28

Een zeven meter brede keldergang voor logistieke doeleinden. onvermijdelijke branddetectie-installatie en duizenden gedocumenteerde branddoorvoeringen. In delen waar veel brandlast boven het plafond aanwezig is, is tevens voorzien in een sprinklerinstallatie boven het plafond. · · · · Bij de ok’s wordt gebruikgemaakt van circa 80% recirculatie, omdat de daar toegevoerde lucht extreem goed gefi lterd en bevochtigd wordt, waardoor deze lucht kostbaar is. Dit alles is redundant uitgevoerd. Omdat in de ok’s geen narcosegassen vrijkomen, dankzij het toegepaste ’dubbelkap-systeem’, is de recirculatie volledig verantwoord. Op de ok’s is een Bender cockpitpaneel geplaatst, waarop alle relevante klimaatcondities, de elektrische veiligheid, deurbewegingen et cetera gemonitord kunnen worden. Energieprestatie Om de geëiste hoge energieprestatie te halen worden in de meeste luchtbehandelingskasten warmtewielen toegepast. De kasten hebben een hoogwaardige energieprestatie (overgedimensioneerd). Ze draaien op circa 70% van de gangbare luchtsnelheden. Daarnaast zijn ze twee aan twee gekoppeld, zodat bij onderhoud een kast afgeschakeld kan worden terwijl de andere opgetoerd wordt naar 110%. De ziekenhuisprocessen kunnen dan ongestoord doorlopen. De gebouwschil is maximaal geïsoleerd door toepassing van hoogwaardige isolatiedekens, dubbel geïsoleerde kozijnen en extra dakisolatie en triple glas. Er dient wel goed aan de interne warmtelast gerekend te worden, want bij te veel isolatie moet er het hele jaar gekoeld worden. · · · Het nieuwe gebouw is zo ontworpen, dat het klimaatbeheer extreem weinig energie kost. Er wordt warmte en koude opgeslagen in de bodem (wko), waarvoor drie warme en drie koude bronnen beschikbaar zijn. Er worden elektrische warmtepompen ingezet die de lage-temperatuur-verwarming en hoge-temperatuurkoeling van energie voorzien. Het is in dat opzicht een aardgasvrij gebouw. Er is een koppeling gemaakt tussen de vier torens, waardoor restwarmte van de ene toren ingezet kan worden voor het verwarmen van de andere toren. Hierdoor hoeft er minder gebruik gemaakt te worden van de bronnen. Alle verlichting in de nieuwbouw is uitgevoerd in led. Door de omvang van het project en alle mogelijk toegepaste armaturen en systemen is het een referentieproject geworden voor de leverancier, die daar ook in fi nancieel opzicht aan meegewerkt heeft. Eric van Vliet is – in eerste instan met de technisch adviseur, maar tijdens de realisatie als enige - hoofdverantwoordelijk geweest voor de technische infrastructuur en de uitvoering van de technische installaties. Hij bepaalde in samenspraak met de projectmanager techniek van de bouwcombinatie de opzet en uitvoering van de installaties. Meer informatie FMT Gezondheidszorg 2019, # 3 en 5/6 28 FMT | Februari 2020

29 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication