eeuw. U kunt de lijn van uw partner zelf toevoegen. Dit bestand is gratis beschikbaar voor leden. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------4

Nog een kleine maar belangrijke vraag. Graag wil ik eenieder vragen om even achter de computer te gaan zitten om zijn of haar gegevens naar mij te sturen, mijn actuele ledenbestand is helaas gecrasht. Graag met volgende gegevens: Lidnummer, (staat op boekje), Naam en adres, Telefoon en Emailadres. En dit sturen naar hvandun@gmail.com Bij voorbaat mijn hartelijke dank. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Afscheid van onze Voorzitter . Een DunDoenerij met een minder positief bericht betreffende onze voorzitter. Na een gesprek van Robert onze Secretaris Penningmeester met Eugène heeft onze voorzitter in verband met zijn gezondheid besloten zich niet meer herkiesbaar te stellen en met directe ingang zijn functie als voorzitter te beëindigen en ook de Familiedag niet te bezoeken. Namens het bestuur en alle van Dunnen en aanverwanten bedanken wij Eugène voor al de jaren dat hij als voorzitter op zijn zo eigen manier de vergaderingen leidde, en wensen hem het aller beste en een spoedig herstel. Binnen het bestuur is mij gevraagd om het voorzitterschap tijdelijk waar te nemen tot dat op de algemene leden vergadering een besluit zal worden genomen betreffende de invulling van het voorzitterschap. Als bestuurslid en interim voorzitter maak ik me wel zorgen over het bezoek van onze meer dan sfeervolle Familiedagen.(zo ver ik die heb mogen meemaken) Een terugkerend punt op de bestuursvergaderingen is de verjonging van het bezoek op de Familiedagen. Ons ledenbestand kent een oververtegenwoordiging van de categorie geboren voor 1950, Onze jongeren van Dunnen en aanverwanten vormen een minderheid bij de bezoeken van de Familiedagen. We weten als bestuur niet goed wat de oorzaak is of kan zijn; is het de doordeweekse werkdag??? Waarvoor men een dag verlof moet nemen??? Of het programma???, maken we bij onze kinderen en achterban te weinig reclame??? Vertelt u het maar. Als bestuurslid zou ik u willen vragen hierover eens na te denken, en niet alleen denken maar kom met uw ideeën naar het bestuur en praat er over op de jaarvergadering. Ik las laatst in een artikel van een vereniging waar ik lid van ben het volgende. Praten, dat doen wij Nederlanders graag, Praten, Veel Praten. Bij elke vereniging wordt veel gepraat, teveel volgens sommigen, niet genoeg volgens anderen. Het is eigenlijk nooit goed, gelukkig maar, dan kunnen we naar verbetering zoeken, zo ook naar het bezoek op onze Familiedag. Maar eerst gaan we weer naar een fijne Familiedag 2019 op 12 September in Overloon, waar we weer met elkaar over alles kunnen PRATEN. Bestuurslid Ad van Dun 5

NOGMAALS OPROEP BIJWONEN FAMILIEDAG 12 SEPTEMBER. Dit jaar gaan wij naar het oorlogsmuseum in Overloon alwaar koffie met gebak bij ontvangst en na de jaarvergadering lunch en rondleiding door het museum. Mooi of slecht weer maakt niet uit want het museum is overdekt met mooie terrassen en wandelpaden en rolstoelvriendelijk. Deelnameformulier Familiedag 12 september 2019 Oorlogsmuseum te Overloon Ja, wij nemen graag deel aan de familiedag /ledenvergadering van donderdag 12 september 2019 De ontvangst is tussen 10.30 en 11.00 uur. Einde van de dag rond 17.00 uur. Wij komen samen in Oorlogsmuseum Overloon, Museumpark 1, te Overloon De ingevulde strook z.s.m. opsturen naar: Robert van Dun, Dioriet 1, 3831 VT Leusden. Ook kunt u na overmaking een mail met u gegevens sturen naar Robert van Dun, rejdun1993@kpnmail.nl, scheelt u weer een postzegel. Het verschuldigde bedrag wordt zo spoedig mogelijk echter voor 2 september 2019 onder vermelding van lidnummer voldaan op rekeningnummer : NL21 RABO 017.48.88.252 t.n.v. FVS van Dun te Breda ------------------------------------------------------------------------------------------------Naam Straat ...................................................................................... ...................................................................................... Postcode, woonplaats…......................................................................................... Lidnummer...(staat op Dundoenerij)...................................................................... ........................................volwassenen vanaf 16 jaar à €15,00 = €................ Prijzen zijn inclusief koffie/thee en lunch. 6

Autorijschool Frans van Dun, Breda Adres: Dr.Struyckenstraat 176 4812 BK Breda Telefoon/fax: 076-5140634 Mobiel: 06-51178971 Website: www.fransvandun.nl Vanaf 1957 meer dan: 50 jaar ervaring 50 jaar bekend 50 jaar in Breda 50 jaar Bovag lid 2018 Op deze plek kan ook Uw advertentie staan 7

AFZENDER: F.V. Stamboom van Dun Postelse Hoeflaan 109 5042 KD Tilburg Email: hvandun@gmail.com © Familie Vereniging Stamboom Van DUN 8

1 Online Touch

Index

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
Home


You need flash player to view this online publication