2

COLOFON De Abianter is een uitgave van Abiant Uitzendgroep voor medewerkers, opdrachtgevers en relaties. Redactieadres Abiant NL BV t.a.v. redactie De Abianter Kieler Bocht 64 9723 JB GRONINGEN t 050 206 00 95 e pr@abiant.nl Redactie Maaike de Boer Ingrid Buwalda Koen Janssen Met medewerking van Jacqueline Bongers Metske Kloppenburg Concept & ontwerp Dizain Grafische verzorging Lautenbag Reclame Drukwerk Zalsman Groningen Oplage 3.300 Fotografie Abiant Jan Buwalda Bettina Traas Wilt u de volgende keer geen exemplaar ontvangen, stuur dan een mail met uw adresgegevens naar pr@abiant.nl. Hier kunt u ook uw vragen, suggesties of opmerkingen naar aanleiding van de inhoud van deze De Abianter naar toe mailen. Niets in deze uitgave mag, in welke vorm en op welke wijze dan ook, worden overgenomen zonder voorafgaande toestemming van de redactie. Hoewel De Abianter zeer zorgvuldig wordt samengesteld, staan Abiant en redactie niet in voor eventuele onvolkomenheden in de inhoud en kunnen hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. www.abiant.nl VOORWOORD Uitdaging De afgelopen maanden hebben we diverse beroepsgroepen gezien die uit onvrede over wet- en regelgeving of administratieve kwesties de barricaden beklommen. Of het nu de zorg, het onderwijs of de agrosector is, in diverse geledingen is er onbegrip over de standpunten die onze overheid inneemt. In dit kader wordt ondernemend Nederland volgend jaar tevens geconfronteerd met een aanpassing op het gebied van arbeid en arbeidsrecht. Vanaf 1 januari 2020 doet de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) zijn intrede. De WAB is de opvolger van de drie jaar geleden gelanceerde Wet werk en zekerheid (Wwz). Door de invoering van de nieuwe wet wil de overheid meer zekerheid en perspectief op de arbeidsmarkt realiseren. Dit gaat gevolgen hebben voor onder andere de werkplanning, contractkeuzes en de kosten van zowel vast als flexibel personeel. Flexibiliteit blijft De mogelijkheid om te werken met flexibel personeel blijft bestaan. En dat is logisch. Immers, de behoefte aan én noodzaak van een flexibele schil zal, in het gehele bedrijfsleven en bij de overheid niet verdwijnen. De verandering van de ketenbepaling (van drie tijdelijke contracten in twee jaar, naar drie tijdelijke contracten in drie jaar) is daarbij voor werkgevers een voordeel. Want ook na de invoering van de WAB kan er via Abiant nog steeds gebruik gemaakt worden van vijf-en-een-half-jaar uitzendflexibiliteit. Door het organiseren van Abiant Seminars hebben wij zo’n tweehonderd van onze relaties reeds proactief geïnformeerd over de WAB. De aanwezige ondernemers en HR-managers zorgden voor boeiende vraaggesprekken en voorbeeldstellende praktijksituaties waar wij veel van op hebben gestoken. Ook onze accountmanagers zijn inmiddels op pad om opdrachtgevers bij te praten over de wetswijzigingen en de nieuwe mogelijkheden bij Abiant. Pensioen Naast alle lopende zaken staat oktober in het teken van afscheid. Na een dienstverband van ruim 45 jaar(!) mag Piet Prins, directeur Coöperatiezaken Abiant, gaan genieten van zijn welverdiende pensioen. Eén van de grondleggers van onze huidige organisatie en een uniek mens met unieke ervaring, zal daarmee onze organisatie verlaten. Wij zullen de expertise, beleving en betrokkenheid van Piet zeker gaan missen! Zoals is te merken staat Abiant nooit stil. Wij benaderen de dynamiek en de vele wijzigingen als een interessante uitdaging en zullen ondanks de veranderingen gewoon voor goede (arbeids)invullingen blijven zorgen. Abiant Uitzendgroep blijft gaan en staan voor betrokken en hoogwaardige dienstverlening. En uitdagingen? Die gaan we graag samen aan. Metske Kloppenburg Directeur Abiant NL De Abianter

3 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication