25

| NVTG De NVTG-instellingsleden die deelnamen aan deze intervisiebijeenkomsten pleitten unaniem voor meer aandacht voor de impact van een veranderende (tijdelijke) strategie op gebouwbeheer en (medische) techniek. De impact van technische risico’s mag niet vergeten worden. Door bijvoorbeeld ook een stoel aan tafel van het crisisteam te reserveren voor technische specialisten krijg je aandacht voor dit aspect: ‘hebben we voldoende nagedacht over de technische aspecten en risico’s? Zijn de medische staf en verpleegkundigen goed genoeg geïnformeerd in een veranderde bouwtechnische zorgomgeving?’ Het NVTG rapport is aangeboden aan diverse vakverenigingen van zorgprofessionals en is te downloaden op www.nvtg.nl/kennisbank. Het gehele artikel is terug te lezen in FMT september 2021. Terugblik 6: De impact van vergrijzing en gewijzigde regelgeving Hoe kan brandveiligheid geborgd worden op (kosten)efficiënte wijze? Crisistijd of niet: onze samenleving vergrijst. De impact van een vergrijzende bevolking vraagt steeds vaker om maatwerk aan preventieve maatregelen in gebouwen. Daarnaast moeten zorginstellingen nadrukkelijker anticiperen op veranderende wet- en regelgeving die verschuift van regelgericht naar risicogericht. Fire safety consultant Joric Witlox beaamt in een ronde tafel met Victor dat dit belangrijke topics in zijn werkveld zijn: “Op dit moment valt brandveiligheid in de caresector onder de woningwet. Dat was zo en dat is nog steeds zo. Hoe ga je dan bijvoorbeeld om met brandveiligheid? Met name bij de extramurale zorg gaat dat impact hebben en dus een rol spelen.” Victor: “Als collectief signaal horen wij als NVTG dat er behoefte is om dit onderwerp verder uit te diepen met een aantal zorginstellingen uit de caresector. Ziekenhuizen hebben de brandveiligheid goed op orde, maar care-instellingen lopen tegen hele andere problemen aan, met name in de kleinschaliger gebouwen en extramurale zorg. Het is goed om samen een pragmatische leidraad op te zetten, gebaseerd op best practices – specifiek voor care-instellingen – die houvast biedt als de aanpak verschuift van regelgericht naar risicogericht. Dat pakken we in 2022 op!” Het gehele artikel is terug te lezen in FMT november 2021. Vooruitblikken: wat staat er op de NVTG-agenda in 2022? De Nederlandse Vereniging voor Technologie in de Gezondheidszorg (NVTG) is het kennisnetwerk voor het management van technologie en vastgoed in de zorgsector. Ook in 2022 zullen we in gesprek gaan met NVTG leden over hun dagelijkse werkzaamheden in het management van technologie in de gezondheidszorg voor artikelen in FMT Gezondheidszorg. Door kennisverbinding brengen de Instellingsleden en Bedrijfsleden samen de zorgsector vooruit.  NVTG nodigt je uit Word ook lid van de NVTG. Praat mee over actuele onderwerpen en vertel ons waar jij zoal tegen aan loopt, deel kennis hoe je daar mee omgegaan bent. Neem als NVTG-lid deel aan één van de ronde tafelgesprekken in 2022! Heb je interesse? Kijk op www.NVTG.nl Heijneman Medical BV is gespecialiseerd in het inrichten van: •(Hybride) operatiekamers •Holding/ Recovery •Spoed Eisende Hulp •Care afdelingen •Poliklinieken Heijneman Medical BV E info@heijnemanmedical.nl T 088 11 81 000 Copenweg 17, 3411 NX Lopik Kijk op www.heijnemanmedical.nl voor meer informatie. 25 medical

26 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication