15

| inkoop Coverafb eelding van deel I van het onderzoek ‘Material Supply Strategy in a Crisis’ (MaSSC) ‘De studie geeft bouwstenen voor een coherenter systeem, waarmee we op toekomstige crises beter kunnen reageren’ Erik van Raaij, hoogleraar Purchasing & Supply Management in Healthcare bij Erasmus Universiteit Rotterdam vult aan: “Het blijkt dat er gedurende de looptijd van de crisis een verschil is tussen de eerste fase, waarbij je veel creatieve strategieën ziet op het niveau van de individuele zorginstellingen en de latere fases waarin de nadruk meer komt te liggen op nationale coördinatie van inkoop en voorraadbeheer.” Voorbereid zijn op toekomstige crises – Geen eenvoudige oplossingen Zorgen voor een grotere aanvoer van kritieke materialen is een duidelijk en voor de hand liggend doel, maar het is verre van eenvoudig te bereiken. Esmee Peters, PhD onderzoeker Public Procurement and Crisis Management aan de Universiteit Twente en PPRC: “We weten bijvoorbeeld van tevoren niet precies welke producten bij een volgende crisis nodig zijn, laat staan wanneer en waar. Voorraden aanhouden is ook duur en producten hebben een houdbaarheidsdatum. Moeten we de eindproducten opslaan, of beter de grondstoff en waarmee we snel een grotere verscheidenheid aan producten kunnen produceren? Er zijn geen eenvoudige oplossingen als het gaat om de aanschaf van schaarse medische materialen in tijden van crisis. Dat geldt niet alleen voor Nederland, maar internationaal, zoals we begin 2022 in deel II zullen laten zien.” Louise Knight, hoogleraar Public Sector & Healthcare Procurement aan de Universiteit Twente voegt toe: “Een belangrijke les uit ons onderzoek is dat we moeten kijken naar het onderliggende inkoopsysteem; niet naar één organisatie of één mogelijke oplossing. Ons onderzoek beperkt zich niet tot het opmerken van belangrijke gebeurtenissen en in het oog springende initiatieven alleen; het is een holistische analyse van een zeer complex, dynamisch systeem. Elk van de zes oplossingsrichtingen is slechts één bouwsteen voor de ontwikkeling van een coherenter systeem waarmee op toekomstige crisissituaties beter kan worden gereageerd”.  Meer informatie Het onderzoek (bestaande uit twee delen) is een samenwerking tussen PPRC (Public Procurement Research Centre), Universiteit Twente, Erasmus Universiteit Rotterdam en IRSPP (International Research Study of Public Procurement) en wordt gefi nancierd door ZonMw als onderdeel van het COVID-19 programma. Het rapport is te downloaden van de PPRC-site www.pprc.eu 15

16 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication