13

Transitievergoeding Werknemers hebben straks niet meer pas na twee jaar, maar vanaf de eerste werkdag recht op een transitievergoeding. De opbouw wordt 1/3e maandsalaris per gewerkt jaar ongeacht de duur van het dienstverband. De huidige overgangsregeling met hogere transitievergoeding voor oudere werknemers komt te vervallen. Er komt een ruimere regeling om scholingskosten te verrekenen. Doel: de overheid wil overeenkomsten voor onbepaalde tijd stimuleren Transitievergoedingen maken korte dienstverbanden duurder. TIJDELIJK WW-premie VAST De hoogte van de WW-premie is straks niet meer afhankelijk van een sector, maar van de soort arbeidsovereenkomst. Werkgevers gaan daardoor een lage WW-premie betalen voor werknemers met contracten voor onbepaalde tijd met een vaste urenomvang en een hoge WW-premie voor werknemers met een contract voor bepaalde tijd. PREMIE PREMIE Doel: het verschil in kosten voor vast en flexibel personeel vergroten, waardoor werkgevers eerder voor vaste dienstverbanden kiezen. € Ontslagrecht De WAB zorgt ervoor dat werkgevers in een ontbindingsverzoek bij de kantonrechter straks twee of meerdere ontslaggronden met elkaar kunnen combineren. Dit maakt het makkelijker om werknemers te ontslaan, al moeten de ontslaggronden uiteraard nog steeds goed onderbouwd zijn. Doel: deze versoepeling van het ontslagrecht moet werkgevers stimuleren mensen sneller in vaste dienst te nemen. Payroll PAYROLL VAST ARBEIDSVOORWAARDEN Payrollmedewerkers hebben straks recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als werknemers die rechtsreeks bij de werkgever in dienst zijn. De uitzendcao's zijn niet meer van toepassing. Payrollbedrijven kunnen daarom geen uitzendbeding en ruimere ketenbepaling meer hanteren. Uitzondering op de arbeidsvoorwaarden is de pensioenregeling, die is uitgesteld tot 1 januari 2021. Doel: gelijkheid creëren tussen medewerkers die rechtsreeks in dienst zijn en payrollmedewerkers. CONTRACT november 2019 13

14 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication