3

| editorial Innovatie ROBOTS, OUDERENZORG EN MEER Door de vergrijzing en daarmee samenhangende kosten moet de ouderenzorg op de schop. Deze boodschap werd door diverse deskundigen de laatste weken in de media gecommuniceerd. Een steeds belangrijker rol in de ouderenzorg komt te liggen bij de mantelzorgers. En natuurlijk de technologie. Het spreekt voor zich dat er de komende periode de nodige veranderingen moeten worden doorgevoerd om de ouderenzorg op het gewenste kwaliteitsniveau te houden. Ik ben ervan overtuigd dat technologie een belangrijk onderdeel zal worden in dit veranderingsproces. Innovaties ter ondersteuning van de ouderenzorg zijn er al volop, maar die naar de markt brengen… dat gaat niet vanzelf. Veranderen kost energie, tijd en in eerste instantie vaak ook geld. Daar zitten de meeste ouderenzorginstellingen niet op te wachten. Toch, zo is mijn overtuiging, zal de techniek een steeds meer aanwezige ’mantelzorger’ worden. Dat is nu, met de huidige generaties robots, al het geval,bijvoorbeeld om het pak appelsap uit de koelkast te halen. Of om koffi e te zetten. Een vernieuwde FMT Gezondheidszorg Ook in de ouderenzorg zelf zal de robot steeds meer aanwezig zijn. Een voorbeeld daarvan is SARA. SARA staat voor Social & Autonomous Robotic health Assistant. SARA werkt al in twee Nederlandse zorginstellingen. De resultaten tot nu toe zijn zo bemoedigend dat SARA doorgaat als startup. Natuurlijk kan en mag de robot de menselijke medewerker niet vervangen, en dat zal ook niet gebeuren. Maar ondersteuning door een robotcollega kan op veel fronten heel wenselijk zijn. Ouderen zelf zien een robot trouwens steeds vaker als aangenaam gezelschap. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het artikel in deze editie over Robot Nao. Ook in ok’s spelen robots een steeds belangrijker rol. In deze uitgave besteden we ruim aandacht aan FMT Totaal OK 2020; een congres over keuzes en 3 ervaringen in ok’s, waarbij de functie van robots zeker aan de orde komt. Over het maken van keuzes gaat het ook in het artikel over de selectie van partners voor bouwprojecten. Geld speelt bij de selectie zeker een rol, maar kwaliteit en betrouwbaarheid is nog veel belangrijker. In medialand v elkaar in sneltrein ontwikkeling die ook niet aan uw lijfblad FMT Gezondheidszorg voorbij gaa erd dan ook tijd voor een moderniseringsslag, het resultaat ziet u in deze editie. Ook achter de schermen maakt FMT Gezondheidszorg stappen v Samen met haar nieuw AcquiMedia uit Dordrecht gaa Gezondheidszorg in een hogere versnelling op w Met meer ondersteunende mankracht groeit de slagkrac Gezondheidszorg en zullen w in staat zijn om de snelheid van de veranderingen in de zorg bij te houden. zullen we u als lezer door middel van visies v verschillende kanten belicht, diepgaand kunnen inf Ik wens u veel leesplezier Cor van Litsenb Hoofdredacteur FMT Gezondheidsz

4 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication