20

veiligheid | Wat betekent het BBL voor de inrichting van uw ziekenhuis? Het Bouwbesluit 2012 is achterhaald. Inmiddels is het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL) van kracht, waarmee patiënten en medewerkers beter kunnen worden beschermd als er bijvoorbeeld brand uitbreekt. Wat zijn precies de gevolgen van de BBL voor uw ziekenhuis, en specifiek: de vereisten aan deuren, als het gaat om rookwerendheid? Want rook is verraderlijk gevaarlijk en lastig in te perken. Zo was het eerst In het Bouwbesluit 2012 wordt de rookwerendheid verbonden aan de oude norm NEN 6075. Omdat deze norm volgens het Bouwbesluit niet voldoende test op de rookdoorgang van koude rook, kan het ministerie extra voorschriften geven over de rookdoorgang tussen subbrandcompartimenten en vluchtroutes. Dat maakte het geheel ontzettend complex. Zo is het nu Door de invoering van het BBL (en de kritiek op de oude Nederlandse norm) wordt er nu verwezen naar de Europese norm voor rookdoorlatendheid: de EN 1634-3. Deze norm test de lekkage van lucht onder verschillende omstandigheden. Een rookwerende deur bijvoorbeeld kan getest worden voor een Sa of een S200-certificaat. Het deursysteem wordt inclusief kozijn getest, aan beide kanten van de deur. Wordt het certificaat toegekend, dan voldoet uw ziekenhuis hiermee aan de wettelijke voorschriften en beschermt u uw patiënten en medewerkers optimaal bij brand. Het verschil tussen Sa en S200 De Sa-norm is de norm van de EN1634-3 voor rookwerendheid onder omgevingstemperatuur. Bij het testen van deuren op de Sa-norm wordt de rookdoorlatendheid bij een kamertemperatuur van 20°C en een drukverschil van maximaal 25 Pascal gemeten. Onder deze omstandigheden mag de deur maximaal 3 m³/h rook doorlaten per meter systeemomtrek, exclusief de onderzijde. Bij S200 test men de rookdoorlatendheid bij een zeer hoge temperatuur van 200°C en een drukverschil van 20 FMT | Februari 2020 Meer informatie: www.metaflexdoors.com/nl/rookwerende-deuren Metaflex is aanwezig op de beursvloer van Totaal OK 2020 op 26 maart in de Jaarbeurs Utrecht. Hier kunt u terecht voor meer informatie over rookwerende deuren voor uw ziekenhuis. maximaal 50 Pascal. Het deursysteem mag onder deze omstandigheden bij een enkele deur maximaal 20 m³/h lekken. Bij een dubbele deur is dit maximaal 30 m³/h. De S200-eis wordt bijvoorbeeld toegepast op ruimtes waar geslapen wordt, zoals patiëntenkamers in ziekenhuizen. Toepassing van de norm Waar deuren met een Sa- of S200 norm worden geëist, is afhankelijk van de scheiding tussen verschillende soorten ruimtes. De volgende fictieve ziekenhuisplattegrond kan een en ander verduidelijken:

21 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication