8

interview | teamspelers zijn, die inzet tonen en proactief zijn. Het moet ook leuk zijn, want we moeten veel samenwerken. En ze moeten denken in termen van total cost of ownership (TCO). Dus naast de bouw ook het beheer meenemen en daar bijvoorbeeld hun materiaalkeuze op baseren.” Verder verwacht Heintzbergen dat adviseurs op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen in hun vakgebied. “Een adviseur brandveiligheid moet in gesprek met de gemeente goed kunnen uitleggen dat we anders bouwen dan het Bouwbesluit voorschrijft, maar toch daaraan voldoen.” Risico’s vermijden Bij aannemers kijkt Heintzbergen vooral naar kennis en kunde. “We dekken het faillissementsrisico af door een kredietcheck. En als we het werk onderhands gunnen, laten we de offerte tegenlezen door een bouwkostenadviesbureau. Ook aannemers krijgen de voorkeur als ze eerder in een ziekenhuis gewerkt hebben en kunnen meedenken in een Jeroen Heintzbergen, bouwmanager Diakonessenhuis Utrecht ‘De klik is heel belangrijk, het moeten teamspelers zijn, die inzet tonen en proactief zijn’ Jeroen Heintzbergen, bouwmanager Diakonessenhuis Utrecht Natuurlijk is geld belangrijk, stelt Heintzbergen: je moet voor een bepaald budget je project realiseren. “Voor adviseurs reserveer je een percentage van het bouwbudget. Die kosten hebben beperkte invloed op de totale bouwsom. Adviseurs helpen je bij het moeilijke deel van het bouwen, in fases waar veel risico’s worden gemitigeerd. Denk aan de ontwerpen van de installaties, bij bouwfysica, brandveiligheid en constructie. Daar moet je niet op beknibbelen.” Adviseurs worden ook niet elke keer opnieuw aanbesteed. “Kwestie van een goed contract afsluiten, het proces afspreken en een goede kruisjeslijst met harde, faire afspraken.” Competentie essentieel Bij de selectie van de architect vroeg Heintzbergen drie bureaus uit. “Dan wil ik de projectarchitect aan tafel en niet de directeur, om te zien of iemand in ons ziekenhuis past qua persoonlijkheid. Op basis daarvan hebben we de beslissing genomen, eigenlijk zonder de prijs te weten. Later bleek het ook nog eens de meest voordelige aanbieding.” Voor adviseurs is competentie een belangrijk selectiecriterium; ook moeten ze begrijpen in welke omgeving ze werken. “De klik is heel belangrijk, het moeten 8 FMT | Februari 2020 gefaseerd vernieuwbouwproces. Dat betekent inpassen, aansluiten en vergt meer afstemming dan nieuwbouw.” Het budget voor de aannemer wordt berekend op basis van eenheidsbedragen maal een percentage voor complexiteit en intensiteit van de werkzaamheden. “Die richtprijs toetsen we daarnaast aan wat we al gedaan hebben. Ook dan is geld niet het belangrijkste: liever een duurdere aannemer die weet wat hij doet dan andersom. Je wilt te allen tijde risico’s vermijden en het gevaar voor patiënten minimaliseren. Dat is het allerbelangrijkste en vele malen belangrijker dan budget.” Expertgedreven aanpak Daarnaast werkt Heintzbergen nauw samen met het ziekenhuis voor het aanbrengen van verbeteringen in processen en werkwijzen. “Er is geen beter moment om een organisatieverandering door te voeren dan een verbouwing. Je probeert het ziekenhuis stappen te laten zetten, processen te verbeteren. Dat moeten adviseurs ook snappen, zij moeten verder kunnen denken. Op basis van die expertgedreven aanpak leggen we oplossingen voor aan het ziekenhuis. Daar zijn veel gesprekken voor nodig. Als je erin slaagt de mensen mee te nemen, is bouwen simpel. En als je een gebouw teruggeeft dat net een slag beter werkt, heb je het goed gedaan.”

9 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication