44

NVTG | Voorjaarscongres 2020 Het NVTG Voorjaarscongres 2020 wordt dit jaar op woensdagavond 8 april en donderdag 9 april 2020 gehouden in eventlocatie Hart van Holland in Nijkerk. Op woensdagavond organiseert de NVTG een netwerkavond met walking diner en aansluitend een borrel. De volgende dag vindt het NVTG-congres plaats in het Theater van Hart van Holland. Netwerken, dineren, borrelen, overnachten, congres bijwonen, kennis opdoen op de bedrijvenmarkt: alles op loopafstand van elkaar. De inschrijving is open via www.nvtg.nl. T hema: Compliance van zorgvastgoed We leven in een vergrijzende samenleving die te maken heeft met krimpende budgetten, technologische vooruitgang die steeds meer mogelijk maakt, een veranderende behoefte/verwachting van zorgconsumenten en een groter wordende invloed van zorgverzekeraars. NVTG-leden zijn professionals werkzaam in zorginstellingen of bedrijven die producten of diensten leveren aan de gezondheidszorg. Hun werkzaamheden hebben betrekking op het tot stand brengen dan wel het in stand houden van technologie in zorgvoorzieningen in alle branches van de zorgsector. En zie dat maar eens compliant te doen aan alle wet- en regelgeving en eigen ambities, binnen het budget dat beschikbaar is voor deze doeleinden. De gezondheidszorg in Nederland moet kosteneffi ciënter worden. Dit dwingt professionals om samen te werken, kennis te delen en daar synergie uit te halen. Om het hoofd te bieden aan genoemde maatschappelijke trends zal de impact van technologie steeds belangrijker worden en dus ook het compliant managen van bouwgerelateerde processen. Technologie als basisfunctie voor het borgen van comfort in een gebouw, maar ook als middel voor het verlenen van adequate zorg aan patiënten en cliënten. Compliance van zorgvastgoed Het congresthema is Compliance van zorgvastgoed. Het is een onderwerp dat dicht bij de dagelijkse praktijk van de NVTG-leden ligt en dat steeds complexer wordt. Kennisdeling over best practices, onderlinge inspiratie om de zorg vooruit te helpen en het laten 44 FMT | Februari 2020 zien van eyeopeners over onbenutte mogelijkheden zijn daarbij cruciaal. In november 2019 heeft de NVTG de Call for Papers gepubliceerd, met daarin een aantal subthema’s waar deelnemers meer over moeten kunnen leren op het congres: • Inspirerende voorbeelden van compliance bij vastgoed en installaties bij een zorginstelling; • Minder regeldruk en bureaucratie om compliance aan te tonen compliant in de gezondheidszorg; • Verbetering van het technisch management binnen één zorginstelling; • Normatieve Huisvestings Component (NHC) en compliant houden van zorginfrastructuur; • Compliance borgen bij zorgvastgoed als je zelf geen juridisch eigenaar bent; • Bouwtechnisch compliant zijn, uitbesteden van diensten en toch betaalbaar houden van de zorg; • Technische gebouwfunctionaliteit in de zorgsector en CO2 -neutraal maken met de CO2 -routekaarten; • Brandveiligheid in relatie tot duurzame gebouwoptimalisatie. Kandidaat-sprekers zijn uitgedaagd om hun bijdrage te geven aan het succes van dit congres. Dagvoorzitter is Paul Iske De NVTG is verheugd te kunnen bekendmaken dat dr. ir. Paul Iske bereid is gevonden het dagvoorzitterschap op zich te nemen. Paul Iske (1961) is hoogleraar Open Innovation & Business Venturing aan de School of Business and Economics van de Universiteit Maastricht. Hij houdt zich hier vooral bezig met diensteninnovatie en sociale innovatie met als specialiteit Combinatoric Innovation. Meer informatie: www.nvtg.nl

45 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication